Viktualiebrodern

Piratpartierna och genusfrågan, del 3

with 10 comments

Svar på kritiken

I tidigare inlägg, här och här, har jag försökt återge den feministiska kritiken mot det tyska Piratenpartei, härefter kallat PP, i samband med valet till tyska förbundsdagen i september. Här skall jag försöka redogöra för hur piraterna har försvarat sig mot kritiken.

Jag delar upp försvaret i flera kategorier.

Vi har gått vidare, vi har lämnat könskampen bakom oss

Den feministiska världsbilden är en del av den gamla, analoga världen.

Vi har ingen diskriminering. Vi kommer från Nätplaneten, och där är kön irrelevant. Den inställningen och kulturen tar vi med oss in i AFK-världen.

Vår politik mot övervakning och för personlig integritet gynnar kvinnor lika mycket som män.

Lyssna på de kvinnliga piraterna!

PP är jämlikt

Vi behöver inte integreras i det manliga PP, vi är redan assimilerade

Män som ständigt tänker att de måste ta hänsyn, bemöta oss på något speciellt sätt, ge oss frirum – det är mansgrisar, bara i ny förklädnad.

I en senare post kommer jag för övrigt att låta en kvinnlig pirat, Mela Eckenfels, komma till tals i ett blogginlägg som jag översatt.

Gör något själva då! Vi kan inte allt.

Sluta gnäll. Aktivera er och gå på möten och ta upp vilka frågor ni vill

Vi är alldeles nya som parti och har 7000 medlemmar. Hur skulle vi kunna ha en färdig politik på alla områden?

Hur skall PP (eller staten för den delen) kunna ändra på en värdeförmedling (om kvinnors och mäns olika roller alltså) som sker genom socialisation (till exempel uppfostran och förväntningar) redan i unga år?

Ifrågasättande av motiven bakom kritiken

Andra rörelser är avundsjuka på våra framgångar och försöker klistra på oss etiketter. Den här gången är det feministerna.

Detta är en uppletad kritik mot piratrörelsen när de inte kan angripa oss i sak. Efter tjuvar, pedofiler, våldtäktsmän och historierevisionister kallas vi nu för sexister och kvinnofientliga.

Kritiken skjuter över målet

PP är scientister som tror på vetenskapens frihet från värderingar. Det är visserligen okunnigt och naivt, men inte sexistiskt

Vad hände egentligen med den universalistiska idén om att studera könsmaktförhållanden? Blev det bara man-bashing kvar till slut?

Feminister som jag kände från husockupationsscenen var annorlunda. Då var det självklart att alla högg i, oavsett kön. Och fick respekt därefter. Ingen snackade om abstrakta maktförhållanden.

I nästa post kommer som sagt en översättning av en bloggpost av Mela Eckenfels.

Det finns för övrigt en lång tråd på PP:s forum, som handlar om svenska PP:s beslut att könskvotera valsedlarna. Jag är delvis ansvarig för det, eftersom de fick vetskap om detta efter att ha läst ett inlägg på denna blogg. Det var inte meningen…

Jag heter Bengt Jonsson och kandiderar för nominering till Piratpartiets listor för riksdagsvalet 2010.

Written by viktualiebroder

22 december 2009 den 14:59

Publicerat i Feminism, Piratpartiet

Tagged with ,

10 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] Del 3 i den här serien finns här […]

 2. Du har en mycket klok poäng som är otroligt imponerande! sen har du en annan som inte är lika imponernade.

  PP är scientister gillar vetenskap..

  Detta är helt korrekt. Vetenskap är

  Genus vetenskap däremot är en ”politisk” ”vetenskap” inte Naturvetenskap. Många naturvetare som har granskap genusvetenskapen menar att det är rena rama hokus pokus… och ur ett naturvetenskapligt perspektiv så är genusvetenskapen hokus pokus.

  Enligt Darwin skapades könen för 400.000.000 år sedan. Enligt genusvetenskapen så är det människan som skapar kön genom uppfostran. Det är helt totalt galet..

  Men men… feministerna ger ju igen, och enligt feministerna är ju Darwin bara en gammal patriark och en kvinnoförtryckare.

  Det andra du säger att kön inte spelar någon roll… det är således inte sant. Kön spelar roll. Fråga en transexull. hon / han är beredd att ta livet av sig för att slippa vara man respektive kvinna. Könstillhörigheten är en oerhört viktig del av vår identitiet och natur. Så är det bara. Fråga naturvetarna eller sexualmedicin på Huddinge Sjukhus, det vill säga dom som kan.

  Marcus

  29 december 2009 at 18:37

 3. Poängen är att Piratpartiet bör lämna genusvetenskapen till andra eftersom den är totalt korkad.

  gärna 50 / 50 tjejer och killar. Men att flickor skall bli killar Nej TAck!

  Marcus

  29 december 2009 at 18:42

 4. Alltså, jag har försökt sammanfatta argumenten från den tyska debatten med så lite egna åsikter (än så länge) som möjligt. Men jag har nog varit lite otydlig på att det bara är ett försök till sakligt refererande.

  Det är ganska många trådar jag håller på med samtidigt just nu. Trafikpolitik, Genus, Patent. Och så har jag en tvåårig dotter vars favorituttryck just nu är – Inte ha pappa sitta dator, nä-ä.

  Lite splittrad. Men jag skall göra mitt bästa för att ha en egen åsikt i genusdebatten också. Sen.

  viktualiebroder

  29 december 2009 at 19:28

 5. […] Tidigare inlägg i den här serien finns här, här och här. […]

 6. Jag vill inte retoriskt plocka någon slags argumentatorisk poäng genom att uppmärksamma några motsägelser i Bengts referat av de tyska piraternas åsikter, bara undrar om det faktiskt är piratåsikter i såväl eller antingen Tyskland eller Sverige. I min politiska värld, dvs i den värld människor möts och i bästa fall samtalar om vad som är önskvärt i deras gemensamma angelägenheter utifrån deras olika värderingar och överenskommelser om vad som utgör deras levnadsvillkor existerar inget som är motsägelsefritt. Värderingar är motstridiga.
  Däremot är min värderande åsikt om den naturvetenskapande praktiken den, att denna så långt möjligt bör uppfylla sina egna objektivitetskriterier, vara begreppsligt precis, motsägelse-och värderingsfri och att den per definition just därför måste sträva till att vara öppen och prövbar i demokratisk praktik. Därom kan de lärde tvista. Därpå följer mina kommentarer…

  Den feministiska världsbilden stämmer i några avseenden överens med faktiska sociala förhållanden, vilket om inte annat bevisas av att många människor bär den. I vilka avseenden, utöver det här påvisade, de olika feministiska föreställningarna överensstämmer med faktiska sociala förhållanden är en värderingsträta som kommer pågå länge därför; att värderingar per definition tillhör den analoga världen och aldrig någonsin kan kommer att kunna reduceras till en rent digital värld. Den gamla världen är och kommer alltid att vara förutsättningen för den framtida världen så länge det finns varelser som har anledning att föreställa sig en framtid.
  Piraterna kommer inte från Nätplaneten, utan från den gamla analoga världen och bär, som tyskar att döma genom Bengt, bara nollorna med sig till Nätplaneten, dvs de förefaller bara vara gamla inskränkta nyPlatonister som inte lärt sig vad redan den antika ettan Aristoteles hade att säga om vetandets handlingar i boken om logiken, å ena sidan och om värderandets handlingar, å den andra, i sina böcker om retoriken, etiken och politiken.
  Jag hoppas den svenske piraten begriper att Nätplaneten bara är en objektivt reell möjlighet, en ännu-inte konkret utopi som kan komma att bli ett medel till en förändring av den rådande asymmetrin mellan kön, generationer och klasser av olika människor, utan att för den skull tro att dessa asymmetrier avskaffas helt och hållet.

  På en i och för sig mycket avgörande och betydelsefull punkt är jag enig med Marcus och det är i själva upprätthållandet av en bodelning mellan en naturvetenskapande praktik och en politisk praktik. Men huruvida Marcus gjort klart för sig att det handlar om två olika rationallitetsformer är jag ytterst tveksam till.
  Han får precisera sig på vilket sätt han menar sig kunna hämta stöd för sina politiska värderingar i natur-vetenskapliga försanthållanden. Jag hoppas inte det han skriver ska tolkas som gammal unken biologism.

  Precis lika illa tycker jag det är att läsa, att de kvinnliga piraterna i Tyskland upplever sig assimilerade i det manliga PP. Godtar verkligen de manliga piraterna denna bruna retoriks innehåll? Och hur går detta ihop med den antagna omöjligheten att kunna ändra könsrollernas socialisationsförhållanden i redan unga år?

  Politik handlar inte om naturvetenskap utan om frihet från vad till vad och tvånget att välja hur. Hur det kommer att gå för piraterna om de är sig själva nok enbart som nollor i en digital värld det står sedan gammalt skrivet i en analog himmel blå.

  Nils Ivar Tenmann

  27 december 2011 at 22:28

 7. #Nils Ivar

  Jag skrev detta för över två år sedan, så du får ursäkta om innehållet inte är helt aktuellt för mig. Jag skrev det också med ambitionen att referera hur debatten gick, inte att framföra mina egna åsikter.

  Jag håller helt med om, att ”objektiva” sanningar och utopier bör hållas borta från ”lösningar” på mänskliga problem. Åtminstone bör man vara medveten om att det fört till många auktoritära och totalitära katastrofer i mänsklighetens historia. Det gäller också inte minst för feminismen (som dock har sina katastrofer till största delen ännu framför sig). Alltså hellre Aristoteles än Platon! (Fast en del hävdar att Platon i sina senare skrifter backade något från sina absoluta/totalitära idéer – att Platon själv inte var platonist så att säga).

  Många av dessa världsbilder stämmer överens med faktiska sociala förhållanden, och har sin grund i dem, men som du är inne på förleds många att tro att bara därför att de förstår problemet kan de också enkelt förstå lösningen. Denna simplistiska ”lösning” återfinns då, erfarenhetsmässigt, liggande inom triangeln Avspärrning (mellan ”vi”-och-”dom”) – Förbud – Kontroll/övervakning. ”Lösningar” som i sig skapar fler problem än de löser. Vilket leder till krav på mer av simplistiska lösningar. En ond cirkel. Men självklart är det nödvändigt att sysselsätta sig med faktiska sociala problem. Men med insikten om att Utopia är en omöjlighet och att vägen till Utopia erfarenhetsmässigt leder någon helt annanstans. Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser.

  Men faktiskt tror jag att pirater, mer än andra, är väl medvetna om detta ”världsbildsproblem”. Pirater motsätter sig ju faktiskt Kontroll/övervakning som ”lösning” på problemet med illegal fildelning, därför att en sådan absolut ”lösning” på absoluta ”lösningars” manér skapar fler problem än det löser genom att det hotar fri- och rättigheterna och destabiliserar hela vårt demokratiska samhällsskick.. Bättre då att reformera upphovsrätten och minska problemet och därigenom minska summan av alla problem förknippade med upphovsrätten/nödvändig övervakning för att upprätthålla den. Piratidén med ”Fri Kunskap”, att fildelning i sig är något positivt innebär också ett skydd mot uppkomsten av simplistiska ”lösningar”.

  När det gäller naturvetenskap och politik menar jag att sådan naturvetenskap som är medveten just om tillvarons icke-absoluta karaktär, till exempel fysik, matematisk statistik och evolutionsteori/biologi, faktiskt är mycket lämplig att formulera till politik. Jag ser det som ett problem med politiken att den är alldeles för mycket absoluttänkande och ”naiv”, och borde influeras mer av en mera faktisk verklighetsuppfattning. Bland annat när det gäller människans natur.

  När jag skriver ”mera faktisk verklighetsuppfattning” är det förstås inte i någon absolut filosofisk mening, utan i mera ingenjörsmässigt praktisk.

  viktualiebroder

  28 december 2011 at 09:49

 8. Det var mig en glädjande överraskning, att uppleva en så intuitiv känsla av överenstämmelse i det åsiktslanskap du presenterar… borde inte ha blivit så överraskad eftersom jag ju läst annat du skrivit med gillande… dock knallade jag in hos dig via din kommentar till Magnihasas nyligen framförda reflektion i förhållande till feminsmen… där jag tyckte det du kunde få precisera din mening, (som i den aspekt du kommenterar av feministiskt anspråk på att äga sanningen jag i och för sig delar men) enär du erkänner existensen av en asymmetri mellan könen (vilket kanske inte i alla aspekter handlar om herrarnas dominans eller överordning i och för sig),ändå utgör en ansats för en kritisk dialog med feminister… förmodar att du i och för sig håller med men kanske ändå prioriterar på annat sätt än jag.

  Jag kanske har misstagit mig, men tror att Magnihasas inlägg påkallats av mitt trad. partipolitiskt-liknande- opinionsbildnings-hugskott, vilket inte alls är någon färdig ståndpunkt från min sida utan just en prövning av min spontant preliminära hållning till det aktuella partipolitiska (kanske för gammaltänkt och/eller mediepräglade) kraftfältet… ja, du ser hur osäker jag är på vad jag själv bildar mig uppfattningar om, under vägen, som jag knappast ännu satt något fotavtryck på eller ens funnit en riktning i… men tittar man bakåt så ser man ju lite fotavtryck vid sidan om de idépolitiska eller politiskt-idémässiga allfarvägar man hittills irrat omkring på… låt mig använda begreppet ”varumärke”, fast jag inte gillar sådant språkbruk, så kommer jag ju ur en ”kommunistisk, frihetlig rådsteoretisk tradition” med sin ungdomligt romantiska överspändhet, den hade sin form av ”marxism” och i dryga tio års tid handlade politiken om att, på sekteristisk manér, inom vänstern, urskilja sin särart från leninism, trotskism, stalinism och maoism och de reellt existerande, kommunistiskt betecknade, staterna. Offentligheten har inte plats för den slags nyanser, där gäller ju ”bunt ihop och slå ihjäl dom, bara”. Och den ”nya vänstern” kritiserade ju mer den gamla, VPK stödda socialdemokratiska vänsterns synsätt och framställning av det samhälle vi levde i. Den ”gamla” tyckte, med rätta i olika enskildheterna och därför i klump, att den ”nya vänstern” gick ”borgarnas” ärenden. ”Rådskommunisternas” obefläckade idéer och politiska ståndpunkter var ett pip i öknen.

  Vid 1973 års val propagerade den org. jag tillhörde för bojkott av valurnorna. Sedan dess har jag inte funnit något parti meningsfullt att rösta på. Ganska snart fann jag att varumärket ”rådskommunist” var lika med ”kommunist”, som var lika med de ”reellt existerande staterna”. Under senare år har jag funnit det allt svårare att diskutera politiska perspektiv med ”vänsterns” identiteter. Det borgerliga fältet har sedan modersmjölken varit uteslutet även om jag med visst utbyte i beröringsångest läst vad klassiskt konservativa har att säga på sina bloggs om traditionernas betydelse, på senare tid… detta i samband med mina politiskt filosofiska och kunskapsteoretiska funderingar på sociala fenomens som ”tillit” och ”trovärdighet”,.. Jag söker numera efter en mer fri ingång till politiken och den möjligen sysifosliknande illusionen om att förändra samhället till något utifrån dagens alla möjlighetsbetingelser mer önskvärt… genom konkretisering av: – ”vad bör vi göra hur för att gräva där vi står” – och som den kunskapande handlingens början; började ju detta (faktiskt) långt innan vårt nu. Sålunda förslagsvis; börja då om från (den) personliga utgångspunkten, med att studera hur vi gått och går tillväga när vi kunskapar. Titta på hur vi förhåller oss till det som redan är oss givet… ”sök och du ska finna”… att som skrivande, talande och tänkande varelser är vi en processuellt kommuniserande social natur, en processmateria, för att uttrycka sig kulturellt vanvördigt… och vi ska finna, att var och en alltid utgår i från något före-givet-taget och att det bara är ”den Andre” som kan göra ”mig” medveten om vad min tankes handling förutsatt utanför sitt medvetna handlande, att tänka, säga och mena något med och om

  För mig blir ett talesätt typ: ”Här var de mycke snack och ingen verksta” ett klart missförstånd av den kanske mest vackra verkstad vi människor har att gå till som tillgång… där har vi skapat oss till den nuvaro vi är dia logos, från munnen och öronen, till skriften och ögonen… och vad vi kan bli genom datorernas språkrör kan vi bara hoppas på eller förfasa oss över… Politiskt betraktat, tyckes det mig, som om piraternas parti på en punkt vet vad som är av största vikt att värna om och vidare tycks mig, anat vad som bäst anas kan, hittills, av framtidsmöjligheter…

  Jag börjar runda av här med att återknyta. Människor som förstår sig som religiösa, scientister, humanister, feminister, vänster eller höger existerar. De gäller ännu för att vara människor, oavsett vad de anser sig vara av tradition, med möjligheter att bli vad de ämnar bli i en gemenskapad inte nödvändigtvis givet som totalitet utan individuallitet.

  Min uppfattning är att flest och störst orättvisor i världen begås mot barn och kvinnor. Detta är en följd av och drabbar ekonomin som hushåll. Hushållning är primärt en fråga om reproduktion och omsorg. Reproduktion och omsorg handlar om ”natur” som livsbetingelsernas förutsättningar. Sammanhållningen av det hela är ur ett mänskligt perspektiv en fråga om kommunikation, tillit och trovärdighet.

  Ensamma blir vi bara djur inför djur och gudar för oss själva.

  Kommunikation, tillit och trovärdighet = pirater, reproduktion, omsorg och hushåll = feminister naturförutsättning, livsbetingelser, produktion som reproduktion = Miljöpartister…

  Så ser jag preliminärt på de ”ämnen” och bärarna av dessa kategoriers formgivning i framtiden.

  Ja, detta var då en slags presentation… annars är jag pensionär, f.d takplåtis och marxist. Det sa Marx sig inte vara. Bäst då, att inte kalla sig själv för ”marxist” och i stället tala om vad man menar bör göras.

  Efter en efterkoll ser jag nu att jag hur illa jag tilltalat ditt tilltal. Du för ju på tal flera ”ämnen” som jag önskar klargöra för mig själv genom ett meningsutbyte; ”sanningsbegrepp”, ”vi-dom”, fakta, faktum och fakticitet och inte minst konsten att vara ingenjör versus ingenjörskonst. Men det får jag kanske återkomma till genom en epost… du har ju en tös eller två att vara med bland allt de övriga som ska bli.

  Nils Ivar Tenmann

  28 december 2011 at 20:29

 9. #Nils Ivar
  Det tar lite tid att svara på så mycket innehåll.. 🙂 Kan inte kommentera allt heller.

  Men jag fastnar på Marx. Först det här med ”ståndpunktsteorin”. Om jag förstått Marx rätt så menade han att arbetarklassen var mest lämpad att ”ta makten”, inte i första hand därför att den var underordnad, inte heller för att det var mest rättvist att den som skapade nyttigheterna också fick njuta av dem. I alla fall inte enbart därför. Utan därför att den som varje dag med sin kropp lärde känna naturkrafterna genom att ur råmaterial göra nyttigheter därigenom fick ett bättre omdöme i att förhålla sig till världen i allmänhet. Man måste planera, det går inte att fuska, man måste vara beredd på allt och ha marginaler för motgång.

  Den polske psykiatern Lobaczewski, som skrev en sorts psykiatrisk analys av totalitära samhällen (som jag skrivit om några gånger), var själv verksam på ett sjukhus i en gruvort. Bland annat för att slippa undan säkerhetspolisen (man är ju friare om man frivilligt gör sådana jobb som ingen annan vill ha…). Han kunde i alla fall konstatera där, att andelen psykopater bland gruvarbetare var mycket lägre än i samhället som helhet, ca 0,6% mot kanske 3-5, enligt vad han kom fram till.

  Det finns flera skäl till det, tror jag. En är att i en gruva, som med allt kroppsarbete, måste man uträtta något, man kan inte leva på att manipulera andra. En andra är att man måste kunna planera vad man gör – den som tutar och kör blir inte långvarig (det vet säkert du som härjat på tak). En tredje att man måste kunna lita på andra och den som visar sig ha dåligt omdöme och är en dålig kamrat blir rätt fort utmobbad.

  Man kan se det som ett stöd för Marx, även om Lobaczewski är inne på att han inte var helt som han skulle.

  Sen det här med att ha en lång egen ”idéhistoria”, som du, med toppar och dalar så tror jag det är bra.

  viktualiebroder

  02 januari 2012 at 20:56

 10. […] piraterna och genusfrågan, med utgångspunkt i den tyska debatten hösten 2009, har jag tidigare skrivit. För de tyska läsarna skrev jag en redogörelse för kvoteringen vid nomineringarna till […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: