Viktualiebrodern

Archive for the ‘Piratpartiet’ Category

Övervakningens indirekta kostnader

with 7 comments

Sam Sundberg

Sam Sundberg refererar i Svenska Dagbladet en finsk undersökning om hur övervakade människor förändrar sitt beteende som en följd av övervakningen.

Det är sannolikt av beskrivningen att den förändringen är negativ, även om det bara antyds genom att oro och irritation sägs övergå i resignation.

Jag vill i så fall lägga till Armin Falk och Michael Kosfelds undersökning över ”Distrust – The hidden costs of control”. Slutsatsen är i stora drag att den genomsnittliga prestationen sjunker mot minimikravet efterhand som detta minimikrav höjs och övervakas.

Se också den gamla posten Övervakning leder till fattigdom.

Annonser

Written by viktualiebroder

19 september 2013 at 07:19

Resultat för de norska piraterna

leave a comment »

9868 röster, eller 0,35%

Det gick väl inte så bra för det norska Piratpartiet, men ungefär som för andra piratpartier i deras första försök när valet till Stortinget avgjordes igår. 9868 röster eller 0,35%.

Bäst gick det föga överraskande i Trondheim, med Norges Tekniska Högskola. I distriktet Midtbyen fick PP-NO 1,9%, följt av Nardo och Ila med 1,3%. I centrala Bergen, distriktet Bergen rådhus, fick PP 1,2%. I Oslo kan man notera 1,3% i Maridalen skole och 1,0% i Möllergata skole och i Oslo Rådhus.

NRK har en lista över högst/lägst för fylker och kommuner.

Speciellt intresse har resultatet i de kommuner där försök med e-röstning genomfördes. Där gick det som väntat något bättre för PP med 413 röster eller 0,59% (PP-NO är förstås kritiska mot e-röstning av uppenbara skäl).

Piratpartiet deltog inte i några statsmedier, då NRK inte var intresserat av småpartierna, utan enbart gick med på att i radio vidaresända en presentation av småpartier som de själva bekostade. Vilket Piratpartiet inte hade pengar till eller ville betala för.

Written by viktualiebroder

09 september 2013 at 23:03

Om naturliga nästa steg

with one comment

Lite om några folkpartister, lite Gudmundson, lite om FRA

Några folkpartister, logiskt nog, har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet om att EU borde få en åklagarmyndighet med makt också i Sverige.

Det intressanta är huvudargumentet: En nästa nödvändiga reform. Den inte minst av folkpartisterna så hett åtrådda europeiska integrationen har föga överraskande fört med sig också en ökad integration av kriminalitet.

Och denna integration har folkpartisterna investerat så mycket av sitt intellekt, sin prestige och, inte minst, sina pensionsutsikter i, att de inte förmår stanna upp och fundera lite över om ett projekt som ständigt kräver en ”nästa nödvändiga reform” verkligen är värt att fortsätta.

Folkpartisterna har gått i eskalationsfällan. En av de vanligaste fallgroparna vid beslut.

Vi andra bör fråga oss var människor som argumenterar utifrån att något är en ”nästa nödvändig reform” har sina spärrar. Har de några alls? Är de inte alltid öppna för en ”nästa reform” ity den är ”nödvändig”? För min del blir jag djupt misstänksam mot sådana människor. De predikar för grodorna i kastrullen.

I came for the mechanic, not the oil rag

Per Gudmundson talar om USA-hatet som huvudsakligt skäl för kritiken mot Övervakningssamhället. Och tar tillfället i akt att via Guilt-by-association ge Piratpartiet en känga för att de deltog i samma demonstration som diverse bokstavskombinationer om vilka Gudmundson inte vet mer än att de alla är ansvariga för Sovjets, Kinas och Kubas brott mot mänskligheten.

Vid sidan om dumstruten att visa sig så obildat onyanserad gör sig Gudmundson här skyldig till att diskutera något i sammanhanget irrelevant.

Visst kan man i enlighet med den populära uppfattningen hävda att NSA är en ”agency” under USA, men logiken säger snarare att USA blivit en ”agency” under NSA. NSA:s avdelning för Public Relations. Kan Barack Hussein Obama avsätta NSA? Ingen människa på hela jorden kan seriöst tro något sådant. Kan NSA avsätta och förgöra Barack Hussein Obama? Tja, vem skulle kunna förneka det?

Eller: Vad är sannolikast, att Reinfeldt avsätter FRA eller FRA avsätter Reinfeldt? (Se Om underrättelsetjänsters inre logik)

När Gudmundson talar om USA-hat, då diskuterar han attityderna till oljetrasan, när den relevanta frågan gällde mekanikerns göranden och låtanden.

FRA-medarbetarnas självbild

Det har ofta argumenterats av kritiker till övervakningen att det saknas belägg för att den förhindrat terrordåd, senast av Christian Engström.

Det är något som naturligt nog inte kan kontrolleras, men det sannolika är att resultatet i förhållande till insatserna varit ganska magert.

Vad är då drivkraften hos FRA-anställda, bortom det sedvanliga corporate bullshit, som naturligtvis på FRA handlar om att ”vi förhindrar terrordåd”?

Ja FRA:s verksamhet är egentligen en exportverksamhet, där tanken är att en (relativt sett) billig produktion av data skall ge ett (betydligt större) utbyte i form av besparingar på försvarskostnader genom garantier för utländsk hjälp vid militära krissitutioner.

Bortom corporate bullshit torde alltså FRA:s självbild vara som en av Sveriges största exportindustrier.

Och här har vi nog också förklaringen till att det varit så tunnsått med whistleblowers från FRA. Man upplever överhuvudtaget inte moral som relevant för verksamheten – vi exporterar en vara och tjänar pengar ju!

Written by viktualiebroder

08 september 2013 at 14:00

Är linkpulse ett seriöst företag?

with 7 comments

Många alias i en lång kedja

Nyligen kräver Svenska Dagbladet för läsning av kommentarerna via Disqus, förutom för som tidigare svd.se, disqus.com och (ajax.)googleapis.com, också att man tillåter lp4.io att köra script.

Jag undersökte naturligtvis vad detta lp4.io är och hittade följande

DNS Summary for Lp4.io

lp4.io has address 195.159.87.131
lp4.io mail is handled by 5 outer-space.
http://www.lp4.io is an alias for http://www.linkpulse.com.
http://www.linkpulse.com is an alias for http://www.onsite.no.
http://www.onsite.no is an alias for netmongo01.netmongo.com.
netmongo01.netmongo.com has address 195.159.87.131

Åtminstone tre alias! Skriver man in http://www.lp4.io direkt får man en underlig felmeddelandesida.

Nu visar sig linkpulse.com vara ett norskt företag som sysslar med statistik på sidor. Man kan ju undra lite över varför svd.se gör statistikavläsning obligatoriskt för att få läsa kommentarer. Trots allt är inte google-analytics obligatoriskt.

Men ännu mer kan man ifrågasätta om linkpulse verkligen är ett seriöst företag när man måste dölja sin verksamhet bakom tre aliasnamn, och visar en felmeddelandesida för dem som, fullständigt naturligt, undrar vad det är för sajt som vill köra script.

Jag tycker inte det. Linkpulse verkar vara en skumraskverksamhet som gör allt för att dölja sina förehavanden.

SvD och DN har överhuvudtaget lite svårt att visa upprördhet över Snowdens avslöjanden, när man som SvD skickar alla kommentarer via Disqus.com, och som DN i ganska precis i samma veva som Snowden trädde fram i början av juni gjorde (ajax.)gogleapis.com obligatoriskt för att läsa (och skriva) kommentarer hos dem. Nästan synkronicitet i DN:s fall…

Aftonbladets phishingverksamhet för Facebook skall vi förstås inte tala om…

Written by viktualiebroder

28 augusti 2013 at 09:08

Aftonbladet bekräftar: Registrering hjälpte inte

with 9 comments

Förbud mot anonymitet är ingen lösning mot ”näthatet”

Aftonbladet kräver sedan några år ett konto på Facebook för att kunna kommentera. Det uppgivna skälet var förstås att minimera ”näthatet” genom att avskaffa anonymiteten . Det var vi ganska många som tvivlade på och nu får vi bekräftat att vi hade rätt: I Dagens Nyheter säger Aftonbladets debattchef Karin Lindblom

Jag frågar Aftonbladets debattchef Karin Lindblom hur hon upplever att klimatet har förändrats efter den åtgärden.

– Inte så mycket som vi kanske hade hoppats. Somliga är skamlösa och drar sig inte för att säga både det ena och det andra i eget namn, säger hon.

Men är då sådana här åtgärder, sådant hat mot anonyma åsiktsyttringar harmlöst? Nej, likriktningen ökar och mera nyanserade, eftertänkta åsiktsyttringar undertrycks och dränks i bruset. Se till exempel om Abilene-paradoxen.

Och många drar sig inte för att säga både det ena och det andra i eget namn, vilket för övrigt också gäller för journalister. (Vi kanske skulle kräva ano- eller pseudonymitet av tidningsskribenter för att förbättra debattklimatet? 🙂 )

Vad vi säkert kan säga är att sådana här åtgärder är irreversibla – även om Karin Lindblom medger att det inte ledde någon vart är det alldeles uteslutet att Aftonbladet åter skulle tillåta anonyma kommentarer. Sådan är dynamiken i sådana här åtgärder, utvecklingen kan bara gå åt ett håll. Därför måste vi säga emot och ifrågasätta från början, har beslutet väl tagits är det för yttrandefrihetens vänner lika bra att ”släppa hörnflaggan”, åtminstone just den hörnflaggan. Vi behöver inte sakna nya strider, nya hörnflaggor att klamra oss fast i, i framtiden.

Snowdens avslöjanden om hur Facebook, Apple och Google samarbetar med NSA ger en ytterligare dimension åt saken. Det var en märklig slump, av någon anledning inte uppmäksammat av någon, att Dagens Nyheter just i de dagar då Snowden trädde fram lade ut sitt kommentarfält på Googleapis, så att det blev nödvändigt att inte bara låta dn.se köra javascript, utan också googleapis och Google för att kunna läsa kommentarerna och kommentera på DN.se. Sådant noterar vi som kör noscript, men tydligen gick det i debatten helt obemärkt förbi.

Jag ser att Pressombudsmannen vill utvidga utgivaransvaret också till kommentarsfälten. Det torde inte heller ha den åsyftade verkan, men säkert andra, oavsiktliga, följder. Eller dolt avsiktliga, för att inte helt stänga dörren för en möjlig ”konspiration”, vilket förstås vore dumt att göra på förhand, därtill har historien alltför många gånger bevisat motsatsen för att man alltför tvärsäkert kan avfärda konspirationsteorier.

Written by viktualiebroder

24 juli 2013 at 20:28

Googles ballonger

with 3 comments

Lagen bortom Limes piraticus

Ed: Det som står i den här posten stämmer inte, se kommentarerna.

Google planerar skicka upp ballonger som skall erbjuda uppkoppling också i områden som saknar sådan.

Det intressanta är att de planeras ligga på en höjd av 12 miles nautiska mil eller drygt 20 km över jordytan.

Det är precis den gräns under vilken nationell suveränitet gäller, motsvarande territorialvattengränser. Jag hittar i hastigheten inte detta förhållande omnämnt någonstans, men det kan knappast vara en slump.

Över 12 miles nautiska mil torde då inte heller immaterialrättsliga lagar gälla . Det räddar förvisso inte Google, så länge de har ett kontor i något land på jorden.

Här kan man ana intressanta utvecklingar. Lagen ovanför Limes Piraticus…

Se också posten om Chris Hadfields framförande av David Bowies ”Space Oddity” från den internationella rymdstationen.

Written by viktualiebroder

15 juni 2013 at 13:52

Torbjörn Tännsjö och humanekologin

with 7 comments

En naiv professor

Torbjörn Tännsjö har åter fört fram sina förslag för ett transparent samhälle (för att använda David Brins uttryck) i Dagens Nyheter. Samma förslag i stort sett som han la fram i boken ”Privatliv” 2010.

Vad Tännsjö och andra som vill ge upp och ”bejaka” övervakningssamhället glömmer bort är hur ett sådant transparent samhälle påverkar den humanekologiska miljön i samhällets topp.

Vilka gynnas av att veta mycket om andra? De som lever på att manipulera andra, som alltså får större möjligheter att finna ”ingångar” för manipulation, men som samtidigt har den manipulerande förmågan att ”snacka sig ur” situationer som kan uppstå, intakt, och därför bara upplever en begränsad skada av att själva vara ”transparenta”.

Vilka missgynnas av ett transparent samhälle? De som är mera inriktade på att leva av att påverka och manipulera annat än andra människor. Som naturen, som den konkreta verkligheten. Och som ofta också har sämre förmåga att skaka av sig och snacka bort besvärande omständigheter, också när dessa omständigheter bygger på missuppfattningar och illvilliga tolkningar (till exempel i syfte att manipulera).

Allt annat lika kommer vi alltså att se en förbättrad miljö för de manipulativa och en försämrad miljö för de som, nu talar vi klarspråk, ”skapar värden”.

Vill vi verkligen ha ett samhälle där de manipulativa, psykopaterna, sociopaterna, i klarspråk: parasiterna, får ett större inflytande?

För mig är risken för en patologisering av samhället, utvecklandet av en patokrati, ett avgörande argument emot, ett ”bottom line”- skäl för att motsätta sig Övervakningssamhället.

Tännsjös argumentation är argumentationen hos någon som håller på att frysa ihjäl för att klä av sig.

David Brins bok är, trots att den kom ut redan 1999, dessutom mera läsvärd än Tännsjös.

Written by viktualiebroder

14 juni 2013 at 09:23