Viktualiebrodern

Archive for the ‘Piratpartiet’ Category

Övervakningens indirekta kostnader

with 7 comments

Sam Sundberg

Sam Sundberg refererar i Svenska Dagbladet en finsk undersökning om hur övervakade människor förändrar sitt beteende som en följd av övervakningen.

Det är sannolikt av beskrivningen att den förändringen är negativ, även om det bara antyds genom att oro och irritation sägs övergå i resignation.

Jag vill i så fall lägga till Armin Falk och Michael Kosfelds undersökning över ”Distrust – The hidden costs of control”. Slutsatsen är i stora drag att den genomsnittliga prestationen sjunker mot minimikravet efterhand som detta minimikrav höjs och övervakas.

Se också den gamla posten Övervakning leder till fattigdom.

Written by viktualiebroder

19 september 2013 at 07:19

Resultat för de norska piraterna

leave a comment »

9868 röster, eller 0,35%

Det gick väl inte så bra för det norska Piratpartiet, men ungefär som för andra piratpartier i deras första försök när valet till Stortinget avgjordes igår. 9868 röster eller 0,35%.

Bäst gick det föga överraskande i Trondheim, med Norges Tekniska Högskola. I distriktet Midtbyen fick PP-NO 1,9%, följt av Nardo och Ila med 1,3%. I centrala Bergen, distriktet Bergen rådhus, fick PP 1,2%. I Oslo kan man notera 1,3% i Maridalen skole och 1,0% i Möllergata skole och i Oslo Rådhus.

NRK har en lista över högst/lägst för fylker och kommuner.

Speciellt intresse har resultatet i de kommuner där försök med e-röstning genomfördes. Där gick det som väntat något bättre för PP med 413 röster eller 0,59% (PP-NO är förstås kritiska mot e-röstning av uppenbara skäl).

Piratpartiet deltog inte i några statsmedier, då NRK inte var intresserat av småpartierna, utan enbart gick med på att i radio vidaresända en presentation av småpartier som de själva bekostade. Vilket Piratpartiet inte hade pengar till eller ville betala för.

Written by viktualiebroder

09 september 2013 at 23:03

Om naturliga nästa steg

with one comment

Lite om några folkpartister, lite Gudmundson, lite om FRA

Några folkpartister, logiskt nog, har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet om att EU borde få en åklagarmyndighet med makt också i Sverige.

Det intressanta är huvudargumentet: En nästa nödvändiga reform. Den inte minst av folkpartisterna så hett åtrådda europeiska integrationen har föga överraskande fört med sig också en ökad integration av kriminalitet.

Och denna integration har folkpartisterna investerat så mycket av sitt intellekt, sin prestige och, inte minst, sina pensionsutsikter i, att de inte förmår stanna upp och fundera lite över om ett projekt som ständigt kräver en ”nästa nödvändiga reform” verkligen är värt att fortsätta.

Folkpartisterna har gått i eskalationsfällan. En av de vanligaste fallgroparna vid beslut.

Vi andra bör fråga oss var människor som argumenterar utifrån att något är en ”nästa nödvändig reform” har sina spärrar. Har de några alls? Är de inte alltid öppna för en ”nästa reform” ity den är ”nödvändig”? För min del blir jag djupt misstänksam mot sådana människor. De predikar för grodorna i kastrullen.

I came for the mechanic, not the oil rag

Per Gudmundson talar om USA-hatet som huvudsakligt skäl för kritiken mot Övervakningssamhället. Och tar tillfället i akt att via Guilt-by-association ge Piratpartiet en känga för att de deltog i samma demonstration som diverse bokstavskombinationer om vilka Gudmundson inte vet mer än att de alla är ansvariga för Sovjets, Kinas och Kubas brott mot mänskligheten.

Vid sidan om dumstruten att visa sig så obildat onyanserad gör sig Gudmundson här skyldig till att diskutera något i sammanhanget irrelevant.

Visst kan man i enlighet med den populära uppfattningen hävda att NSA är en ”agency” under USA, men logiken säger snarare att USA blivit en ”agency” under NSA. NSA:s avdelning för Public Relations. Kan Barack Hussein Obama avsätta NSA? Ingen människa på hela jorden kan seriöst tro något sådant. Kan NSA avsätta och förgöra Barack Hussein Obama? Tja, vem skulle kunna förneka det?

Eller: Vad är sannolikast, att Reinfeldt avsätter FRA eller FRA avsätter Reinfeldt? (Se Om underrättelsetjänsters inre logik)

När Gudmundson talar om USA-hat, då diskuterar han attityderna till oljetrasan, när den relevanta frågan gällde mekanikerns göranden och låtanden.

FRA-medarbetarnas självbild

Det har ofta argumenterats av kritiker till övervakningen att det saknas belägg för att den förhindrat terrordåd, senast av Christian Engström.

Det är något som naturligt nog inte kan kontrolleras, men det sannolika är att resultatet i förhållande till insatserna varit ganska magert.

Vad är då drivkraften hos FRA-anställda, bortom det sedvanliga corporate bullshit, som naturligtvis på FRA handlar om att ”vi förhindrar terrordåd”?

Ja FRA:s verksamhet är egentligen en exportverksamhet, där tanken är att en (relativt sett) billig produktion av data skall ge ett (betydligt större) utbyte i form av besparingar på försvarskostnader genom garantier för utländsk hjälp vid militära krissitutioner.

Bortom corporate bullshit torde alltså FRA:s självbild vara som en av Sveriges största exportindustrier.

Och här har vi nog också förklaringen till att det varit så tunnsått med whistleblowers från FRA. Man upplever överhuvudtaget inte moral som relevant för verksamheten – vi exporterar en vara och tjänar pengar ju!

Written by viktualiebroder

08 september 2013 at 14:00

Är linkpulse ett seriöst företag?

with 7 comments

Många alias i en lång kedja

Nyligen kräver Svenska Dagbladet för läsning av kommentarerna via Disqus, förutom för som tidigare svd.se, disqus.com och (ajax.)googleapis.com, också att man tillåter lp4.io att köra script.

Jag undersökte naturligtvis vad detta lp4.io är och hittade följande

DNS Summary for Lp4.io

lp4.io has address 195.159.87.131
lp4.io mail is handled by 5 outer-space.
http://www.lp4.io is an alias for http://www.linkpulse.com.
http://www.linkpulse.com is an alias for http://www.onsite.no.
http://www.onsite.no is an alias for netmongo01.netmongo.com.
netmongo01.netmongo.com has address 195.159.87.131

Åtminstone tre alias! Skriver man in http://www.lp4.io direkt får man en underlig felmeddelandesida.

Nu visar sig linkpulse.com vara ett norskt företag som sysslar med statistik på sidor. Man kan ju undra lite över varför svd.se gör statistikavläsning obligatoriskt för att få läsa kommentarer. Trots allt är inte google-analytics obligatoriskt.

Men ännu mer kan man ifrågasätta om linkpulse verkligen är ett seriöst företag när man måste dölja sin verksamhet bakom tre aliasnamn, och visar en felmeddelandesida för dem som, fullständigt naturligt, undrar vad det är för sajt som vill köra script.

Jag tycker inte det. Linkpulse verkar vara en skumraskverksamhet som gör allt för att dölja sina förehavanden.

SvD och DN har överhuvudtaget lite svårt att visa upprördhet över Snowdens avslöjanden, när man som SvD skickar alla kommentarer via Disqus.com, och som DN i ganska precis i samma veva som Snowden trädde fram i början av juni gjorde (ajax.)gogleapis.com obligatoriskt för att läsa (och skriva) kommentarer hos dem. Nästan synkronicitet i DN:s fall…

Aftonbladets phishingverksamhet för Facebook skall vi förstås inte tala om…

Written by viktualiebroder

28 augusti 2013 at 09:08

Aftonbladet bekräftar: Registrering hjälpte inte

with 9 comments

Förbud mot anonymitet är ingen lösning mot ”näthatet”

Aftonbladet kräver sedan några år ett konto på Facebook för att kunna kommentera. Det uppgivna skälet var förstås att minimera ”näthatet” genom att avskaffa anonymiteten . Det var vi ganska många som tvivlade på och nu får vi bekräftat att vi hade rätt: I Dagens Nyheter säger Aftonbladets debattchef Karin Lindblom

Jag frågar Aftonbladets debattchef Karin Lindblom hur hon upplever att klimatet har förändrats efter den åtgärden.

– Inte så mycket som vi kanske hade hoppats. Somliga är skamlösa och drar sig inte för att säga både det ena och det andra i eget namn, säger hon.

Men är då sådana här åtgärder, sådant hat mot anonyma åsiktsyttringar harmlöst? Nej, likriktningen ökar och mera nyanserade, eftertänkta åsiktsyttringar undertrycks och dränks i bruset. Se till exempel om Abilene-paradoxen.

Och många drar sig inte för att säga både det ena och det andra i eget namn, vilket för övrigt också gäller för journalister. (Vi kanske skulle kräva ano- eller pseudonymitet av tidningsskribenter för att förbättra debattklimatet? 🙂 )

Vad vi säkert kan säga är att sådana här åtgärder är irreversibla – även om Karin Lindblom medger att det inte ledde någon vart är det alldeles uteslutet att Aftonbladet åter skulle tillåta anonyma kommentarer. Sådan är dynamiken i sådana här åtgärder, utvecklingen kan bara gå åt ett håll. Därför måste vi säga emot och ifrågasätta från början, har beslutet väl tagits är det för yttrandefrihetens vänner lika bra att ”släppa hörnflaggan”, åtminstone just den hörnflaggan. Vi behöver inte sakna nya strider, nya hörnflaggor att klamra oss fast i, i framtiden.

Snowdens avslöjanden om hur Facebook, Apple och Google samarbetar med NSA ger en ytterligare dimension åt saken. Det var en märklig slump, av någon anledning inte uppmäksammat av någon, att Dagens Nyheter just i de dagar då Snowden trädde fram lade ut sitt kommentarfält på Googleapis, så att det blev nödvändigt att inte bara låta dn.se köra javascript, utan också googleapis och Google för att kunna läsa kommentarerna och kommentera på DN.se. Sådant noterar vi som kör noscript, men tydligen gick det i debatten helt obemärkt förbi.

Jag ser att Pressombudsmannen vill utvidga utgivaransvaret också till kommentarsfälten. Det torde inte heller ha den åsyftade verkan, men säkert andra, oavsiktliga, följder. Eller dolt avsiktliga, för att inte helt stänga dörren för en möjlig ”konspiration”, vilket förstås vore dumt att göra på förhand, därtill har historien alltför många gånger bevisat motsatsen för att man alltför tvärsäkert kan avfärda konspirationsteorier.

Written by viktualiebroder

24 juli 2013 at 20:28

Googles ballonger

with 3 comments

Lagen bortom Limes piraticus

Ed: Det som står i den här posten stämmer inte, se kommentarerna.

Google planerar skicka upp ballonger som skall erbjuda uppkoppling också i områden som saknar sådan.

Det intressanta är att de planeras ligga på en höjd av 12 miles nautiska mil eller drygt 20 km över jordytan.

Det är precis den gräns under vilken nationell suveränitet gäller, motsvarande territorialvattengränser. Jag hittar i hastigheten inte detta förhållande omnämnt någonstans, men det kan knappast vara en slump.

Över 12 miles nautiska mil torde då inte heller immaterialrättsliga lagar gälla . Det räddar förvisso inte Google, så länge de har ett kontor i något land på jorden.

Här kan man ana intressanta utvecklingar. Lagen ovanför Limes Piraticus…

Se också posten om Chris Hadfields framförande av David Bowies ”Space Oddity” från den internationella rymdstationen.

Written by viktualiebroder

15 juni 2013 at 13:52

Torbjörn Tännsjö och humanekologin

with 7 comments

En naiv professor

Torbjörn Tännsjö har åter fört fram sina förslag för ett transparent samhälle (för att använda David Brins uttryck) i Dagens Nyheter. Samma förslag i stort sett som han la fram i boken ”Privatliv” 2010.

Vad Tännsjö och andra som vill ge upp och ”bejaka” övervakningssamhället glömmer bort är hur ett sådant transparent samhälle påverkar den humanekologiska miljön i samhällets topp.

Vilka gynnas av att veta mycket om andra? De som lever på att manipulera andra, som alltså får större möjligheter att finna ”ingångar” för manipulation, men som samtidigt har den manipulerande förmågan att ”snacka sig ur” situationer som kan uppstå, intakt, och därför bara upplever en begränsad skada av att själva vara ”transparenta”.

Vilka missgynnas av ett transparent samhälle? De som är mera inriktade på att leva av att påverka och manipulera annat än andra människor. Som naturen, som den konkreta verkligheten. Och som ofta också har sämre förmåga att skaka av sig och snacka bort besvärande omständigheter, också när dessa omständigheter bygger på missuppfattningar och illvilliga tolkningar (till exempel i syfte att manipulera).

Allt annat lika kommer vi alltså att se en förbättrad miljö för de manipulativa och en försämrad miljö för de som, nu talar vi klarspråk, ”skapar värden”.

Vill vi verkligen ha ett samhälle där de manipulativa, psykopaterna, sociopaterna, i klarspråk: parasiterna, får ett större inflytande?

För mig är risken för en patologisering av samhället, utvecklandet av en patokrati, ett avgörande argument emot, ett ”bottom line”- skäl för att motsätta sig Övervakningssamhället.

Tännsjös argumentation är argumentationen hos någon som håller på att frysa ihjäl för att klä av sig.

David Brins bok är, trots att den kom ut redan 1999, dessutom mera läsvärd än Tännsjös.

Written by viktualiebroder

14 juni 2013 at 09:23

Upphovsrätten upplöses i tunn luft?

with 6 comments

Fick Chris Hadfield fritt framföra sånger av David Bowie på ISS?

Opassande skrev om den virala videon på  Chris Hadfield som framför David Bowies ”Space Oddity” från den internationella rymdstationen, ISS.

Funderade lite över hur högt upp upphovsrätten egentligen gäller. Enligt wikipedia ”airspace” anses rymden av Internationella Aeronautiska Federationen börja vid 100 km. NASA är något anspråkslösare och hävdar 50 km. Enligt internationell lag är den vertikala utsträckningen lika med den från kustlinjen, dvs enbart 12 nautiska mil, eller 22,2 km.

ISS pendlar mellan 330 och 435 km över jordytan, så  Hadfield hade med all säkerhet rätt att, utan ersättning till upphovsmannen, framföra jordiska musikverk av hjärtans lust. Även om, mot förmodan, David Bowie skulle anse sin ideella upphovsrätt kränkt, genom att hans musik framfördes ”…i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen” (URL kapitel 1 § 3), så hade det inte bekymrat Hadfield heller.

Det är förstås lite oklart om USA:s regering verkligen anser att deras lagstiftning upphör att gälla någonstans..?

Det finns förstås konferenser om upphovsrätten i rymden. Och WIPO har publicerat dokument…

Men tänk om…

Det blir förstås problem om de utomjordiska lagarna på mellan 330 och 435 km skulle säga något annat. I scifi-romanen “Year Zero” skriver Rob Reid om hur det interstellära kosmos har en lag som säger att lokala lagar automatiskt gäller i hela kosmos, om de inte direkt strider mot någon lag som gäller för hela kosmos.

Alltså gäller de jordiska upphovsrättslagarna automatiskt i hela kosmos, och Universum är skyldigt oerhörda summor i royalties och skadestånd… En skuld som inte kan likvideras, så nu måste De förfinade kulturerna istället… Or else.

För övrigt har Bowies Space Oddity redan, via radioutsändningar, nått cirka 44 ljusår ut i rymden sedan 1969…

Written by viktualiebroder

14 maj 2013 at 11:50

Mina yrkanden på Piratpartiets vårmöte

with 2 comments

Fem av fem

Jag hade fem motioner, varav två tillsammans med René Malmgren, på Piratpartiets vårmöte. Det gick ganska bra i omröstningarna, samtliga fem gick igenom om än i vissa fall efter modifieringar. (Höstmötet 2012)

B11 Ett statligt girosystem med elektroniska kontanter (Med René)

Huvudyrkandet ”att mötet anser att det bör vara Piratpartiets politik att staten driver en giroverksamhet för allmänheten för att inte tvinga till användning av privata bankkonton för betalningar och för att på sätt också främja ett stabilare betalningssystem” gick igenom med röstetalet 40 mot 25 och 9 nedlagda.

Däremot röstades tilläggsyrkandet att det vore lämpligt att detta girosystem drevs i Riksbankens regi ner med 31 röster mot 12 och 18 nerlagda.

B12 Möjlighet att överklaga riksbanksbeslut att vägra lösa in ogiltiga sedlar

Bifölls med röstetalet 38 röster mot 21 och 3 nedlagda.

B14 Revidera Riksbankens guldreserv

Gick igenom i lätt modifierat skick med röstetalet 37 mot 16 och 2 nedlagda.

B38 Häktespraktik för blivande åklagare

Gick igenom med 47 röster mot 19 och 3 nedlagda.

B49 Fler betalningsmedel i skatteuppbörden (med René)

Där blev visserligen huvudyrkandet nerröstat med 28 röster mot 23 och 7 nedlagda. Men samtliga tilläggsyrkanden om konkreta ytterligare betalningsmedel gick igenom!

Kontanter med 41 röster mot 12 och 6 nedlagda och Ett statligt elektroniskt betalningsmedel (som i B11) om än ytterst knappt med 25 röster mot 24 och 9 nedlagda.

Dessutom bestämdes med 29 röster mot 23 och 7 nedlagda att det bör utredas under vilka förutsättningar ett distribuerat tredjepartsberoende elektroniskt betalningsmedel, som Bitcoin, skulle kunna godtas i skatteuppbörden.

B60 Om infrastruktur, järnväg

Hade här ett tilläggsyrkande att medlemsmötet anser att det ska vara Piratpartiets politik att södra delen av Inlandsbanan åter sätts i stånd så att stopp någonstans lättare kan routas runt enligt förebild av Internet, B60-Y08. som inte gick igenom utan röstades ner med 49 röster mot 10 och 6 nedlagda.

Roligt att åtminstone tio personer ändå förstod jämförelsen med Internet.

Kommentar

Den här gången blev det väldigt ensidigt med ekonomiska motioner, förutom den om häktespraktik. Men jag är ändå glad och nöjd över att ha fått ihop fem stycken till mötet. Med de röda trådarna diversitet – balans – förståelse, men utan löften om gröna skogar.

Framtiden

Hur det blir i framtiden vet jag förstås inte. Men jag har en önskelista för fler motioner av vilka förhoppningsvis några kan materialiseras till höstmötet. Lite blandat av egna idéer och sånt som skvalpar i den allmänna debatten. Några smakprov (utan prioritetsordning och i högst varierande stadier av förberedelser)

* Rätt till grundläggande militärutbildning (handeldvapen, IED, psykologisk krigföring/maskirovka)

* Offentliga partibidrag kopplade till partiernas egna insamlingsförmåga

* Momsfrihet för silver och platina använda som betalningsmedel

* Större tonvikt på statistik och risk i skolans matematikundervisning

* Rätten att reparera som princip

* En minsta andel av ståplats på arenor som villkor för offentliga bidrag (stillasittande en hälsofara och negativt för kollektivt handlande)

* Redundans i järnvägsnätet – resiliens uppgraderat till samma vikt som snabbhet i infrastrukturen

* Förstatliga rättspsykiatrin – landstingsbudgeten skall inte avgöra samhällets behov av skydd och rehabilitering av störda kriminella

* Särskilda fängelser för utvecklingsstörda och lågbegåvade, en kategori som ökat stort på fängelserna

* Andel i bostadsrättsföreningens skulder skall anges vid bostadsrättsförsäljning, för en korrektare värdering, så som redan sker i Norge.

* Lägg ner patentdelen av Patent- och Registreringsverket och ersätt med ett informationskontor för Europeiska Patentverket

Om någon orkat ta sig hit och tycker att något av de här uppslagen känns lite mer spännande än de andra så tyck gärna till. Jag gör vad jag själv vill, men är INTE okänslig för andras tyckande. Faktiskt 🙂

Written by viktualiebroder

07 maj 2013 at 22:00

Kamerakrav utanför krogen?

leave a comment »

Vinnare av dumstruten utsedd

För drygt ett år sedan förutspådde jag att kameraövervakning skulle komma att bli ett villkor för krogar att få serveringstillstånd, vid vite. Och undrade vilken politiker som skulle bli först med den opportunistiska dumstruten att kräva detta.

Det blev Anton Abele (m). I Aftonbladet nämner han visserligen inte något om serveringstillstånd, utan tar i med det tunga artilleriet och kräver såväl bötesstraff som viten för krogägare som inte kameraövervakar gaturummet närmast utanför lokalerna.

För att balansera den i sammanhanget förlegade vänster- högerskalan så avslöjar Aftonbladet att Pär Nuder (s)  ingår i en dialoggrupp som talar med regimen i Nordkorea.

Det är jag, en britt, en tysk och en fransman

Bellman var väl inte välkommen i Nordkorea kan man tänka.

Samme Nuder som i egenskap av styrelseledamot i Nyx Security fällde orden

Ju lägre brottslighet, desto bättre samhälle. Det är så man ska se på säkerhetsbranschen i allmänhet och Nyx i synnerhet, som erbjuder tjänster som direkt förhindrar brott.

Nordkorea. How appropriate.

Written by viktualiebroder

03 maj 2013 at 10:32