Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘tillvänjning

Operatörsansvar för snigelpost: Manegen krattas

with 2 comments

Först göra det enkelt att, sedan söka skäl för

För en tid sedan kom nyheten att posten överväger att ”som en möjlighet” införa sms-betalning som ersättning för ett påklistrat frimärke. Som jag skrev då tror jag att den ”möjligheten” mycket väl med tiden kan övergå i ett tvång. Åtminstone i ett tvång att uppge avsändare. I kombination med ett tvång att redovisa innehåll, skapas de tekniska förutsättningar som gör ett införande av ett operatörsansvar och ett ”datalagringsdirektiv” också för snigelpost till ett enkelt ”naturligt nästa steg”.

Det enda som då saknas är några lämpliga skäl för att sådan datalagring behövs. Helst några skäl som inte funnits förut, eller som glömts bort, så att man kan hävda att brevhemligheten inte längre skulle vara aktuell i den ”nya situation som uppstått”.

Förutom de vanliga som  terrordåd, brevbomber, anonyma hot, barnpornografi och andra för vår tid potenta lösnummersäljande indignationsobjekt med en avsikt, ser jag i E24 och i Bohuslänningen ett nytt: Guldtjuvar använder posten för att skicka sitt byte till gulduppköpare.

Vi bör räkna med flera reportage och nyheter av den här typen. Allt för att bereda vägen för ett operatörsansvar och ett datalagringsdirektiv också för den traditionella snigelposten. Adjö, brevhemlighet alltså.

Något om regler för guldhandel

I artikeln förekommer dock otydliga uppgifter om varför gulduppköpare är skyldiga att kontrollera identiteten på säljare. Enligt lagen om begagnade varor, SFS 1999:271,  gäller för uppköpare  enligt §7

En handlare får inte ta emot begagnade varor av den som inte på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet eller är känd.

Detta gäller enbart för bearbetade guldföremål, varor i lagens mening. Investeringsguld är  momsbefriat enligt Mervärdesskattelagen, § 10a. De som handlar med investeringsguld är däremot skyldiga enligt Skattebetalningslagen, kapitel 14, § 1a

…vid transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kronor eller mer kontrollera identiteten hos köparen. Detsamma gäller om transaktionen understiger 10 000 kronor men kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp.

———————

Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår kontrollen gjordes

Regeln om sju års lagring av sådana uppgifter är däremot ganska meningslös, eftersom Skatteverket genom lagen om tredjemansrevision kan syna kunder till företag som handlar med investeringsguld i sömmarna så länge bokföringen måste sparas, det vill säga i tio år.

Ädelmetaller för investering handlas också av privatpersoner på Tradera. Man kan förmoda att Skatteverket, förutom att man redan nu med intresse följer handeln där, också kommer att vara intresserat av internetoperatörernas trafikdata (datalagringsdirektivet), för att se vilka privatpersoner som köpt och sålt ädelmetaller. Till skillnad mot guld omfattas investeringssilver och investeringsplatina inte av momsbefrielse, och redan små mängder av exempelvis platina kan uppgå till belopp som Skatteverket redan nu, eller i framtiden, kan anse falla under begreppet ”yrkesmässig försäljning” och vara momspliktigt.

Skatteverket är naturligtvis höjda över alla misstankar och tillämpar de mest högstående etiska kriterier för hur de hanterar känslig information. Några skäl för datainsamling annat än i strikt uppbördssyfte finns förstås inte.  Och Brutus är helt visst en ärans man. (Shakespeare: Julius Caesar)

Fast nu läcker information alldeles oberoende av ärbarheten. Information wants to be free och datainkontinens drabbar, som medicinsk inkontinens, ärbara och ärelösa lika.

Vi lever i intressanta tider.

Written by viktualiebroder

15 mars 2011 at 18:19

Så som på Internet, så ock i köttvärlden

with one comment

Spårbara brev också Away From Keyboard

Jag ser i Svenska Dagbladet och i Sydsvenskan att posten med intresse studerar den danska postens försök att ersätta brevportot med  en kod som avsändaren beställer via sms och som vederbörande sedan skriver på kuvertet. Ett försök som skall underlättas genom en kraftig höjning av portot med vanligt frimärke påsatt och en rökridå av att det enbart är till för att ”förenkla hanteringen”.

Ed Nu också i Dagens Nyheter.

Därmed blir också fysiska brev helt spårbara till avsändare. Det har varit en utveckling under senare år mot en hårdare kontroll av posten, mottagare måste sedan några år legitimera sig för att kunna hämta ut post, anonyma inbetalningar till girokonton är inte möjliga och nu har alltså ett första steg tagits mot ett identifieringskrav också på avsändare. Att ett sådant krav kommer kan vi vara förvissade om – det är bara ett ”naturligt nästa steg” från ”kunna mot belöning” till ”måste”. Because they can. En nypa misstänkliggörande (rent mjöl i påsen?)  och en nypa förakt (obildade bakåtsträvare) mot de som framhärdar brukar göra susen.

Jag har länge varit tveksam mot argumentet från Internets vänner att vi bara vill ha samma skydd och frihet på Nätet som i köttvärlden, eftersom jag sett attackerna mot friheten på Internet som ett verktyg för att inskränka dem i köttvärlden.

Att man gått vägen via Internet är förstås därför att det funnits ett svagare motstånd där – ett motstånd som lättare kunnat avfärdas inför folkopinionen som skumma intressens behov av anonymitet, pirater, kriminella, pedofiler, mobbare etc etc ad nauseam.

Men tiden är alltså inne för att  byta fil och dra fördel av den tillvänjning som skett på Internet för att ta ett ”naturligt nästa steg”, nämligen att göra  också fysiska meddelanden, alltså brev, med såväl avsändare som mottagare fullt spårbara.

Internets vänner bör sluta med att kräva samma rättigheter på Nätet som AFK och istället kräva rättigheter.

Rättigheter punkt. Oberoende av plats. Låt oss inte luras av övervakningsivrarnas filkörning!

De två filerna Internet och köttvärlden delar samma behov. Låt oss då dela de filerna i betydelsen share, inte i betydelsen ”hålla åtskilda”.

Ännu en betydelse av fildelning…

Written by viktualiebroder

07 mars 2011 at 10:33