Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘Sverigedemokraterna

Sånt som inte angår mig

with one comment

Men som måste sägas

Jag ser att två ledande sverigedemokrater, Kent Ekeroth och Erik Almqvist, i affekt och under alkoholens inflytande avslöjats in flagranti med rasistiska uttalanden och, försedda med ”schyssta” järnrör, sökt slå världen med häpnad.

Det förvånar mig inte, Kent Ekeroth är en intressant pesonlighet på så sätt att han å ena sidan ger ett väldigt intelligent intryck, bland annat i de riksdagsmotioner jag läst av hans penna, men samtidigt är det en dunklare sida, något som inte stämmer i hans manikeistiska syn på islam och muslimer som något i sig ont. Det verkar finnas en splitting i hans personlighet. Något i grunden opålitligt.

Jag är alltså inte förvånad. Jag är heller inte förvånad över att medierna tycks falla över varandra i triumf över att  sverigedemokraterna som grupp nu kan avfärdas som rasister.

Levande charader

Jag kan tycka att det är tragiskt att kritik mot den förda invandringspolitiken, framförallt dess följder för välfärdsstaten och för följderna för förtroendet mellan främlingar när andelen sociopater ökar (sociopater i genomsnitt mera rörliga än genomsnittspopulationen), monopoliserats i en rörelse som sverigedemokraterna där det hela kommer samförpackat med grumlig nationalism, en irrationell kriminalpolitik och en förkärlek för drastiska lösningar med svag medkänsla. Samt en touch av konspirationsteorier, speciellt rörande islam.

Men detta är ju också resultatet av att all kritik mot invandringspolitiken, också där den rör oförenligheten av en Rawlsk rättvisepolitik för välfärden med öppna gränser, som Nils Öberg tog upp i sin avhandling från 1994 Gränslös rättvisa eller rättvisa inom gränser?, fått en stämpel på sig av främlingsfientlighet med ordet rasism i bakfickan för den som i nästa steg förnekar att hon är fientlig mot främlingar.

Denna, framförallt i media, energiskt genomförda stämpling  har förstås också gett upphov till motbeteckningar. ”PK”, Kulturmarxism med flera epitet,  lika nebulösa som nånsin ”främlingsfientlig”.

Det främsta resultatet av denna strid om ord har varit att de som stämplats levt sig in i och allmer blivit det de kallats för. Som Nietzsche skrev: Tittar man tillräckligt länge ner i avgrunden kommer avgrunden att titta tillbaka.

Stefan Palison

Generaliseringarna i media om sverigedemokraterna i allmänhet, som en följd av Ekeroths och Almqvists förlöpningar, är omvänt också en bekräftelse av att PK-media just  blivit PK. Ja, inte de generaliseringarna enbart, men taget tillsammans med en händelse rörande en annan politisk, offentlig, person som inte nått utanför Flashback och de mera öppet rasistiska medierna. En generalisering av den nyheten hade till och med varit straffbar, och då inte som ett trivialt brott mot Upphovsrättslagen.

Jag tänker på det faktum att ordföranden i Romernas Riksförbund, Stefan Palison, fällts för häleri och narkotikabrott efter att stora mängder stöldgods  och knappt 10 gram amfetamin påträffats i hans bostad. En Palison som tidigare offentligt krävt hårdare tag mot narkotikabrott och fler utvisningar av kriminella.

Vi kommer utan pardon att anmäla alla misstankar om narkotikabrott. Och vi kommer att kräva av regeringen att de som döms till minst ett års fängelse utvisas ur landet, fortsätter Stefan Palison. Bakgrunden är att narkotikan fått ett allt starkare fäste bland romerna. Både i försäljnings- och missbrukarleden.

”Utan pardon”Absoluttänkare och nollvisionärer skall man inte lita på.

Palison har en intressant kvinnosyn som han fick tillfälle att ge uttryck för i maj som vittne i ett människohandelsmål i Norge,

I Sverige eller Norge kan jo kvinner bli voldtatt av sine ektemenn, og mennene kan dømmes for det. Slik er det altså ikke hos oss. Hvis en romkvinne er gift, kan hun ikke bli voldtatt av mannen, sa han i retten.

Palison hade också en åsikt om att rättsväsendet lägger ner tid och möda på att utreda och lagföra människohandel med barn

Denne rettssaken koster svært mye penger. Jeg tror det hadde vært bedre å bruke de på å gi støtte til romfolket, for eksempel ved å lage skoler

Justitiedepartementet har inom parentes åtminstone tidigare stått för hela budgeten hos Romernas riksförbund.

Jag noterar också att referaten av undersökningen av omfattningen av människohandel med barn inte nämnde ordet romer en enda gång.

Slutord

Fördomar har bekräftats.

a) Om Ekeroth/Almqvist

b) Om Palison

c) Om media.

d) Om mig, att jag inte kan hålla käften om sånt som inte angår mig. Det är inte försiktigt. Jag kan råka illa ut.

Caute! Försiktigt!

Den kanske främste försvararen av yttrandefrihet någonsin, Spinoza, har på sin gravsten ett ord: Caute. Försiktigt.

När man använder sin yttrandefrihet skall man göra det försiktigt. Spinoza visste det själv, han som var född som Bento de Espinosa, men när familjen blev fördriven från Portugal fick byta namn till Baruch Spinoza. För att sedan tvingas byta igen till Benedikt efter att ha blivit utesluten ur synagogan vid 23 års ålder. Hans böcker hamnade på den katolska kyrkans lista över förbjuden litteratur och de han gav ut i livet fick en falsk tryckort och inget angivande av författaren.

Den gravsten som det står Försiktigt! på döljer inte ens hans kropp. Den blev bortrövad före gravsättningen, ingen vet av vem. Kanske av reformert protestantiska kristna som inte ville ha en fritänkare och kättare i vigd jord.

Att yttra sig är att vara ensam. Men måste man så måste man.

Written by viktualiebroder

15 november 2012 at 21:10

Publicerat i 1

Tagged with , , , ,

Sd, DN, genetik, spelteori, metadebatt och något till

with 4 comments

Och så affordans förstås

Jag ser i Dagens Nyheter att en företrädare för Sverigedemokraterna, Thomas Karlsen, hävdat att personer från Mellanöstern och Nordafrika har en särskild aggressivitetsgen, som skiljer dem från svenskar. Han grundar den hypotesen på ett mångårigt arbete som vakt.

Nu får man bena i det här och ta en sak i taget. Om vi ser till de senaste 200 åren så är det otvivelaktigt så, att länderna i Mellanöstern och Nordafrika har haft en betydligt mera omtumlande historia än Sverige.

Det kan mycket väl vara så, att en aggressiv gen faktiskt haft ett större överlevnadsvärde i de länderna, och då kunnat sprida sig, medan en sådan gen i Sverige inte förmått skapa lika mycket (överlevande) avkomma och därmed pressats tillbaka i frekvens. Tvåhundra år är ändå 7 – 8 generationer, då slår någon enstaka procent i skillnad i fortplantningsförmåga per generation igenom väldigt fort.

Men en sådan möjlig aggressivitetsgen är inte avgörande för ett mänskligt beteende. Som Richard Dawkins skriver i ”The Selfish Gene” är det fantastiska med människan att generna, som ligger bakom hjärnans uppbyggnad, ändå lämnat den att själv avgöra vad den anser vara bäst. Givetvis först och främst ”bäst” i de geners intresse som finns i kroppen som hjärnan tillhör.

Men hjärnan är inte någon lydig slav åt generna. Den kan tänka själv. I en miljö, i ett samhälle där människor samarbetar och umgås försiktigt med varandra, kan hjärnan inse sitt egenintresse och anpassa sig till en annan ekologisk strategi, där en eventuell aggressiv gen blir underordnad och irrelevant.

På ett sätt finner jag en sådan genetisk förklaring till varför Sverige och Mellersta Östern/Nordafrika hamnat i så olika ekologiskt stabila jämvikter mera sympatisk än den traditionellt sverigedemokratiska, om kulturella skillnader. När debatten handlar om kulturella skillnader hamnar den mycket fort i något mystiskt, ett ont och gott, vi och dem, muslimer och ja…nånting, vad ”vi” nu möjligen kan enas om att ”vi” är.

Metadebatten

Dagens Nyheter då. När de vill ha en expert som uttalar sig om vad Jan Karlsen sagt så vänder de sig förstås till någon humanekolog eller evolutionsbiolog, som kan säga något om sambandet mellan genetik och mänskligt beteende…?!

Gör de..?!

Nej, de vänder sig till en historiker(!) Men vad har en historiker att tillföra inom humanekologin? Inget alls. Åtminstone inget i den här frågan. Dagens Nyheter vänder sig till en historiker därför att de inte vill ha en artikel som kan ge någon kunskap i sak, utan vill ha en metadebatt om sverigedemokraterna.

Vad bör göras?

Jag är så fruktansvärt trött på att debatten helt polariserats mellan ett främlingsfientligt block med mystiska föreställningar om kulturella skillnader, och ett politkorrekt block som bedriver metadebatt.

Jag vill se en saklig integrations/assimilationsdebatt som just involverar humanekologi och spelteoretiska strategier. Fri Kunskap. Och både genetik och kultur, som båda är företeelser underordnade människans hjärna.

Hjärnan påverkas i sin tur genom kommunikation med andra människor, och genom sinnenas upplevelser av de döda tingen i närmiljön. Därför är regler viktigare än fasta/avspärrande system. Och därför är affordansen så viktig i de miljöer vi skapar.

Liberal är vad liberalt gör

Men regelsystem och affordans är politik. De är till och med grundbultar i en liberal världsåskådning. Agnar Mykle skrev på försättsbladet till sin roman ”Sången om den röda rubinen”

Vi är inte förenade i längtan efter fjärran planeter

utan i längtan efter händernas insida

Jag upphör aldrig att förvånas över människor som ser det som en liberal handling att sända soldater till fjärran länder, men som inte har någon uppfattning om, eller förståelse för, affordansen i närmiljön. Liberal är vad gör liberalt gör. För att travestera Friedrich Nietzsche:

En del håller det för liberalt att säga: Frihet är nödvändig! Men i grunden tro de blott därpå att övervakning och kontroll (och krig!) är nödvändigt. (I originalet står det ”dygd” och ”polis”)

Där är ett ämne för en kommande bloggpost. Minst en.

Spelteori

Sanning och kunskap skall lära oss att leva tillsammans, inte i ett destruktivt, men stabilt, tillstånd i ett Fångarnas dilemma, utan i ett maximerande samarbete. Det samarbetet är förstås inget stabilt tillstånd. Samarbetstillståndet måste underhållas och byggas genom förtroende. Hela tiden. Ibland också genom att bestraffa icke-samarbete, det medges.

Men man kan inte bygga förtroende vare sig genom att föra kunskapsundertryckande metadebatter, flumma om kulturer eller föra krig i fjärran länder. Och man kan sannerligen inte få en människa att känna förtroende genom att övervaka henne.

Man gör det genom Fri Kunskap. Också fri i bemärkelsen fri från guilt-by-association och tabun som av en slump är de som finns i just den tid vi råkar lever i – var tid har sina tabun. Det hade en historiker kunnat säga mycket om.

Man gör det också via händernas insida. Genom människors frivilliga avtal ibland konkret beseglade med handslag. Och genom vardagsföremål och vardagssituationer som vi tar in via våra sinnen.

Det är inte flum, utan i bokstavlig mening påtagligt.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

15 september 2010 at 16:26

Sverigedemokratiska lån och ideell upphovsrätt

with 9 comments

Mikael Wiehe den här gången.

Via Expressen och Svenska Dagbladet erfar jag att en trubadur vid ett sverigedemokratiskt möte sjungit Mikael Wiehes ”Flickan och kråkan”, men gjort om delar av den tredje versen för att passa det sverigedemokratiska budskapet bättre.

Det har för övrigt hänt en gång tidigare att sverigedemokrater lånat populära texter – förra gången var det Ulf Lundells ”Jag trivs bäst i öppna landskap” som användes i en valfilm, fast då rakt av, utan ändringar.

Upphovsrättslagens 1 kapitel §3, andra stycket stadgar

Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.

Man kan då fråga sig huruvida Mikael Wiehes anseende eller egenart kränks genom att hans verk modifieras i sverigedemokratisk riktning. När kan en upphovsman hävda att han eller hon blir kränkt?

Som jag skrivit om tidigare om den ideella upphovsrätten, här, är den ideella upphovsrätten inte okontroversiell ur ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv. Den avgörande faktorn blir då om ändringen ändrar hans anseende eller förändrar hans egenart på ett sätt som höjer eller sänker hans möjligheter att i framtiden sälja sina verk. Mikael Wiehe skulle kunna hävda att så är fallet, att hans rykte svärtas av att associeras med sd vilket inverkar menligt på hans framtida intäktsmöjligheter. Sd kan å andra sidan hävda motsatsen – Wiehes potentiella kundbas breddas till deras sympatisörer.

Den avgörande frågan är, om Wiehes nuvarande publik tror att han gått och blivit sverigedemokrat eller ej. Det lär den knappast göra.

Det hindrar inte att en svensk domstol skulle kunna döma till Wiehes fördel i alla fall. Men en sådan tolkning av Upphovsrättslagen vore ekonomiskt ineffektiv, i den mening som Elisabeth Landes och Richard Posner gör i The Economic Structure of Intellectual Property Law, min ledstjärna på upphovsrättsområdet.

Ulf Lundell, vars sång ”Jag trivs bäst i öppna landskap” användes i en valfilm från sd, och det helt utan ironi eller satir, hade ett klarare fall än Mikael Wiehe faktiskt. Den användningen var definitvt i ett sammanhang som Ulf Lundell kunde hävda var kränkande för honom.

Emellertid anser jag den stämning som Mikael Wiehe en gång i tiden lämnade in mot Magnus Uggla efter att denne på skiva framfört Wiehes ”Vem kan man lita på”, och där ändrat en rad i texten (och som sedan ledde till förlikning), som orättfärdig. Det var alldeles uppenbart så att den ändrade textraden hade en ironisk udd mot Björn Afzelius, och ändrade textrader med ironi/satir som syfte, anser jag bör vara undantagna den ideella upphovsrätten, då ironi/satir har ett skyddsvärde på samhällelig nivå som överstiger den samhälleliga nyttan av den ideella upphovsrätten.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

08 augusti 2010 at 23:43

Namn på fotbollsklubbar är politik (igen)

with 4 comments

Ytterligare en skillnad mellan SD och Piratpartiet

Carl-Johan Rehbinder gjorde en förträfflig uppställning över skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och Piratpartiet.

Idag får vi ett ytterligare exempel på hur Sverigedemokraterna har en helt annan grundinställning till informationsfrihet än Piraterna. I Dalademokraten berättas hur sverigedemokraten Anders Kampl i Borlänge har åsikter om namn på fotbollsklubbar. Namn som Dalkurd FF och Swesom är inte tillräckligt ideologiskt korrekta för Kampl.

Detta påminner mig om en historia från kalla krigets tid. I det gamla Västtyskland, närmare bestämt i delstaten Hessen, ville ett fotbollslag 1982 delta i seriespel under namnet FSC Dynamo Windrad. Ungefär ”Vindsnurredynamo FK” på svenska. Nu var ju namn som ”Dynamo”, ”Traktor”, ”Energie”, ”Turbine” och så vidare typiska namn på fotbollslag i det gamla DDR, det vill säga Östtyskland, som det kallades då, på den tiden.

Att ett lag på den fria sidan av muren ville ha ett namn som ledde tankarna till öst, var något som förtröt det hessiska fotbollsförbundet. De avslog helt enkelt ansökan att få delta i seriespel med motiveringen

Ert föredragna föreningsnamn kan vi med bästa vilja i världen inte godkänna. ”Dynamo” är ett namn som alltför mycket påminner om sedvänjorna i DDR och de andra staterna i östblocket.

Dynamo Windrad överklagade förstås beslutet ända upp i den {förbundstyska författningsdomstolen} (Ed: Fel, i motsvarande hovrätten för Hessen) . Där utslaget blev att

En politisk diskriminering kan inte anses vara förhanden, redan av den anledningen att det hessiska idrottsförbundet inte särbehandlar politiska åsikter

Ett cirkelbevis, skulle man kunna säga!

När sedan 1991 DDR upplöstes och det nya Tyskland bildades, föll frågan av sig självt, när fotbollsklubbarna i öst helt enkelt integrerades i det västtyska seriesystemet. När Dynamo Dresden, Energie Cottbus och Lokomotiv Leipzig tilläts spela på en hög nivå, då kunde inte längre FSC Dynamo Windrad nekas att spela på sin, betydligt lägre, nivå.

Mer om denna historia (på tyska) här och här.

Det finns en tydlig ideologisk skiljelinje mellan Sverigedemokraternas politiskt färgade censurpolitik och Piratpartiets Fri-Kunskapideal. Visat än en gång.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

09 februari 2010 at 14:44