Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘Posten

Organiserad kampanj för att riva upp brevhemligheten

with 11 comments

Inte längre enstaka händelser

Jag har tidigare skrivit om hur manegen krattas för att införa ett operatörsansvar också för posttjänster, det vill säga att operatören blir ansvarig för innehållet.

Det kan ju förstås avfärdas som alarmism när sådana propåer är enstaka händelser och mera återspeglar enskilda personers oförmåga att se framåt och fundera över konsekvenser av ”kvickfixar”. Så visst går det att avfärda oss som neurotiska foliehattar som varnar för ett avskaffande av brevhemligheten.

Men när sådana propåer börjar dyka upp på skilda platser i landet, oberoende av varandra, då blir det svårare att avfärda. Tidigare har det alltså skett i Dalarna, men nu också i Blekinge. P4 Radio Blekinge har idag en artikel med rubriken Postombud langar droger – ofrivilligt.

Man kan då på goda grunder förmoda att här finns en agenda. Från Rikspolisstyrelsen har, via påverkan genom kurser, eller direkt som order, gått ut ett påbud att deras regionala underrättelseombud skall arbeta för en ändring av Brottsbalken 1962:700, kapitel 4 § 8.

När pirater anför just den fysiska brevhemligheten som argument för att internettrafik inte bör övervakas, är det ett tveeggat svärd. I själva verket fungerar övervakningen på Internet som en desensibiliseringsprocess för en ökad tolerans för att inskränka brevhemligheten också i den fysiska världen, som ett ”naturligt nästa steg”.

Principen om ”mere conduit” generellt för telebolag är för övrigt under angrepp i EU, formellt med upphovsrätten som murbräcka. Eller om det nu var pedofilerna, terrorismen, skuldkrisen eller  nån annan hysteri som för dagen erbjuder de bästa möjligheterna att skapa acceptans för nedrustning av de demokratiska fri- och rättigheterna.

För ogenomtänkta kvickfixar och skott i foten finns det alltid någon aktuell lättförståelig anledning.

Jämrans förargligt bara att verkligheten inte är lika lättförstådd och till och med blir ännu krångligare och ännu sämre efter kvickfixar.

Written by viktualiebroder

24 januari 2012 at 11:23

No post for you!

with 5 comments

Operatörsansvar för snigelpost

Jag har tidigare sktivit om hur manegen krattas för att införa ett ”operatörsansvar” också för snigelpost, som ett ”naturligt nästa steg”. Dalarnas Tidningar rapporterar idag om att polisen i Mora nu ber personalen på postens utlämningsställe, ICA, att vara observant på personer som hämtar ut rekommenderade försändelser. Det kan nämligen handla om knark på postorder.

För att hantera den trafiken jobbar vi med de butiker som har utlämning av paket och rekommenderade brev. Personalen ombeds på att vara observanta på personer, som återkommande infinner sig och löser ut rekommenderade brev

Här finns många frågor man kan ställa sig. En skäligen misstänkt försändelse har polisen naturligtvis rätt att undersöka och sedan undersöka mottagaren. Som till exempel nyligen i Piteå. Men här har polisen inte visat något förhandsintresse för försändelsen, som förmodligen inte sticker ut på något sätt, utan intresset uppstår först för personen som hämtar ut den. Och inte från polisens sida, utan det ansvaret läggs över på  ICA:s personal.

Jag tror som sagt att det endast är en tidsfråga innan brevhemligheten avskaffas, ingen får skicka en försändelse anonymt och personalen på postens utlämningsställen får operatörsansvar för innehållet i det som skickas. Inte bara vid utlämning utan redan vid inlämning. ”Kundkännedom” blir ett krav. Frågan: Vad är Ditt syfte med att skicka det här? blir obligatorisk.

Seinfelds ”soup nazi” får sin efterföljare i ICA:s ”post nazi”: No letter for you.

Operatörsansvar i allmänhet är en nationalekonomisk katastrof som kostar mer på sista raden än berörda myndigheter tjänar. En suboptimering som bör angripas ideologiskt och underställas väljarnas prövning i demokratiska val.

Written by viktualiebroder

12 oktober 2011 at 09:35

Socialdemokrater vill riva upp Betaltjänst- och Penningtvättlagarna

with 3 comments

Och försvarar kontanter och brevhemligheten

I Aftonbladet skriver fyra socialdemokrater om partibidrag från enskilda och att de vill att bidrag över 20 000 kronor skall redovisas av partierna. Men de säger också att rent anonyma bidrag endast behöver redovisas till beloppet

Lagförslaget innebär nämligen att bidrag ska kunna ges anonymt. Kravet är att bidragsgivaren ska vara verkligt okänd, det vill säga även för det parti som är mottagare av pengarna. På så vis skyddas valhemligheten. Men beloppet ska redovisas så att vi som väljare får reda på hur mycket pengar som anslagits av en bidragsgivare.

Vilka möjligheter finns då att bidra anonymt? Ja betalsystemet är inte möjligt att använda. Enligt Betaltjänstlagen kapitel 4 § 8 måste visserligen inte betalarens identitet förmedlas till mottagaren

…uppgifter som gör det möjligt för mottagaren att identifiera transaktionen och, när det är lämpligt, uppgift om betalaren samt information som har bifogats transaktionen

Men som det i praktiken visat sig när det gäller sms-betalning med kontantkort kräver Finansinspektionen att betalningsförmedlaren alltid har kännedom om betalaren, med hänvisning till Lagen om Penningtvätt.

Finansinspektionens tolkning av Penningtvättlagen i det avseendet är visserligen rent nys – det har jag skrivit om tidigare – men Finansinspektionen besväras inte som andra myndigheter av några krav på proportioner och avvägningar i myndighetsutövningen (inte några samvetsömma betänkligheter heller uppenbarligen), så vi kan vara alldeles säkra på att de vid betalningar på belopp över 20 000 kronor kommer att kräva att banken identifierar avsändaren vid äventyr att annars hitta ett hästhuvud i sängen enligt principen om operatörsansvar och rättskipning v administrativnom porjadke.

Den som vill bidra med ett belopp på över 20 000 kronor har då endast valet att gå utanför betalningssystemen och använda Posten för att sända kontanter i brev.

Men då uppstår andra problem. Den som vid ett tillfälle tar ut belopp på över 20 000 kronor i en bank kommer ofrånkomligen att bli tillfrågad om syftet med uttaget, enligt lagen om Penningtvätt. Det går förstås att ta ut i skvättar i bankomat.

Ett andra problem blir för partiet som mottagit ett kontantbelopp i den storleksordningen. Det går nämligen inte att sätta in större belopp än 10 000 kronor i bank utan att tillfrågas om varifrån pengarna kommer, kapitel 2 § 7 första stycket. Ett anonymt kontantbidrag över 20 000 kan alltså inte tillföras betalsystemen, kapitel 1 § 11 stycket 1. Tvärtom kan banken då lämna in en anmälan om misstanke om försök till penningtvätt – en anmälan som de av tvingande lag inte får meddela partiet att de gjort, kapitel 3 § 4 stycke 1. Omertà. Eller åtminstone kafkaeskt.

Undersökningsskyldigheten är särskilt stor när det gäller politiker, kapitel 8 § 1 stycket 5

Istället för partibidrag blir det alltså då en polisutredning mot partiet och eventuell konfiskation av pengarna om deras ursprung inte kan fastställas.

En ytterligare konsekvens av om Posten oftare används för överföring av kontanter är, att övervakningsivrarna med all sannolikhet kommer att börja ifrågasätta brevhemligheten. För att stoppa en ”smitväg”, för att använda ett ord ur deras förvridna vokabulär.

Socialdemokrater mot Penningtvättlagen och för Brevhemligheten

När de fyra socialdemokraterna uttrycker sig som de gör, så förutsätter de alltså ett rättsläge som inte existerar. Det kan bara innebära att de strävar efter en ändring av lagarna.

Jag ser det som ytterst glädjande,  att problemen med visionen om de totalövervakade betalningssystemen också insetts, om än indirekt,  av ledande socialdemokratiska ideologer. Också överraskande förstås, därför att det är inte från det hållet man väntat sig något sådant.

Men när det verkligen gäller ställs alla gamla sanningar på huvudet. De som kallar sig liberaler blir ivrigaste förkämpar för en stark stat, (fast med kostnaderna externaliserade till operatörer), och de som traditionellt talat sig varma om den starka staten värnar om anonymiteten.

De första skola bliva de sista.

Så som på Internet, så ock i köttvärlden

with one comment

Spårbara brev också Away From Keyboard

Jag ser i Svenska Dagbladet och i Sydsvenskan att posten med intresse studerar den danska postens försök att ersätta brevportot med  en kod som avsändaren beställer via sms och som vederbörande sedan skriver på kuvertet. Ett försök som skall underlättas genom en kraftig höjning av portot med vanligt frimärke påsatt och en rökridå av att det enbart är till för att ”förenkla hanteringen”.

Ed Nu också i Dagens Nyheter.

Därmed blir också fysiska brev helt spårbara till avsändare. Det har varit en utveckling under senare år mot en hårdare kontroll av posten, mottagare måste sedan några år legitimera sig för att kunna hämta ut post, anonyma inbetalningar till girokonton är inte möjliga och nu har alltså ett första steg tagits mot ett identifieringskrav också på avsändare. Att ett sådant krav kommer kan vi vara förvissade om – det är bara ett ”naturligt nästa steg” från ”kunna mot belöning” till ”måste”. Because they can. En nypa misstänkliggörande (rent mjöl i påsen?)  och en nypa förakt (obildade bakåtsträvare) mot de som framhärdar brukar göra susen.

Jag har länge varit tveksam mot argumentet från Internets vänner att vi bara vill ha samma skydd och frihet på Nätet som i köttvärlden, eftersom jag sett attackerna mot friheten på Internet som ett verktyg för att inskränka dem i köttvärlden.

Att man gått vägen via Internet är förstås därför att det funnits ett svagare motstånd där – ett motstånd som lättare kunnat avfärdas inför folkopinionen som skumma intressens behov av anonymitet, pirater, kriminella, pedofiler, mobbare etc etc ad nauseam.

Men tiden är alltså inne för att  byta fil och dra fördel av den tillvänjning som skett på Internet för att ta ett ”naturligt nästa steg”, nämligen att göra  också fysiska meddelanden, alltså brev, med såväl avsändare som mottagare fullt spårbara.

Internets vänner bör sluta med att kräva samma rättigheter på Nätet som AFK och istället kräva rättigheter.

Rättigheter punkt. Oberoende av plats. Låt oss inte luras av övervakningsivrarnas filkörning!

De två filerna Internet och köttvärlden delar samma behov. Låt oss då dela de filerna i betydelsen share, inte i betydelsen ”hålla åtskilda”.

Ännu en betydelse av fildelning…

Written by viktualiebroder

07 mars 2011 at 10:33