Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘Personkryss

Personkryssen i Piratpartiet

with 16 comments

Statistik

Jag har ägnat helt meningslös(?) tid åt att sammanställa statistik över personkryssen i Piratpartiet och dragit några slutsatser.

För det första har män avancerat i genomsnitt något mer genom personkryss än kvinnor, +2,61 placeringar mot 1,04. En tänkbar förklaring är att kvinnor var överrepresenterade på listorna i förhållande till könsfördelningen bland Piratpartiets medlemmar, något som då piratväljarna kompenserade för.

För det andra har yngre kandidater gynnats av personkryss i förhållande till äldre. De upp till 40 år har i genomsnitt kryssats upp 3,2 placeringar, medan de 40 år och äldre sjunkit tillbaka i genomsnitt 1,6 placeringar.

För det tredje visar sig Norrlistan ha de mest lokalpatriotiska väljarna. Det är ju också de som starkast argumenterat för lokala listor. Norrkandidaterna avancerade i genomsnitt 4,1 placeringar, följda av Västkandidaterna med 2,6 och Sydkandidaterna med 2,2. Minst lokalpatrioter var stockholmarna, som till och med missgynnade sina lokala kandidater och lät dem falla tillbaka 0,1 placeringar i genomsnitt i förhållande till ordningen på valsedeln.

Lite kuriosa: Björn Odlund var ett (1!) kryss ifrån 8% i Västra Götaland Södra. Tess Lindholm var den enda kandidat utanför de tio rikskandidaterna som fick kryss i alla regioner, Johanna Julén missade bara i Mitt. Sammanlagt 116 väljare kryssade någon i en annan region.

Här följer hela statistiken. Hoppas ni kan lista ut hur den är uppbyggd. Annars får ni fråga. Jag ansvarar inte för fel – sådana kan säkert finnas.

Syd Väst Stockholm Öst Mitt Norr Summa Listplats Kryssplats skillnad
Riks

Rick Falkvinge 1406 1724 1965 1358 650 419 7522 1 1 0
Anna Troberg 266 353 731 257 132 69 1808 2 2 0
Sandra Grosse 355 77 143 105 61 16 757 7 3 +4
Anna Svensson 42 31 38 396 8 6 521 5 4 +1
Carl Johan Rehbinder 95 80 210 77 23 20 505 6 5 +1
Stefan Flod 51 68 133 190 38 13 493 4 6 -2
Gun Svensson 73 73 141 66 21 17 391 3 7 -4
Johnny Olsson 46 47 168 50 28 13 352 9 8 +1
Hanna Dönsberg 32 22 46 147 31 5 283 8 9 -1
Mikael Nilsson 35 21 63 69 9 6 203 10 10 0

Syd

Sandra Grosse 355 77 143 105 61 16 757 2 2 0
Gustav Nipe 225 2 0 0 0 1 228 4 4 0
Emilia Johansson 154 2 2 1 0 0 159 18 5 +13
Jacob Dexe 134 0 0 0 0 0 134 8 6 +2
Klara Tovhult 120 0 1 0 0 0 121 6 7 -1
Anders Hedberg 98 1 0 0 1 0 100 10 8 +2
Mimmi Lowejko 70 0 2 0 0 0 72 13 11 +2
Isak Gerson 61 0 0 1 0 0 62 14 12 +2
Snild Dolkow 53 1 0 0 0 1 55 12 13 -1
Christoffer Willenfort 52 0 0 0 0 0 52 20 14 +6
J Gonte Kindh 44 0 0 0 0 0 44 16 17 -1

Summa (ej rikskandidater) 6 5 2 1 2
+24 (+2,2)


Väst

Tess Lindholm 4 432 3 3 2 1 445 2 2 0
Kalle Vedin 2 428 1 0 0 0 431 4 3 +1
Marie Axelsson 1 191 0 1 1 0 194 8 5 +3
Fredrik Moberg 1 155 0 0 0 0 156 18 6 +12
C Magnus Berglund 0 125 0 0 0 0 125 21 7 +14
Jacob Hallén 1 118 0 0 1 0 120 14 8 +6
Björn Odlund 0 89 1 0 0 0 90 12 9 +3
Anna Sturkell 1 68 0 0 0 0 69 16 13 +3
Olof Bjarnason 0 61 0 1 0 0 62 10 15 -5
D Fanto Börjesson 1 51 0 0 0 0 52 20 16 +4
Björn Felten 0 41 0 0 0 1 42 6 18 -12

Summa (ej rikskandidater) 11 5 5 4 2
+29 (+2,6)


Öst

Anna Svensson 42 31 38 396 8 6 521 2 2 0
Stefan Flod 51 68 133 190 38 13 493 4 4 0
Mattias Andersson 0 0 0 154 1 0 155 16 5 +11
Hanna Dönsberg 32 22 46 147 31 5 283 6 6 0
Johanna Julén 2 3 2 86 0 1 94 8 8 0
Emil Isberg 0 1 1 67 0 0 69 18 11 +7
Marit Deldén 0 0 0 56 0 0 56 12 13 -1
Benjamin Ingberg 0 1 0 56 0 0 57 21 13 +8
Mårten Fjällström 0 0 0 56 0 0 56 9 13 -4
Gabriel Sjölund 0 0 0 55 0 0 55 15 16 -1
Eva Wei 1 0 0 53 0 0 54 10 17 -7
David Bergström 0 0 0 45 0 1 46 20 19 +1
Jonas Nordgren 1 0 0 34 0 0 35 19 20 -1
Anders Lindbäck 0 0 0 25 0 0 25 14 21 -7

Summa (ej rikskandidater) 4 5 3 1 2
+6 (+0,4)


Stockholm

Rick Falkvinge 1406 1724 1965 1358 650 419 7522 1 1 0
Anna Troberg 266 353 731 257 132 69 1808 2 2 0
C-J Rehbinder 95 80 210 77 23 20 505 4 3 +1
Malin Littorin Ferm 0 0 192 4 2 1 199 6 4 +2
Johnny Olsson 46 47 168 50 28 13 352 5 5 0
Gun Svensson 73 73 141 66 21 17 391 3 7 -4
Mariam Abu Hashim 1 1 118 1 0 0 121 11 9 +2
Fredrik Lejnell 1 0 102 1 0 0 104 12 10 +2
Ola Nyström 0 1 80 2 0 0 83 16 11 +5
Jan Lindgren 0 1 64 0 0 0 65 8 12 -4
Dick Wase 0 0 63 0 0 1 64 10 13 -3
Jerker Montelius 0 0 44 3 0 0 47 14 16 -2
Laszlo Donat 0 0 40 0 1 0 41 17 17 0

Summa (ej rikskandidater) 2 3 11 3 2
-1 (-0,1)


Mitt Summa listplats

Andreas Larsson 0 2 0 0 104 0 106 4 3 +1
Max Sidenstjärna 0 1 0 0 101 0 102 21 4 +17
Jan-Olof Flink 0 2 1 1 92 0 96 20 5 +15
Andreas Rönnqvist 0 2 0 1 74 0 77 8 6 +2
Lars-Erik Jonsson 0 0 0 0 73 0 73 12 7 +5
Rickard Olsson 0 0 2 0 51 0 53 2 9 -7
Ingela Olsson 0 0 0 0 35 0 35 10 11 -1
Nils Agnesson 2 1 0 3 34 0 40 14 12 +2
Curt Jonsson 0 0 0 0 25 0 25 6 15 -9
Urban Sundström 0 0 0 0 22 0 22 16 17 -1
Bengt Jonsson 1 1 0 1 8 0 11 18 21 -3

Summa (ej rikskandidater) 3 9 3 6 0
+21 (+1,9)


Norr

Ella Brodin 0 0 0 2 2 167 171 2 2 0
Mikael Nordfeldth 0 0 1 0 1 93 95 6 3 +3
Fredrik Holmbom 0 0 0 0 1 63 64 12 5 +7
Emma Ershag 0 0 0 0 0 55 55 8 6 +2
Fredrik Carlsson 0 0 0 0 0 44 44 22 7 +15
Victoria Sellberg 2 1 0 0 4 32 39 10 8 +2
Jonas Sandberg 0 0 0 0 0 22 22 21 9 +12
Göran Axelsson 0 0 0 0 0 21 21 16 10 +6
Anders Nordin 0 0 0 0 1 21 22 4 11 -7
Signe Rocklin 0 0 0 1 0 20 21 18 12 +6
Leif Ershag 0 0 0 0 0 18 18 14 14 0
J Jacobson-Lindh 0 0 0 0 0 13 13 20 17 +3

Summa (ej rikskandidater) 2 1 1 3 9
+49 (+4,1)


Över 8% (förutom Rick)


L-E Jonsson Jämtland 13,16%
Mattias Andersson Örebro 12,87%
Anna Svensson Östergötland 12,06%
C M Berglund Värmland 11,52%
Sandra Grosse Skåne V 9,58%
Klara Tovhult Jönköping 9,43%
Anna Troberg Stockholm 8,92%
Emilia Johansson Kronoberg 8,90%
Ella Brodin Västerbotten 8,83%
Hanna Dönsberg Västmanland 8,09%
J-O Flink Västernorrland 8,05%
(Björn Odlund VG Södra 7,93%)


Avancemang

Max Sidenstjärna Mitt +17
Fredrik Carlsson Norr +15
J-O Flink Mitt +15
C M Berglund Väst +14
Emilia Johansson Syd +13
Jonas Sandberg Norr +12
Fredrik Moberg Väst +12
Mattias Andersson Öst +11

Avanc – kön

Kvinnor +1,04
Män +2,61

Ålder

18-39 +3,2
40- -1,6

Patriotism

Norr +4,1
Väst +2,6
Syd +2,2
Mitt +1,9
Öst +0,4
Stockholm -0,1

Puuuh!

Ed: Valmyndigheten har i år inte publicerat någon högsta/lägsta-lista för valresultatet i olika kommuner för de olika partierna. En bloggare har däremot gjort det, här. Av den listan framgår att Piratpartiet fick flest röstandel i Lund, Sundbyberg och Vallentuna. Minst i Överkalix, Övertorneå och Filipstad.

Written by viktualiebroder

30 september 2010 at 15:53