Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘Övervakningssamhället

Övervakningens indirekta kostnader

with 7 comments

Sam Sundberg

Sam Sundberg refererar i Svenska Dagbladet en finsk undersökning om hur övervakade människor förändrar sitt beteende som en följd av övervakningen.

Det är sannolikt av beskrivningen att den förändringen är negativ, även om det bara antyds genom att oro och irritation sägs övergå i resignation.

Jag vill i så fall lägga till Armin Falk och Michael Kosfelds undersökning över ”Distrust – The hidden costs of control”. Slutsatsen är i stora drag att den genomsnittliga prestationen sjunker mot minimikravet efterhand som detta minimikrav höjs och övervakas.

Se också den gamla posten Övervakning leder till fattigdom.

Written by viktualiebroder

19 september 2013 at 07:19

Torbjörn Tännsjö och humanekologin

with 7 comments

En naiv professor

Torbjörn Tännsjö har åter fört fram sina förslag för ett transparent samhälle (för att använda David Brins uttryck) i Dagens Nyheter. Samma förslag i stort sett som han la fram i boken ”Privatliv” 2010.

Vad Tännsjö och andra som vill ge upp och ”bejaka” övervakningssamhället glömmer bort är hur ett sådant transparent samhälle påverkar den humanekologiska miljön i samhällets topp.

Vilka gynnas av att veta mycket om andra? De som lever på att manipulera andra, som alltså får större möjligheter att finna ”ingångar” för manipulation, men som samtidigt har den manipulerande förmågan att ”snacka sig ur” situationer som kan uppstå, intakt, och därför bara upplever en begränsad skada av att själva vara ”transparenta”.

Vilka missgynnas av ett transparent samhälle? De som är mera inriktade på att leva av att påverka och manipulera annat än andra människor. Som naturen, som den konkreta verkligheten. Och som ofta också har sämre förmåga att skaka av sig och snacka bort besvärande omständigheter, också när dessa omständigheter bygger på missuppfattningar och illvilliga tolkningar (till exempel i syfte att manipulera).

Allt annat lika kommer vi alltså att se en förbättrad miljö för de manipulativa och en försämrad miljö för de som, nu talar vi klarspråk, ”skapar värden”.

Vill vi verkligen ha ett samhälle där de manipulativa, psykopaterna, sociopaterna, i klarspråk: parasiterna, får ett större inflytande?

För mig är risken för en patologisering av samhället, utvecklandet av en patokrati, ett avgörande argument emot, ett ”bottom line”- skäl för att motsätta sig Övervakningssamhället.

Tännsjös argumentation är argumentationen hos någon som håller på att frysa ihjäl för att klä av sig.

David Brins bok är, trots att den kom ut redan 1999, dessutom mera läsvärd än Tännsjös.

Written by viktualiebroder

14 juni 2013 at 09:23

Nej till lag om sluten kontanthantering

with 12 comments

Men en liten glimt av förnuft räcker inte

Enligt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet säger regeringen nej till ett krav framfört av Riksdagen att sluten kontanthantering skulle göras obligatorisk för alla butiker.

Det är förstås ett rimligt beslut. Något mer än en tillfällig minskning av stölder och traumatiserade brottsoffer skulle det inte ha lett till, utan efter en anpassningsperiod hade kriminaliteten sökt sig andra vägar, högst sannolikt med fler traumatiserade individer som resultat, när istället privatpersoner, på gatan eller hemma, fallit offer. Med frustrationsvåld mot butikspersonal i tillägg.

Men med en kapitalinsats, ohjälpligt sjunken och borta, för alla dessa slutna kontantsystem. Och med en rasering av robusthet mot strömavbrott som bara kontanter kan ge – några slutna kontantsystem som klarar sig utan el torde inte finnas. Slutet var  ordet, sa Bill. Kortslutet sa Bull.

Anmärkningsvärt är, tyvärr, Josefin Brinks (v) kommentar: Det finns inga hållbara skäl att lägga sig platt för näringslivet. Det skulle inte ha varit näringslivet som drabbats… I varje fall inte enbart och definitivt inte mest. Och då de allra minsta i näringslivet – småbutikerna som fått lägga ner.

Vilka är egentligen intressenter i målet?

Regeringen hävdar att parterna inte kan komma överens. Med parterna avser de då fack och affärskedjorna. Det är i sig en cynisk inställning, eftersom den inte tar hänsyn till alla som traumatiseras när kriminaliteten sprids till privatpersoner, inte heller till svårigheterna för många när det blir svårare att använda kontanter och betydligt längre till affär, inte till driftssäkerheten i affärssystemet när el- och teleförsörjning fallerar, och sist men inte minst inte tar hänsyn till vilken avkastning som samhället skulle ha av en sådan gigantisk ”investering”.

Brink och Raimo Pärssinen (s) är däremot kritiska från en helt annan utgångspunkt. De är sublimt likgiltiga för följderna av en lag om sluten kassahantering, både för ökningen av antalet offer, för nerläggningen av affärer,  för den minskade välfärden av bortkastade investeringar och för den ökade sårbarheten i varuförsörjningen som en följd av ett undanträngande av kontanter. För att inte tala om de ökade riskerna för våra demokratiska fri- och rättigheter som en följd av allt mera spårbara transaktioner. Nej, de menar att

…uppgiften för regeringen inte var att fråga vad parterna tycker utan att tillsammans med dem ta fram en lagstiftning.

Tja, de totalitära locktonerna genom historien finner fortfarande sitt eko…”Därefter haven I eder att rätta och packa skrev Gustav Vasa… ”Med järnhand driver vi människorna mot lycka” stod det skrivet på en skylt i Gulaglägret på Solovetskijöarna. Det är inte alla som förstår problemet med den texten…

Obevisat samband

Netto vann ju faktiskt i Kammarrätten mot krav från Arbetsmiljöverket på sluten kontanthantering, där domstolen konstaterade att det inte var bevisat att våldet i butikerna då skulle minska – Netto hade ju till och med kunnat visa att det faktiskt hade ökat i de butiker där de infört sluten kontanthantering. Också kommunarbetarförbundet har konstaterat att våldet mot busschaufförer inte minskat, bara för att kontanterna försvunnit.

Återupprätta kontanter som betalningsmedel

Av flera skäl behöver istället kontanter återupprättas som betalningsmedel. Flera lagar, som Förvaltningslagen, Kollektivtrafiklagen och moms- och bokföringslagarna bör därför ändras. Med flera.

Jag kommer att sträva efter att bli nominerad som kandidat för Piratpartiet till Riksdagen 2014, bland annat på en profilpolitik för att Återupprätta Kontanter som Betalningsmedel.

Det behövs motvikter i Riksdagen mot järnhänderna som vill föra oss mot ”lyckan” och tror att det kan ske utan konsekvenser.

Written by viktualiebroder

31 januari 2012 at 20:01

På alla SJ-biljetter står Jan Forsberg

with 4 comments

Bokslut efter nio år som VD

När Jan Forsberg tillträdde som VD för SJ 2002 var en av hans första åtgärder att arbeta för att biljetterna skulle vara personliga. Det ursprungligen angivna skälet var förstås ”säkerhet”.

Han vill bland annat att vi ska se över möjligheten att ha tillgång till samtliga passagerares namn, ungefär som det är på flyget och på färjorna. Det skulle till exempel underlätta identifieringen vid
räddningsarbetet, men kanske i någon mån avskräcka terrorister, säger Jan Persson.

Det tog några år innan slumpen presenterade ett för opinionen mera gångbart svepskäl för en sådan åtgärd – andrahandsmarknaden med biljetter, den så kallade ”svartabörshandeln”.

Forsberg var alltså främst lyckosam med en åtgärd som inte det allra minsta påverkat vare sig användbarheten hos tågen eller SJ:s ekonomiska resultat.

Det blir också det man minns av hans VD-gärning när han nu slutar. Vilket namn du vill på biljetten, men det står alltid Jan Forsberg.

Vad skall man då säga om chefer som genomför för verksamheten meningslösa, men synliga och varaktiga,  åtgärder?

Jag skall inte skriva vad jag tror om Jan Forsbergs karaktär, av risk att råka ut för ett ärekränkningsmål. Men det faktum att han nu också skamlöst tar emot ett rundligt avgångsvederlag talar också starkt för vissa anomalier  i frontalloben. Fallskärmar är för övrigt generellt ett tämligen osvikligt tecken på att något felar hos personen ifråga.

Resultatet av att enskilda personer för sin egen vinning och skamlösa ”ära” inför den typen av övervakningsåtgärder som en registrering av alla tågresor innebär, blir ett ytterligare steg på vägen mot övervakningssamhället. Ett totalitärt, fattigt samhälle.

För SJ har Jan Forsbergs gärning också visat sig genom mindre slack, mindre marginaler och större press på enskilda befattningshavare långt ner i hierarkin (tågvärdar) att fatta obehagliga beslut, vilket vi sett i ett antal tidningsrubriker om barn som avvisats från tåget i ingenmansland. Kålhuvuden ruttnar från toppen, men det patologiska chefsskapet finner sin väg neråt.

Varje sådant steg mot Övervakningssamhället är obetydligt, men de är i praktiken omöjliga att ta tillbaka. Jan Forsberg kan ha checkat ut från SJ, men hans ande finns kvar. You can checkout any time you like, but you can never leave. Det är också ett skäl till att sådana här ”säkerhets”åtgärder är populära hos egotiska chefer – de är i princip irreversibla och deras gärning lever kvar på ett sätt som långsiktigt konstruktiva och hållbara åtgärder aldrig skulle lett till.

Jag tror att SJ:s personliga biljetter redan nu strider mot Järnvägsförordningen, 1985:200. Om inte borde lagar och förordningar ändras på politisk väg.

Nästa val till den lagstiftande församlingen, Riksdagen, är 2014. Stay tuned. Den feta damen har inte sjungit än.

Written by viktualiebroder

28 september 2011 at 10:03

Morgan Johansson förväxlar övervakning med brottsbekämpning

with one comment

Och backspegeln med en spåkula

Jag skrev en post för en tid sedan om Pär Nuder och kameraövervakningsföretaget Nyx och hur Nuder förväxlar övervakning med brottsbekämpning. I Göteborgsposten gör sig hans partikamrat Morgan Johansson skyldig till samma tankefel när han går i polemik mot de centerpartister som nu vill stoppa Datalagringsdirektivet

På grund av detta dröjsmål kan nu Sverige få böta tiotals miljoner kronor, kanske betydligt mer – skattebetalarnas pengar som i stället skulle kunna gått till brottsbekämpning – för att vi inte genomfört ett direktiv som stärker kampen mot den organiserade brottsligheten, och som Sverige varit initiativtagare till!

Morgan Johansson försöker också blanda bort korten genom att på något sätt få det till att det enbart är kriminella som skall få sina trafikuppgifter lagrade. Men, ursäkta, alla vet väl att det är ALLAS trafikuppgifter som skall lagras? Vilka som är kriminella går bara att veta i efterhand.

Morgan Johansson visar på en naiv kolartro på statens inneboende och oföränderliga godhet

Uppgifterna blir naturligtvis inte offentliga – rättsväsendet ska bara kunna få ut uppgifterna för misstänkta personer, och bara efter domstolsbeslut.

Vilken spåkula Morgan Johansson tittat i för att kunna uttala sig så tvärsäkert är oklart. Men Voltaires ord besannas återigen – att vara osäker är besvärande men att vara tvärsäker är enbart löjligt. Morgan Johansson gör sig löjlig.

I själva verket är det snarare så, att existensen av och tillgången till stora datamängder om enskilda människor är en drivande faktor för att förändra samhället i en totalitär och auktoritär riktning.

Så är det då inte en totalitär stat som genomför Datalagringsdirektivet, utan Datalagringsdirektivet som kan föra till en totalitär stat.

Jag vet förstås inte om det blir så. Men hur Morgan Johansson kan vara tvärsäker på motsatsen övergår mitt förstånd. Vilken spåkula kikar han i?

Eller förväxlar han backspegeln med en spåkula? Men om han tittar i den historiska backspegeln – ser han då ett enda övervakningssamhälle som inte också varit totalitärt?

Because they can.

Written by viktualiebroder

27 september 2011 at 21:09

Felallokering av resurser minskar tryggheten (och välståndet)

with 6 comments

Säkerhet handlar om människor, inte om teknik

Jag ser i Dagens Nyheter att polisen allt oftare prioriterar bort brottsbekämpning på grund av resursbrist.

Jag ser också att Skatteverkets krav på kassaregister snart skall omfatta också ambulerande torghandlare. En oerhörd kostnad på samhällsnivå, men med en mycket begränsad, för att inte säga negativ, avkastning utanför den rent fiskala sidan. ”Någon annan” betalar är inte bättre för att det råkar vara en statlig myndighet som suboptimerar sin egen myndighetsutövning i sublim likgiltighet för det allmänna bästa.

Allt mera resurser satsas på kameraövervakning. Och allt större kostnader, olägenheter och brottsrisker vältras över på enskilda när staten vägrar ta ansvar för sitt eget betalningsmedel, kontanter, och istället lägger över det på andra i en katten-på-råttan-och-råttan-på-repet-kedja till dem som till slut inte kan skicka den vidare. Den viktigaste följden är att de kriminella anpassar sig och går runt hindren. Vilket leder till ständigt nya krav på mer av kostsamma så kallade ”investeringar” i säkerhet. Som inte leder till säkerhet, eller trygghet, utan endast till en fortsatt kapprustning.

Är detta då en rimlig resursallokering på samhällsnivå för att minimera brottsligheten och maximera tryggheten?

Nej. Allt talar för att det är risken för upptäckt, brottsbekämpande myndigheters synlighet och sociala åtgärder (inklusive migrationspolitiken – det måste sägas) som kan åstadkomma detta. Med människan som gemensam nämnare.

Kostnaderna för en satsning på tekniska system för att bekämpa kriminaliteten dränerar samhället på resurser för en sämre verkan än en satsning på mänskliga faktorer (inklusive polisen) hade haft. Den dräneringen gör oss fattigare i genomsnitt och innebär i sig en ond spiral som ökar incitamenten för att välja en kriminell livsstil.

Piratpartiet motsätter sig Övervakningssamhället. Också, och inte minst, av ekonomiska skäl. Det gör oss både fattigare och mera otrygga.

Men även önsketänkande nostalgilagar, som innebär en felallokering av de resurser polisen faktiskt har, som när sex poliser stormade en lägenhet i Göteborg för att säkra bevisning i ett fildelningsmål,  bör ändras. Upphovsrättslagen har av den tekniska utvecklingen gjorts omöjlig att upprätthålla utan orimliga kostnader på en samhällsnivå och utan orimliga övergrepp mot enskilda. Upphovsrätten bör därför reformeras, och den tekniska utvecklingen för kopiering och distribution av kultur bejakas.

Teknik kan göra positiva saker för människor. Underlätta livet. Men hindra och lindra onda saker i världen (inklusive onda människor) kan bara människor göra.

Written by viktualiebroder

27 september 2011 at 10:36

Intressekonflikt för Pär Nuder

with one comment

Övervakning dränerar samhällets resurser och hotar pensionerna

Jag ser i Dagens Nyheter  och i Svenska Dagbladet att Pär Nuder utsetts till ny ordförande i Tredje AP-fonden. Därmed får han ett visst ansvar för pensionskapitalets utveckling, vilket i fallet med Tredje AP-fonden indirekt innebär ett ansvar för den allmänna ekonomiska utvecklingen (även om Tredje AP-fondens investeringsinriktning ligger på ett mera globalt plan).

Samtidigt är Pär Nuder styrelsemedlem i kameraövervakningsföretaget Nyx Securitys styrelse. Jag har tidigare skrivit om detta och det uttalande från Nuder som Dalademokraten återgav

Ju lägre brottslighet, desto bättre samhälle. Det är så man ska se på säkerhetsbranschen i allmänhet och Nyx i synnerhet, som erbjuder tjänster som direkt förhindrar brott.

Men investeringar i ”säkerhet” som huvudsakligen flyttar problemen till något annat ställe, där i sin tur nya (och dyrare, eftersom säkerhetsproblem blir alltmer komplexa ju mera decentralt de angrips) investeringar i ”säkerhet” krävs, är inte produktiva. Inte på ett samhälleligt plan (att de kan vara det på det individuella planet är ett självförstärkande problem, se nedan). De ger ingen avkastning. De innebär en kapitalförstöring som tränger undan andra, potentiellt produktiva och avkastande,  investeringar.

Vägen mot Övervakningssamhället är en självförstärkande process – ju fler avkastande och välfärdsskapande investeringar som uteblir därför att kapital istället allokerats till ”säkerhet”, ju större ”osäkerhet” i samhället blir följden och allt större blir kraven på (och det decentraliserade behovet av) ännu mera ”säkerhet”. Och ännu mera kapital felallokeras till  ”investeringar” utan avkastning (det som inte ens på förhand har förutsättningar att ge avkastning är förstås ingen investering i egentlig mening).

Inte minst innebär vägen mot Övervakningssamhället ett hot mot de framtida pensionerna.

Finansmarknadsminister Peter Norman citeras från regeringens pressmeddelande i Svenska Dagbladet

Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag att leda AP-fonderna eftersom det handlar om att trygga svenska folkets pensioner

Nils-Olof Ollevik skriver i en kommentar i Svenska Dagbladet att AP-fonderna bör inta en mera aktiv ägarroll i företagen.

Jag håller med. Ska man använda sitt ägande till att långsiktigt undergräva samhällsekonomin och därmed pensionerna genom ett sömngångaraktigt bejakande av Övervakningssamhället, eller skall man ställa större krav på avkastning på gjorda investeringar?

Pär Nuder måste också personligen välja.  Nyx Securitys intresse är inte de framtida pensionärernas intresse och borde inte vara Tredje AP-fondens.

Den tredje apan  är den som inte vill se något ont. Här är symboliken mångfaldig och motstridig.

Väljer ”Tredje Apan” att bejaka övervakningssamhället och därmed istället blunda för hur de framtida pensionerna äventyras?

Eller väljer Tredje Apan under Pär Nuder att ta bort händerna för ögonen, ta bort handen för munnen och använda sitt inflytande för att bryta den negativa spiralen? Kanske dra sig ur länder som hamnat i en finansiell rävsax just därför att de satsat ett så stort kapital de inte haft (utan lånat)  på ”säkerhet”? Lån av framtida pensioner inte minst.

Jag tänker förstås på USA, som marknaden nu allvarligt befarar skall ställa in betalningarna.

Det finns lärdomar att dra av det ödet. Kan Pär Nuder göra det? Med sådana som Tomas Bodström, som gett Övervakningssamhället ett namn,  till kompisar är det inte så troligt. (Att besöka svartklubb och vara misstänkt för bidragsfusk hindrade för övrigt uppenbarligen inte Pär Nuder från att senare bli finansminister och Thomas Bodström att bli justitieminister. Alla är lika inför lagen, men några mer lika än andra)

Written by viktualiebroder

27 maj 2011 at 11:59

Trängselskattens pengar skvalpar, men inte för vägbyggen

leave a comment »

Övervakning kostar och går alltid före

Jag ser i Dagens Nyheter att riksdagsman Anders Ygeman (s) vill att riksdagens konstitutionsutskott skall granska var pengarna som erlagts i trängselskatt tagit vägen. Enligt Ygeman ligger pengarna och ”skvalpar på finansdepartementet”.

Jag tror att alla som hoppats på att trängselskatten skulle innebära en omfördelning till Stockholmstrafikens fromma har gått på en nit. Jag tvivlar på att det egentliga syftet med trängselskatteprojektet var trafik- och miljöfrågor. I så fall hade man valt en lösning, där inpassager inte hade registrerats. En lösning som blev extra dyr och extra komplicerad.

Snarare tror jag att själva insamlandet av data var huvudsyftet, och att trafik- och miljöfrågorna användes för att sälja in ett mycket dyrt system. Några pengar från finansdepartementet till Förbifart Stockholm vägbyggen torde i slutändan svårligen kunna påräknas. De ingår nu i kassan på finansdepartementet, och alla löften om öronmärkning är bortglömda.

Ett löfte är väl bäst mens de e löfte

å annat blir de när det frias in

då har man glömt det mesta som man ”löfte”

(Allan Edwall: Förhoppning)

Det är heller inte helt gratis att gå igenom och bearbeta alla dessa rörelsedata som systemet genererat. Inte bara under perioder av trängselskatt, utan man får förmoda att också under andra tider samtliga in- och utpasserande fordon registreras. Varför skulle de inte, när det går? Jag har i alla fall inte sett några garantier för att så inte är fallet, enbart halvkvädna visor om ”test av systemet”.

Räkna med att ”överskottsdata” från trängselskattekontrollen kommer att användas. Räkna med att den användningen blir dyr. Och räkna med att den kommer att finansieras med trängselskattepengarna.

Så räkna inte med några stora slantar till vägbyggen. Om ens några.

Written by viktualiebroder

26 januari 2011 at 14:01

Reda pengar för att bli övervakad

with 3 comments

Principen om prissättning av intrånget vinner insteg

Jag ser i Dagens Nyheter att ett nytt forskningsprojekt skall se om folk mot en ekonomisk ersättning, i det här fallet rabatt på bilförsäkringen, är villiga att låta sitt bilåkande övervakas.

Jag tycker att det är en mycket intressant princip som här förs fram, att övervakning av rörelsemönster är ett intrång i den enskildes privata sfär som motiverar en ersättning i reda pengar. Även om försäkringsbolagen förstås ser helt andra skäl.

Det är nämligen ett stort problem med alla dessa övervakningsförslag som ständigt kommer, att de som lägger förslagen inte själva betalar kostnaden för dem, vare sig för dem som utsätts för övervakningen, eller för de kostnader som samhället som helhet belastas med. Den externalisering av övervakningens kostnader som i nuläget är rättsligt möjlig leder oss till ett övervakningssamhälle och därmed historiskt (och geografiskt) förknippad allmän fattigdom.

Att olika försäkringsbolag nu överväger att internalisera de kostnaderna genom att betala för sig, är en glädjande nyhet. Det är en princip som bör göras allmän. Den som inte vill göra rätt för sig får snällt avstå från att snoka i andras göranden och låtanden. Enligt min mening bör för övrigt alla nya övervakningsförslag åtföljas av ett slutdatum, en avvecklingsplan samt fondering av medel för denna avveckling.

Det är nödvändigt att komma bort från att ”nån annan” alltid skall betala.

Fast sannolikt förstår de nog inte själva vilken principiell effekt förslagen innebär.

Written by viktualiebroder

15 november 2010 at 12:43

Blodad tand för övervakningsivrarna

leave a comment »

Snart ID-krav för perrongbesök

Jag ser i Aftonbladet en artikel om ligor som specialiserat sig på att utnyttja bagagekaoset  på tåg strax före avgång. Man plockar till sig vad som tillfälligt inte är under uppsikt och lämnar sedan snabbt tåget innan det kör iväg.

Med den övervakningsfilosofi som är helt förhärskande idag, och den från statens sida drivna uppfattningen att kostnaderna för kriminaliteten skall privatiseras, blir den logiska följden att det snart blir förbjudet att beträda perronger och stationsområden utan att först uppvisa giltig färdbiljett, alternativt legitimation.

Förr fanns särskilda perrongbiljetter, men jag tror inte att sådana kommer att återinföras (det blir krångligt och kostsamt att administrera).

Denna statliga rättspolitik, att konsekvent privatisera brottsbekämpningen, är ekonomiskt ytterst ineffektiv. Om var och en enskild och varje företag och kommun själva tvingas investera i säkerhetssystem innebär det en katastrofal felallokering av resurser på en samhällelig nivå. Brottsbekämpning är effektivast om den bedrivs i statlig regi.

Eftersom de enskilda, företag och kommuner som fått brottsbekämpningen i knät saknar våldsmakt, innebär externaliseringen av brottsansvaret också en stark drivkraft mot Övervakningssamhället. Förutom fysiska avspärrningar och komplicerade tekniska system, är nämligen övervakning oftast enda utvägen för den enskilde att minska risken att bli utsatt för brott.

Och detta leder oss till fattigdom.

Jag har tidigare skrivit om problemen med kommunaliseringen av bekämpning och beivrande av brott, här.

Nu är, förvånansvärt nog (och för hur länge?), talesmannen för SJ klok  och hävdar helt riktigt att brottsbekämpning är en sak för polisen och inte för SJ. Men erfarenheten säger att sådana här artiklar i förlängningen fungerar som en undanflykt för skrupellösa politiker, inte minst i valtider, att kräva mera övervakning – kort sagt ett förbud att beträda perronger utan att ha ”ärende” dit och först legitimera sig. Krav på mera övervakning och kontroll är nämligen något många politiker är bra på, när de för en stund kliver ned från barrikaderna för hårdare straff.

Manegen är krattad för ett utspel av Thomas Bodström eller Beatrice Ask i frågan. Eller kanske Ulf Adelsohn känner behovet att visa handlingskraft och avleda uppmärksamheten från SJ:s misslyckanden på senare tid och kräver större rättsliga befogenheter för att avvisa folk från stationsområden (som Fotbollsförbundets Lars-Åke Lagrell gör för arenaområden)?  Adelsohn fick ju igenom kravet på personliga biljetter på SJ för att avleda uppmärksamheten från andra misslyckanden. Förlåt,  ”För Din säkerhet” skall det förstås vara…

De  uppräknade personerna saknar, som bekant, såväl långsiktigt tänkande som skrupler för att ta ansvar för de långsiktiga konsekvenserna av sina handlingar. Vi kan alltså förvänta oss de vanliga reptilhjärnereaktionerna från deras sida. Avspärrning. Förbud. Övervakning.

En sådan ansvarslös och huvudlös politik kan bara motverkas genom lagstiftningsarbete i Sveriges Riksdag. Jag ber därför om stöd den 19 september för att lagstifta bort SJ:s legitimationstvång, för att verka för ett annat säkerhetsparadigm baserat på redundans, långsiktighet och kommunikation och för att vara en röst mot reptilhjärnornas krav på Avspärrning, Förbud, Kontroll och Hårdare straff.

Jag kommer också i riksdagen om jag blir vald att arbeta för  en reform av upphovsrätten (Piratpartiets program) och ett Återupprättande av kontanter som betalningsmedel.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästriklnad, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

26 juli 2010 at 10:39