Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘Nätanonymitet

Aftonbladet bekräftar: Registrering hjälpte inte

with 9 comments

Förbud mot anonymitet är ingen lösning mot ”näthatet”

Aftonbladet kräver sedan några år ett konto på Facebook för att kunna kommentera. Det uppgivna skälet var förstås att minimera ”näthatet” genom att avskaffa anonymiteten . Det var vi ganska många som tvivlade på och nu får vi bekräftat att vi hade rätt: I Dagens Nyheter säger Aftonbladets debattchef Karin Lindblom

Jag frågar Aftonbladets debattchef Karin Lindblom hur hon upplever att klimatet har förändrats efter den åtgärden.

– Inte så mycket som vi kanske hade hoppats. Somliga är skamlösa och drar sig inte för att säga både det ena och det andra i eget namn, säger hon.

Men är då sådana här åtgärder, sådant hat mot anonyma åsiktsyttringar harmlöst? Nej, likriktningen ökar och mera nyanserade, eftertänkta åsiktsyttringar undertrycks och dränks i bruset. Se till exempel om Abilene-paradoxen.

Och många drar sig inte för att säga både det ena och det andra i eget namn, vilket för övrigt också gäller för journalister. (Vi kanske skulle kräva ano- eller pseudonymitet av tidningsskribenter för att förbättra debattklimatet? 🙂 )

Vad vi säkert kan säga är att sådana här åtgärder är irreversibla – även om Karin Lindblom medger att det inte ledde någon vart är det alldeles uteslutet att Aftonbladet åter skulle tillåta anonyma kommentarer. Sådan är dynamiken i sådana här åtgärder, utvecklingen kan bara gå åt ett håll. Därför måste vi säga emot och ifrågasätta från början, har beslutet väl tagits är det för yttrandefrihetens vänner lika bra att ”släppa hörnflaggan”, åtminstone just den hörnflaggan. Vi behöver inte sakna nya strider, nya hörnflaggor att klamra oss fast i, i framtiden.

Snowdens avslöjanden om hur Facebook, Apple och Google samarbetar med NSA ger en ytterligare dimension åt saken. Det var en märklig slump, av någon anledning inte uppmäksammat av någon, att Dagens Nyheter just i de dagar då Snowden trädde fram lade ut sitt kommentarfält på Googleapis, så att det blev nödvändigt att inte bara låta dn.se köra javascript, utan också googleapis och Google för att kunna läsa kommentarerna och kommentera på DN.se. Sådant noterar vi som kör noscript, men tydligen gick det i debatten helt obemärkt förbi.

Jag ser att Pressombudsmannen vill utvidga utgivaransvaret också till kommentarsfälten. Det torde inte heller ha den åsyftade verkan, men säkert andra, oavsiktliga, följder. Eller dolt avsiktliga, för att inte helt stänga dörren för en möjlig ”konspiration”, vilket förstås vore dumt att göra på förhand, därtill har historien alltför många gånger bevisat motsatsen för att man alltför tvärsäkert kan avfärda konspirationsteorier.

Written by viktualiebroder

24 juli 2013 at 20:28

Nätanonymitet: Abilene-paradoxen och föräldralösa åsikter

with 19 comments

Två mera sällan framförda argument för nätanonymitet

Inom sociologin finns det något som kallas för ”Abilene-paradoxen”. Abilene är en het och dammig stad i Arizona, inte precis platsen för en utflykt.

Ingen vill egentligen göra en utflykt till Abilene, men var och en tror att de andra vill, och ställer därför upp och visar sig hövligt och klädsamt  entusiastisk. ”Tillsammans”. Efter att ha kommit hem efter en tråkig dag i Abilene, med  en ansträngande bilresa fram och tillbaka, visar det sig att ingen egentligen ville från början. Men hade någon varit öppet tveksam innan utflykten, hade hon eller han framstått som egoistisk och ”partybroms”. Och blivit nedröstad.

Jag tror att många av oss kan känna igen sig i en sådan situation.

Att undvika resursslösande Abilene-paradoxer i samhällslivet är ett starkt argument för kommentarsanonymitet. – One effective strategy for avoiding the Abilene paradox is using anonymous idea submission. Om någon, utan att röja sig, på förhand kunnat föra fram sina tvivel på att en utflykt till Abilene skulle vara så trevlig, hade frågan lyfts och också de andra hade kunnat ställning utan känslomässiga låsningar och stigmatisering och, förhoppningsvis, kommit fram till att det funnits många bättre sätt att tillbringa dagen än att åka till Abilene.

Man kan förstås tänka sig att någon med något socialt handikapp ändå skulle höja rösten. Eller att någon som avsiktligen bortser från sociala konventioner, av sanningslidelse, parrhesia eller narcissistisk störning, skulle göra det.

Men då är det bättre med möjligheten till anonyma invändningar, eftersom socialt handikappade eller ”jobbiga” typer är underrepresenterade i ”trevliga” sociala sammanhang. Och enkelt kan avfärdas utan djupare analys. Av uppenbara skäl.

Föräldralösa synpunkter

Ett ytterligare skäl för bevarad anonymitet är problemet med åsikter – synpunkter som man själv inte omfattar (och därför inte vill stå för), men som är väsentliga för debatten. Föräldralösa synpunkter helt enkelt.

Den som tar ansvar för sådana föräldralösa åsikter kan råka mycket illa ut.

Jag skulle vilja jämföra kravet på avskaffad anonymitet med rösträttsreglerna för hundra år sedan då kvinnan saknade rösträtt därför att hon ”kunde ju företrädas av sin man”. Nu är alltså allmänna uppfattningen den,  att föräldralösa åsikter ”kan väl framföras av någon som står för dem”, så som mannen stod för kvinnan före 1921.

Det var mycket som inte blev sagt offentligt före 1921. Och mycket som kommer att sopas under mattan om kommentarsanonymiteten försvinner.

Detta är blott två invändningar, som jag inte kunnit hitta hos någon annan. Jag kan dock stå för dem, så föräldralösa är de inte.

Written by viktualiebroder

11 augusti 2011 at 21:37