Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘Liberalism

Sd, DN, genetik, spelteori, metadebatt och något till

with 4 comments

Och så affordans förstås

Jag ser i Dagens Nyheter att en företrädare för Sverigedemokraterna, Thomas Karlsen, hävdat att personer från Mellanöstern och Nordafrika har en särskild aggressivitetsgen, som skiljer dem från svenskar. Han grundar den hypotesen på ett mångårigt arbete som vakt.

Nu får man bena i det här och ta en sak i taget. Om vi ser till de senaste 200 åren så är det otvivelaktigt så, att länderna i Mellanöstern och Nordafrika har haft en betydligt mera omtumlande historia än Sverige.

Det kan mycket väl vara så, att en aggressiv gen faktiskt haft ett större överlevnadsvärde i de länderna, och då kunnat sprida sig, medan en sådan gen i Sverige inte förmått skapa lika mycket (överlevande) avkomma och därmed pressats tillbaka i frekvens. Tvåhundra år är ändå 7 – 8 generationer, då slår någon enstaka procent i skillnad i fortplantningsförmåga per generation igenom väldigt fort.

Men en sådan möjlig aggressivitetsgen är inte avgörande för ett mänskligt beteende. Som Richard Dawkins skriver i ”The Selfish Gene” är det fantastiska med människan att generna, som ligger bakom hjärnans uppbyggnad, ändå lämnat den att själv avgöra vad den anser vara bäst. Givetvis först och främst ”bäst” i de geners intresse som finns i kroppen som hjärnan tillhör.

Men hjärnan är inte någon lydig slav åt generna. Den kan tänka själv. I en miljö, i ett samhälle där människor samarbetar och umgås försiktigt med varandra, kan hjärnan inse sitt egenintresse och anpassa sig till en annan ekologisk strategi, där en eventuell aggressiv gen blir underordnad och irrelevant.

På ett sätt finner jag en sådan genetisk förklaring till varför Sverige och Mellersta Östern/Nordafrika hamnat i så olika ekologiskt stabila jämvikter mera sympatisk än den traditionellt sverigedemokratiska, om kulturella skillnader. När debatten handlar om kulturella skillnader hamnar den mycket fort i något mystiskt, ett ont och gott, vi och dem, muslimer och ja…nånting, vad ”vi” nu möjligen kan enas om att ”vi” är.

Metadebatten

Dagens Nyheter då. När de vill ha en expert som uttalar sig om vad Jan Karlsen sagt så vänder de sig förstås till någon humanekolog eller evolutionsbiolog, som kan säga något om sambandet mellan genetik och mänskligt beteende…?!

Gör de..?!

Nej, de vänder sig till en historiker(!) Men vad har en historiker att tillföra inom humanekologin? Inget alls. Åtminstone inget i den här frågan. Dagens Nyheter vänder sig till en historiker därför att de inte vill ha en artikel som kan ge någon kunskap i sak, utan vill ha en metadebatt om sverigedemokraterna.

Vad bör göras?

Jag är så fruktansvärt trött på att debatten helt polariserats mellan ett främlingsfientligt block med mystiska föreställningar om kulturella skillnader, och ett politkorrekt block som bedriver metadebatt.

Jag vill se en saklig integrations/assimilationsdebatt som just involverar humanekologi och spelteoretiska strategier. Fri Kunskap. Och både genetik och kultur, som båda är företeelser underordnade människans hjärna.

Hjärnan påverkas i sin tur genom kommunikation med andra människor, och genom sinnenas upplevelser av de döda tingen i närmiljön. Därför är regler viktigare än fasta/avspärrande system. Och därför är affordansen så viktig i de miljöer vi skapar.

Liberal är vad liberalt gör

Men regelsystem och affordans är politik. De är till och med grundbultar i en liberal världsåskådning. Agnar Mykle skrev på försättsbladet till sin roman ”Sången om den röda rubinen”

Vi är inte förenade i längtan efter fjärran planeter

utan i längtan efter händernas insida

Jag upphör aldrig att förvånas över människor som ser det som en liberal handling att sända soldater till fjärran länder, men som inte har någon uppfattning om, eller förståelse för, affordansen i närmiljön. Liberal är vad gör liberalt gör. För att travestera Friedrich Nietzsche:

En del håller det för liberalt att säga: Frihet är nödvändig! Men i grunden tro de blott därpå att övervakning och kontroll (och krig!) är nödvändigt. (I originalet står det ”dygd” och ”polis”)

Där är ett ämne för en kommande bloggpost. Minst en.

Spelteori

Sanning och kunskap skall lära oss att leva tillsammans, inte i ett destruktivt, men stabilt, tillstånd i ett Fångarnas dilemma, utan i ett maximerande samarbete. Det samarbetet är förstås inget stabilt tillstånd. Samarbetstillståndet måste underhållas och byggas genom förtroende. Hela tiden. Ibland också genom att bestraffa icke-samarbete, det medges.

Men man kan inte bygga förtroende vare sig genom att föra kunskapsundertryckande metadebatter, flumma om kulturer eller föra krig i fjärran länder. Och man kan sannerligen inte få en människa att känna förtroende genom att övervaka henne.

Man gör det genom Fri Kunskap. Också fri i bemärkelsen fri från guilt-by-association och tabun som av en slump är de som finns i just den tid vi råkar lever i – var tid har sina tabun. Det hade en historiker kunnat säga mycket om.

Man gör det också via händernas insida. Genom människors frivilliga avtal ibland konkret beseglade med handslag. Och genom vardagsföremål och vardagssituationer som vi tar in via våra sinnen.

Det är inte flum, utan i bokstavlig mening påtagligt.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

15 september 2010 at 16:26