Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘Internethatet

Nätmobbningen och dess falska bekämpare

with one comment

Försvara Internet

Jag skrev en post för några veckor sedan om den ödets ironi som gjorde att Dick Wase mobbades ut från Piratpartiets Stockholmslista samma dag som Katarina Wennstam i Aftonbladet ville se en lag mot nätmobbning.

Med all respekt för Katarina Wennstam var nog inte Dick Wase någon av dem hon hade tänkt sig att en sådan lag skulle skydda.

Ett liknande bakslag med besk eftersmak kanske Cecilia Wikström och Eva Edwardsson känner idag, efter att i onsdags ha fått in en debattartikel i Svenska Dagbladet med ungefär samma tema som Katarina Wennstam tidigare i Aftonbladet. Åtminstone hoppas jag att de idag reflekterar något över vad de skrev.

Aftonbladet… I just dagens Aftonblad kan vi följa historien om mannen som mördade sin flickvän, uppenbarligen under inflytande av så allvarlig psykisk störning att han då, 1985, inte kunde dömas till fängelse utan istället fick rättspsykiatrisk vård. På den tiden gjordes ingen rättslig prövning av längden på den rättspsykiatriska vården, utan när läkarna efter ett år konstaterade att han var frisk blev han utskriven som en fri man.

Det var förstår inte så lyckat, och den ordningen är också ändrad så att utskrivning inte längre görs enbart på medicinska grunder.

Uppenbarligen var han i alla fall frisk, eftersom han sedan 1987 bildat en ny familj och till för en kort tid sedan hade ett högt uppsatt arbete inom en kommun i Örebro län.

Tills hans förflutna hann ikapp honom. Jag skall inte gå in på hur valserna gått på olika forum, läsaren har väl fantasi? Men 23 år efter att han i lagens mening sonat sitt brott, blev han alltså uthängd med alla detaljer och tvingades lämna sitt arbete. Och står utan förmåga att försörja sina två minderåriga barn.

Här är Rhodos, hoppa här!

Aisopus berättar i en fabel om en idrottsman som kom tillbaka till sin by och skrävlade om hur långt han en gång hade hoppat när han besökt Rhodos. En som stod bredvid drog då ett streck i sanden och sa: Här är Rhodos, hoppa här! – Hic Rhodus, hic salta.

Jag tror inte att Cecilia Wikström och Eva Edwardsson har heder nog att offentligt gå ut och försvara den utpekade mannen. Lika lite som Katarina Wennstam skulle försvara Dick Wase.

Deras ”kamp mot nätmobbningen” är ett talk om Rhodos mycket långt ifrån walk här och nu. Och skälet är förstås att de förstår precis lika bra som alla andra att det inte går att förbjuda allt det dåliga i världen. Dåliga, elaka människor kommer på nätet precis som i köttvärlden att vara elaka.

Ed: Idag 100913 skriver Eva Edwardsson på sin blogg

Med ett liberalt sätt att ta sig an frågan ser man att enskilda människor kan använda sin frihet till att kränka andra människors frihet och det är då som friheten möter sin gräns. Samhället är skyldigt att skydda individernas integritet, även på nätet t.ex. genom att kriminalisera digitalt ofredande.

Som väntat är det enbart för indignationspolitik lämpade exempel på ”digitalt ofredande” som Eva Edwardsson tar upp. Att hon skulle inbegripa det som hände den kommunale chefen i sin indignation vore förstås osannolikt. Eva Edwardsson mäter med olika mått. Och självfallet skriver hon inte ett ord om hur Internet och det Öppna Samhället skall kunna räddas undan kortsiktigt röstmaximerande politiker.

Nej, Cecilia Wikström och Eva Edwardsson (med Katarina Wennstam är jag lite osäker) har helt andra motiv. De söker ett fordon, en vehikel, för att i den allmänna opinionen kunna föra in en acceptans för censur, kontroll och ett förbud mot anonymitet på nätet. Och så kanske de vill bli valda i höst förstås, och saknar egna moraliska spärrar för att nå det målet.

Men Internets fördelar i att föra människor samman och sprida kunskap och förädla mänsklighetens kulturella odling överstiger vida dess nackdelar i att underlätta för elaka människor att förstöra andras liv. Precis som tryckpressens fördelar en gång vida översteg dess nackdelar i samma avseenden.

I Piratpartiet är vi medvetna om hur mycket dessa fördelar överstiger nackdelarna. Det gör oss inte omedvetna om nätmobbningen. Vi tar avstånd från den och vill att rättsväsendet beivrar förtal och ofredande också på Internet.

Men vi är inte beredda att kasta ut barnet med badvattnet och vrida klockan tillbaka. Därför att allt talar för att tillbakadragandet av klockan inte kommer att göra halt vid Internet, utan kommer att ta tryckpressen och blyertspennan med sig också.

Internet har blivit en omistlig del av Det Öppna Samhället. Låt inte dess fiender vinna den 19:e september. Rösta pirat.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Annonser

Written by viktualiebroder

05 september 2010 at 23:26

Om att ropa på trollen

leave a comment »

Ja, vi gillar Internet!

Vi är det vi utger oss för att vara och måste därför vara mycket noga med vad vi utger oss för att vara.

(Kurt Vonnegut: Moder Natt)

Det visar sig nu att personerna bakom Facebook-sidan som samlades för att hata den misstänkte förövaren i Landskrona hade fejkat alltsammans.

Jag menar att det var ett djupt oetiskt förfarande. Den Facebook-sidan passade censurivrarna bara alltför väl, och som ett brev på posten kom Internethatet, det vill säga hatet mot Internet, fram.

Och Penilla Gunther, som jag inte ens tyckt vara värd en kommentar – svara icke dåren efter hans oförnuft, så att du icke själv bliver honom lik som det står i Ordspråksboken i bibeln, men många andra piratpartister har gjort det så det räckte i alla fall – hon använde till och med Facebook-sidan som slagträ mot Piratpartiet.

Nu skall jag blåsa i min egen trumpet och säga att jag är stolt över att jag stod emot Internethatet. På Piratpartiets forum skrev jag ironiskt i tråden Internet uppsving för ultrahögern

Yttrandefrihet är skit

Fast alternativen är sämre förstås

Annars? Hänt nåt nytt?

Internet skiljer sig inte från den verkliga världen. Människor, inklusive jag själv, beter sig oöverlagt och säger dumma saker. Men det är det pris man får betala för yttrandefriheten. Och alla historiskt prövade alternativ till yttrandefrihet har visat sig vara sämre.

Vi i Piratpartiet gillar Internet. Gör du det också, så rösta på Piratpartiet den 19 september!

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtlnad och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

13 april 2010 at 10:19