Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘Göran Lindberg

Publicering av förundersökningar.

with 2 comments

Pirate Bay, ohoj, ni behövs!

I dagens Falu-Kuriren skriver rättspsykiatern Ulf Åsgård om den för våldtäkt åtalade, före detta förkämpen för utsatta kvinnors rättigheter, Göran Lindberg. Förundersökningen har hemligstämplats. Av en åklagare som för övrigt lystrar till namnet Håkan Roswall… Känd från…

Förutom flera intressanta detaljer om hur Åsgård personligen upplevt Lindberg, och om hur dubbelnaturer inte är ovanliga bland samhällets toppar, så kritiserar Åsgård åklagarens beslut att hemligstämpla förundersökningen. Han avslutar sin text så här

Av mina massmediala erfarenheter är det bara en tidsfråga innan förundersökningen blir tillgänglig för media. Jag hoppas att den påföljande publiceringen kommer att vara hänsynsfull såväl mot den åtalade som mot offren.

Vad han syftar på är förstås publiceringen av förundersökningen till åtalet på Cathrine Schürrer, för morden i Arboga, som ju väckte rabalder därför att någon hade scannat in den kompletta FU:n, med bilder och allt för delning via the Pirate Bay.

Och givetvis är det vad vi kan förvänta oss också den här gången. Men lösningen på det problemet – och jag kan förstå och känna med målsägandena att det är ett problem – är inte den väg som nu valts, att hemligstämpla hela FU:n. En bättre väg hade varit att publicera den i delar, där de delar som berör enskilda offer anonymiserats, men där Göran Lindbergs person behållits offentlig. Därför att historien om den vite riddaren i polisuniform som visade sig vara en rovriddare är en historia med allmänintresse.

Men om detta allmänintresse förvägras att bli tillgodosett, då kommer hela TU:n att ett allmänintresse. Också de delar som kan skada och åsamka målsägandena lidande om de publiceras.

Censur kan inte hindra information mer än till en tid. Det enda censur kan åstadkomma i längden är att göra allt intressant. All information blir väsentlig, också om den ursprungligen inte var det. Därför att förtroendet för censorn bara kan upprätthållas, när censorns principer är tydliga och inte förblir obskyra och till synes godtyckliga.

Om nu hela FU:n, inklusive tragiska detaljer, hamnar för delning via Pirate Bay är det inte bra. Men det dåliga består inte i att den blir tillgänglig, ty den har ett allmänintresse.

Det dåliga består i, att den fullständiga hemligstämplingen har gett också de obehagliga detaljerna ett allmänintresse och en väsentlighet som de tidigare saknade.

Internets i allmänhet, och The Pirate Bays i synnerhet, stora förtjänst i sådana här sammanhang är, att deras existens sätter press på åklagaren att vara mera grannlaga med var han sätter sin röda stämpel. Vid äventyr att annars inget är hemligt, inte ens det som borde vara det.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Ed: I dagens 100627 Svenska Dagbladet protesterar Kriminaljournalisternas klubb just mot den slentrianmässiga hemligstämplingen. Deras protest sträcker sig dock inte längre än till att ”medierna”, med vilket uttryck väl gammelmedierna avses, skall få möjlighet att ta del av materialet. Det ligger inte i journalisters egenintresse att se Internet som den reglerande kraft mot maktmissbruk och censur det är. Tack och lov är, alltså.

Ed 2: Södertörns Tingsrätt har idag, 100628, beslutat avhemliga större delen av förundersökningen.

Written by viktualiebroder

24 juni 2010 at 11:20