Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘fackförbund

Oreglerad kontraheringsplikt

with 4 comments

Fackförbund och sverigedemokrater

Det råder en juridisk strid huruvida Vårdförbundet har rätt att utesluta aktiva sverigedemokrater eller inte. Det är faktiskt en intressant fråga, eftersom det var just det Högsta Domstolen avgjorde 1948, och som utgör det enda (fast otydliga och svårtolkade) exemplet på så kallad oreglerad kontraheringsplikt i svensk lag.

Bland annat skriver Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Metro.

Jag har tidigare skrivit om kontraheringsplikt i samband med den politik jag gick till val på, nämligen Återupprätta Kontanter som Betalningsmedel, speciellt del 3, här.

Nå, i Högsta Domstolens avgörande NJA 1948 s 213 tillerkändes en norsk murare rätten att vara medlem i Murareförbundet. Han hade som flykting anlänt till Sverige 1943 och velat här försörja sig i sitt yrke som murare. Av konkurrensskäl(?) kunde han dock inte få medlemsskap i det svenska murareförbundet, formellt därför att han inte fått ett ”flyttbetyg” från dess norska motsvarighet. På grund av den tyska ockupationen av Norge kunde han emellertid inte få något sådant flyttbetyg. Då han inte var medlem i murareförbundet kunde han heller inte få arbete, då varje arbetsgivare som skulle ha velat anställa honom i så fall hamnat i blockad från murareförbundet.

Emellertid ansåg Högsta Domstolen att murareförbundet inte kunde neka honom medlemsskap av två skäl. Dels därför att han var beroende av fackförbundet för att kunna få anställning, dels därför att murareförbundet enligt sina stadgar inte kunde vägra någon medlemsskap som var verksam inom muraryrket.

Tolkningen av detta avgörande har varit att part som är väsentligt beroende av annan part har rätt att teckna avtal med denna, även om det inte är specifikt reglerat i lag.

Nu framgår inte av artikeln om Vårdförbundet enligt sina stadgar kan vägra någon medlemsskap. Inte heller om någon som uteslutits ur Vårdförbundet kan utöva sitt yrke eller ej. När Anne Ramberg gör parallellen till Advokatsamfundet är det inte säkert att det är relevant – den som inte är medlem av Advokatsamfundet kan inte utöva sitt yrke och därmed gäller NJA 1948 s 213.

För mer om oreglerad kontraheringsplikt, se till exempel två uppsatser av respektive David Lindén och Maria Edeblom.

Written by viktualiebroder

29 september 2010 at 12:59