Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘Axis

Det man ser och det man inte ser

with 6 comments

Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas

Många libertariarianers neoliberalers filosofidol (bland annat Sofia Arkelstens), Claude Frédéric Bastiat, skrev en bok med just den ovanstående titeln – Det man ser och det man inte ser.

Meningen är mycket enkel, rentav självklar. Bara för att man ser framgång på ett begränsat fält innebär inte det att hela bilden är framgångsrik.

Glasmästare är framgångsrika om busfrön slår sönder fönsterrutor. Det är inget att jubla över för någon annan än just glasmästare.

Vapentillverkare är glada om det ofta är krig. Ingen annan lär drar på smilbanden.

Jag tänker på det idag när jag ser att övervakningskameratillverkaren Axis åter överträffat alla rapportförväntningar.

I dubbel bemärkelse gäller Bastiats formulering.

Dels därför att övervakningssamhället leder till fattigdom. Övervakning är en improduktiv investering utan avkastning på samhällsnivå som dränerar resurser och verkar mest hämmande på just de människor som för världen framåt. Axis framgångar är också ett bakslag för oss alla gemensamt. Det gäller förstås inte bara dem, utan hela säkerhets- och övervakningsbranschen generellt.

Dels därför att kameror bara kan se vad som finns framför dem. Orsakssammanhang klarar de inte av och de är då en kraft som inbjuder till utpressning och ombudskriminalitet. Även om det skulle vara så som anhängarna av ”situationsbaserad brottsprevention” hävdar, att brotten endast till en mindre del flyttar någon annanstans rent geografiskt, finns det ingenting som talar för att de inte skulle flytta någon annanstans som brottsidéer.

Axis och Axis aktieägare är glada. Ingen annan torde ha anledning att vara det.

Jag skrev för övrigt redan 2010 om Axis också då lyckade delårsrapport.

Written by viktualiebroder

08 juli 2011 at 12:24

Axis kvartalsrapport stöd för Piratpartiet

with one comment

PP – också för Sveriges ekonomis skull

Anna Troberg skriver om att välfärden inte får bli en gyllene bur. Att det finns välfärd – integritets-, kulturell, kunskapsvälfärd – att få i förlängningen av Piratpartiets politik, som är billig. Medan däremot den ”välfärd” som söks genom övervakning är allt annat än billig.

Jag kan inte annat än hålla med. Övervakning leder till fattigdom. Dels genom att den gör kreativa människor försiktiga och återhållsamma. Dels genom att kapital satsas på övervakning och ”säkerhet” som istället hade kunnat gå till produktiva investeringar.

Att det faktiskt är så kan vi i dag se ett bevis för när nätverksvideoföretaget Axis släpper sin kvartalsrapport. Fina siffrordet går bra för Axis.

Men de pengar som satsas på kameraövervakning ger ingen avkastning. Det är ren friktion i samhällsmaskineriet som bara leder till värme/irritation, som i sin tur måste hanteras. Genom mera övervakning, kan man förmoda.

Och så vidare i en spiral nedåt. Återigen, övervakning leder till fattigdom.

Det är nödvändigt att vi vänder på den utvecklingen. Piratpartiet behövs inte bara för att få ordning på Sveriges demokrati, utan faktiskt också för att få ordning på Sveriges ekonomi.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

07 juli 2010 at 15:13