Viktualiebrodern

Archive for the ‘Presskommentarer’ Category

Piet Hein om negativa räntor

with one comment

Pengar är ett bekymmer, men bekymmer är sällan som pengar

Jag ser i Svenska Dagbladet att Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén vill att Riksbanken skall sänka räntan till under noll, alltså att bankerna får betalt för att låna. Då kommer jag att tänka på en liten ”gruk” av Piet Hein som jag tillåter mig att översätta till svenska

Bekymmer löper

med en negativ ränta

de växer sig små

om man låter dem vänta

(original: Bekymringer traekker en negativ rente. De voxer sig små, hvis man ka la dem vente.)

Piet Heins egna illustration till gruken finns här.

Annonser

Written by viktualiebroder

29 januari 2015 at 12:38

Publicerat i Presskommentarer

Tagged with , ,

Tyvärr, Evy var inte först med kassaavskiljare

leave a comment »

Det fanns ”kassa” avskiljare före henne

Det har stått en del i pressen om hur kassaavskiljare (kassakloss, kundpinne etc etc), den pinne som skiljer kunderna åt på kassabandet, tycks få fötter och försvinna spårlöst. I samband med det har Aftonbladet också pekat ut Evy Willén som den som 1974 kastade fram idéen till sina först tröga chefer om att ha en pinne som skiljde kundernas varor åt.

Tyvärr, Evy, redan den 2 juli 1970 kl 14 lämnade Otto Bosshard från Grüt-Wetzikon i Schweiz för Zellweger AG i Uster in en patentansökan på ”Markierkörper und verwendung derselben” som också blev godkänd, se till exempel den motsvarande patentskriften  US3820498  eller  GB1354743, (Den schweiziska patentskriften CH 526290) I beskrivningen till den står också att det också ännu tidigare var känt att lägga pinnar som avskiljare mellan kunderna

It has been proposed that, in order to avoid errors in identification and computation as a result of indefiniteness in the separation of the individual groups of articles of different customers, a bar, for example, is placed between the individual groups so that the cashier has a clear indication as to where a given group of articles begins and ends.

Så den verkliga uppfinnaren av kassaavskiljaren var alltså ytterligare någon annan. Vem är höljt i historiens dunkel – någon äldre pinne kan jag inte hitta i patentlitteraturen.

Det finns för övrigt en Otto Bosshard som bor i Uster och som står som verktygsmakare i telefonkatalogen över Schweiz. På en annan sida finns också en Otto Bosshard i Grüt,  dock ej i telefonkatalogen. Kanske är kassapinnens tidigast kände upphovsman inte längre i livet?

För en väldigt ironisk syn på symboliken i hur kundpinnar sätter upp barriärer mellan människor, så finns det här: California Set to ban grocery store checkout lane dividers.

Ed: På den här sidan (tyska) hävdas att kassatillverkaren Hartwin Tackenberg uppfann, eller var väldigt tidiga, med en ”Kundentrennstab”. Årtal anges dock inte, men lite snygga bilder på utvecklingen genom åren.

Written by viktualiebroder

09 juni 2014 at 23:40

Den ökända hingsten från Täby

with 7 comments

Ett litet skaldeförsök, efter Karl Gerhard

Föranledd av Fredrik Reinfeldts liknelse av sig själv vid en stridshingst.

Som den ökända hingsten från Täby

som flödar av honung och mjölk

Vill denna sorgsna jättebäby

bli sedd av sitt sovande fôlk

 

Visst är kriget och jakten särintressen

Men se hit en hel ungdomsgeneratju

Och betrakta noga denna bjässen!

Debatten kan lägga sig nu

Written by viktualiebroder

14 oktober 2013 at 19:42

Övervakningens indirekta kostnader

with 7 comments

Sam Sundberg

Sam Sundberg refererar i Svenska Dagbladet en finsk undersökning om hur övervakade människor förändrar sitt beteende som en följd av övervakningen.

Det är sannolikt av beskrivningen att den förändringen är negativ, även om det bara antyds genom att oro och irritation sägs övergå i resignation.

Jag vill i så fall lägga till Armin Falk och Michael Kosfelds undersökning över ”Distrust – The hidden costs of control”. Slutsatsen är i stora drag att den genomsnittliga prestationen sjunker mot minimikravet efterhand som detta minimikrav höjs och övervakas.

Se också den gamla posten Övervakning leder till fattigdom.

Written by viktualiebroder

19 september 2013 at 07:19

Aftonbladet bekräftar: Registrering hjälpte inte

with 9 comments

Förbud mot anonymitet är ingen lösning mot ”näthatet”

Aftonbladet kräver sedan några år ett konto på Facebook för att kunna kommentera. Det uppgivna skälet var förstås att minimera ”näthatet” genom att avskaffa anonymiteten . Det var vi ganska många som tvivlade på och nu får vi bekräftat att vi hade rätt: I Dagens Nyheter säger Aftonbladets debattchef Karin Lindblom

Jag frågar Aftonbladets debattchef Karin Lindblom hur hon upplever att klimatet har förändrats efter den åtgärden.

– Inte så mycket som vi kanske hade hoppats. Somliga är skamlösa och drar sig inte för att säga både det ena och det andra i eget namn, säger hon.

Men är då sådana här åtgärder, sådant hat mot anonyma åsiktsyttringar harmlöst? Nej, likriktningen ökar och mera nyanserade, eftertänkta åsiktsyttringar undertrycks och dränks i bruset. Se till exempel om Abilene-paradoxen.

Och många drar sig inte för att säga både det ena och det andra i eget namn, vilket för övrigt också gäller för journalister. (Vi kanske skulle kräva ano- eller pseudonymitet av tidningsskribenter för att förbättra debattklimatet? 🙂 )

Vad vi säkert kan säga är att sådana här åtgärder är irreversibla – även om Karin Lindblom medger att det inte ledde någon vart är det alldeles uteslutet att Aftonbladet åter skulle tillåta anonyma kommentarer. Sådan är dynamiken i sådana här åtgärder, utvecklingen kan bara gå åt ett håll. Därför måste vi säga emot och ifrågasätta från början, har beslutet väl tagits är det för yttrandefrihetens vänner lika bra att ”släppa hörnflaggan”, åtminstone just den hörnflaggan. Vi behöver inte sakna nya strider, nya hörnflaggor att klamra oss fast i, i framtiden.

Snowdens avslöjanden om hur Facebook, Apple och Google samarbetar med NSA ger en ytterligare dimension åt saken. Det var en märklig slump, av någon anledning inte uppmäksammat av någon, att Dagens Nyheter just i de dagar då Snowden trädde fram lade ut sitt kommentarfält på Googleapis, så att det blev nödvändigt att inte bara låta dn.se köra javascript, utan också googleapis och Google för att kunna läsa kommentarerna och kommentera på DN.se. Sådant noterar vi som kör noscript, men tydligen gick det i debatten helt obemärkt förbi.

Jag ser att Pressombudsmannen vill utvidga utgivaransvaret också till kommentarsfälten. Det torde inte heller ha den åsyftade verkan, men säkert andra, oavsiktliga, följder. Eller dolt avsiktliga, för att inte helt stänga dörren för en möjlig ”konspiration”, vilket förstås vore dumt att göra på förhand, därtill har historien alltför många gånger bevisat motsatsen för att man alltför tvärsäkert kan avfärda konspirationsteorier.

Written by viktualiebroder

24 juli 2013 at 20:28

Torbjörn Tännsjö och humanekologin

with 7 comments

En naiv professor

Torbjörn Tännsjö har åter fört fram sina förslag för ett transparent samhälle (för att använda David Brins uttryck) i Dagens Nyheter. Samma förslag i stort sett som han la fram i boken ”Privatliv” 2010.

Vad Tännsjö och andra som vill ge upp och ”bejaka” övervakningssamhället glömmer bort är hur ett sådant transparent samhälle påverkar den humanekologiska miljön i samhällets topp.

Vilka gynnas av att veta mycket om andra? De som lever på att manipulera andra, som alltså får större möjligheter att finna ”ingångar” för manipulation, men som samtidigt har den manipulerande förmågan att ”snacka sig ur” situationer som kan uppstå, intakt, och därför bara upplever en begränsad skada av att själva vara ”transparenta”.

Vilka missgynnas av ett transparent samhälle? De som är mera inriktade på att leva av att påverka och manipulera annat än andra människor. Som naturen, som den konkreta verkligheten. Och som ofta också har sämre förmåga att skaka av sig och snacka bort besvärande omständigheter, också när dessa omständigheter bygger på missuppfattningar och illvilliga tolkningar (till exempel i syfte att manipulera).

Allt annat lika kommer vi alltså att se en förbättrad miljö för de manipulativa och en försämrad miljö för de som, nu talar vi klarspråk, ”skapar värden”.

Vill vi verkligen ha ett samhälle där de manipulativa, psykopaterna, sociopaterna, i klarspråk: parasiterna, får ett större inflytande?

För mig är risken för en patologisering av samhället, utvecklandet av en patokrati, ett avgörande argument emot, ett ”bottom line”- skäl för att motsätta sig Övervakningssamhället.

Tännsjös argumentation är argumentationen hos någon som håller på att frysa ihjäl för att klä av sig.

David Brins bok är, trots att den kom ut redan 1999, dessutom mera läsvärd än Tännsjös.

Written by viktualiebroder

14 juni 2013 at 09:23

Harry Flam föreslår utförsäljning av Riksbankens guldreserv

with 2 comments

Sannolikt en kraftig minskning av guldreserven

Idag kom utredningen om Riksbankens valutareserv, SOU 2013:9, gjord av Harry Flam. Han föreslår en kraftig minskning av den totala valutareserven från 450 till 125 miljarder. Se Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Affärsvärlden för korta pressmeddelanden. Dessa nämner dock inget om guldreserven.

De av Riksbanken uppgivna guldinnehavet på 125,7 ton motsvarar idag ca 44 miljarder kronor. Men guldreserven kommer om förslaget följs att i stor utsträckning säljas bort

…utredningens förslag om balansräkningens och det egna kapitalets storlek
sannolikt kommer att resultera i en kraftig minskning av guldreserven. (sidan 135)

Minskningen av valutareserven skall ske genom en överföring till staten. Här anser Flam att Riksbanken självt skall avgöra vad som skall överföras och han inser att guldet inte kan säljas av alltför brådstörtat.

Det är dock Riksbanken som bestämmer vilka delar av guld- och valutareserven som ska föras över till staten och till den särskilda balansräkningen för IMF. Givet storleken på kapitalöverföringen till staten på 73 mdkr så är det sannolikt att även Riksbankens innehav av guld berörs av överföringen.(…) Om hela guldinnehavet skulle säljas i den takten (Ed: 12 ton per år) så skulle försäljningen sträcka sig över en tioårsperiod. En så lång överföringsperiod skulle vara problematisk, men sannolikt handlar det om en kortare period. Dels kanske inte allt guld säljs, dels har efterfrågan på guld varit stor under senare år och kan förväntas så förbli, vilket innebär att marknaden sannolikt bör kunna hantera större volymer guld utan att guldpriset påverkas i större omfattning. (sid 168-169)

Harry Flam är personligen väl underrättad om betydelsen av en guldreserv i orostider efter att ha medförfattat rapporten om Riksbankens guldaffärer med nazityskland. Att han då kan lägga fram ett förslag som helt bortser från guldets särställning som försäkring i en valutareserv är helt enkelt obegripligt.

Man kan också nämna att Sverige vid första världskrigets utbrott hade en stor del av valutareserven i tyska mark. Lätt växlingsbara till andra valutor eller till guld, trodde man. De var förvarade som skattkammarväxlar hos den tyska banken Warburg. Skattkammarväxlar som Riksbanken inte kunde få ut ur Tyskland vid krigsutbrottet (man försökte skicka kurirer dagen innan kriget bröt ut, men det var en lördag och Warburg som var judar iakttog sabbaten och vägrade expediera. Nästa dag var det för sent.)

Istället tvingades Riksbanken under kriget på konstlad väg hålla nere kronans värde för att inte markinnehavet (som man inte kunde röra och inte kunde förklara varför man inte kunde röra)  skulle tappa i  värde och Riksbanken skulle tvingas medge hur det låg till och tvingas skriva ner kapitalet. Konsekvensen av den valutapolitiken blev en stor livsmedelsexport till Tyskland och hungerkravaller i Sverige.

Så kan det gå om man inte har fysisk kontroll över sina valutareserver.

Se också mitt förslag om att Riksrevisionsverket bör revidera Riksbankens guldreserv.

Ed: I sitt remissvar 130618 som i övrigt lutar åt det negativa, berör Riksbanken inte alls vare sig kontant- eller guldfrågan. Inte heller de avvikande Karolina Ekholm och Martin Flodén nämner kontanter eller guldet. Riksbanksdirektionen har också blickarna riktade åt annat håll.

Ed2: 2017-03-17 kom slutligen regeringens förslag. Det innebär att valutareserven skärs ner till 225 miljarder, alltså inte riktigt så drastiskt som till 125 miljarder, som Harry Flam förelog. Det innebär förstås en ökad finansiell och politisk risk med att

En del brandbilar som står i Riksbankens garage kommer i stället att parkera i Riksgäldens garage, säger Magdalena Andersson

Regeringen nämner inte guld över huvud taget. Slutsatsen man kan dra av det är att de vill undvika politisk debatt om det, för att istället överlämna till Riksbankens egna diskretion att göra vad de vill. Vilket med största sannolikhet innebär en massiv utförsäljning, givet nuvarande personsammansättning av direktionen. Det enda som talar emot det är att man faktiskt nämner obligationer

Två tredjedelar av de obligationer som berörs löper ut 2018 och den sista 2021, enligt Finansdepartementet.

Written by viktualiebroder

30 januari 2013 at 16:36