Viktualiebrodern

Archive for the ‘Presskommentarer’ Category

Piet Hein om negativa räntor

with one comment

Pengar är ett bekymmer, men bekymmer är sällan som pengar

Jag ser i Svenska Dagbladet att Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén vill att Riksbanken skall sänka räntan till under noll, alltså att bankerna får betalt för att låna. Då kommer jag att tänka på en liten ”gruk” av Piet Hein som jag tillåter mig att översätta till svenska

Bekymmer löper

med en negativ ränta

de växer sig små

om man låter dem vänta

(original: Bekymringer traekker en negativ rente. De voxer sig små, hvis man ka la dem vente.)

Piet Heins egna illustration till gruken finns här.

Written by viktualiebroder

29 januari 2015 at 12:38

Publicerat i Presskommentarer

Tagged with , ,

Tyvärr, Evy var inte först med kassaavskiljare

leave a comment »

Det fanns ”kassa” avskiljare före henne

Det har stått en del i pressen om hur kassaavskiljare (kassakloss, kundpinne etc etc), den pinne som skiljer kunderna åt på kassabandet, tycks få fötter och försvinna spårlöst. I samband med det har Aftonbladet också pekat ut Evy Willén som den som 1974 kastade fram idéen till sina först tröga chefer om att ha en pinne som skiljde kundernas varor åt.

Tyvärr, Evy, redan den 2 juli 1970 kl 14 lämnade Otto Bosshard från Grüt-Wetzikon i Schweiz för Zellweger AG i Uster in en patentansökan på ”Markierkörper und verwendung derselben” som också blev godkänd, se till exempel den motsvarande patentskriften  US3820498  eller  GB1354743, (Den schweiziska patentskriften CH 526290) I beskrivningen till den står också att det också ännu tidigare var känt att lägga pinnar som avskiljare mellan kunderna

It has been proposed that, in order to avoid errors in identification and computation as a result of indefiniteness in the separation of the individual groups of articles of different customers, a bar, for example, is placed between the individual groups so that the cashier has a clear indication as to where a given group of articles begins and ends.

Så den verkliga uppfinnaren av kassaavskiljaren var alltså ytterligare någon annan. Vem är höljt i historiens dunkel – någon äldre pinne kan jag inte hitta i patentlitteraturen.

Det finns för övrigt en Otto Bosshard som bor i Uster och som står som verktygsmakare i telefonkatalogen över Schweiz. På en annan sida finns också en Otto Bosshard i Grüt,  dock ej i telefonkatalogen. Kanske är kassapinnens tidigast kände upphovsman inte längre i livet?

För en väldigt ironisk syn på symboliken i hur kundpinnar sätter upp barriärer mellan människor, så finns det här: California Set to ban grocery store checkout lane dividers.

Ed: På den här sidan (tyska) hävdas att kassatillverkaren Hartwin Tackenberg uppfann, eller var väldigt tidiga, med en ”Kundentrennstab”. Årtal anges dock inte, men lite snygga bilder på utvecklingen genom åren.

Written by viktualiebroder

09 juni 2014 at 23:40

Den ökända hingsten från Täby

with 7 comments

Ett litet skaldeförsök, efter Karl Gerhard

Föranledd av Fredrik Reinfeldts liknelse av sig själv vid en stridshingst.

Som den ökända hingsten från Täby

som flödar av honung och mjölk

Vill denna sorgsna jättebäby

bli sedd av sitt sovande fôlk

 

Visst är kriget och jakten särintressen

Men se hit en hel ungdomsgeneratju

Och betrakta noga denna bjässen!

Debatten kan lägga sig nu

Written by viktualiebroder

14 oktober 2013 at 19:42

Övervakningens indirekta kostnader

with 7 comments

Sam Sundberg

Sam Sundberg refererar i Svenska Dagbladet en finsk undersökning om hur övervakade människor förändrar sitt beteende som en följd av övervakningen.

Det är sannolikt av beskrivningen att den förändringen är negativ, även om det bara antyds genom att oro och irritation sägs övergå i resignation.

Jag vill i så fall lägga till Armin Falk och Michael Kosfelds undersökning över ”Distrust – The hidden costs of control”. Slutsatsen är i stora drag att den genomsnittliga prestationen sjunker mot minimikravet efterhand som detta minimikrav höjs och övervakas.

Se också den gamla posten Övervakning leder till fattigdom.

Written by viktualiebroder

19 september 2013 at 07:19

Aftonbladet bekräftar: Registrering hjälpte inte

with 9 comments

Förbud mot anonymitet är ingen lösning mot ”näthatet”

Aftonbladet kräver sedan några år ett konto på Facebook för att kunna kommentera. Det uppgivna skälet var förstås att minimera ”näthatet” genom att avskaffa anonymiteten . Det var vi ganska många som tvivlade på och nu får vi bekräftat att vi hade rätt: I Dagens Nyheter säger Aftonbladets debattchef Karin Lindblom

Jag frågar Aftonbladets debattchef Karin Lindblom hur hon upplever att klimatet har förändrats efter den åtgärden.

– Inte så mycket som vi kanske hade hoppats. Somliga är skamlösa och drar sig inte för att säga både det ena och det andra i eget namn, säger hon.

Men är då sådana här åtgärder, sådant hat mot anonyma åsiktsyttringar harmlöst? Nej, likriktningen ökar och mera nyanserade, eftertänkta åsiktsyttringar undertrycks och dränks i bruset. Se till exempel om Abilene-paradoxen.

Och många drar sig inte för att säga både det ena och det andra i eget namn, vilket för övrigt också gäller för journalister. (Vi kanske skulle kräva ano- eller pseudonymitet av tidningsskribenter för att förbättra debattklimatet? 🙂 )

Vad vi säkert kan säga är att sådana här åtgärder är irreversibla – även om Karin Lindblom medger att det inte ledde någon vart är det alldeles uteslutet att Aftonbladet åter skulle tillåta anonyma kommentarer. Sådan är dynamiken i sådana här åtgärder, utvecklingen kan bara gå åt ett håll. Därför måste vi säga emot och ifrågasätta från början, har beslutet väl tagits är det för yttrandefrihetens vänner lika bra att ”släppa hörnflaggan”, åtminstone just den hörnflaggan. Vi behöver inte sakna nya strider, nya hörnflaggor att klamra oss fast i, i framtiden.

Snowdens avslöjanden om hur Facebook, Apple och Google samarbetar med NSA ger en ytterligare dimension åt saken. Det var en märklig slump, av någon anledning inte uppmäksammat av någon, att Dagens Nyheter just i de dagar då Snowden trädde fram lade ut sitt kommentarfält på Googleapis, så att det blev nödvändigt att inte bara låta dn.se köra javascript, utan också googleapis och Google för att kunna läsa kommentarerna och kommentera på DN.se. Sådant noterar vi som kör noscript, men tydligen gick det i debatten helt obemärkt förbi.

Jag ser att Pressombudsmannen vill utvidga utgivaransvaret också till kommentarsfälten. Det torde inte heller ha den åsyftade verkan, men säkert andra, oavsiktliga, följder. Eller dolt avsiktliga, för att inte helt stänga dörren för en möjlig ”konspiration”, vilket förstås vore dumt att göra på förhand, därtill har historien alltför många gånger bevisat motsatsen för att man alltför tvärsäkert kan avfärda konspirationsteorier.

Written by viktualiebroder

24 juli 2013 at 20:28

Torbjörn Tännsjö och humanekologin

with 7 comments

En naiv professor

Torbjörn Tännsjö har åter fört fram sina förslag för ett transparent samhälle (för att använda David Brins uttryck) i Dagens Nyheter. Samma förslag i stort sett som han la fram i boken ”Privatliv” 2010.

Vad Tännsjö och andra som vill ge upp och ”bejaka” övervakningssamhället glömmer bort är hur ett sådant transparent samhälle påverkar den humanekologiska miljön i samhällets topp.

Vilka gynnas av att veta mycket om andra? De som lever på att manipulera andra, som alltså får större möjligheter att finna ”ingångar” för manipulation, men som samtidigt har den manipulerande förmågan att ”snacka sig ur” situationer som kan uppstå, intakt, och därför bara upplever en begränsad skada av att själva vara ”transparenta”.

Vilka missgynnas av ett transparent samhälle? De som är mera inriktade på att leva av att påverka och manipulera annat än andra människor. Som naturen, som den konkreta verkligheten. Och som ofta också har sämre förmåga att skaka av sig och snacka bort besvärande omständigheter, också när dessa omständigheter bygger på missuppfattningar och illvilliga tolkningar (till exempel i syfte att manipulera).

Allt annat lika kommer vi alltså att se en förbättrad miljö för de manipulativa och en försämrad miljö för de som, nu talar vi klarspråk, ”skapar värden”.

Vill vi verkligen ha ett samhälle där de manipulativa, psykopaterna, sociopaterna, i klarspråk: parasiterna, får ett större inflytande?

För mig är risken för en patologisering av samhället, utvecklandet av en patokrati, ett avgörande argument emot, ett ”bottom line”- skäl för att motsätta sig Övervakningssamhället.

Tännsjös argumentation är argumentationen hos någon som håller på att frysa ihjäl för att klä av sig.

David Brins bok är, trots att den kom ut redan 1999, dessutom mera läsvärd än Tännsjös.

Written by viktualiebroder

14 juni 2013 at 09:23

Harry Flam föreslår utförsäljning av Riksbankens guldreserv

with 2 comments

Sannolikt en kraftig minskning av guldreserven

Idag kom utredningen om Riksbankens valutareserv, SOU 2013:9, gjord av Harry Flam. Han föreslår en kraftig minskning av den totala valutareserven från 450 till 125 miljarder. Se Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Affärsvärlden för korta pressmeddelanden. Dessa nämner dock inget om guldreserven.

De av Riksbanken uppgivna guldinnehavet på 125,7 ton motsvarar idag ca 44 miljarder kronor. Men guldreserven kommer om förslaget följs att i stor utsträckning säljas bort

…utredningens förslag om balansräkningens och det egna kapitalets storlek
sannolikt kommer att resultera i en kraftig minskning av guldreserven. (sidan 135)

Minskningen av valutareserven skall ske genom en överföring till staten. Här anser Flam att Riksbanken självt skall avgöra vad som skall överföras och han inser att guldet inte kan säljas av alltför brådstörtat.

Det är dock Riksbanken som bestämmer vilka delar av guld- och valutareserven som ska föras över till staten och till den särskilda balansräkningen för IMF. Givet storleken på kapitalöverföringen till staten på 73 mdkr så är det sannolikt att även Riksbankens innehav av guld berörs av överföringen.(…) Om hela guldinnehavet skulle säljas i den takten (Ed: 12 ton per år) så skulle försäljningen sträcka sig över en tioårsperiod. En så lång överföringsperiod skulle vara problematisk, men sannolikt handlar det om en kortare period. Dels kanske inte allt guld säljs, dels har efterfrågan på guld varit stor under senare år och kan förväntas så förbli, vilket innebär att marknaden sannolikt bör kunna hantera större volymer guld utan att guldpriset påverkas i större omfattning. (sid 168-169)

Harry Flam är personligen väl underrättad om betydelsen av en guldreserv i orostider efter att ha medförfattat rapporten om Riksbankens guldaffärer med nazityskland. Att han då kan lägga fram ett förslag som helt bortser från guldets särställning som försäkring i en valutareserv är helt enkelt obegripligt.

Man kan också nämna att Sverige vid första världskrigets utbrott hade en stor del av valutareserven i tyska mark. Lätt växlingsbara till andra valutor eller till guld, trodde man. De var förvarade som skattkammarväxlar hos den tyska banken Warburg. Skattkammarväxlar som Riksbanken inte kunde få ut ur Tyskland vid krigsutbrottet (man försökte skicka kurirer dagen innan kriget bröt ut, men det var en lördag och Warburg som var judar iakttog sabbaten och vägrade expediera. Nästa dag var det för sent.)

Istället tvingades Riksbanken under kriget på konstlad väg hålla nere kronans värde för att inte markinnehavet (som man inte kunde röra och inte kunde förklara varför man inte kunde röra)  skulle tappa i  värde och Riksbanken skulle tvingas medge hur det låg till och tvingas skriva ner kapitalet. Konsekvensen av den valutapolitiken blev en stor livsmedelsexport till Tyskland och hungerkravaller i Sverige.

Så kan det gå om man inte har fysisk kontroll över sina valutareserver.

Se också mitt förslag om att Riksrevisionsverket bör revidera Riksbankens guldreserv.

Ed: I sitt remissvar 130618 som i övrigt lutar åt det negativa, berör Riksbanken inte alls vare sig kontant- eller guldfrågan. Inte heller de avvikande Karolina Ekholm och Martin Flodén nämner kontanter eller guldet. Riksbanksdirektionen har också blickarna riktade åt annat håll.

Ed2: 2017-03-17 kom slutligen regeringens förslag. Det innebär att valutareserven skärs ner till 225 miljarder, alltså inte riktigt så drastiskt som till 125 miljarder, som Harry Flam förelog. Det innebär förstås en ökad finansiell och politisk risk med att

En del brandbilar som står i Riksbankens garage kommer i stället att parkera i Riksgäldens garage, säger Magdalena Andersson

Regeringen nämner inte guld över huvud taget. Slutsatsen man kan dra av det är att de vill undvika politisk debatt om det, för att istället överlämna till Riksbankens egna diskretion att göra vad de vill. Vilket med största sannolikhet innebär en massiv utförsäljning, givet nuvarande personsammansättning av direktionen. Det enda som talar emot det är att man faktiskt nämner obligationer

Två tredjedelar av de obligationer som berörs löper ut 2018 och den sista 2021, enligt Finansdepartementet.

Written by viktualiebroder

30 januari 2013 at 16:36

Penningtvättlagen gäller inte Telias bank?

with one comment

Lagen om penningtvätt och terrorism igen

Enligt lag 2009:62 kapitel 2 § 6 Stycke 3 Punkt 2

…ska hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism  anses finnas

———————-

när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med en person i politiskt utsatt ställning som är bosatt utomlands

”Person i politiskt utsatt ställning” definieras i kapitel 1 § 5 stycke 7

…personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare

Då finansinstitutionen misstänker en sådan transaktion skall den, enligt § 11 Stycke 2

Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terrorism kan misstänkas, ska verksamhetsutövaren lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 §.

Av kapitel 3 § 1 Stycke 2 framgår att verksamhetsutövaren (=finansinstitutet) i sådant fall

Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till Rikspolisstyrelsen

Och vidare, Stycke 3

En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efterhand

Telia i Uzbekistan

Enligt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (samt Uppdrag Granskning) betalade delvis statliga Telia-Sonera ut miljardbelopp till ett bolag i Gibraltar för mobillicenser i Uzbekistan.

Bakom företaget med konto i Gibraltar står dottern till Uzbekistans president.

Det framgår inte om Telias bank, som ombesörjde transaktionen anmälde den till Rikspolisstyrelsen. Det borde de ha gjort enligt lagen som citerats ovan.

Emellertid kan vi inte få veta om de gjorde det eller ej, därför att enligt kapitel 3 § 4 i samma lag så gäller att

Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 1 eller 7 § eller att en undersökning utförs eller kan komma att utföras

Likhet inför lagen

Jag skall helt frankt påstå att banken vars kund Telia är fullständigt gav f-n i att följa lagen. Uppenbarligen stoppade de inte transaktionen, och högst sannolikt meddelade de inte heller Rikspolisstyrelsen.

Men den banken tycks inte enbart vara själv befriad från en brottsutredning, de lyckas till och med undgå att bli nämnda i sammanhanget.

Företaget Opus Capita är visserligen ingen bank, men presenterar emellertid  stolt Telia Sonera som en av sina kunder vars internationella transaktioner de förmedlar på ett kostnadseffektivt sätt. ”Lägre kostnader, ökad flexibilitet”. Kommer de undan rättsligt ansvar för att de är så ”flexibla”?

Vi har alltså en lag som i terroristbekämpningens namn förbjuder privatpersoner att via sms betala toalettbesök anonymt, och gör att finansinstitutioner frågar varje småsparare som vill öppna konto ”om de är eller har varit eller är närstående till person i utsatt politisk ställning” men som utan kontroll tillåter att miljardbelopp utbetalas av stora bolag till sådana personer.

Övergläns lagstiftaren – tänk själv. It’s easy.

Ed: Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet tillskrev Finansinspektionen Nordea och avkrävde förklaring den 2 oktober, dvs nästan två veckor efter att den här posten publicerats. Mycket riktigt vill Finansinspektionen inte uttala sig i frågan.

Written by viktualiebroder

19 september 2012 at 11:39

Nyheter som aktualiserar gamla poster

with 2 comments

Kollektivstraff, lurbrott och avspärrningar

I brist på tid att skriva nya poster,  ger ändå nyhetsflödet (tyvärr måste jag säga) ett tillfälle att lyfta gamla.

I Dalademokraten står att läsa hur föräldrarna till en sextonåring som dömts för förolämpning av tjänsteman dömts att solidariskt betala skadeståndet. Det framgår inte om sextonåringen har syskon, men det aktualiserar ändå posten om hur regeringen önskar straffa syskon och familjemedlemmar till kriminella.

I Dagens Nyheter står om lurbrotten mot äldre

 Den nya tidens Stockholmstjuv är ingen maskerad gestalt som bryter upp låsta dörrar. Det är tvärtom en trevlig och till synes välvillig granne, som besöker dig när du är hemma. Skådespelet tar sig olika uttryck och ofta är gamla människor måltavlor för stölderna

Det aktualiserar inlägget jag skrev om de två brotten med dödlig utgång i Landskrona, där det ena blev mycket uppmärksammat, men det andra var det som var det allvarligaste hotet mot det förtroende som bygger ett samhälle.

Slutligen har glädjande nog Thomas Anderberg vågat ifrågasätta åtgärden att försöka bygga bort självmorden från Västerbron genom avspärrningar. Men statisk ”säkerhet” är aldrig utan konsekvenser, det flyttar effekterna men innebär ”sjunket” kapital som därmed förlorats för dynamiska åtgärder (eller för fler statiska åtgärder dit problemet flyttat).  Och de pedagogiska effekterna för människors sätt att tänka av avspärrnings”lösningar” skapar nya problem. Nollvisioner och tunnelseende säger inte bara en hel del om ett samhälles psykologiska status, det är också självförstärkande.

Rentav är miljön väsentlig för människors psykiska hälsa. Torftighet eller affordans. Regelbaserat eller fysiska hinder. Nollvisioner och tunnelseende.

Min syn på en piratideologi för säkerhet skrev jag om här.

Slutligen har ödet för Hans Kristian Rausing och hans hustru berört mig. Jag minns honom perifert, på håll,  från Lund för snart trettio år sedan som en man som var uppenbart bekymrad, men med en utstrålning av en inre heder. Det finns en anledning till att hans dåvarande vänner och bekanta fullständigt lyst med sin frånvaro i kvällstidningarnas dynggrävande.  Stagnelius diktrader gäller ändå alla människor, oberoende av var i kontoställningen kommatecknen återfinns

 Tvenne lagar styra detta liv; Förmågan att begära är den första; tvånget att försaka är den andra. Adla du till frihet detta tvång, och helgad och försonad, över stoftets kretsande planeter, skall du ingå genom ärans portar

Written by viktualiebroder

17 juli 2012 at 14:19

En familj är som ett vapen

with 2 comments

”Familjen” som varumärke och sanning i storytelling

I Hal Hartleys film ”Trust” från 1990 säger vid ett tillfälle en av huvudpersonerna

A family’s like a gun. You point it in the wrong direction, you’re gonna kill somebody

Jag tänker på detta när jag ser i Helsingborgs Dagblad att den kommunala samarbetsorganisationen i nordvästra Skåne nu fått ett nytt namn – en varumärkeskonsult har hjälpt till att ta fram Familjen Helsingborg. ”Helsingborg Family” på engelska.

För den som är det minsta insatt i Skåne och dess kultur kommer det förstås inte som någon överraskning att Landskrona inte vill vara med i den familjen. Här finns gammalt groll, och för den landskronit som inte är alldeles färsk på jorden och växt upp med Lund och Köpenhamn som huvudorter är den nutida inriktningen på Helsingborg som regionalt centrum något som på ett dunkelt sätt har ett, åtminstone i tiden, samband med nergången och alla olyckor som drabbat Landskrona under de senaste trettio åren. Uttrycket Life’s a bitch (and than you marry one) passar in på situationen.

Det är inte utan att man blir förvånad när varumärkesexperten Calle Peyron, tillfrågad av Helsingborgs Dagblad, vill ge bakåtsträvarpoäng åt alla som drar sig ur. En sådan reflexmässigt moraliserande attityd ger en antydan om att något annat ligger bakom.

Ed: Nu vill, på nivån ett snäpp upp, Köpenhamn att hela öresundsregionen skall marknadsföra sig som ”Copenhagen” skriver Sydsvenskan 140313.

Carlos Zoéga

På Zoégas kaffepaket återfinns en liten historia om företaget. En variant av så kallad ”storytelling” som används för att skapa en positiv stämning runt ett varumärke.

En tradition som startades 1886 när Carlos Zoéga kom från Brasilien till Helsingborg för att starta kafferosteri och som präglar oss än idag.

Det låter onekligen som en fascinerande historia. Men den är inte sann. Till Helsingborg kom Zoéga 1886 från Landskrona, där han redan 1881 öppnat ett kafferosteri, efter att närmast ha kommit från antingen Italien eller Brasilien, något oklart vilket. I Landskrona gifte han in sig i den lokala societeten, men kanske gick inte rörelsen så bra eftersom han efter några år alltså flyttade verksamheten till Helsingborg.

Man kan undra över varför Zoégas kaffe, säkert fullt medvetet, förfalskar historien. Kanske är det inte lika förenligt med den ”high-end”- image Zoégas kaffe söker med en koppling till Landskrona, som snarare har fått en ”low-end”- stämpel under senare år? På sin hemsida lanserar man närmast ett cirkelbevis, med en grandios självklarhet värdig en kinesisk kejsare eller en egyptisk faraon

1886 räknas annars som firmans födelseår eftersom verksamheten då flyttade till Helsingborg

Ed: I sin uppsats  Varumärkesidentitet vs varumärkesimage – En studie av Löfbergs Lila, ZOÉGAS och Classic  skriver Jessica Löwling Helmerskog om en testpanels tankar om Zoégas ursprung

Man kan i frågeformuläret utläsa att ZOÉGAS håller till i Skåne, något som inte alls kom upp
under fokusgruppsintervjuerna. Varumärket diskuterades dock geografiskt och det höjdes till
och med frågetecken om ZOÉGAS verkligen har sin bas i Sverige

Ännu mera underligt då att ljuga om ursprunget, när konsumenterna man siktat in sig på knappt kan placera det i Skåne, och utifrån smaken inte ens i Sverige.

Och – det är i alla fall Helmerskogs slutsats – vad varumärkesbyggarna förmedlar påverkar ändå i väldigt liten grad hur konsumenterna i slutändan väljer

Jag vill därför påstå att människan inte är dummare än att hon litar på sina egna upplevelser
och sitt eget omdöme, oavsett vad varumärkesskaparna förmedlar. Vidare vill jag påstå att det
starkaste varumärket är det som ser konsumenten som en självtänkande individ med förmågan
att göra medvetna val.

Storytelling

När företag berättar en historia om sig självt, måste den historien vara sann? Är det ok att ljuga? Ja, storytelling är inte ett direkt argument för köp, så lagar mot vilseledande marknadsföring är inte aktuella.

Men som en långsiktig trovärdighetsgrej? Ja en PR-expert uttrycker det så att truth is the ultimate spin. Men det kan handla om en annan sanning än det vi vanligtvis förknippar med ordet. De sanningar som PR-experter ser är av annorlunda slag.

Sanning= autenticitet hos berättaren. Berättaren måste tro på det själv, måste känslomässigt beröras, för att kunna beröra lyssnaren. I vårt kaffeexempel kanske Zoégas lögn beror på en inre emotionell bortträngning av sitt egentliga ursprung?

Sanning= vad lyssnarens begriper och bryr sig om. Om Zoégadrickarna inte känner till och inte bryr sig om företagets ursprung, finns det ingen anledning att förankra berättelsen i den historiska verkligheten. Det är inte vad någon vill höra.

Sanning= beroende av tid och plats. Man måste variera åtminstone hur man berättar för att vara ”sann”.

Sanning= fungera för syftet. Om syftet är att sälja kaffe, då är sanning det som säljer kaffe.

Nu slirar vi alla på sanningen när vi berättar historier. Om det inte är något annat vi vill sälja, så oss själva. Storytelling för att få para sig.

Varför Zoégas kaffe ljuger, på ren svenska, vet jag inte. Inte för att jag tycker om det, men jag erkänner att jag är beroende av Skånerost, det enda kaffe (förutom möjligen god espresso) som kan avnjutas godtyckligt stark utan att magen protesterar. Jag förstår varför Zoégas kunde toppa listan över kundnöjdhet 2011.

Livet består av kompromisser. Kanske är det så, som Allan Edwall sjöng, att sanning av ångrad lögn består. Inte förrän vi har anledning att ångra en lögn, säger vi frivilligt sanningen.

”Familjen” som varumärke

Om man nu bortser från det okänsliga i namnförslaget i den konkreta situationen, så kan man ändå fråga sig om ordet ”Familjen” verkligen har så positiva konnotationer att det är en tillgång i något varumärkessammanhang alls. Åtminstone i förbindelse med en geografisk benämning.

Den minnesgode kommer väl närmast att tänka på ”Familjen” i Borlänge” – det gäng av unga män som mycket tidigt hamnade på livets skuggsida och gjorde sig ökända inte bara i Borlänge. Den mest kände i gänget, Joel Nordin, föddes direkt in i skuggsidan, på omvårdnadsavdelningen på Hinseberg närmare bestämt. Marguerite Duras ord i ”ÄlskarenMycket tidigt i mitt liv blev det för sent skulle han kunna göra till sina. Flashback har förstås hela storyn.

”Familjen” leder också tankarna till större kriminella sammanhang än så. Familjen Corleone.

Jag förstår inte hur denne varumärkeskonsult har tänkt. Men kommunförbundet (inklusive Landskrona) har ändå betalat 500 000 för det nya varumärket.

En skilsmässa från tvångsäktenskapet blir knappast billigare.

Ed: Det är PR-byrån, förlåt, Strategiska kommunikationsbyrån, ”Eight” som svarat för Zoégas lansering utanför Skåne under 2000-talet. ”Vi dubblar marknadsandelar genom att bygga varumärke”, ”Kommunikation med hjärta och hjärna”.

Written by viktualiebroder

21 juni 2012 at 19:46