Viktualiebrodern

Archive for the ‘Övervakning’ Category

Övervakningens indirekta kostnader

with 7 comments

Sam Sundberg

Sam Sundberg refererar i Svenska Dagbladet en finsk undersökning om hur övervakade människor förändrar sitt beteende som en följd av övervakningen.

Det är sannolikt av beskrivningen att den förändringen är negativ, även om det bara antyds genom att oro och irritation sägs övergå i resignation.

Jag vill i så fall lägga till Armin Falk och Michael Kosfelds undersökning över ”Distrust – The hidden costs of control”. Slutsatsen är i stora drag att den genomsnittliga prestationen sjunker mot minimikravet efterhand som detta minimikrav höjs och övervakas.

Se också den gamla posten Övervakning leder till fattigdom.

Written by viktualiebroder

19 september 2013 at 07:19

Om naturliga nästa steg

with one comment

Lite om några folkpartister, lite Gudmundson, lite om FRA

Några folkpartister, logiskt nog, har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet om att EU borde få en åklagarmyndighet med makt också i Sverige.

Det intressanta är huvudargumentet: En nästa nödvändiga reform. Den inte minst av folkpartisterna så hett åtrådda europeiska integrationen har föga överraskande fört med sig också en ökad integration av kriminalitet.

Och denna integration har folkpartisterna investerat så mycket av sitt intellekt, sin prestige och, inte minst, sina pensionsutsikter i, att de inte förmår stanna upp och fundera lite över om ett projekt som ständigt kräver en ”nästa nödvändiga reform” verkligen är värt att fortsätta.

Folkpartisterna har gått i eskalationsfällan. En av de vanligaste fallgroparna vid beslut.

Vi andra bör fråga oss var människor som argumenterar utifrån att något är en ”nästa nödvändig reform” har sina spärrar. Har de några alls? Är de inte alltid öppna för en ”nästa reform” ity den är ”nödvändig”? För min del blir jag djupt misstänksam mot sådana människor. De predikar för grodorna i kastrullen.

I came for the mechanic, not the oil rag

Per Gudmundson talar om USA-hatet som huvudsakligt skäl för kritiken mot Övervakningssamhället. Och tar tillfället i akt att via Guilt-by-association ge Piratpartiet en känga för att de deltog i samma demonstration som diverse bokstavskombinationer om vilka Gudmundson inte vet mer än att de alla är ansvariga för Sovjets, Kinas och Kubas brott mot mänskligheten.

Vid sidan om dumstruten att visa sig så obildat onyanserad gör sig Gudmundson här skyldig till att diskutera något i sammanhanget irrelevant.

Visst kan man i enlighet med den populära uppfattningen hävda att NSA är en ”agency” under USA, men logiken säger snarare att USA blivit en ”agency” under NSA. NSA:s avdelning för Public Relations. Kan Barack Hussein Obama avsätta NSA? Ingen människa på hela jorden kan seriöst tro något sådant. Kan NSA avsätta och förgöra Barack Hussein Obama? Tja, vem skulle kunna förneka det?

Eller: Vad är sannolikast, att Reinfeldt avsätter FRA eller FRA avsätter Reinfeldt? (Se Om underrättelsetjänsters inre logik)

När Gudmundson talar om USA-hat, då diskuterar han attityderna till oljetrasan, när den relevanta frågan gällde mekanikerns göranden och låtanden.

FRA-medarbetarnas självbild

Det har ofta argumenterats av kritiker till övervakningen att det saknas belägg för att den förhindrat terrordåd, senast av Christian Engström.

Det är något som naturligt nog inte kan kontrolleras, men det sannolika är att resultatet i förhållande till insatserna varit ganska magert.

Vad är då drivkraften hos FRA-anställda, bortom det sedvanliga corporate bullshit, som naturligtvis på FRA handlar om att ”vi förhindrar terrordåd”?

Ja FRA:s verksamhet är egentligen en exportverksamhet, där tanken är att en (relativt sett) billig produktion av data skall ge ett (betydligt större) utbyte i form av besparingar på försvarskostnader genom garantier för utländsk hjälp vid militära krissitutioner.

Bortom corporate bullshit torde alltså FRA:s självbild vara som en av Sveriges största exportindustrier.

Och här har vi nog också förklaringen till att det varit så tunnsått med whistleblowers från FRA. Man upplever överhuvudtaget inte moral som relevant för verksamheten – vi exporterar en vara och tjänar pengar ju!

Written by viktualiebroder

08 september 2013 at 14:00

Är linkpulse ett seriöst företag?

with 7 comments

Många alias i en lång kedja

Nyligen kräver Svenska Dagbladet för läsning av kommentarerna via Disqus, förutom för som tidigare svd.se, disqus.com och (ajax.)googleapis.com, också att man tillåter lp4.io att köra script.

Jag undersökte naturligtvis vad detta lp4.io är och hittade följande

DNS Summary for Lp4.io

lp4.io has address 195.159.87.131
lp4.io mail is handled by 5 outer-space.
http://www.lp4.io is an alias for http://www.linkpulse.com.
http://www.linkpulse.com is an alias for http://www.onsite.no.
http://www.onsite.no is an alias for netmongo01.netmongo.com.
netmongo01.netmongo.com has address 195.159.87.131

Åtminstone tre alias! Skriver man in http://www.lp4.io direkt får man en underlig felmeddelandesida.

Nu visar sig linkpulse.com vara ett norskt företag som sysslar med statistik på sidor. Man kan ju undra lite över varför svd.se gör statistikavläsning obligatoriskt för att få läsa kommentarer. Trots allt är inte google-analytics obligatoriskt.

Men ännu mer kan man ifrågasätta om linkpulse verkligen är ett seriöst företag när man måste dölja sin verksamhet bakom tre aliasnamn, och visar en felmeddelandesida för dem som, fullständigt naturligt, undrar vad det är för sajt som vill köra script.

Jag tycker inte det. Linkpulse verkar vara en skumraskverksamhet som gör allt för att dölja sina förehavanden.

SvD och DN har överhuvudtaget lite svårt att visa upprördhet över Snowdens avslöjanden, när man som SvD skickar alla kommentarer via Disqus.com, och som DN i ganska precis i samma veva som Snowden trädde fram i början av juni gjorde (ajax.)gogleapis.com obligatoriskt för att läsa (och skriva) kommentarer hos dem. Nästan synkronicitet i DN:s fall…

Aftonbladets phishingverksamhet för Facebook skall vi förstås inte tala om…

Written by viktualiebroder

28 augusti 2013 at 09:08

Torbjörn Tännsjö och humanekologin

with 7 comments

En naiv professor

Torbjörn Tännsjö har åter fört fram sina förslag för ett transparent samhälle (för att använda David Brins uttryck) i Dagens Nyheter. Samma förslag i stort sett som han la fram i boken ”Privatliv” 2010.

Vad Tännsjö och andra som vill ge upp och ”bejaka” övervakningssamhället glömmer bort är hur ett sådant transparent samhälle påverkar den humanekologiska miljön i samhällets topp.

Vilka gynnas av att veta mycket om andra? De som lever på att manipulera andra, som alltså får större möjligheter att finna ”ingångar” för manipulation, men som samtidigt har den manipulerande förmågan att ”snacka sig ur” situationer som kan uppstå, intakt, och därför bara upplever en begränsad skada av att själva vara ”transparenta”.

Vilka missgynnas av ett transparent samhälle? De som är mera inriktade på att leva av att påverka och manipulera annat än andra människor. Som naturen, som den konkreta verkligheten. Och som ofta också har sämre förmåga att skaka av sig och snacka bort besvärande omständigheter, också när dessa omständigheter bygger på missuppfattningar och illvilliga tolkningar (till exempel i syfte att manipulera).

Allt annat lika kommer vi alltså att se en förbättrad miljö för de manipulativa och en försämrad miljö för de som, nu talar vi klarspråk, ”skapar värden”.

Vill vi verkligen ha ett samhälle där de manipulativa, psykopaterna, sociopaterna, i klarspråk: parasiterna, får ett större inflytande?

För mig är risken för en patologisering av samhället, utvecklandet av en patokrati, ett avgörande argument emot, ett ”bottom line”- skäl för att motsätta sig Övervakningssamhället.

Tännsjös argumentation är argumentationen hos någon som håller på att frysa ihjäl för att klä av sig.

David Brins bok är, trots att den kom ut redan 1999, dessutom mera läsvärd än Tännsjös.

Written by viktualiebroder

14 juni 2013 at 09:23

Kamerakrav utanför krogen?

leave a comment »

Vinnare av dumstruten utsedd

För drygt ett år sedan förutspådde jag att kameraövervakning skulle komma att bli ett villkor för krogar att få serveringstillstånd, vid vite. Och undrade vilken politiker som skulle bli först med den opportunistiska dumstruten att kräva detta.

Det blev Anton Abele (m). I Aftonbladet nämner han visserligen inte något om serveringstillstånd, utan tar i med det tunga artilleriet och kräver såväl bötesstraff som viten för krogägare som inte kameraövervakar gaturummet närmast utanför lokalerna.

För att balansera den i sammanhanget förlegade vänster- högerskalan så avslöjar Aftonbladet att Pär Nuder (s)  ingår i en dialoggrupp som talar med regimen i Nordkorea.

Det är jag, en britt, en tysk och en fransman

Bellman var väl inte välkommen i Nordkorea kan man tänka.

Samme Nuder som i egenskap av styrelseledamot i Nyx Security fällde orden

Ju lägre brottslighet, desto bättre samhälle. Det är så man ska se på säkerhetsbranschen i allmänhet och Nyx i synnerhet, som erbjuder tjänster som direkt förhindrar brott.

Nordkorea. How appropriate.

Written by viktualiebroder

03 maj 2013 at 10:32

Reglering av drönare för övervakning

with one comment

Några snabba tankar och länkar för att bumpa frågan

Det har skrivits lite om användande av civila drönare för övervakningssyfte också i svensk press, till exempel i Svenska Dagbladet. I USA är frågan definitvt på den politiska dagordningen, där flera stater förbereder en reglerande lagstiftning, till exempel i Washington och i Florida (se artikel i Forbes).

Nu är användning av övervakningskameror redan reglerad i Sverige och rimligen hamnar drönarproblematiken under samma lagstiftning. Men det finns ändå anledning att bevaka frågan.

En lite intressant vinkling kommer från juridikstudenten Asher J. Kohn som vill att städer skall planeras för att försvåra övervakning från drönare. Till exempel skall gator dras mera kaotiskt ”kasbah”-likt och fönster konstrueras att återkasta ljuset så att drönarna tappar orienteringen. Hus av olika höjd skall blandas för att försvåra navigering.

Ed: Kanske de blänkande tornen i Sundbyberg som Dagens Nyheter rapporterar om 20150126 håller drönare borta?

Men det lär inte hindra drönare av myggstorlek. Eller kolibristorlek. Fågel på telefontrådar. (Fast hur många koppartrådar i luften finns det nu för tiden? Var bor Clas Svahn?)

Se en tidigare post om entomopter. USA-bloggen har också skrivit.

Ed: Fredrik Strage skriver i Dagens Nyheter om de anti-paparazzikläder som säljs av Adam Harvey. Han har en patentansökan inne i USA, US 2012/0056546 för den som är intresserad.

Written by viktualiebroder

22 februari 2013 at 18:04

Möjlighet att avstå från dataläckage vid flyttanmälan

with 5 comments

Opt-out möjlighet  hos Skatteverket

Posten har aktualiserats genom att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet uppmärksammat hanteringen.

Den som anmäler flytt hos Skatteverket får automatiskt finna sig i att adressändringen blir meddelad till banker och försäkringsbolag.

Skatteverket behandlar vidare personuppgifter i samband med förandet av det statliga personadress-registret (SPAR). Registret får användas av myndigheter och enskilda för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter till exempel i sina kundregister samt av företag för s.k. urvalsdragning i samband med direktreklam.

I viss mån är det förstås en fördel och en service eftersom man kan glömma bort sådana saker i flyttröran.

Men banker och försäkringsbolag är inga offentliga inrättningar (banker har förstås blivit det i praktiken med alla statliga garantier – ”too big to fail” – men det är en annan sak).

Man kan ha legitima skäl att inte vilja meddela privata företag sin nya adress, och framförallt har man rätt att kräva att det offentliga inte bestämmer över ens huvud på den punkten.

Det bör därför införas en möjlighet till ”opt-out” från att den nya adressen automatiskt vidareförs till banker och försäkringsbolag vid flyttningsanmälan till Skatteverket.

Rutan kan alltså vara förifylld för att ”Jag är införstådd med att mina adressuppgifter förs vidare till privata företag som banker och försäkringsbolag”, men det skall gå att avstå genom en aktiv handling.

Detta skulle då förmodligen kräva ändringar av ”Lag om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet”, 2001:182 och i ”Lag om det statliga personadressregistret”, 1998:527. Samt Förordning 1998:1234, § 17. Samt SkvFS 2011:06.

Någon som är på om en motion till Piratpartiets höstmöte?

Ed: MMN-o har tidigare tagit upp hur adressandring.se helt har försvurit sig till den privata världen i form av Facebook.

Written by viktualiebroder

20 augusti 2012 at 18:34

Brott mot tingsfrid är ett edsöresbrott

with 3 comments

Inte en arbetsmiljöfråga och ett svepskäl för mera kontroll

I de gamla landskapslagarna var friden på tinget något mycket viktigt. Det gällde förstås i första hand allvarliga brott mot tingsfriden, som dråp, vilka enligt Västgötalagen (Urbotamål) skulle ses som ”nidingsdåd”, det vill säga ge ett extra straff.

Tingsfrid sorterades in under de så kallade Edsöresbrotten, vilka dock försvann ur svensk lag redan i slutet av 1800-talet.

På senare år har problemet med våld och hot om våld i svenska rättssalar uppmärksammats. Bland annat vill regeringen satsa  45 miljoner på en ökad säkerhet i rättssalarna. Den som för ett ögonblick trodde att det handlade om en ökad rättssäkerhet blir emellertid besviken, för här handlar det om visitationer, id-kontroller och övervakningskameror.

Ett test på synen på tingsfrid

Idag har en händelse inträffat som ställer frågan om den allmänna synen på tingsfrid på sin spets. En åhörare på rättegången mot Anders Behring Breivik kastade en sko mot den åtalade, men missade och träffade istället dennes advokat.

Jag ser i Svenska Dagbladet att vederbörande sannolikt inte kommer att straffas för sitt tilltag.

Enligt tidningen kommer det inte att bli något rättsligt efterspel, däremot har säkerheten skärpts ytterligare i salen.

På svt.se har Sven-Erik Alhem skrivit en kommentar, där han inte ett ögonblick upprörs över tilltaget att bryta friden på ting, utan däremot uttrycker stor förståelse för tilltaget, ser det som en arbetsmiljöfråga och, kanske skämtsamt, kanske inte, förutspår att besökare på rättegångar i fortsättningen kanske måste ta av sig skorna.

Angreppet slutade därmed som en arbetsmiljöfråga för försvararen och kanske medför skohändelsen i förlängningen att åhörare som vill övervara förhandlingarna nödgas göra detta utan skor på fötterna.

Detta är samme Alhem som i egenskap av ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund tidigare applåderat regeringens satsning på säkerhet (inte rättssäkerhet) i rättssalarna

Du kommer inte ombord på ett flygplan utan att genomgå en säkerhetskontroll. Lika naturligt ska det vara med kontroll av dem som går in i en rättssal, anser förbundets ordförande Sven-Erik Alhem.

Dagens händelse visar att det inte bara är åtalade och anhängare till dem som hotar säkerheten.

Ett lackmustest på rättssynen

Jag tycker det på sätt och vis är bra när sådana här händelser inträffar, därför att det ställer juridiken och rätten på sin spets. För Alhem är det inte friden på tinget i sig som är viktig, utan han reducerar (rentav trivialiserar) skokastningen till en arbetsmiljöfråga. Och därmed något som på administrativ väg, genom anslag för ”ökad säkerhet” skall kommas tillrätta med. Åhörarens tilltag var ju förståeligt, gubevars. Att det stör möjligheten till en korrekt rättegång är inget som bekymrar Alhem.

Men detta tycks vara ett genomgående drag hos dem som aktivt arbetar för mera övervakning och mindre av rättssäkerhet. De saknar ett inre rättsmedvetande som gör dem egentligen mindre intresserade att ingripa mot lagbrytare, ens när de finns framför dem, utan föredrar att övervaka och kontrollera alla oskyldiga istället. Och det utan att vika för några kostnader, som förstås ”nån annan” betalar. Oftast till liten nytta, eftersom de de tänkt skulle hindras hittar andra vägar att komma runt kontrollerna. Usla investeringar, helt enkelt.

Återinför edsöresbrott

Jag menar att tingsfriden bör stärkas genom ett återinförande av en lagstiftning om edsöresbrott. Störande av frid på tinget skall anses särskilt försvårande.

Hårdare straff är sannerligen ingen kungsväg för minskad brottslighet. Enbart längre fängelsestraff  minskar vare sig återfallsrisken eller den allmänna brottsnivån (innehållet av fängelsetiden har dock betydelse). Men här har vi en avvägningsfråga, där det är fullständigt stolligt att tro att enbart en hårdare kontroll av besökare skulle lösa ”arbetsmiljöproblemen” i landets rättssalar. Besökare måste alltså i fortsättningen vara barfota? Kanske ta av kalsonger och trosor för att säkerställa att man inte försöker föra in en bomb?

Tingsfrid är en rättssäkerhetsfråga, inte en arbetsmiljöfråga.

Vi har under senare år sett en allt mera tillåtande attityd på vad som är tillåtet i en rättssal, inte minst från åhörarnas sida. Ett sluttande plan har satts igång, där det nu alltså anses i sin ordning att åhörare fysiskt angriper åtalade.

Men att fysiskt angripa åtalade i en rättsal var inte accepterat i Moskvarättegångarna 1936. Inte ens i rättegångarna mot attentatsmännen mot Hitler skulle ett i övrigt skrupellöst odjur som Roland Freisler ha tillåtit något sådant. Varför skall det vara tillåtet i stater som  vill framstå som rättsstater?

Jag menar att denna utveckling som nu idag alltså lett till ett accepterande av fysiskt våld på ting måste brytas. Edsöreslagarna om särskilt hårda straff för brytande av tingsfrid bör därför återinföras.

Ed: Svenska Dagbladet meddelar 2015-04-01 att Svenska Akademin rensar ut ordet ”tingsfrid” ur sin ordlista. Jag saknar ord…

Written by viktualiebroder

11 maj 2012 at 22:31

Mera förbud och mindre intelligens

leave a comment »

Lite kommentarer i all hast till nyhetsflödet

Det är fascinerande med hur allt mer skall ”hård”-kopplas, hur allt mindre får låta omständigheterna ha ett spelrum. Människan spår, och Gud rår tillhör verkligen en förgången tids vishet. Utan att ersättas av någon motsvarande sekulär insikt om termodynamikens lagar och det kvantmekaniska slumpinflytandet på vår tillvaro.

Imorgon träder en ny begravningslag i kraft som sänker maximal tidsutdräkt från dödsfall till jordfästning från två månader till en. Jag trodde att det var arbetslinjen som gällde och att klara tentor och så vidare – alla små prioritetsgrundande detaljer i våra liv. Men det är alltså begravningslinjen som gäller, och genom att upprioritera begravningar åstadkoms förstås en nedgradering av arbete och studier eller de ännu levandes sjukdom eller vad som helst annat som känns tvingande i våra liv.

I Karlskrona skall de kommunanställda förbjudas att öppna fönster, vilket tydligen praktiserats för att kompensera för en dåligt fungerande ventilation. Jag undrar jag om inte produktionen tar mera skada av det än den  miljon tekniska förvaltningen räknar med att spara… Fast det är ju ett annat konto förstås, nån annans bekymmer.

I Malmö förbjuder en skola att eleverna tar hem läroböcker. Att det är ett problem att många glömmer ta med dem till skolan igen (eller får dem förstörda av någon annan), det kan jag förstå. Men är ett absolut förbud den minst dåliga lösningen?

Att, som någon kommentar menar, detta skulle innebära att skolan använder en bättre pedagogik på lektionerna är helt orealistiskt tror jag. Det är just i de socialt utsatta skolorna som eleverna tvingas till mest ensamarbete (enligt en ledare i Expressen), därför att lärarna har så många tvingande och angelägna uppgifter utöver utlärandet.

Och hur skall man kunna lära sig matematik utan egen reflektion utanför lektionstid? Det klarar bara den allra mest kognitivt begåvade delen av eleverna – vi andra fick snällt kavla upp de mentala ärmarna och slita oss igenom matematiken.

Intelligenta biljetter

Resebranschen vill se intelligentare biljetter. Ja kanske man inte skall göra som många eventbolag, låta Ticnet få monopol på biljettförsäljningen. Slutar då Ticnet att fungera slutar biljettförsäljningen att fungera. Inte särskilt intelligent.

Elektroniska kvitton

Jag ser att Skatteverkets överste kontantpolitiker Conny Svensson accepterat elektroniska kvitton. (Elektroniska kvitton har jag skrivit om förut).

Ett av de saker jag skulle vilja skriva om, och har material samlat för,  är anonymisering av kontantfakturor för privatpersoner som inte är momspliktiga. Ett annat är om timmerflottning, ett fascinerande ämne ur många aspekter. Ett tredje är om allmänhetens ”förbättringar” av offentliga konstverk och den ideella upphovsrätten.

Men… Det ena du vill, det andra du skall. Så plägar det sluta i dylika fall. Så också i mitt. Här gäller arbetslinjen med korta pauser…

Written by viktualiebroder

30 april 2012 at 11:43

”Totalt” feltänk av Sanna Rayman

with 5 comments

”Totalt”, ”absolut” tänkande kan inte bekämpas med ”totalt”, ”absolut tänkande

Sanna Rayman skriver idag i Svenska Dagbladet med anledning av heders-, nej, bättre, skammordet i Landskrona, om de kvinnofientliga strömningarna inom vissa kulturer, framförallt i det område som brukar kallas Mellanöstern.

I sin upprördhet, som är förståelig, gör hon sig emellertid skyldig till feltänk och bristande kontakt med verkligheten. Hon skriver

Men i våra lagböcker och i våra kommuner bör beslutsamheten och handlingskraften gentemot dylik människofientlighet vara total.

Det har nu gått så långt, att jag direkt reagerar när orden ”total” eller ”absolut” förekommer i åsiktsyttringar. Nästan alltid används orden som en täckmantel för en ovilja eller en oförmåga att ta in verkligheten som den är. En mental ”besparingsåtgärd” när verkligheten är så jäddrans jobbigt komplex, och just precis inte ”absolut” eller ”total”.

Men det är en oklok ”besparingsåtgärd” för tanken. ”Totala” och ”absoluta” åtgärder kan man nästan alldeles säkert räkna med kommer att vara mycket kostsamma och skada mer än nyttan de gör, om de i slutändan gör någon nytta alls, efter att det ursprungliga ”problemet” anpassat sig till den nya situationen.

Sanna Rayman tycks glömma bort att i huvuddelen av dessa skambrott är den faktiske förövaren minderårig, eller åtminstone under tjugo år, vilket innebär en väsentlig straffrabatt. Att bevisa att någon annan anstiftat till brottet är mycket svårt. I Högsbyfallet krävdes att den minderårige i princip suttit av sitt (förkortade) straff innan han bestämde sig för att tala ut och angav sina föräldrar.

Man kan inte lugga en flintskallig lättare genom att dra hårdare. Eller ”totalare” och ”absolutare”.

Hårdare, totalare och absolutare lagar kommer att leda till anpassning, till exempel till ombudskriminalitet istället. De verkligt skyldiga utnyttjar eller tvingar någon annan att utföra själva brottet och ta straffet – lämpligen någon minderårig eller någon förståndshandikappad.

Det finns en tydlig anledning (det kan förstås finnas flera) till att andelen förståndshandikappade eller med ett autistiskt spektrum, stadigt ökar på fängelserna. De blir utnyttjade som fotfolk och bondeoffer som ett resultat av hårdare straff och mera ”total” övervakning, till exempel kameraövervakning.

Avskyvärt är inte det samma som systemhotande

Skambrotten är avskyvärda, som alla brott mot oliktänkande, blott för deras olika tänkande. Men de är inte systemhotande på så sätt att de undergräver människors förtroende för främlingar.

En dryg vecka innan mordet på Kapellvägen  blev en 87-årig, synskadad, man för fjärde gången på fem månader rånad i hemmet på Vallgatan i Landskrona, kanske 500 meter(?) söder om Kapellvägen. Sannolikt av samma person alla gångerna, en kvinna som utgav sig för att vara från hemtjänsten, men istället kommit dit, igen och igen, för att ”mjölka” en i huvudsak försvarslös äldre man. Tre gånger hade han polisanmält, tre gånger hade polisen avskrivit ärendet med ”spaningsuppslag saknas”.

Enligt dottern var mannen av detta deprimerad och hade ansökt om trygghetsboende. Men en känsla av otrygghet, inte ens om den är välgrundad, var något skäl för förtur.

Den fjärde gången satte sig mannen slutligen till motvärn. Av detta föll han, bröt lårbenshalsen, och avled dagen därpå på sjukhus.

Jag vet inte hur många olika hemvårdare mannen hade. Kanske inte 47 olika på ett halvår, som en annan äldre man i Landskrona. Eller 44 på tre veckor, som en äldre kvinna. Men de var säkerligen legio, ty de voro många. Hemvårdare är skyldiga att legitimera sig, men vad hjälper det någon som är synskadad?

Jag menar att brottet mot 87-åringen var allvarligare än mot den nittonåriga kvinnan, därför att det på ett helt annat sätt bidrog till att öka rädslan och undergräva förtroendet i samhället för främmande människor.

Jag menar att hemvårdsorganisationer som innebär att en ”brukare” kan få 44 olika hemvårdare under kort tid innebär en fruktbar livsmiljö att utnyttja för sociopater (psykopater?) som den kvinna som under fem månader exploaterade denne 87-åring, och fördystrade hans sista tid i livet.

Bedrövad

Det gör mig bedrövad att skambrott, hur avskyvärda de än är, får större uppmärksamhet än förtroenderaserande brott som det mot 87-åringen. Att det anses vara ett större fel av socialtjänsten att dröja med trygghetsboende för den nittonåriga kvinnan, med helt andra möjligheter i livet, än ett trygghetsboende för den synskadade 87-åringen. Vilket alltså Socialstyrelsen anser.

Det gör mig bedrövad att det ordnas kurser för äldre i att bli ”mindre godtrogna”. Att det alltså ses som ett problem att äldre litar för mycket på främlingar.

Det gör mig bedrövad att debatten om åldringsbrotten förvisas till Flashback och till högerradikala sidor på nätet. Det går inte att frigöra sig från tanken att detta hänger samman med att en viss folkgrupp är överrepresenterad bland förövarna.

Vad bör göras

Vi har ingen nytta, bara skada, av ”absoluta” och ”totala” lösningar. Det som kan påverka vår gemensamma tillvaro, och göra den drägligare, är åtgärder som åtminstone inte underlättar för samvetslösa sociopater. Som bidrar till att stärka förtroendet mellan främlingar.

Då bör hemvården organiseras på ett annat sätt än att någon har 44 olika vårdare under tre veckor och det blir lätt att utge sig vara därifrån, utan att vara det.

Då bör något annat än ”vård i socialtjänsten” tas till mot unga lagöverträdare som den nu mordmisstänkte yngre brodern – han hade redan ett ”record” som småkriminell och drogmissbrukare. Jag tror, att utan de redan tagna stegen på den kriminella banan, och utan drogmissbruket hade han inte fått ett så ”totalt” och ”absolut” tänkande att han stuckit kniven i sin egen syster. (Om det nu var han som gjorde det – han är inte dömd ännu).

Då bör, om det nu  går att genomföra i praktiken utan att bli ”absolut” och ”totalt”, någon form av screening för sociopati och psykopati göras bland dem som söker asyl i Sverige. Om någon skall utbildas att bli mindre godtrogen, så  är det inte de äldre, utan i så fall de som bedömer flyktingstatus och beviljar uppehållstillstånd.

Det är kanske inhumant att filtrera ut och visa sociopater och psykopater kalla handen och neka dem uppehållstillstånd. Men sannerligen, sannerligen – det är mera inhumant att godtroget låta dem agera fritt och skapa en miljö där de trivs och frodas.

Och vi blir alla mindre humana på kuppen. Och börjar tänka ”totalt” och ”absolut”. Du och jag också. Historien lär oss vad som händer när sådana tankar får breda ut sig.

Written by viktualiebroder

27 april 2012 at 00:14