Viktualiebrodern

Archive for the ‘Kandidatur’ Category

Motsättningar i sak är så mycket bättre

with 5 comments

Anna Ardin och kontantfrågan

Ibland kan man känna en irrationell känslomässig tveksamhet mot en person, men utan att ha något sakligt att ta på. I sådana lägen är det bäst att nöja sig med konstaterandet att personligheter är olika och ”alla kan inte älska alla här i världen”. Och tiga. Vi har alla olika erfarenheter som format oss och den som är utan skuld kaste första stenen.

Speciellt är det viktigt att tiga i ett fall där det skapas långa trådar på Flashback där det letas fram mer eller mindre relevanta omständigheter som, så att säga i efterhand, får sminka upp en polityr av saklighet åt ett kollektivs samlade irrationella tveksamheter mot en person. Eller hämndbegär.

Sånt vill jag inte delta i.

När jag nu ser att Anna Ardin i den för mig viktiga kontantfrågan intar en diametralt motsatt uppfattning, så känns det nästan som en lättnad. En politisk motståndare är egentligen ingen motståndare alls, utan någon man skulle kunna heja på utan vidare. Om man nu varit bekanta förstås, vilket ju inte är fallet. Men i princip.

Ardin har skrivit en motion som syftar till att ”minska kontantanvändningen”. Den slår som något självklar fast att Samhället behöver därför minska kontanthanteringen till förmån för mer effektiva och mindre kostsamma lösningar. Väsentliga invändningar bemöts med fromma önskningar som till exempel att banktransaktionerna behöver skiljas från köptransaktionerna och En avvägning mellan behoven att minska möjligheterna för skattebrott och organiserad brottlighet och personlig integritet behöver göras.

Och så vill hon att små betalningar bör kunna anonymiseras. Det håller jag förstås helt med om, men Skatteverket och Finansinspektionen har där en helt annan, och väldigt stark, politisk uppfattning och jag tror inte att Ardin riktigt har tänkt igenom hur det skulle gå till att sidsteppa de två elefanterna. Mina små rotanden i lagstiftningen och elefanternas rättsuppfattning säger mig att det är ganska knepigt och kräver såväl flera direkta lagändringar som ändringar i förordningarna för de två myndigheterna.

Jag gick till val 2010 och har för avsikt att, om jag får förtroendet, gå till val 2014 på en politik för att Återupprätta kontanter som Betalningsmedel. Därför att de är viktiga.

Written by viktualiebroder

22 februari 2012 at 14:46

Personkryssen i Piratpartiet

with 16 comments

Statistik

Jag har ägnat helt meningslös(?) tid åt att sammanställa statistik över personkryssen i Piratpartiet och dragit några slutsatser.

För det första har män avancerat i genomsnitt något mer genom personkryss än kvinnor, +2,61 placeringar mot 1,04. En tänkbar förklaring är att kvinnor var överrepresenterade på listorna i förhållande till könsfördelningen bland Piratpartiets medlemmar, något som då piratväljarna kompenserade för.

För det andra har yngre kandidater gynnats av personkryss i förhållande till äldre. De upp till 40 år har i genomsnitt kryssats upp 3,2 placeringar, medan de 40 år och äldre sjunkit tillbaka i genomsnitt 1,6 placeringar.

För det tredje visar sig Norrlistan ha de mest lokalpatriotiska väljarna. Det är ju också de som starkast argumenterat för lokala listor. Norrkandidaterna avancerade i genomsnitt 4,1 placeringar, följda av Västkandidaterna med 2,6 och Sydkandidaterna med 2,2. Minst lokalpatrioter var stockholmarna, som till och med missgynnade sina lokala kandidater och lät dem falla tillbaka 0,1 placeringar i genomsnitt i förhållande till ordningen på valsedeln.

Lite kuriosa: Björn Odlund var ett (1!) kryss ifrån 8% i Västra Götaland Södra. Tess Lindholm var den enda kandidat utanför de tio rikskandidaterna som fick kryss i alla regioner, Johanna Julén missade bara i Mitt. Sammanlagt 116 väljare kryssade någon i en annan region.

Här följer hela statistiken. Hoppas ni kan lista ut hur den är uppbyggd. Annars får ni fråga. Jag ansvarar inte för fel – sådana kan säkert finnas.

Syd Väst Stockholm Öst Mitt Norr Summa Listplats Kryssplats skillnad
Riks

Rick Falkvinge 1406 1724 1965 1358 650 419 7522 1 1 0
Anna Troberg 266 353 731 257 132 69 1808 2 2 0
Sandra Grosse 355 77 143 105 61 16 757 7 3 +4
Anna Svensson 42 31 38 396 8 6 521 5 4 +1
Carl Johan Rehbinder 95 80 210 77 23 20 505 6 5 +1
Stefan Flod 51 68 133 190 38 13 493 4 6 -2
Gun Svensson 73 73 141 66 21 17 391 3 7 -4
Johnny Olsson 46 47 168 50 28 13 352 9 8 +1
Hanna Dönsberg 32 22 46 147 31 5 283 8 9 -1
Mikael Nilsson 35 21 63 69 9 6 203 10 10 0

Syd

Sandra Grosse 355 77 143 105 61 16 757 2 2 0
Gustav Nipe 225 2 0 0 0 1 228 4 4 0
Emilia Johansson 154 2 2 1 0 0 159 18 5 +13
Jacob Dexe 134 0 0 0 0 0 134 8 6 +2
Klara Tovhult 120 0 1 0 0 0 121 6 7 -1
Anders Hedberg 98 1 0 0 1 0 100 10 8 +2
Mimmi Lowejko 70 0 2 0 0 0 72 13 11 +2
Isak Gerson 61 0 0 1 0 0 62 14 12 +2
Snild Dolkow 53 1 0 0 0 1 55 12 13 -1
Christoffer Willenfort 52 0 0 0 0 0 52 20 14 +6
J Gonte Kindh 44 0 0 0 0 0 44 16 17 -1

Summa (ej rikskandidater) 6 5 2 1 2
+24 (+2,2)


Väst

Tess Lindholm 4 432 3 3 2 1 445 2 2 0
Kalle Vedin 2 428 1 0 0 0 431 4 3 +1
Marie Axelsson 1 191 0 1 1 0 194 8 5 +3
Fredrik Moberg 1 155 0 0 0 0 156 18 6 +12
C Magnus Berglund 0 125 0 0 0 0 125 21 7 +14
Jacob Hallén 1 118 0 0 1 0 120 14 8 +6
Björn Odlund 0 89 1 0 0 0 90 12 9 +3
Anna Sturkell 1 68 0 0 0 0 69 16 13 +3
Olof Bjarnason 0 61 0 1 0 0 62 10 15 -5
D Fanto Börjesson 1 51 0 0 0 0 52 20 16 +4
Björn Felten 0 41 0 0 0 1 42 6 18 -12

Summa (ej rikskandidater) 11 5 5 4 2
+29 (+2,6)


Öst

Anna Svensson 42 31 38 396 8 6 521 2 2 0
Stefan Flod 51 68 133 190 38 13 493 4 4 0
Mattias Andersson 0 0 0 154 1 0 155 16 5 +11
Hanna Dönsberg 32 22 46 147 31 5 283 6 6 0
Johanna Julén 2 3 2 86 0 1 94 8 8 0
Emil Isberg 0 1 1 67 0 0 69 18 11 +7
Marit Deldén 0 0 0 56 0 0 56 12 13 -1
Benjamin Ingberg 0 1 0 56 0 0 57 21 13 +8
Mårten Fjällström 0 0 0 56 0 0 56 9 13 -4
Gabriel Sjölund 0 0 0 55 0 0 55 15 16 -1
Eva Wei 1 0 0 53 0 0 54 10 17 -7
David Bergström 0 0 0 45 0 1 46 20 19 +1
Jonas Nordgren 1 0 0 34 0 0 35 19 20 -1
Anders Lindbäck 0 0 0 25 0 0 25 14 21 -7

Summa (ej rikskandidater) 4 5 3 1 2
+6 (+0,4)


Stockholm

Rick Falkvinge 1406 1724 1965 1358 650 419 7522 1 1 0
Anna Troberg 266 353 731 257 132 69 1808 2 2 0
C-J Rehbinder 95 80 210 77 23 20 505 4 3 +1
Malin Littorin Ferm 0 0 192 4 2 1 199 6 4 +2
Johnny Olsson 46 47 168 50 28 13 352 5 5 0
Gun Svensson 73 73 141 66 21 17 391 3 7 -4
Mariam Abu Hashim 1 1 118 1 0 0 121 11 9 +2
Fredrik Lejnell 1 0 102 1 0 0 104 12 10 +2
Ola Nyström 0 1 80 2 0 0 83 16 11 +5
Jan Lindgren 0 1 64 0 0 0 65 8 12 -4
Dick Wase 0 0 63 0 0 1 64 10 13 -3
Jerker Montelius 0 0 44 3 0 0 47 14 16 -2
Laszlo Donat 0 0 40 0 1 0 41 17 17 0

Summa (ej rikskandidater) 2 3 11 3 2
-1 (-0,1)


Mitt Summa listplats

Andreas Larsson 0 2 0 0 104 0 106 4 3 +1
Max Sidenstjärna 0 1 0 0 101 0 102 21 4 +17
Jan-Olof Flink 0 2 1 1 92 0 96 20 5 +15
Andreas Rönnqvist 0 2 0 1 74 0 77 8 6 +2
Lars-Erik Jonsson 0 0 0 0 73 0 73 12 7 +5
Rickard Olsson 0 0 2 0 51 0 53 2 9 -7
Ingela Olsson 0 0 0 0 35 0 35 10 11 -1
Nils Agnesson 2 1 0 3 34 0 40 14 12 +2
Curt Jonsson 0 0 0 0 25 0 25 6 15 -9
Urban Sundström 0 0 0 0 22 0 22 16 17 -1
Bengt Jonsson 1 1 0 1 8 0 11 18 21 -3

Summa (ej rikskandidater) 3 9 3 6 0
+21 (+1,9)


Norr

Ella Brodin 0 0 0 2 2 167 171 2 2 0
Mikael Nordfeldth 0 0 1 0 1 93 95 6 3 +3
Fredrik Holmbom 0 0 0 0 1 63 64 12 5 +7
Emma Ershag 0 0 0 0 0 55 55 8 6 +2
Fredrik Carlsson 0 0 0 0 0 44 44 22 7 +15
Victoria Sellberg 2 1 0 0 4 32 39 10 8 +2
Jonas Sandberg 0 0 0 0 0 22 22 21 9 +12
Göran Axelsson 0 0 0 0 0 21 21 16 10 +6
Anders Nordin 0 0 0 0 1 21 22 4 11 -7
Signe Rocklin 0 0 0 1 0 20 21 18 12 +6
Leif Ershag 0 0 0 0 0 18 18 14 14 0
J Jacobson-Lindh 0 0 0 0 0 13 13 20 17 +3

Summa (ej rikskandidater) 2 1 1 3 9
+49 (+4,1)


Över 8% (förutom Rick)


L-E Jonsson Jämtland 13,16%
Mattias Andersson Örebro 12,87%
Anna Svensson Östergötland 12,06%
C M Berglund Värmland 11,52%
Sandra Grosse Skåne V 9,58%
Klara Tovhult Jönköping 9,43%
Anna Troberg Stockholm 8,92%
Emilia Johansson Kronoberg 8,90%
Ella Brodin Västerbotten 8,83%
Hanna Dönsberg Västmanland 8,09%
J-O Flink Västernorrland 8,05%
(Björn Odlund VG Södra 7,93%)


Avancemang

Max Sidenstjärna Mitt +17
Fredrik Carlsson Norr +15
J-O Flink Mitt +15
C M Berglund Väst +14
Emilia Johansson Syd +13
Jonas Sandberg Norr +12
Fredrik Moberg Väst +12
Mattias Andersson Öst +11

Avanc – kön

Kvinnor +1,04
Män +2,61

Ålder

18-39 +3,2
40- -1,6

Patriotism

Norr +4,1
Väst +2,6
Syd +2,2
Mitt +1,9
Öst +0,4
Stockholm -0,1

Puuuh!

Ed: Valmyndigheten har i år inte publicerat någon högsta/lägsta-lista för valresultatet i olika kommuner för de olika partierna. En bloggare har däremot gjort det, här. Av den listan framgår att Piratpartiet fick flest röstandel i Lund, Sundbyberg och Vallentuna. Minst i Överkalix, Övertorneå och Filipstad.

Written by viktualiebroder

30 september 2010 at 15:53

Rättssäkerhet på valpejl

with 3 comments

Och något om valpejls framtid

Monica Pernroth skrev för en dryg vecka sedan en krönika på Newsmill där hon efterlyste rättssäkerhet som en valfråga, närmare bestämt ville hon se en politisk vilja för att inrätta en möjlighet för oskyldigt dömda att få sin sak prövad på nytt – en resningskommission. Hon skrev också att ”Rättssäkerheten är en stor folklig fråga”.

Jag gör som jag gjort några gånger förut – använder SVT:s utmärkta samling av kandidater i höstens riksdagsval på valpejl.se. Jag sökte helt enkelt efter hur många som nämnt ordet ”rättssäkerhet” i någon böjningsform i sin presentation. Jag hittade 31 stycken, av 2667 som besvarat enkäten, eller 1,16 %. På partier fördelar de sig sålunda

Moderata Samlingspartiet: Per Hagwall, Olli Högström, Pål JonsonJonas Larsson, Magnus Nilsson, Egon Palo, Marianne Pettersson, Henrik Sundström, Kristofer von Beetzen och Marianne Watz.

Kristdemokraterna: Fredrik Wallén, Joakim Widell och Maria Wilhelmsson (obs cachat från Google – i hennes aktuella presentation är alla uppgifter borttagna igen).

Folkpartiet: Amanda Brihed, Shirley Gerhardsson, Charlotte Klötz och Allan Stutzinsky.

Centerpartiet: Lars Pohjanen

Miljöpartiet: Erik Johansson och Jimmy Svensson.

Socialdemokratiska Arbetarpartiet: ——

Vänsterpartiet: Elisabeth Swedman, Jesper Berglund, Gert-Ove Hållén

utanför riksdagen

Sverigedemokraterna: Kent Ekeroth

Piratpartiet: Mattias Andersson, Hanna Dönsberg, Fredrik HolmbomBengt Jonsson, Johanna Julén, Jerker Montelius och Signe Rocklin.

Nu finns det alldeles säkert fler än dessa som tycker att rättssäkerhet är viktig. Men endast dessa 31 har personligen känt frågan så angelägen att de spontant tagit upp begreppet i sin presentation. Varav hjärtat är fullt, därom talar munnen.

31 av 2667, 1,16 % alltså. Intressant är att jämföra partier och därmed bilda sig en uppfattning om hur viktig rättssäkerhet är för partierna som helhet. Som procentuell andel av partiets kandidater ser listan ut så här

Parti antal totalt antal procent
Piratpartiet 7 53 13,2
Moderaterna 10 379 2,64
Sverigedemokraterna 1 46 2,17
Kristdemokraterna 3 288 1,04
Vänsterpartiet 3 304 0,99
Folkpartiet 4 416 0,96
Miljöpartiet 2 347 0,58
Centerpartiet 1 364 0,27
Socialdemokraterna 0 372 0,00

———————————————————————————————————————————

Siffrorna, hårda mätdata, talar sitt tydliga språk. Piratpartiet är det parti där rättssäkerhet betyder mest för kandidaterna. Det beror naturligtvis på Piratpartiets historia – en stor del av de aktiva är det därför att de upplevt den nuvarande situationen på rättsväsendets område som bristfällig, för att inte säga djupt otillfredsställande.

Det är också alldeles rätt att ha rättsfrågor som ett huvudskäl för att vilja kandidera till riksdagen –  det är just i riksdagen som lagar stiftas.

Den personligt upplevda oron för utvecklingen på rättsområdet verkar inte vara någon lika stark drivkraft inom övriga partier för att kandidera till riksdagen. Vad som istället driver dem att vilja ingå i den lagstiftande församlingen får de förstås själva svara på.

Men nollan för socialdemokraterna är ändå anmärkningsvärd. Ingen socialdemokratisk riksdagskandidat tycker alltså att rättssäkerhet är så viktigt att de nämner det i sin presentation. Men inte heller centerpartiet utmärker sig positivt. Sympatisörer till dessa partier som sätter rättsfrågor högt är utlämnade till att vandra i öknen.  Det förvånar inte, att just en socialdemokrat, Henrik Brändén, och en centerpartist, Markus Berglund, gick samman i en uppmaning att i höstens val rösta på Piratpartiet.

Men det finns alltså kandidater i andra partier med rättssäkerhet som hjärtefråga. Och för den som inte likt Brändén och Berglund kan tänka sig Piratpartiet, hoppas jag att den här listan kan tjäna lite till vägledning vem de skall kryssa den 19:e. Det bjuder jag på – sharing is caring.

Framförallt vill jag framhålla kristdemokraten Joakim Widell. Han skriver i sin presentation

Jag vill verka för ett samhälle där brottsoffer får upprättelse och de som begår brott blir straffade – utan att bli dömda för livet. Inför ett resningsinstitut för att stärka rättssäkerheten.

Just detta med resningsinstitut var vad Monica Pernroth efterfrågade på Newsmill. Också Widells partikamrat Maria Wilhelmsson, i den av Google cachade profilen, säger något liknande

Jag är engagerad i rättspolitik, förespråkar ett resningsinstitut och tycker att det är ett problem att människor döms felaktigt och på för vaga grunder i framför sexualbrottmål.

Men den som prioriterar rättsfrågor bör nog välja piratpartiet. En röst på Piratpartiet är alltid en röst för rättssäkerhet – en röst på Widell eller Wilhelmsson försvinner som en röst för kristdemokraternas övriga politik.

Valpejl och dess framtid

Jag tycker valpejl.se är fantastiskt i att faktiskt lyfta fram kandidaternas politik i detta val. Valpejl har gjort mer än någonting annat för att uppmuntra personröstandet och jag tror att årets val kommer att bli ett rekordval i kryssande.

Men en sådan utveckling kommer inte att ses med blida ögon av partistrategerna. Genom sin konstruktion har valpejl duktigt straffat alla försök till central styrning av texterna. När socialdemokraterna gjort det har det inneburit att s konsekvent hamnat längre ner i listningen av kandidater som kommit fram för de som gjort Kompassen. Allra mest har de blivit straffade som svarat ”Ingen åsikt” på många av enkätfrågorna – Isobel Hadley-Kamptz har lyft fram några avskräckande exempel.

Och styrda svar har inneburit att intresserade som sökt på specifika nyckelord – som till exempel jag gjort tidigare i andra frågor (sök på valpejl på min blogg), för det mesta kammat noll när det gäller socialdemokrater.

Många piratpartister har, utan att det i och för sig varit centralt styrt, gjort samma misstag att svara ”Ingen åsikt” på de flesta frågor som legat utanför principprogrammet. Men då har Piratpartiet oftast hamnat klart sist för alla som gör Kompassen och, som de flesta människor, ofta har någon åsikt i det mesta.

Jag tror inte att dessa partimisstag kommer att göras om till nästa val. Risken är överhängande att många kandidatpresentationer mer eller mindre spammas med metataggar av ”bra”-ord, och hela den oskuldsfullhet i svaren, som är så matnyttig för att få reda på saker, kommer att försvinna.

Vi får vara glada för hur det ser ut i år. Och hade detta fått fortsätta hade vi kunnat se en svängning i valet från  att först hitta parti och sedan kandidat till tvärtom – att först hitta kandidat och sedan parti. En sådan ändring skulle vara ett enkelt hack på Kompassen.

Men nu får vi dessvärre inte se en sådan utveckling. Men tänk om…

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland. Och på valpejl förstås.

Written by viktualiebroder

05 september 2010 at 21:50

Kontanter är politik, politik avgörs i val

with 3 comments

Återupprätta kontanter som betalningsmedel!

Tidningarna uppmärksammar idag att bankerna blir vinnare på den nya betaltjänstlagen som förbjuder avgifter vid kortbetalning. Ja, egentligen förbjuder lagen avgifter vid alla betalningsmedel, alltså även vid betalning kontant, och dessutom tillåter den olika prislistor för olika betalningsmedel, så någon praktiskt betydelse har den väl knappast.

Men det är bra att frågan diskuteras. Kontanter kontra kort är politik. Och att riksbanken, trots intäkter av seignoraget som en följd av kontanterna i storleksordningen 5,8 miljarder kronor, trots detta arbetar för att minska kontanter och öka korthanteringen, det är en faktum värt att fundera över. Helt utomekonomiska skäl är för riksbanken värt 5,8 miljarder. Och de utomekonomiska skälen heter spårbarhet och kontroll över alla transaktioner.

Och det är inte ekonomi, utan politik. Vilken politik som skall föras, avgörs i Sverige  i fria och allmänna val, närmast den 19 september.

I det valet kandiderar jag för en politik att Återupprätta kontanter som betalningsmedel. Och det har jag skrivit om i ett antal poster, och senast här.

För den politiken ber jag om stöd den 19 september.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

22 augusti 2010 at 20:51

Alla politiker vill ha hårdare straff

with one comment

Alla? Inte riktigt alla

I Dagens Nyheter presenteras en studie gjord av Kristina Jerre och Henrik Tham som visar att svenska folket inte delar alla politikers krav på skärpta straff. Nu vill ju faktiskt svenska folket ha strängare straff, åtminstone tills de fått reda på dagens straffsatser, de flesta svarar blint på frågan, med enbart reptilhjärnan påslagen. Expressen skriver också.

Men alla politiker?

Nej, inte riktigt alla.

Vad jag kan läsa ut av valpejl.se, finns fyra kandidater till riksdagen som svarat Mycket dåligt förslag, på om de vill se hårdare straff för rattfylla och grova våldsbrott respektive.

Nämligen Sissela-Nordling Blanco , feministiskt initiativ (kommentar: Jag är emot hårdare straff, då fängelsetid knappast hjälper någon att bli en bättre människa. Det måste gå att ta till andra lösningar./Hårdare straff är en kortsiktig lösning, att sätta någon bakom galler förändrar ingenting i längden. Satsa på bättre kriminalvård och förebyggande insatser istället),

Martha Elinoff socialdemokraterna (kommentar: Högre straff är inte lösningen på själva kärnan/leder inte till mindre våldsbrott),

Jacob Hallén Piratpartiet (kommentar: Personlig åsikt. PP har ingen åsikt i frågan. Straffen är rimliga idag och hårdare straff har ingen avskräckande effekt)

och så jag, Bengt Jonsson, Piratpartiet.

Jag har svarat så därför att jag vill se en evidensbaserad rättspolitik. Det innebär att jag visst kan tänka mig hårdare straff, för vissa brott eller för alla. Men bara om det läggs fram övertygande vetenskapliga undersökningar som visar att det faktiskt minskar brottsligheten.

Allt annat är flum, och ett dyrbart nöje för dem som tycker det är häftigt att betala skatt. Och ett lika dyrbart onöje för oss alla andra.

What works. Är beställd från Amazon och skall läsas av mig.

Sök också  i marginalen på taggarna, ”Kriminalvård” och ”Rättssystemet”.

Jag heter alltså Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

17 augusti 2010 at 11:43

Kontanter kontra kort är politik

with 10 comments

Viktig information om Betaltjänstlagen

I många tidningar förekommer nu semesterbetonade notiser om det förbud mot avgifter vid kortköp som införs genom den nya Betaltjänstlagen den 1 augusti.

Till exempel i Sydsvenskan, VästerviksTidningen, Aftonbladet och Gefle Dagblad.

Ed: Och i Svenska Dagbladet, samma ofullständighet, samma desinformation.

Men notiserna är ett rena beställningsverk i syfte att desinformera.  Betaltjänstlagens kapitel 5 § 1, styckena 3 och 4 lyder ordagrant

Betaltjänstleverantören (alltså t.ex. kortföretaget, min kommentar) får inte hindra en betalningsmottagare från att erbjuda betalaren en nedsättning vid användning av ett visst betalningsinstrument

En betalningsmottagare får inte ta ut någon avgift av betalaren vid användning av ett betalningsinstrument

Av det övre (tredje) stycket framgår alltså, och det är enligt ett EU-direktiv, att det inte är förbjudet att ha olika priser för olika betalningsmedel. Det fjärde stycket som hängts på av regeringen (i strid med Statskontorets anvisningar för god sed vid författningsskrivning som föreskriver högst tre stycken per lagparagraf) står sedan att avgifter vid ett visst betalningsmedel inte är tillåtna. Närmast god dag yxskaft alltså…

Alltså kan handlaren mycket väl kräva exempelvis 5% mer betalt (avrundat till närmaste krona uppåt) vid köp med kort jämfört med kontanter. Eller en motsvarande rabatt vid kontant betalning. Det kan ingen förbjuda. Bara avgifter är förbjudna.

En konsekvens av den nya lagen är också att avgifter vid betalning med kontanter inte heller är tillåtna.

Om detta står inget i tidningsnotiserna om den nya lagen. Notiserna är rena beställningsverk och desinformation.

Men lagen och desinformationskampanjen i pressen visar med all önskvärd tydlighet att kontanter kontra kort är en politisk fråga.

Det är valår i år. Jag går till val på en politik för att Återupprätta kontanter som betalningsmedel. De lagförslag jag hittills lagt fram (Förslag till ny Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik ovan, Förvaltningslagen, här) hävdar jag håller en högre klass också rent formellt än regeringens i Betaltjänstlagen kapitel 5 § 1 påhängda fjärde stycke.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

27 juli 2010 at 16:47

Medvetenhet om oljetoppen på Valpejl

with 13 comments

0,375 0,31 % av kandidaterna nämner

Jag har sökt igenom de ifyllda enkätsvaren bland politikerna på SR och  svt:s Valpejl.

Ed Detta inlägg har fått förnyad aktualitet idag, 110423, då Kjell Aleklett skriver på SvD Brännpunkt och bland annat då skriver

Med vårt politiska system där vi vart fjärde år skall välja nya ledare för landet kan det vara svårt att gå till val på en fråga som sträcker sig över 20 år framåt i tiden, och det betyder att vår framtid i hög grad ligger i våra företagsledares händer.

Med resultatet i den här undersökningen som grund måste man ge honom rätt.  Oljetoppsfrågan var så svår att gå till val på, att alltså endast 0,375 0,31 % av alla politiker gjorde det i riksdagsvalet 2010.

Det intresserade mig hur stor medvetenheten om oljetoppen, peak oil var bland dem som söker mandat för att administrera Sverige på olika nivåer de närmaste åren.

Nu är det ännu bara en obetydlig minoritet som svarat på vilka frågor de tycker är viktiga, och vad som driver dem. Men resultatet är ändå inget som gör ens dag direkt. Följande nämner något av orden ”oljetoppen”, ”olja”, ”oil” eller ”peak” (jag har uteslutit dem som enbart talar om klimatfrågan, men varit generös med dem som talar om ändliga resurser)

Göte Bohman, Miljöpartiet, Hudiksvalls kommun, Riksdagen Gävleborg

Jag ser en både oroande och spännande framtid i den nödvändiga omställning världen står inför. Det gäller såväl minskning av växthusgaser som hanterandet av en minskad tillgång på olja.

Per Johansson, Centerpartiet, Falkenbergs kommun, Riksdagen Hallands län

Har också svängt lite i mitt kärnkraftsmotstånd när jag nu insett att kärnkraften på kort sikt behövs för att minska beroendet av Kol och Olja.

Robert Nordgren, Miljöpartiet, Flens kommun, Sörmlands Läns landsting, Riksdagen Sörmlands län

Då kom jag till insikten att vi måste se kretsloppen på jorden som begränsning för mänskligheten. Att inte falla för genvägen att förbruka ändliga resurser. Jorden och solsystemet tillför rejält med resurser så det ger inga egentliga problem . Det blir bara bättre att gå direkt mot hållbara system och slippa problemen med förändringar som följer av förbrukning eller omformning av ändliga resurser.

Inga-Lill Andersson, Centerpartiet, Karlskoga kommun, Riksdagen Örebro län

Ett hållbart samhälle med förnybar energi och effektivare energianvändning.

Ola Palm, Miljöpartiet, Örebro kommun, Örebro Läns landsting, Riksdagen Örebro län

Jag är mycket intresserad av självhushållning och av att minska sårbarheten i samhället. Oroas mycket av hur lätt den moderna livsmedelsindustrin kan slås ut av så banala saker som strömavbrott eller oljekriser.

———————-

Göra Sverige och världen oberoenda av ändliga resurser, t ex konstgödsel, uran och olja.

Och så jag själv då, som framförallt oroas av hur våra fri- och rättigheter kan bli utsatta för ett hårt tryck i kölvattnet av oljetoppen.

Men sen är det stopp. Nu vet jag att det finns flera kandidater som är verkligt engagerade i oljetoppsfrågan men som ännu inte har besvarat enkäten.

Men likafullt – av 1600 kandidater som svarat på enkäten och berättat vilka frågor som är viktiga för dem har (välvilligt tolkat) bara 6 nämnt oljetoppen och nödvändigheten av att reagera på och hantera följderna av den. Det är  0,375% det…

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Ed: Jag tolkade svaren ännu mera välvilligt och korrigerade siffrorna uppåt från 4 till 6, eller från 0,25% till 0,375%.

Ed2: Några engagerade oljetoppspolitiker jag känner till: Ylva Engström, (blogg), Maja Stopek, (blogg), Trond Svendsen, Erik Kall,

Ed3: Charles Pylad, miljöpartiet har fyllt i sin enkät efter det ovan skrivna. Han nämner peak oil: ”Vi måste börja anpassa oss till den situation som kommer vare sig vi vill det eller inte, i och med peak oil.”

Därmed är antalet uppe i 7 av 2442 som besvarat enkäten. Eller 0,31%…

Ed4: Magnus Persson, centerpartiet har kommenterat nedan. Han hamnade utanför radarn i brist på särskiljande sökord.

Written by viktualiebroder

22 juli 2010 at 13:07

Publicerat i Kandidatur, Oljetoppen

Tagged with ,

Vargen vinner, grisen förlorar

with one comment

Kungörelse

En ny påminnelse om det förestående valet till Sveriges Riksdag når oss idag när det meddelas att en ledande företrädare för det jagande laget för fram hårdare straff som lösning.

Problemet som detta hårdare straff skall lösa är förstås som vanligt ovidkommande i sammanhanget, men gäller som man kunde vänta ett brott i det politkorrekta klustret. Nånting med kvinnor, barn och könsroller. Sambandet mellan den anvisade lösningen och den åsyftade verkan är…tja, oklar.

Problemet som krav på hårdare straff skall lösa är förstås en högst  berättigad oro över att argumenten inte skall räcka till de nödvändiga rösterna för att säkra löneförm… förlåt regeringsmakten.

Det är en lågoddsare att titelhållande laget kommer att kontra med krav på hårdare straff i sin tur. För nånting.

Politikerna vinner. Byxorna försvinner. Och kostar skjortan gör det. För oss.

För en evidensbaserad rättspolitik. För oss som behåller kallingarna (eller motsvarande intimplagg) på innan vi rusar iväg.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Ed: Ibland blir jag arg och då händer det att jag kastar kallingarna och skriver så här. Men det får stå kvar.

Written by viktualiebroder

17 juli 2010 at 14:10

Hårdare straff kostar mer

leave a comment »

Journalist tar bladet från munnen.

I Expressen ger Johannes Forssberg ett berömmande ord om Kenneth Clarke, som faktiskt haft modet att säga att hårdare straff kostar.

Det är förvånande men icke desto mindre glädjande att det finns någon i journalistskaran som genomskådar politikernas röstoptimerande krav på hårdare straff, något som vi alla får betala.

Allmänningens tragedi – skrupellösa politiker vinner personligen, vi alla förlorar.

Jag är stolt över att kandidera i ett val till Sveriges riksdag på en evidensbaserad rättspolitik. Det har jag föga att vinna på personligen. Men alla andra desto mer.

Och jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

14 juli 2010 at 16:14

Nytt misslyckande för det rådande säkerhetstänket

with 3 comments

För alternativ, förutseende och kommunikation istället!

Via tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet nås jag av nyheten att passagerarna på ett X2000-tåg på väg från Stockholm till Göteborg stod still i sex timmar, med låsta dörrar, strax utanför Södertälje.

Som jag ser det är det ytterligare ett exempel på misslyckande av det rådande säkerhetsparadigmet som går ut på komplicerade tekniska system, som är gjorda för att fungera en större del av tiden, men som helt saknar förmåga att hantera de situationer som förr eller senare ändå uppstår. Men då inte fungerar alls.

Sålunda var tåget så konstruerat att det inte gick att öppna några fönster när luftkonditioneringen slutade fungera. Ett avspärrnings/apartheid-system.

Det var inte möjligt att leda om andra tåg till andra banor under den tid det skulle ta att bogsera bort det, inte ens att stoppa dem. Enligt uppgift därför att kommunikationen med Trafikverket inte fungerade. Uppenbarligen av brist på långsiktig framförhållning med att skapa rutiner för inträffade stopp.

Genom ett säkerhetstänk ”von oben”, var det inte möjligt för passagerarna att organisera sig och söka lösa sin situation på egen hand. Annat än genom att slå ut rutor i serveringsvagnen.

Dörrar gick inte att öppna av säkerhetsskäl, och det hade heller inte varit tillrådligt därför att banan var så konstruerad att det inte hade gått att ta sig därifrån utan att utsättas för fara från andra tåg (som då på grund av brist på förutseende rutiner inte kunde ledas om eller ens stoppas).

Men säkerhet nås inte genom komplicerade system som går så länge som de går, men sen inte alls. Det nås inte heller genom att rutinerna inte tar med i beräkningen att något kan hända, trots de komplicerade systemen. Och inte heller genom att utesluta och omöjliggöra för de berörda att gemensamt lösa sin situation. Till och med objektifiera dem genom att övervaka dem.

Säkerhet nås genom att det finns alternativ när något går snett (redundans). Genom att planeringen räknar med att något kommer att gå snett förr eller senare. Och genom att då berörda människor ges möjlighet att genom att kommunicera med varandra gemensamt lösa sin situation.

Jag har skrivit om säkerhetsfilosofier tidigare här.

Detta är en avgörande fråga för vårt samhälle. Det avgör vår förmåga att klara utmaningar i framtiden. Allra mest förmågan för vårt samhälle att behålla de fri- och rättigheter vi idag känner. Annars riskerar minsta störning utifrån att rasera det öppna och fria samhälle det tagit generationers kamp att erövra.

Frågan är så viktig att jag söker stöd i riksdagsvalet i höst för en annan säkerhetsfilosofi.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

14 juli 2010 at 11:30