Viktualiebrodern

Myndigheternas användning av Bank-ID och Regeringsformen

with 6 comments

Regeringsformens anda

I Regeringsformen kapitel 2 § 2 står

Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

Som alla märkt så här i deklarationstider vill Skatteverket att så många som möjligt skall deklarera elektroniskt, med Bank-ID eller e-legitimation.

Samtidigt meddelar nu konsortiet bakom Bank-ID, Finansiell IT-teknik, att ”stödet” för fria operativsystem kommer att upphöra under 2014. Endast de låsta windows och mac kommer att fungera. Övriga hänvisas till mobilt Bank-ID, vilket i sin tur då förutsätter ett beroende under Apple eller Google, vilket också det är allt annat än fritt.

Men frågan om operativsystem, fritt, som Linux, eller ofritt som i windows/mac/appstore/Google play är minst en sådan ”åskådning i kulturellt hänseende” som regeringsformen inte tillåter att ”det allmänna” efterfrågar. Ganska säkert också en åskådning i politiskt hänseende. Och många skulle nog rentav hävda i ett religiöst.

Och då kan till och med diskrimineringslagar komma i spel. Den som aktivt valt ett fritt operativsystem blir diskrimerad på kulturell/politisk/religiös grund av det allmänna.

I Diskrimineringslagen kapitel 1 § 1 definieras ändamålet med lagen

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (min fetning)

Här finns inte bestämningarna om kulturell eller politisk åskådning. Men bestämningen ”religion” är å andra sidan utvidgad till att gälla också ”annan trosuppfattning”. I kapitel 1 § 4 kommer sedan definitioner på vad som avses med diskriminering. Av speciellt intresse är punkten 2

indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (min fetning)

Jag uppfattar det fetade som direkt applicerbart på myndigheters krav på användning av Bank-ID.

Punkten 5 är också intressant, genom att myndigheterna tvår sina händer och hänvisar till bankerna som i sin tur hänvisar till Finansiell IT-teknik

instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Ja, myndigheter har genom att blint anamma bankernas säkerhetslösningar hamnat i lydnads- och beroendeställning till dem, och de i sin tur till Finansiell IT-teknik. Finansiell IT-teknik har lämnat ”order eller instruktioner att diskriminera” dem som anammar en ”annan trosuppfattning” än den att vara ägd av window/Apple eller Google.

Se också Ubuntu forum och en tråd hos foss-sthlm om detta.

Ed: Ubuntuföreningen anmälde hanteringen till Post- och Telestyrelsen samt Konsumentombudsmannen. En privatperson har JO-anmält Finansiell ID-Teknik, Skatteverket och Försäkringskassan. JO kommer naturligtvis att avvisa anmälan mot Finansiell ID-teknik, eftersom det inte är en myndighet.

Eller det kanske just vad det är? Är det bankerna som tagit över staten? De kontrollerar redan skatteuppbörden, och nu också identifieringen av personer inför myndigheter. Vad återstår av självständighet för staten om den vare sig kontrollerar skatteuppbörden eller personidentifieringen?

Ed2: Bolagsverket tillämpar en annan, högre, prislista för dem som inte använder e-tjänsten (exempel enskild näringsidkare). Som kräver Bank-ID eller e-leg… Patent- och Registreringsverket har två prislistor, där det billigare alternativet ”elektronisk ansökan”  i praktiken kräver Bank-ID eller e-leg. Till exempel anges för varumärkesansökan

Här har du två alternativ till att signera- eller underteckna din ansökan. Signera med e-legitimation eller Signera inte med e-legitimation. Följande e-legitimationer kan användas:

BankID, Nordea, Steria eller Telia. Har du valt att inte signera din ansökan med e-legitimation ska bekräftelsen skrivas ut och undertecknas. Bekräftelsen skickas sedan undertecknad till PRV.

Tänk själv.

Annonser

Written by viktualiebroder

27 april 2014 den 10:40

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. De uppger ingen epostadress på sin webbsite, men en fysisk adress. Du kan ju skicka ett pappersbrev till dem med denna text och be om en kommentar på detta blogginlägg?

  Ola Andersson

  29 april 2014 at 13:32

 2. #Ola

  Jag tror att Ubuntu-forumet har något på gång, bland annat om Diskrimineringsaspekten och de kan nog det rent tekniska bättre än jag.

  Sen har den här bloggen genom att jag inte haft möjlighet att skriva så mycket det senaste året blivit mer och mer som att skicka flaskpost. 17-18 besök per dag i snitt. I alla fall känns det som flaskpost. Känner inte att jag orkar *driva* frågor mer, i bästa fall *uttrycka* hur jag upplever och motivera hur jag känner saker.

  viktualiebroder

  29 april 2014 at 19:27

 3. Hej Bengt! Magnus Ewert som driver frågan på Ubuntu Sverige har noterat ditt inlägg o tackar så hjärtligt mycket. Din infallsvinkel är mycket intressant! Vill du komma i kontakt med honom så har han följande epostadress: linux4bankid@gmail.com
  Mvh
  Anna
  (hjälpreda till M.E)

  Anna Grane

  11 maj 2014 at 11:53

 4. Hej, Jag tackar som sagt var för din alldeles utmärkt tänkvärda skrift som väcker mer än en tanke. Du får gärna höra av dig om du vill höra mer av vad som händer i frågan, eller kika in på Ubuntu-forumet. Vill du nå mig via mail så är det bättre om du kastar om de första två orden i mailadressen och använder bankid4linux@gmail.com
  Mvh.
  //Magnus

  Magnus Ewert

  11 maj 2014 at 12:12

 5. Tack för att ni tycker det var intressant det jag skrev. Jag har nog inte så mycket tid i att engagera mig djupare i frågan än så här med den, kanske, lite udda vinklingen med Regeringsformen.

  Min egen historia med Bank-ID består i att jag tillhörde de allra första som hade det, som på den tiden kund i Sparbanken Finn. I flera år kunde jag glatt deklarera elektroniskt. Sedan plötsligt en dag, några veckor före deklarationsdags den våren, drogs min legitimation in i förtid trots löften om att den javabaserade, os-neutrala versionen skulle gälla giltighetstiden ut.

  I efterhand borde jag anmält Sparbanken Finn för kontraktsbrott – jag och andra linuxanvändare hade lovats att den skulle gälla väl över deklarationstiden. Men jag gav upp och gick över till pappersdeklarationer alltsedan dess och först byte till Ikano bank, tills de också gjorde Bank-ID obligatoriskt och sedan ICA-Banken, sista utvägen, sedan dess.

  Har inte ens orkat, eller civilmotståndsvägrat, att installera Ubuntu-versionen som kom senare. Och pappersblanketter ifyllda med bläckpenna har Skatteverk, Försäkringskassa och andra myndigheter fått finna sig i sedan dess.

  viktualiebroder

  11 maj 2014 at 14:40

 6. […] jag redan skrivit om är Bank-ID-konsortiets beslut juridiskt tveksamt ur flera […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s