Viktualiebrodern

Gräns mellan vård och samhällsskydd

leave a comment »

Vården bör beakta samhällskyddet, men inte vara skadeståndsskyldiga

Jag ser på svt att frågan om intagnas inom Rättspsykiatrin lagstadgade rättigheter att använda telefon och Internet åter är uppe på tapeten.

Ett andra aktuellt fall är dagens förhandling i Högsta Domstolen, huruvida Landskrona kommun är ersättningsskyldiga (50 miljoner kronor) för vad en svårt störd 13-årig flicka ställde till med under tiden hon väntade på en plats på behandlingshem. Hon satte alltså eld på dåvarande Hemköp/Åhléns i Landskrona som brann ner till grunden.

Försäkringsbolagen menar att kommunen brustit genom att, så att säga, ”låta flickan gå lös”, och därför är ansvariga för vad hon gjorde under tiden.

Kommunen i sin tur menar att det enda ansvar kommunen har gäller flickans hälsa och bästa.

Ett tredje fall är den autistiske mannen i Malmö (tråd Flashback), som trots flera assistenter vid ett flertal tillfällen misshandlat människor på gatan. Den ende straffimmune personen i Sverige har han kallats.

Avvägning rättspsyk

Jag menar när det gäller rättspsyk att det ligger i allmänhetens intresse att intagna får lov att blogga. Och det värdet får inte glömmas bort i sammanhanget. Däremot tror jag att den rätt som nu finns, att kommunicera på det mera direkta sättet över telefon, är något som bör inskränkas. Det är inte rimligt att intagna på fängelse omfattas av hårda restriktioner för telefonsamtal, för att hindra fortsatt brottslighet och hot mot brottsoffer, medan patienterna inom rättspsykiatrin har fritt fram. Ofta är det små skillnader som avgör vem som hamnar i fängelse och vem som får rättspsykiatrisk vård. Man skall inte kunna fortsätta en brottslig verksamhet som skadar andra, även om man är så psykiskt sjuk att man inte kan spärras in i fängelse.

Tillgång till Internet, i de fall det är direkt kontraproduktivt mot den behandling man genomgår, är heller inte rimlig.

Att det fortfarande är möjligt att fingera psykisk sjukdom för att slippa fängelse, visas också av mannen som körde ihjäl sin före detta hustru, men nu efter utskrivningsprövning får sitta kvar på rättspsyk trots att överläkaren där inte tror det minsta på att han var/är sjuk. Här bör det vara möjligt att omvandla till fängelse, inte minst därför att det finns en svår platsbrist inom Rättspsykiatrin och det finns en hel del intagna på fängelser som rätteligen borde överföras till rättspsykiatrisk vård.

På fängelser bör man däremot utreda om inte det är möjligt att tillåta viss begränsad Internetåtkomst, till exempel till myndighetssidor, ett Busnät. Vilket också sedan i höstas är Piratpartiets politik.

Avvägning skadeståndsskyldighet

När det gäller kommunens ansvar för vad den trettonåriga flickan ställde till med tror jag inte att det är lämpligt att socialtjänsten skall låta hänsyn till eventuella skadeståndskrav påverka beslut om omhändertagande av underåriga. Det skulle kunna öppna för rena utpressningssituationer. Däremot måste förstås risken för skador på tredje person tas in i beslutsunderlaget. Flickans pyromaniska intresse var känt och borde ha föranlett en skyndsammare handläggning.

En dom i HD till kommunens nackdel väcker också en del intressanta frågor kring den så kallade ansvarsprincipen för beredskap som ersatt centrala beredskapslager av livsmedel och annat. Hur många dagis, äldreboenden, sjukhus och fängelser har en veckas lager av förnödenheter som Civilförsvarsförbundets rekommendationer innebär? Blir ett äldreboende skadeståndsskyldigt om klienter avlider därför att de inte tagit sitt lagstadgade ansvar att hålla lämpliga lager av livsmedel, vatten, sörja för tillgång till alternativa uppvärmningskällor?

För att anknyta till debatten om ”vinster i välfärden”,  blir det skillnad om äldreboendet drivs i privat eller offentlig regi? En uppenbar skillnad är förstås att ett privat företag kan rädda sig undan skadeståndskrav genom att försättas i konkurs, vilket en kommun inte kan.

Blir polisen skadeståndsskyldig om de inte ingriper mot ett pågående brott av hänsyn till sin egen säkerhet? Hade någon löpt amok idag, som Mattias Flink gjorde 1994, så hade med största sannolikhet fler dött, eftersom de två pistolbeväpnade poliser som var först på platsen inte hade ingripit.

Handelsbanken kanske vill att en domstol i civilmål skall bedöma om polisledningen ”borde” ha utrustat till exempel polisen i Vansbro med adekvat skyddsutrustning och beväpning så att de kunnat bekämpa rånet 2011 mot Handelsbanken istället för att låsa in sig i polishuset vägg i vägg med banken?

Ed: Dom i målet kom idag 130327. Kommunen blev skadeståndsskyldig. Nu tar kommunjuristerna över prioriteringen av socialtjänstärenden…

Avvägning rätt till assistans

Att den autistiske mannen i Malmö får vårdas i hemmet, till mycket stora kostnader, och får möjlighet till att skada andra människor, tycker jag är orimligt. Rätten till assistans i hemmet får inte vara ovillkorlig när andras liv och hälsa riskerar att lida men.

Written by viktualiebroder

05 februari 2013 den 20:27

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s