Viktualiebrodern

Harry Flam föreslår utförsäljning av Riksbankens guldreserv

with 2 comments

Sannolikt en kraftig minskning av guldreserven

Idag kom utredningen om Riksbankens valutareserv, SOU 2013:9, gjord av Harry Flam. Han föreslår en kraftig minskning av den totala valutareserven från 450 till 125 miljarder. Se Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Affärsvärlden för korta pressmeddelanden. Dessa nämner dock inget om guldreserven.

De av Riksbanken uppgivna guldinnehavet på 125,7 ton motsvarar idag ca 44 miljarder kronor. Men guldreserven kommer om förslaget följs att i stor utsträckning säljas bort

…utredningens förslag om balansräkningens och det egna kapitalets storlek
sannolikt kommer att resultera i en kraftig minskning av guldreserven. (sidan 135)

Minskningen av valutareserven skall ske genom en överföring till staten. Här anser Flam att Riksbanken självt skall avgöra vad som skall överföras och han inser att guldet inte kan säljas av alltför brådstörtat.

Det är dock Riksbanken som bestämmer vilka delar av guld- och valutareserven som ska föras över till staten och till den särskilda balansräkningen för IMF. Givet storleken på kapitalöverföringen till staten på 73 mdkr så är det sannolikt att även Riksbankens innehav av guld berörs av överföringen.(…) Om hela guldinnehavet skulle säljas i den takten (Ed: 12 ton per år) så skulle försäljningen sträcka sig över en tioårsperiod. En så lång överföringsperiod skulle vara problematisk, men sannolikt handlar det om en kortare period. Dels kanske inte allt guld säljs, dels har efterfrågan på guld varit stor under senare år och kan förväntas så förbli, vilket innebär att marknaden sannolikt bör kunna hantera större volymer guld utan att guldpriset påverkas i större omfattning. (sid 168-169)

Harry Flam är personligen väl underrättad om betydelsen av en guldreserv i orostider efter att ha medförfattat rapporten om Riksbankens guldaffärer med nazityskland. Att han då kan lägga fram ett förslag som helt bortser från guldets särställning som försäkring i en valutareserv är helt enkelt obegripligt.

Man kan också nämna att Sverige vid första världskrigets utbrott hade en stor del av valutareserven i tyska mark. Lätt växlingsbara till andra valutor eller till guld, trodde man. De var förvarade som skattkammarväxlar hos den tyska banken Warburg. Skattkammarväxlar som Riksbanken inte kunde få ut ur Tyskland vid krigsutbrottet (man försökte skicka kurirer dagen innan kriget bröt ut, men det var en lördag och Warburg som var judar iakttog sabbaten och vägrade expediera. Nästa dag var det för sent.)

Istället tvingades Riksbanken under kriget på konstlad väg hålla nere kronans värde för att inte markinnehavet (som man inte kunde röra och inte kunde förklara varför man inte kunde röra)  skulle tappa i  värde och Riksbanken skulle tvingas medge hur det låg till och tvingas skriva ner kapitalet. Konsekvensen av den valutapolitiken blev en stor livsmedelsexport till Tyskland och hungerkravaller i Sverige.

Så kan det gå om man inte har fysisk kontroll över sina valutareserver.

Se också mitt förslag om att Riksrevisionsverket bör revidera Riksbankens guldreserv.

Ed: I sitt remissvar 130618 som i övrigt lutar åt det negativa, berör Riksbanken inte alls vare sig kontant- eller guldfrågan. Inte heller de avvikande Karolina Ekholm och Martin Flodén nämner kontanter eller guldet. Riksbanksdirektionen har också blickarna riktade åt annat håll.

Ed2: 2017-03-17 kom slutligen regeringens förslag. Det innebär att valutareserven skärs ner till 225 miljarder, alltså inte riktigt så drastiskt som till 125 miljarder, som Harry Flam förelog. Det innebär förstås en ökad finansiell och politisk risk med att

En del brandbilar som står i Riksbankens garage kommer i stället att parkera i Riksgäldens garage, säger Magdalena Andersson

Regeringen nämner inte guld över huvud taget. Slutsatsen man kan dra av det är att de vill undvika politisk debatt om det, för att istället överlämna till Riksbankens egna diskretion att göra vad de vill. Vilket med största sannolikhet innebär en massiv utförsäljning, givet nuvarande personsammansättning av direktionen. Det enda som talar emot det är att man faktiskt nämner obligationer

Två tredjedelar av de obligationer som berörs löper ut 2018 och den sista 2021, enligt Finansdepartementet.

Written by viktualiebroder

30 januari 2013 den 16:36

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Sverige håller inte fysiskt i sin egen guldreserv.

  Det är ytterst tveksamt om det existerar riktigt fysiskt guld motsvarande sveriges _fodran_ på guld – det har i princip aldrig fysiskt verifierats eller besiktigats.

  När tyskland ville ta hem delar av sitt guld visade det sig att det nog kommer ta 7 år att trolla fram det eftersom de tvärtemot inte förvarar guldet i valv öronmärkt åt ägaren, och då sverige knappast har högre prioritet än tyskland är det nog en mycket bra ide’ att sälja av dessa _fodringar_ till någon stackare som inte inser hur det ligger till.

  Sedan kan vi ju köpa upp en riktig och existerande reserv, t.ex. av guld eller andra bra saker för pengarna och låta någon annan stå med långnäsa när det blir kris och flera länder samtidigt vill lösa in sina fodringar som inte längre har täckning.

  Kalle

  30 januari 2013 at 18:48

 2. Lika klokt talat, som alltid. Tack för alla artiklar och research du gör.

  Dennis Nilsson

  03 februari 2013 at 02:18


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s