Viktualiebrodern

Mina yrkanden på Piratpartiets höstmöte

with 7 comments

Blandade skördar

Jag hade ett antal yrkanden, eller styrelsen drev några yrkanden som kom från mig ursprungligen. Tänkte redovisa dem och hur det gick för dem i omröstningarna.

P10-Y11

Patentsystemet måste reformeras så att det på ett bättre sätt tjänar syftet att på ett standardiserat, klassificerat och sökbart sätt samlar allt tekniskt vetande i en Universell Teknisk Encyklopedi, men på ett sådant sätt att det kan finansieras genom utdelande av tidsbegränsade monopol för utövande av uppfinningar.

Nerröstat i delvotering mot ett avskaffandeyrkande med siffrorna 11 mot 41 och 7 avstår.

Kommentar: Glad och överraskad att ”Den tredje ståndpunkten” i patentfrågan fick stöd av 11 personer. Skrivit något om detta här.

P10-Y12

De svenska representanterna i det Europeiska Patentverkets administrativa råd, som styr handläggningspraxis vid EPO, skall förses med tydligare direktiv för hur de skall agera, samt bör dessa representanter inte slentrianmässigt vara Patentverkets Generaldirektör och chefsjurist.

Bifölls med röstsiffrorna 47 mot 19 och 6 avstår.

Kommentar: Vill man påverka praxis i EPO för mjukvarupatent måste man förstås göra det i det forum där det beslutas. Att blanda in EU när EPO är fristående från EU blir helt tokigt.

P19-Y20

mötet antar ställningstagandet: ”Det kan inte uteslutas att det mänskliga utnyttjandet av jordens resurser börjar närma sig en vändpunkt så att ett ständigt ökat materiellt välstånd inte längre är självklart. Samhället bör därför vara öppet för och förbereda sig tekniskt och socialt för möjligheten att trots en fortsatt teknisk utveckling i framtiden ha ett mindre totalt välstånd att fördela.

Förlorade knappt i en delvotering mot ett tillväxtoptimistiskt yrkande med 18 röster mot 19 och 22 avstår. Det tillväxtoptimistiska yrkandet ställdes sedan mot ett annat lika tillväxtoptimistiskt i en slutvotering.

Kommentar: Någon måste ändå stå för en sansad röst. Framtiden blir inte ljusare för att skygglappar kallas solglasögon. Men tvivel på att den totala kakan kan fortsätta vara ens så stor som idag är förstås inte kompatibelt med de underströmningar av allt-åt-alla som tyvärr också fanns på mötet.

P25-Y14

mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet som en del i att förbättra resursutnyttjandet av bostäder anser att statliga förvaltningar skall kunna få sina anslag påverkade av i hur stor utsträckning de är lokaliserade på orter med tomma bostäder, inklusive andelen distansarbetande medarbetare som är bosatta på sådana orter, samt att ett så kallat kallortstillägg återinförs så att statsanställda som bor och arbetar på avfolkningsorter kan få ett lönepåslag

Nerröstat med 23 röster mot 25 och 11 avstår.

Kommentar: Jag tycker visserligen att staten bör föregå med gott exempel och att ett förbättrat utnyttjande av befintliga resurser måste gå före att kräva ”mera byggande” som ”nån annan” skall betala för. Men det här var ändå ett dåligt yrkande som jag skäms lite för och är glad blev nerröstat. Incitamentstyrning fungerar inte om den som erbjuds incitament inte är samma som den som kan påverka. Och man måste respektera att statliga verk finns till för sin verksamhet i första hand.

P28-Y03

att mötet antar ställningstagandet: ”Intagna i kriminalvård ska ha tillgång till ett stympat internet med tillgång till exempelvis myndighetskontakter, och andra kategorier av information som inte hotar säkerhet på anstalten, möjliggör fortsatt kriminalitet eller kan skapa problem för brottsoffer.”

Bifallet med rösterna 52 för och 6 emot med 5 avstår.

Kommentar: Detta är mitt gamla förslag om ett ”Busnät” som styrelsen tagit upp och lagt proposition på. Man skall nog inte hoppas för mycket på att det blir så enkelt att genomföra i praktiken, men de viktigaste avvägningarna för inskränkningar framgår av texten.

P28-Y13

mötet anser att fängelse- och häkteslagens skrivning om ”intagnas rätt att på lämpligt sätt ägna sig åt förströelse” konkretiseras så att speciellt rätten till ett bibliotek uttrycks, i en anpassning till den finska häkteslagen.

Bifölls med röstsiffrorna 52 mot 5 och 3 avstår.

Kommentar: Då har jag i alla fall inte levt alldeles förgäves. Skrivit här.

B10-Y01

mötet antar ställningstagandet: Piratpartiet skall verka för att avskaffa Sveriges 4%-spärr i valet till Europaparlamentet

Bifölls med siffrorna 76 för 2 mot och 3 avstår

Kommentar: Ganska självklart, Sverige har ju bara 20 platser och i Tyskland har Författningsdomstolen förklarat deras 5%-spärr stridande mot Författningen. Motionen var egentligen helt den outtröttlige Tommtens förtjänst men jag var med och hade skrivit den första posten om saken här på bloggen.

Tommten fick mycket välförtjänt en hyllningstråd på forumet. Matchens lirare.

B17-Y01

Mötet anser att det bör vara Piratpartiets politik att Riksdagen bör delas upp i mindre enheter som utlokaliseras från Stockholm.

Avslogs med 8 röster mot 66 och 5 avstår.

Kommentar: Jag tror att partiet och världen inte riktigt var mogen för den här idéen om Riksdagen som en logisk, istället för fysisk, enhet. Nå, jag släpper den och låter vem som vill ta upp den igen när omständigheterna hunnit ikapp. Det är det min absoluta övertygelse att de gör.

B18-Y01

mötet anser att det bör vara Piratpartiets politik att regler för kontantfakturor inte ska innebära att en privatperson som är kund måste ange namn och adress.

Bifölls faktiskt med siffrorna 36 mot 34 och 3 avstår, efter att i en första omgång slutat helt jämnt, 36 mot 36 och 4 avstår.

Kommentar: Kändes väldigt skönt att detta kunde dras iland. När till och med Riksdagen redan klubbat igenom en lag från årsskiftet med ”förenklade fakturor” utan krav på namn på köpare om beloppet är under 2000, så kan det väl inte vara ett så radikalt förslag ändå?

B19-Y01

mötet anser att det bör vara Piratpartiets politik att en särskild Tillsynsmyndighet för Kriminalvården införs.

Bifölls med röstetalen 41 mot 23 och 13 avstår.

Kommentar: Lite mindre komplicerad än B18-Y01. Och så underlättade säkerligen de tragiska händelserna på häktet i Flemingsberg.

Jag har skrivit om bakgrunden här.

Slutord

Rom byggdes inte på en dag. Man knegar på med var för sig mindre väsentliga stenar och bygger därav en ansenlig byggnad.

Ganska bra beslut, men ett grovt övertramp

Det beslöts en massa annat också på mötet. Jag är inte så glad åt önsketänkande, men det mesta var ändå ganska bra.

P23-Y06 innehåller emellertid en passus som kastar likheten inför lagen överbord

I rättsväsendet måste exempelvis attityder förändras så att en målsägares eller ett vittnes trovärdighet inte sänks av att någon visar ilska eller sorg i ett läge där det i Sverige är social norm att dölja sådana känslor

Men känsloteater och gråtvalsen i syfte att manipulera är väsentliga markörer för sociopati, eller rentav psykopati. En indikation på att man ser andra människor i första hand som medel.

Yrkandet innebär att beroende på från vilken kultur man kommer så skulle sådana försök till manipulation hos en del individer sänka trovärdigheten, medan individer härrörande från andra kulturer utan konsekvenser för trovärdigheten fritt kan känslomässigt söka manipulera för egen vinning.

Nej, nej, nej. Etnojustis där några är mera lika inför lagen än andra är avskyvärd. Skrivningen i P23-Y06 är ett grovt övertramp. Inför lagen skall vi alla vara individer. Att dela in människor i grupper är något för forskningen och delvis för politiken. Men rättsväsendet måste hållas rent från sådant.

Annonser

Written by viktualiebroder

11 november 2012 den 13:27

Publicerat i Rättssystemet

Tagged with

7 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Tack för dom vänliga orden. Det värmer. =)

  Tommten

  11 november 2012 at 17:12

 2. När jag ser orden önskar jag att de var varmare 🙂

  Piratpartiet är som en boxare som rest sig på nio. Och det är inte ”organisationen”, i alla fall inte bara ”organisationen” som gjort det, utan flera enskildas envishet har varit avörande. Och du har varit en av de allra envisaste 🙂

  viktualiebroder

  11 november 2012 at 17:18

 3. Mycket ledsamt att ta del av klavertrampet på slutet. Det försurar det jag gladde mig åt i det föregående… Framför allt den personligt demokratiska handlingens insiktsfulla redogörelse i sig bevisat genom brors referat….
  Detaljerna hoppar jag över mot bakgrund av att jag känner mig helt enig med bror om att världen redan-men-ännu-inte är ”mogen för idén om Riksdagen som en logisk, istället för fysisk, enhet”… Som sagt, frågan återkommer… Rom byggdes inte suburbant efter en idés planarkitektur och PPs teknikbegrepp, som tillhör en svunnen världs metaforiska metonymier och analogiska översättningar, dekonstruerar inte på en dag förhållandet mellan ord och handling…

  Eftersom logiken i min retorikuppfattning är ett tekniskt instrument inom retoriken och väl så viktigt redskap i skapandet av andra retoriskt instrumentella tekniker inom s.k. ”naturvetenskap” och ”samhällsvetenskap”, dvs ett verktyg för skapandet av tekno-logiskt-instrumentella betingelser för de egentligen human-vetenskapande handlingarnas reproduktionsförmåga… blir ”teknikfientlighet” en fråga om avveckling av ett tillväxtbegrepp som tillintetgör utvecklingen av en human-etiskt återväxtstekniskt begrepp…

  En konkret illustration av problemets art rör det ställningstagande riksdagen står inför att beslut om i frågan vilken näring som ska få leva på ort och ställe… en tillfälligt profitabel nickel-exploatering eller en långsiktigt livsduglig rennäring i sameområden… etnisk integration… assimilation… eller rensning… det är frågan inom kort… delikat… Sverige: ett land utan territorium för samer, romer, assyrianer, armenier, kurder

  Nils Ivar Tenmann

  11 november 2012 at 17:57

 4. […] skriva ihop ett brev till HD där jag klargör den åsikt om anonymisering av kontantfakturor som Piratpartiet antog vid senaste höstmötet. Annars finns risken att enbart rent fiskala argument kommer fram i […]

 5. […] På Piratpartiets höstmöte 2012 gick min motion om en Tillsynsmyndighet för kriminalvården igenom och är sedan dess Piratpartiets […]

 6. […] Jag hade fem motioner, varav två tillsammans med René Malmgren, på Piratpartiets vårmöte. Det gick ganska bra i omröstningarna, samtliga fem gick igenom om än i vissa fall efter modifieringar. (Höstmötet 2012) […]

 7. […] Piratpartiet antog hösten 2012 ett yrkande från mig om ett tillägg till fängelse- och häkteslagen till att inkludera rätten till tillgång till […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s