Viktualiebrodern

Varför RUT-avdrag är bättre än både ROT och ränteavdrag

with 2 comments

Förbrukar mindre resurser. Frigör kreativitet.

Det finns ett antal branscher som kan glädja sig åt att deras kunder får skattelättnader. Den största är förstås bankvärlden, vars kunder kan dra av 30 % av räntorna på lån, obegränsat belopp, vilket betyder enorma summor i slutändan. En andra är byggföretag vars kunder  får en skattelättnad med 50 % av arbetskostnaden – ROT. Och en tredje är hemserviceföretag med samma villkor – RUT.

Jag skall se på dem utifrån två aspekter. Resursförbrukning och kreativa/psykologiska/samhälleliga effekter.

Resursförbrukning

Ränteavdrag

Mycket stor miljöbelastning, då avdragen gynnar skuldsättning. Skuldsättning är inget annat än inteckningar i framtida produktion, en produktion som enbart kan åstadkommas med ett ökat framtida naturresursuttag. En stor skuldsättning i samhället gör det i stort sett omöjligt att klara av en framtida krympande ekonomi i spåren av oljetoppen.

ROT

ROT-avdraget avser enbart arbetskostnaden, men de arbetena är i nästan samtliga fall förbundna med materialåtgång. Inte bara kräver de mycket material som skall utvinnas, tillverkas och transporteras, renovering innebär ofta också en kapitalförstöring när fullt fungerande äldre grejor helt enkelt slängs och måste tas omhand i en återvinningsprocess. Endast i undantagsfall tycks ROT avse energisparande och hållbara åtgärder. I minst lika många fall som nödvändigt underhåll består renoveringen istället av ren lyxrenovering. En stor miljöbelastning.

RUT

RUT-arbeten är till skillnad från ROT sällan materialintensiva. Städning, barnpassning, gräsklippning använder endast obetydligt mer utrustning och material än som ofta redan finns på plats. Miljöbelastningen blir, även med kemikalier inblandade, jämförelsevis mycket låg.

Kreativa/psykologiska/samhälleliga effekter

RUT – Homo laborans

Hanna Arendt beskriver i ”Människans villkor”  karaktären hos tre olika mänskliga sysslor. Först Homo Laborans, den arbetande människan, som är sysselsatt med den aldrig upphörande uppgiften att upprätthålla den lokala ordningen i sin kropp (homeostas) och i sin sociala omgivning gentemot naturens oordnande krafter. Det arbetet tar aldrig slut, bringas aldrig mer än högst tillfälligt till något fullbordat. Åkrar måste arbetas i år som de gjordes ifjor och nästa år likaså. Dammsugaren måste fram igen som när den senast togs fram. Barn och äldre måste få vård idag som igår och mat och hygien måste skötas. Varje dag. Gilla läget. Love it or leave it.

Detta är livets förutsättning. Det går inte att komma undan. Visserligen innebär det cykliska arbetet ofta en intellektuell vila – man kan till slut sysslorna så väl att tankarna flyger och man funderar på annat medan man gör dem. Å andra sidan är det cykliska arbetet fysiskt tröttande och tar så mycket tid att de tanketrådar som det cykliska arbetet indirekt skapar oftast förblir just lösa trådar i brist på tid och rum för att samlas ihop. A room of one’s own skrev Virginia Woolf, är en förutsättning för att kunna samla ihop dessa trådar, och illustrerade därmed att det åtminstone sedan det industriella genombrottet framförallt varit kvinnorna som exponerats för det cykliska.

RUT-arbeten avlastar just cykliskt arbete. Men inte helt – det finns fortfarande tillräckligt mycket av aldrig upphörande entropiarbete kvar för att tanketrådarna skall uppstå (ingen i Sverige idag låter sig skötas om så som Ludvig XIV eller som slavägare i 1600-talets Brasilien, för vilka tanketrådarna helt gick i stå).

Även om den som mot betalning utför det cykliska arbetet själv inte får möjlighet att samla ihop de uppkommande tanketrådarna (eller rentav på grund av brister i arbetsmiljön slits ut), innebär avlastningen för den som köper sådana tjänster att förutsättningarna för kreativa sysslor ökar.

Cykliska arbeten kan också vara rytmiska. Det Mihály Csíkszentmihályi skrev om Flow handlade till en del också om rytmiska sysslor.

Politiska attityder till RUT här  Naturskyddsföreningen om tjänstekonsumtion här

Ed: I Dagens Nyheter 2018-04-10 återfinns en understreckare av Tomas Lerner som återger resultatet av en undersökning som visar att konsumtion av tjänster gör oss lyckligare än konsumtion av ting. Originalartikel ”Buying time promotes happiness” här.

ROT – Homo faber

Homo faber är den  skapande människan som kan se ett bestående (bestående med ett mänskligt tidsmått) resultat av sitt arbete. En hantverkare är urtypen för en Homo faber. Att se det bestående resultatet av sina händers verk är förstås mycket tillfredsställande.

Men den tillfredsställelsen stannar i stor utsträckning hos hantverkaren själv. Visst lägger beställaren ner ett arbete på att veta vad han/hon vill ha, och visst kan resultatet vara mera praktiskt än förut, så att tid och ro frigörs för annat. Men effekten kan inte jämföras med effekten av en avlastning av cykliska sysslor. Efter en tid blir den mest lyckade köksrenovering självklar och fokus riktas istället mot badrummet, altanen eller något annat. Det man inte har, det längtar man till. Det man har, tar man för självklart och givet.

ROT kan inte matcha RUT:s sekundära kreativt/psykologiska effekter.

Ränteavdrag -den fjättrade människan

Lån som en inteckning i framtiden ersätter möjligheter som finns i framtiden med nödvändigheter. Den som är satt i skuld är inte fri.Den som är beroende av en födande hand biter inte i den. Skuldsatta människor är fogliga människor, som tänker binära tankar, antingen undergivna eller hatiska. För den som är ansatt av fordringsägare finns inget utrymme för eftertanke (Lite om skuld har jag skrivit tidigare).

Men varken undergivna eller hatiska tankar är kreativa. De förmår inte skapa något nytt, som inte finns, av det som finns. Deras enda utlopp är aggressioner, antingen inåt mot individen själv, eller utåt, mot andra.

Vita Activa

För Arendt var det högsta tillståndet Vita Activa – den socialt och politiskt aktiva människan. Människan som fritt och obundet utbyter autentiska tankar med andra människor.

Men ränteavdrag bidrar inte till det målets uppfyllande – tvärtom. ROT-avdrag inte mycket, om alls. Endast RUT-avdrag bidrar i någon mån.

Slutsats

RUT-avdraget är det mest föraktade av de branschstödjande skattesubventionerna. Men det är det minst miljöstörande och det enda som ger ett positivt bidrag till ett öppet, liberalt samhälle med fritt tankeutbyte. I det senare avseendet är det förstås inte perfekt – de som mot betalning utför RUT-arbete omfattas inte eller litet. Men det ger likafullt ett positivt bidrag.

Fotnot 1: Jag har personligen utnyttjat ROT, men varken ränteavdrag eller RUT.

Fotnot 2: Min farmor var under delar av 1910- och 20-talen jungfru hos ”bättre folk” i Göteborg. Hon mindes inte den tiden med någon större glädje. Hon hette – RUT.

Annonser

Written by viktualiebroder

30 september 2012 den 18:11

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Något måste vi ta för givet annars kan vi inte leva. Jag tar för givet att var och en som blivit i stånd att begripa och utföra Rutjobbet gör det för egen hand i princip… Detta tillhör det medborgerliga underlagets ”naturliga” egenförsörjning av livets i övrigt mänskligt etiska kultivering av olika livsformer…

  Härför utgår natrur-likt-vis en demokratiskt fastställd värdering av vad som menas med en samhälleligt nödvändigt konsumtion och produktion av arbetskraft… till för framställningen av en nödvändig och miljömässigt önskvärd kost och logik och vad som där tillförs av en demokratisk fastställd minimistandard i samtliga hushåll… oberoende alla slags måttstockar av var och ens kvantitativt och kvalitativt skilda insats…

  Därutöver ger jag blankt tusan i hur hen personligen gestaltar frihetens rika möjligheter att utöva sitt begärs begär eller adlar detta tvång kulturellt… nöden har hur som helst aldrig haft någon lag och man måste moraliskt vara förtappad bakom en vagn, helt blind och/eller rullstolsbunden för att kunna förvänta sig få hjälp av Rut med det som är ens egna nödvändighet här i livet…

  Förövrigt är det mest sannolika att det överskott på arbetskraft som den rika världen har idag kommer att få fullt upp i krigsmaktens mobilisering för att hindra Kina från tillgång på oljan i regionen rund persiska viken.

  Nils Ivar Tenmann

  01 oktober 2012 at 15:17

 2. Min tanke var inte att se det hela från perspektivet av outsider-inom-systemet. Det är det många som gjort redan. Därifrån är det förstås likgiltigt vilket man är utan, man är i alla händelser utan både avdragsmöjligheter och (betald) hjälp från andra.

  Inte heller var jag intresserad av allt det här med arbetsmarknad och så. Det finns det så många som tjatar om.

  Jag tog mig friheten att se det hela från ett helt utifrån-perspektiv därför att jag tyckte att det med resursförbrukningen mycket lite och Hanna Arendt inte alls förekommit i debatten.

  Och från de perspektiven är ränteavdragen direkt skadliga, ROT ofta skadligt och RUT gör minst skada.

  viktualiebroder

  01 oktober 2012 at 18:24


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s