Viktualiebrodern

Penningtvättlagen gäller inte Telias bank?

with one comment

Lagen om penningtvätt och terrorism igen

Enligt lag 2009:62 kapitel 2 § 6 Stycke 3 Punkt 2

…ska hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism  anses finnas

———————-

när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med en person i politiskt utsatt ställning som är bosatt utomlands

”Person i politiskt utsatt ställning” definieras i kapitel 1 § 5 stycke 7

…personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare

Då finansinstitutionen misstänker en sådan transaktion skall den, enligt § 11 Stycke 2

Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terrorism kan misstänkas, ska verksamhetsutövaren lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 §.

Av kapitel 3 § 1 Stycke 2 framgår att verksamhetsutövaren (=finansinstitutet) i sådant fall

Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till Rikspolisstyrelsen

Och vidare, Stycke 3

En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efterhand

Telia i Uzbekistan

Enligt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (samt Uppdrag Granskning) betalade delvis statliga Telia-Sonera ut miljardbelopp till ett bolag i Gibraltar för mobillicenser i Uzbekistan.

Bakom företaget med konto i Gibraltar står dottern till Uzbekistans president.

Det framgår inte om Telias bank, som ombesörjde transaktionen anmälde den till Rikspolisstyrelsen. Det borde de ha gjort enligt lagen som citerats ovan.

Emellertid kan vi inte få veta om de gjorde det eller ej, därför att enligt kapitel 3 § 4 i samma lag så gäller att

Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 1 eller 7 § eller att en undersökning utförs eller kan komma att utföras

Likhet inför lagen

Jag skall helt frankt påstå att banken vars kund Telia är fullständigt gav f-n i att följa lagen. Uppenbarligen stoppade de inte transaktionen, och högst sannolikt meddelade de inte heller Rikspolisstyrelsen.

Men den banken tycks inte enbart vara själv befriad från en brottsutredning, de lyckas till och med undgå att bli nämnda i sammanhanget.

Företaget Opus Capita är visserligen ingen bank, men presenterar emellertid  stolt Telia Sonera som en av sina kunder vars internationella transaktioner de förmedlar på ett kostnadseffektivt sätt. ”Lägre kostnader, ökad flexibilitet”. Kommer de undan rättsligt ansvar för att de är så ”flexibla”?

Vi har alltså en lag som i terroristbekämpningens namn förbjuder privatpersoner att via sms betala toalettbesök anonymt, och gör att finansinstitutioner frågar varje småsparare som vill öppna konto ”om de är eller har varit eller är närstående till person i utsatt politisk ställning” men som utan kontroll tillåter att miljardbelopp utbetalas av stora bolag till sådana personer.

Övergläns lagstiftaren – tänk själv. It’s easy.

Ed: Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet tillskrev Finansinspektionen Nordea och avkrävde förklaring den 2 oktober, dvs nästan två veckor efter att den här posten publicerats. Mycket riktigt vill Finansinspektionen inte uttala sig i frågan.

Written by viktualiebroder

19 september 2012 den 11:39

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Eddie Meduza förklarar väldigt bra i låten ”Hoppla lilla åsna”, vad detta egentligen handlar om: http://www.youtube.com/watch?v=V5ahfxK7C5E

    Byt ”Göran” mot någon annan…

    Dennis Nilsson

    27 september 2012 at 14:36


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s