Viktualiebrodern

Anonymisera kontantfakturor för privatpersoner

with 8 comments

Undantag i reglerna för fakturor och verifikationer

Jag föreslår att privatpersoner som betalar kontant mot kontantfaktura inte längre skall behöva uppge namn och adress. Detta kräver ändringar i Bokföringslagen och i Lagen om mervärdesskatt.

Under hösten tänker jag rensa i högen av oskrivna poster. Då blir det ett antal småtråkiga som den här. Kan inte hjälpas.

Lagen om kassaregister

Kassaregisterlagen (nu inbakad i Skatteförfarandelagen, 2011:1244 från kapitel 39) innebär att näringsidkare som har en kontant försäljning över ett visst belopp (ca 170 000 kronor) måste ha ett certifierat kassaregister.

Eftersom ett sådant kassaregister innebär en viss kostnad för näringsidkaren, innebar lagen att många som enbart hade en mindre del av försäljningen i kontant form valde att i stället för att skaffa ett kassaregister i sådana fall ställa ut en faktura, en så kallad kontantfaktura.

Hur en faktura skall se ut regleras i Bokföringslagen (1999:1078),  kapitel 5 § 7 om verifikationer och i Mervärdesskattelagen ( 1994:200)  kapitel 11 § 8 (version som träder i kraft 2013-01-01).

En faktura måste alltså innehålla uppgift om köparens namn och adress.

Varför privatpersoner måste uppge namn och adress

Propositionen om en kassaregisterlag, (2006/07:105), säger inget om varför privatpersoner måste uppge namn och adress vid köp mot en kontantfaktura. Hela övervägandet om krav på kontantfaktura handlar om risken för fusk och köparens intresse förbises helt (punkt 7.1, sidan 41)

För att räknas som fakturerad försäljning skall fakturan uppfylla de krav som anges i 5 kap. 7 § bokföringslagen (1999:1078). Om en näringsidkare medvetet skulle vilja kringgå kassaregisterkravet genom att, istället för att registrera försäljningen i kassaregistret och ge kunden ett kvitto, ställa ut en ”faktura” samtidigt som han mottar kontant betalning, och utan att följa de regler som finns för bokföring av fakturor bör detta bedömas som kontant betalning.

Som synes görs ingen värdering i propositionen av vilka uppgifter som egentligen är nödvändiga, utan samtliga villkor för fakturor/verifikationer bör gälla. För alla, utan urskiljning.

Skatteverket tolkar förstås detta bokstavligt

Skatteverket anser att uppgifterna om motpart ska vara sådana att köparen kan identifieras, vilket normalt bör innebära att kontantfakturan ska innehålla uppgift om namn och adress. (SKVFS 2009:1, rubriken ”kontantfaktura”)

Enligt ett tidigare ”svar på vanliga frågor” på Skatteverkets sida finns dock inget krav på att köparen skall legitimera sig. Ett svar som ”mirakulöst” nog försvunnit från deras hemsida…

Finns skäl för registrering av privatpersoner vid kontant betalning?

Vare sig Bokföringslagen eller  Mervärdesskattelagen förutsåg att privatpersoners kontanta köp skulle omfattas av uppgiftskrav på faktura/verifikation. Inget av de förarbeten till historiska ändringar av kapitel 11 § 8 i Mervärdesskattelagen som anges på lagen.nu berör frågan om köparens namn och adress, om inte köparen är momspliktig eller i eget intresse önskar en verifikation på betald moms.

Inte heller har jag sett att det berörts i juridiska läroböcker.

I ett helt annat ärende (Om faktura vid försäljning och distribution av telefonkort), har Skatteverket i ett ställningstagande 2007 uttryckligen skrivit att

Omsättning av tjänster till privatpersoner omfattas inte av faktureringsskyldigheten. (stycke 4.1)

Även i de fall (…)  föreligger skyldighet för distributören att utfärda faktura avseende den administrativa tjänsten till slutkunden. Detta gäller dock inte i de fall denne är en privatperson (stycke 4.2)

Skatteverket ansåg alltså 2007 att faktura inte var nödvändig då köparen var en privatperson. Rimligen kan det inte innebära annat än att identitetskravet på köparen vid kontantfaktura saknar mening för skatteuppbörden när köparen är en privatperson.

Samtidigt har bestämmelserna om så kallad tredjemannarevision inneburit att Skatteverket i princip kan begära in ett företags bokföring för att kontrollera andras transaktioner. Reglerna för detta har kritiserats, bland annat av professorn i finansrätt vid Stockholms universitet Anders Hultqvist.

Undantag för privatpersoner i lagen

Det finns alltså skäl för att föra in ett undantag i Bokförings- och Mervärdesskattelagen från köparens uppgiftsskyldighet när betalningen sker kontant och köparen är en privatperson, som inte redovisar moms.

Åtminstone finns det inget skäl för att kräva en sådan uppgiftsskyldighet, utan att det blivit så beror förmodligen på ett förbiseende eller likgiltighet eller både och.

Momsens historia

Lite anekdotiskt kan man nämna att Adam Smith 1776 i ”On the wealth of nations” var kritisk mot ett införande av en allmän omsättningsskatt med just integritetsfrågan som argument

It would have been impossible to proportion with tolerable exactness the tax upon a shop to the extent of the trade carried on in it, without such an inquisition as would have been altogether insupportable in a free country. (Bok 5, kapitel 2, sidorna 460-61)

…utan en efterforskning av sådant slag att den skulle vara fullkomligt outhärdlig i ett fritt land”. Detta skrevs alltså 1776, 154 år innan den mig veterligt första allmänna omsättningsskatten infördes, i Kentucky i USA 1930. I Sverige infördes den först 1960.

Nu är inte min avsikt att ifrågasätta momsen som skatt. Men det är intressant att den avgörande invändningen mycket tidigt var integritetsfrågan.

Slutsats

Bokföringslagens krav på verifikationer och Mervärdesskattelagens krav på fakturor bör ändras med ett undantag för privatpersoners skyldighet att vid kontant betalning uppge namn och adress.

Ed: Riksdagen antog den 9 maj 2012 ett förslag till möjlighet för en förenklad faktura i vissa fall. Denna ändring träder i kraft den 1 januari 2013.

I ny text kapitel 11 §9 står

Bestämmelserna i 8§ om fakturors innehåll får frångås och en förenklad faktura utfärdas om
1. fakturans totalbelopp inte överstiger 2000 kr inklusive moms
2. handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det svårt att följa alla de krav som anges i 8 §.

Som framgår av nästa stycke behöver en sådan förenklad faktura inte innehålla uppgift om köparen.

Jag anser att det rimligen vore enkelt att i uppräkningen av fall i 2. ovan också ta upp det som motionen gäller, att en förenklad faktura också är möjlig när köparen är privatperson och betalningen sker kontant. Med ”får frångås” i det fallet utbytt mot ”ska frångås om köparen så begär”.

Ed2: Ett företag som sålt mot faktura utan att ange köparen på fakturan har dömts för försvårande av skattekontroll, men alltså då för försvårande av skattekontroll hos köparen.  I övrigt är företagets bokföring oklanderlig. Eventuellt kommer Högsta Domstolen att ta upp målet, enligt Hallands Nyheter. Detta blir mycket intressant om HD skulle ta upp fallet, om man förmår stå emot och väga för och emot. En möjlighet om jag får spekulera är att man tar fasta på den nya lagen om förenklade fakturor och faktiskt ger tillåtelse för fakturor under 2000 kronor att sakna uppgift om köpare. Skulle HD ta upp fallet överväger jag att försöka skriva ihop ett brev till HD där jag klargör den åsikt om anonymisering av kontantfakturor som Piratpartiet antog vid senaste höstmötet. Annars finns risken att enbart rent fiskala argument kommer fram i rätten.

Annonser

Written by viktualiebroder

05 september 2012 den 19:38

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Din detaljkännedom uppskattar jag tillitsfullt… utan den kastar jag ut frågan om det inte är ett avskaffande beskattningen av arbete som vore det önskvärda generellt. Beskatta istället den privata konsumtionen varor och arbetskraft och lämna den offentliga konsumtionen och produktionen obeskattad. Det tror jag leder till en fruktbart fall i tilltron på en meningslös tillväxt av allmän misstro…

  Nils Ivar Tenmann

  18 september 2012 at 12:59

 2. Den här posten har legat i koncept i ett och ett halvt år, och då samlas detaljerna tills de hänger ihop någorlunda. Skulle vilja att all politik var så.

  Det du säger är lite åt de ganla förslagen att skatt skall betalas efter energiförbrukning, ekologiskt ”fotavtryck” eller något ditåt. Jag har inte tänkt så mycket åt de hållen, men jag är försiktigt positiv till en sådan skatteväxling.

  viktualiebroder

  19 september 2012 at 18:24

 3. Skatteverket anser att ni, i de fall man inte hänvisar till berörd bestämmelse i mervärdesskattelagen eller i sjätte direktivet, ska ange exakt vilken orsak som föreligger för momsbefrielsen. Ni kan på fakturan ange t.ex. att omsättningen undantagits på grund av att det är fråga om tjänst på fartyg, omsättningen har skett utom landet eftersom varan levererats till plats utanför EU eller att omvänd skattskyldighet föreligger för konsulttjänsten eftersom köparen som är näringsidkare i annat land. Verket anser att det inte räcker att ni anger att det är fråga om en omsättning som undantas från moms eller att det är fråga om omvänd skattskyldighet.

  gold price

  02 oktober 2012 at 19:25

 4. Din kommentar är av typen ”goddag yxskaft” vilket gör att jag tror att du är spam. Uppmanar alla att låta bli att klicka på din länk.

  Som jag skriver i posten är Skatteverket tydliga med att faktura inte alls krävs för privatpersoner, som inte är momspliktiga.

  Man kan förstås tänka sig en form av civilt motstånd och uppge Skatteverkets kontantansvarige Conny Svensson varje gång man betalar kontant och avkrävs namn och adress på en faktura. Den som ställer ut fakturan har ingen skyldighet som sagt att verifiera uppgifterna.

  viktualiebroder

  03 oktober 2012 at 16:24

 5. […] Kändes väldigt skönt att detta kunde dras iland. När till och med Riksdagen redan klubbat igenom en lag från årsskiftet med […]

 6. […] Ed: Anonymisera kontantfakturor för privatpersoner […]

 7. Fint skrivet, jag gillar verkligen sidan och vill bara meddelaatt jag har skapat en egen sida för att skapa fakturor. Det kostar inget och det finns ingen reklam! Den heter http://faktura.io

  Markus

  15 augusti 2015 at 15:40

 8. Markus, det är visserligen reklam men jag är hygglig och godkänner din kommentar… Lycka till.

  viktualiebroder

  17 augusti 2015 at 14:48


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s