Viktualiebrodern

Möjlighet att avstå från dataläckage vid flyttanmälan

with 5 comments

Opt-out möjlighet  hos Skatteverket

Posten har aktualiserats genom att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet uppmärksammat hanteringen.

Den som anmäler flytt hos Skatteverket får automatiskt finna sig i att adressändringen blir meddelad till banker och försäkringsbolag.

Skatteverket behandlar vidare personuppgifter i samband med förandet av det statliga personadress-registret (SPAR). Registret får användas av myndigheter och enskilda för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter till exempel i sina kundregister samt av företag för s.k. urvalsdragning i samband med direktreklam.

I viss mån är det förstås en fördel och en service eftersom man kan glömma bort sådana saker i flyttröran.

Men banker och försäkringsbolag är inga offentliga inrättningar (banker har förstås blivit det i praktiken med alla statliga garantier – ”too big to fail” – men det är en annan sak).

Man kan ha legitima skäl att inte vilja meddela privata företag sin nya adress, och framförallt har man rätt att kräva att det offentliga inte bestämmer över ens huvud på den punkten.

Det bör därför införas en möjlighet till ”opt-out” från att den nya adressen automatiskt vidareförs till banker och försäkringsbolag vid flyttningsanmälan till Skatteverket.

Rutan kan alltså vara förifylld för att ”Jag är införstådd med att mina adressuppgifter förs vidare till privata företag som banker och försäkringsbolag”, men det skall gå att avstå genom en aktiv handling.

Detta skulle då förmodligen kräva ändringar av ”Lag om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet”, 2001:182 och i ”Lag om det statliga personadressregistret”, 1998:527. Samt Förordning 1998:1234, § 17. Samt SkvFS 2011:06.

Någon som är på om en motion till Piratpartiets höstmöte?

Ed: MMN-o har tidigare tagit upp hur adressandring.se helt har försvurit sig till den privata världen i form av Facebook.

Annonser

Written by viktualiebroder

20 augusti 2012 den 18:34

5 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Opt-out bara vid adressändring, men inte om man bor kvar menar du? Att företagen får ut den nya adressen följer väl av att de tidigare fått ut den gamla, och den har de rätt att få ut så länge den inte är sekretessbelagd (det är ett relativt litet antal människor som har skyddade adressuppgifter i Sverige, betydligt färre än det antal som kan tänkas vilja slippa adresserad direktreklam).

  Om ditt förslag syftar till att göra det krångligare för företagen att hålla sina adressregister aktuella utan att egentligen införa någon sekretess, då misstänker jag att Skatteverket kommer att få betydligt tätare förfrågningar om hela befolkningsregistret, typ en gång i veckan från varje företag av betydelse.

  Man kan inte hindra spridning av känsliga uppgifter genom att förbjuda abonnemang på nyheter och hänvisa till lösnummerköp.

  Eller tolkade jag dig fel?

  Anders Andersson

  20 augusti 2012 at 23:37

 2. Nej, man kan inte hindra spridning av uppgifter.

  Men nu har vi en folkbokföringslag som tvångsskriver människor där de huvudsakligen ”tillbringar dygnsvilan”. Man har alltså inget val om var Skatteverket placerar en. Då är det inte rimligt att företag och myndigheter helt bortser ifrån vad människor aktivt anger som kontaktadress.

  Jag har mycket dåliga erfarenheter av denna automatiska adressändring vid utlandsflytt. Trots att jag personligen kontaktat företag och myndigheter om en kontaktadress i Sverige, kastades den i papperskorgen utan min vetskap och ersattes med en (mycket tillfällig) utlandsadress, med påföljd av viktig post försvann och jag flera år senare vid återflytt drabbades av efterkrav och förseningsavgifter. Att jag hänvisade till att de uttryckligen fått en kontaktadress av mig visade sig juridiskt värdelöst, eftersom uppgifterna från Skatteverket tog överhanden helt och hållet.

  Låt säga så här då: Om företag tar en adress från Skatteverket utan att deras kund faktiskt uppgett den adressen för kontakter med företaget – då blir det företaget som får stå den juridiska risken vid försvunnen post.

  Alltså: Då ett företag uppdaterar sitt kundregister via SPAR krävs ett aktivt godkännande av deras kund.

  viktualiebroder

  21 augusti 2012 at 09:34

 3. Jag uppfattade ditt förslag som att du inte ville bli nådd av företag du inte är kund hos. Din erfarenhet av utlandsvistelsen visar att det i stället handlar om att skydda dina önskade affärskontakter från missvisande data, vilket jag förstås instämmer i behovet av.

  Jag tvivlar dock på att en kryssruta i meddelandet till Skatteverket är rätt lösning. Om inte jag förstod vad du ville säga med den, så lär varken höstmötets motionärer, väljarna, lagstiftaren, Skatteverket eller de berörda företagen förstå det heller. Vi behöver nog ta ett helhetsgrepp på detta med registrens datakvalitet. Det är inte bara SPAR som återger en snäv bild av verkligheten; Upplysningscentralen (för kreditupplysningar) är en annan potentiell felkälla, och den är inte ens en myndighet.

  Jag gillar idén att den som inhämtar personuppgifter från tredje part (SPAR) själv får stå för risken om uppgifterna skulle visa sig felaktiga, och det skall givetvis gälla vare sig man nyss har flyttat eller ej. Häromåret föll mitt husnummer av någon anledning bort ur Telias abonnentregister, och ett antal kvartalsavier kom aldrig fram till mig (jag bor på samma gata som drygt tusen andra adressater). Jag började få påminnelser (som var korrekt adresserade) och hann betala några påminnelseavgifter innan jag såg felet och kontaktade Telia om saken. När de insåg att de felat erbjöds jag direkt ett schablonmässigt uträknat belopp som kompensation, med vilket jag lät mig nöja. Det borde inte vara omöjligt att övertyga de företag jag frivilligt är kund hos om att de skall lita mer på mina egna uppgifter än på utdragen från SPAR, men problemet för dem är att tillämpa denna princip gentemot alla sina kunder.

  Jag använder konsekvent min gamla invanda adress med antal trappor i stället för folkbokföringens lägenhetsnummer i mina kontakter med företag och föreningar; på det viset ser jag vilka avsändare som utnyttjar adressuppdateringarna från SPAR och vilka som inte gör det. Det har ännu inte fått mig att välja bort någon affärskontakt, men på lång sikt kan adressens utseende bidra till mitt helhetsintryck av företaget, och därmed påverka min relation till det.

  Om man skaffar postbox och anger boxnumret i adressen, riskerar den också att ändras vid en uppdatering från SPAR?

  Anders Andersson

  21 augusti 2012 at 16:58

 4. Hmm, finns alltså SPAR fortfarande? Jag trodde den verksamheten helt hade övergått till det privata företaget PAR. Eller gäller det bara information om företagsadresser?

  Anders Andersson

  21 augusti 2012 at 17:05

 5. #Anders

  Hur skulle då du formulera en sådan regel, så att den kan bli piratpolitik, om att adressuppgifter hämtade från SPAR inte har samma juridiska värde som en adress kunden aktivt meddelat?

  Skulle man inte kunna tänka sig en ruta med innebörden att personen inte ger dem som hämtar uppgifter ur SPAR en friskrivning från ansvar?

  ”Jag kan inte hindra er från att få kännedom om denna adress, men ta inte för givet att jag erkänner post från er dit, utan uttalat medgivande”.

  1998:527 uppdaterades senast 26 februari, så jag antar att den gäller.

  viktualiebroder

  21 augusti 2012 at 17:09


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s