Viktualiebrodern

Decentralisering av Riksdagen

with 5 comments

Ett förslag

Flera länder har speciellt byggt huvudstäder från ”scratch”. Ibland därför att den naturligt största staden varit överbefolkad, som i Nigeria där Lagos blev ersatt av Abuja, ibland därför att två jämnstora städer behövt balanseras, som i Australien där Sydney och Melbourne fick ge vika för Canberra.

I Brasilien byggdes Brasilia av egentligen bägge skälen ovan.

De här projekten har blivit mycket dyra, huvudsakligen därför att de fordrat att hela statsförvaltningar  med familjer måst förflyttas. Men också därför att de nya huvudstäderna har blivit skrytbyggen för halv- eller heldiktaturer (det sista gäller förstås inte för Australien).

I Sverige har man i perioder försökt utlokalisera statliga verk från Stockholm ut i landet. Problemet har oftast varit att personal och kompetens förlorats, därför att de som arbetar där har familjer som rotat sig i Stockholm, där respektive har arbete och barnen gått i skola och därför inte kunnat förmås att flytta med.

Decentralisera Riksdagen

Kommunikationsteknikens utveckling har gjort att det inte är nödvändigt att flytta hela statsförvaltningar, utan mindre enheter kan kopplas samman och fungera som större enheter även om de är geografiskt utspridda.

Det som är speciellt för riksdagens ledamöter är också att den absoluta majoriteten inte har någon anknytning till Stockholm, utan alla är i princip naturligt tvingade att under sessionerna leva åtskilda från familj och vänner.

Samtidigt innebär det att de efterfrågar just små lägenheter i Stockholm och att de därför konkurrerar med framförallt unga människor som till exempel på grund av studier är mera naturligt bundna dit.

Jag menar därför att Riksdagen bör gå före med gott exempel och decentralisera sig. Inte bara decentralisera, utan utnyttja de tekniska möjligheterna och distribuera sig i flera mindre enheter.

Ideal storlek på mindre enheter

Hur stora bör då dessa distribuerade enheter vara? Ja, för att kunna vara representativa för valutslaget innebär 4%-spärren en minimistorlek på 25 personer.

En lämplig maximistorlek kan ges av det antal som en person kan utveckla personliga relationer till, det så kallade Dunbars nummer. Ofta sätter man det till 150 personer.

Ett genomsnitt mellan dessa tal blir 87, eller ganska precis en fjärdedel av nuvarande riksdag på 349 ledamöter.

Nu är Sverige ett avlångt land, så låt oss säga fem platser, med vardera ca 70 ledamöter. Det är en storlek som heller inte kräver stora konferensanläggningar, utan till och med en genomsnittlig skolaula räcker lång väg. Även det minsta partiet med 14-15 ledamöter sammanlagt har då ca tre personer på orten.

Ed: Enligt Kungörelse om riksdagsordning 1974:153 kap 8 § 15 skall Riksdagen inom sig utse en krigsdelegation med 50 ledamöter. Femtio anses alltså  som ett minimikrav för beslutsfähighet.

Ideala platser för dessa enheter

I många kommuner i Sverige är ett överskott på bostäder ett stort problem. Det har rivits, och planeras fortfarande för rivning, till exempel i Hagfors, där hus med 300 bostäder planeras rivas det närmaste året.

De fem riksdagsenheterna bör förläggas till sådana platser.

En snabb undersökning skulle till exempel kunna ge de här orterna som kandidater

Bromölla/Olofström

Nässjö

Trollhättan

Hagfors

Älvkarleby

Hofors

Ånge

Dorotea

Andra fördelar

Förutom att lindra bostadsnöden i Stockholm skulle en distribuerad decentralisering av riksdagen också ha fördelar för orterna dit enheter förläggs.

Och en geografiskt distribuerad riksdag, där varje enhet är proportionellt sammansatt med valresultatet, innebär också en redundans som gör att Sverige kan styras demokratiskt också i krissituationer där någon eller några av enheterna upphört att fungera på grund av strömavbrott eller de hemska orden ”krig och ofred”. Eller jordbävning eller något annat av de många ting som är osannolika var för sig men högst sannolika att något av dem inträffar. Någon gång. Eller för all del terrordåd, vilket Sverige är väldigt sårbart för när regering och riksdag ligger inom några kvarter i centrala Stockholm.

Vi gillar Internet

Vi i Piratpartiet gillar Internet också därför att det innebär ett bättre resursutnyttjande. Ungdomar kan få bostäder i Stockholm, och verksamheter som inte behövs i Stockholm, som Riksdagen, kan fungera där bostäder finns.

Någon som är på för en motion till höstmötet?

Fotnot: I en interpellationsdebatt 2011 (2011/12:381) anförde statsrådet Stefan Attefall att det ”är svårt att utlokalisera Riksdagen från Stockholm” som ett argument för varför det är svårt att utlokalisera över huvud taget. Just do it.

Annonser

Written by viktualiebroder

14 augusti 2012 den 15:33

5 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jag föreslog utlokalisering av riksdagen till inre norrland en gång i tiden – det var inte många som gillade förslaget. Noteras bör att om man utlokalisering riksdagen så bör även då regeringskanslitet utlokaliseras. Till det kommer då alla intresseorganisations om vill lobba mot riksdagen som flyttar de med.

  Man behöver därför redan från början tänka sig att den stad man bygger kommer ha en 2 miljoner innevånare inom 2-300 år. Så man bör planera vägarna för det från början.

  Anders S Lindbäck

  14 augusti 2012 at 18:01

 2. #Anders

  Nej, det är just det som är poängen att det inte behöver bli något Brasilia. Det räcker med riksdagsledamöterna, några assistenter och en IT-avdelning på varje ställe.

  Den distribuerade lösningen kräver ingen 2-miljonersplanering. Bostäder finns, samlingslokaler finns. Det behövs IT, det är allt.

  viktualiebroder

  14 augusti 2012 at 18:37

 3. Sthlms befolkning växer med två busslaster om dagen… bostadsbyggandet stagnerar och med det tillväxer fantasin hos befolkningen att finna lösningar för dagen, fantasin för överlevnaden på sikt går i stå… ingen utbildar sig i riktning mot ”framtidens jobb”, ingen utom Rut och Rot från Polen tar ”de jobb som finns”… och alla sjunger, ”kom ner, kom ner på sta’n…” ”Reclame the city”… ”let’s have a party” utanför IKEA, säger uteliggaren… Framtiden är ljus å historien slut… decentralisera centralen!

  Nils Ivar Tenmann

  17 augusti 2012 at 13:45

 4. […] Jag har en motion på Piratpartiets höstmöte där jag föreslår att Riksdagen skall delas upp i mindre enheter som sedan utlokaliseras till kanske fem orter i landet med många tomma bostäder. Mer om det i en gammal post. […]

 5. […] Jag tror att partiet och världen inte riktigt var mogen för den här idéen om Riksdagen som en logisk, istället för fysisk, enhet. Nå, jag släpper den och låter vem som vill ta upp den igen när omständigheterna hunnit ikapp. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s