Viktualiebrodern

Lite bekräftelse om vådan av garantier och nollvisioner

leave a comment »

Livet och samhällsproblem måste man ”grotta sig” igenom

Jag går ju på om skadligheten i ”garantier”, (och ”nollvisioner” och absoluttänkande). Att sådana garantier innebär att det sammanlagda lidandet ökar, inte minskar. Kanske är det selektiv uppmärksamhet, men ibland ser jag nyheter som bekräftar detta.

Sundsvall

I Sundsvall konstaterar man att den statliga vårdgarantin inneburit att landstinget prioriterar förstagångsbesök och motsvarande nedprioriterar återbesök och behandlingar. Som ett resultat har flera personer drabbats av bestående ögonskador.

Garantin innebär bland annat att man har rätt att träffa läkare inom en vecka. Bakgrunden är att regeringen har velat pressa landstingen att korta köerna. De landsting som klarar vårdgarantin får extra medel från den så kallade kömiljarden – men då räknas bara förstagångsbesöken, inte återbesöken. Alltså prioriteras återbesöken ner.

Ed: Sveriges Radios Kaliber tar faktiskt upp hur vårdgarantierna just inneburit att några blir helt utan.

Skåne

I Skåne ser jag att kontantstoppet i regiontrafiken inneburit lägre intäkter, och att man nu skall se över turer och turtäthet, det vill säga i klartext minska trafiken.

Men Skånetrafiken tittar också på om olika buss- och tåglinjer går så bra som man vill. Och Mats Persson kan inte utesluta att det blir förändringar, även om det sker i sista hand.

Att grotta sig igenom

Ja, en ensidig fokusering på enstaka problem och försök att lösa dem ”totalitärt” och ”absolut” skapar mycket riktigt större problem på annat håll. Vårdgaranti innebär ”ingen-vård-för-dig” för andra. Kontantstopp betyder sämre möjligheter till spontant åkande (vilket kan få allvarliga konsekvenser i det enskilda fallet) och indragen trafik. Det går inte att angripa komplexa samhällsproblem genom tunnelseende och enkelspårighet. Livet är något som man måste ”grotta sig igenom”,  steg för steg. och genom ”duttande” med många saker samtidigt.  (”muddling through”). Gradualism. Incrementalism. Det är envishet som driver världen framåt, sjöng Allan Edwall. Stora steg är nästan alltid bakåt. Varför? Därför att oordning är ett stabilare tillstånd, är en starkare ”attraktor” än den sorts ordning (”homeostasis”) som ger människor ett drägligare liv.

Men ”duttande” ger de kunskaper om många olika ting och den, omedvetna, överblick som absolutismens garanterade enfald blockerar sig för och, medvetet, utesluter.

Värdet av planering

Att inte låsa sig är förstås inget hinder för planering och förutseende. Men man måste räkna med att det kan bli som någon gammal tysk militär uttryckte det: Efter första skottet hamnar all planering i pappersåtervinningen (Mit dem ersten Schuss werden alle Pläne Makulatur). Robert Burns berömda dikt ”To a mouse” handlar också om detta

Men lilla mus, du är inte ensam

i förutseende förgäves

Den bästa plan av människa och mus

i kvantfysiken kväves

Besvikelse och kval blir kvar

av försvunnen glad förhoppning

(min egen fria översättning, för  Thomas Sjösvärds i Hjärnstorm 106 är immaterialrättsligt skyddad, trots statligt kulturstöd)

Och Sickan har alltid en lysande plan. Som visar sig vara mindre bra.

Som detaljerad anvisning för hur man skall handla. Men den kunskap man (förhoppningsvis) skaffat sig när man gjorde upp planerna finns kvar. I all planering kan man säga med Karin Boye: Det är vägen som är mödan värd.

Blindhet för andra effekter

Detta är något som till exempel förespråkarna för nolltaxa i kollektivtrafiken bör tänka på. Ja, det blir ”gratis” att åka, så det individuella problemet med att ”ha kovan”, som Kolingen i Alberts Engströms ”Kolingen” uttryckte det, försvinner. Och spärrar (i sig uttryck för ett absoluttänkande) och biljettkontrollanter med större makt än omdöme försvinner. Men det är knappast enda förändringen. Räkna med mindre städat och mindre av trygghet. Räkna med mera trängsel (bussen kör förbi den hållplats där Du står och väntar). Räkna med indragning av linjer, färre turer och eftersatt underhåll med flera driftsstopp som följd. Kanske just den linje och den tur Du brukar åka med? SJ har tillämpat den principen sedan de införde restidsgarantin – ställer helt enkelt in tåg som riskerar bli försenade.

Falska profeters manikeism

De som förespråkar ”garantier” och nollvisioner är falska profeter och råttfångare som orsakar mycket lidande i världen. Säg emot dem och, framförallt, säg emot dig själv när du får sådana tankar! De kommer att vilja utmåla Dig som en försvarare av det som de vill ha nolltolerans mot, men får Du det argumentet emot Dig att Du protesterar för att Du själv ”är en av dem”, då förstår Du vad det är för gynnare, dessa ”garantoider”, absolutister, totalitärer och nollvisionärer. Manikeismen (”den som inte är med oss är mot oss”) avslöjar dem.

Deras frukt är mera mänskligt lidande.

Fotnot: En enkel sökning på Politometern visar att folkpartister och socialdemokrater är de som oftast bloggar om ”nollvision*”. Vänsterpartister leder klart för ”garant*”, med kristdemokrater, socialdemokrater och folkpartister en bit efter. Det känns inte som någon överraskning.

Annonser

Written by viktualiebroder

09 maj 2012 den 07:42

Publicerat i Riskhantering

Tagged with , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s