Viktualiebrodern

”Totalt” feltänk av Sanna Rayman

with 5 comments

”Totalt”, ”absolut” tänkande kan inte bekämpas med ”totalt”, ”absolut tänkande

Sanna Rayman skriver idag i Svenska Dagbladet med anledning av heders-, nej, bättre, skammordet i Landskrona, om de kvinnofientliga strömningarna inom vissa kulturer, framförallt i det område som brukar kallas Mellanöstern.

I sin upprördhet, som är förståelig, gör hon sig emellertid skyldig till feltänk och bristande kontakt med verkligheten. Hon skriver

Men i våra lagböcker och i våra kommuner bör beslutsamheten och handlingskraften gentemot dylik människofientlighet vara total.

Det har nu gått så långt, att jag direkt reagerar när orden ”total” eller ”absolut” förekommer i åsiktsyttringar. Nästan alltid används orden som en täckmantel för en ovilja eller en oförmåga att ta in verkligheten som den är. En mental ”besparingsåtgärd” när verkligheten är så jäddrans jobbigt komplex, och just precis inte ”absolut” eller ”total”.

Men det är en oklok ”besparingsåtgärd” för tanken. ”Totala” och ”absoluta” åtgärder kan man nästan alldeles säkert räkna med kommer att vara mycket kostsamma och skada mer än nyttan de gör, om de i slutändan gör någon nytta alls, efter att det ursprungliga ”problemet” anpassat sig till den nya situationen.

Sanna Rayman tycks glömma bort att i huvuddelen av dessa skambrott är den faktiske förövaren minderårig, eller åtminstone under tjugo år, vilket innebär en väsentlig straffrabatt. Att bevisa att någon annan anstiftat till brottet är mycket svårt. I Högsbyfallet krävdes att den minderårige i princip suttit av sitt (förkortade) straff innan han bestämde sig för att tala ut och angav sina föräldrar.

Man kan inte lugga en flintskallig lättare genom att dra hårdare. Eller ”totalare” och ”absolutare”.

Hårdare, totalare och absolutare lagar kommer att leda till anpassning, till exempel till ombudskriminalitet istället. De verkligt skyldiga utnyttjar eller tvingar någon annan att utföra själva brottet och ta straffet – lämpligen någon minderårig eller någon förståndshandikappad.

Det finns en tydlig anledning (det kan förstås finnas flera) till att andelen förståndshandikappade eller med ett autistiskt spektrum, stadigt ökar på fängelserna. De blir utnyttjade som fotfolk och bondeoffer som ett resultat av hårdare straff och mera ”total” övervakning, till exempel kameraövervakning.

Avskyvärt är inte det samma som systemhotande

Skambrotten är avskyvärda, som alla brott mot oliktänkande, blott för deras olika tänkande. Men de är inte systemhotande på så sätt att de undergräver människors förtroende för främlingar.

En dryg vecka innan mordet på Kapellvägen  blev en 87-årig, synskadad, man för fjärde gången på fem månader rånad i hemmet på Vallgatan i Landskrona, kanske 500 meter(?) söder om Kapellvägen. Sannolikt av samma person alla gångerna, en kvinna som utgav sig för att vara från hemtjänsten, men istället kommit dit, igen och igen, för att ”mjölka” en i huvudsak försvarslös äldre man. Tre gånger hade han polisanmält, tre gånger hade polisen avskrivit ärendet med ”spaningsuppslag saknas”.

Enligt dottern var mannen av detta deprimerad och hade ansökt om trygghetsboende. Men en känsla av otrygghet, inte ens om den är välgrundad, var något skäl för förtur.

Den fjärde gången satte sig mannen slutligen till motvärn. Av detta föll han, bröt lårbenshalsen, och avled dagen därpå på sjukhus.

Jag vet inte hur många olika hemvårdare mannen hade. Kanske inte 47 olika på ett halvår, som en annan äldre man i Landskrona. Eller 44 på tre veckor, som en äldre kvinna. Men de var säkerligen legio, ty de voro många. Hemvårdare är skyldiga att legitimera sig, men vad hjälper det någon som är synskadad?

Jag menar att brottet mot 87-åringen var allvarligare än mot den nittonåriga kvinnan, därför att det på ett helt annat sätt bidrog till att öka rädslan och undergräva förtroendet i samhället för främmande människor.

Jag menar att hemvårdsorganisationer som innebär att en ”brukare” kan få 44 olika hemvårdare under kort tid innebär en fruktbar livsmiljö att utnyttja för sociopater (psykopater?) som den kvinna som under fem månader exploaterade denne 87-åring, och fördystrade hans sista tid i livet.

Bedrövad

Det gör mig bedrövad att skambrott, hur avskyvärda de än är, får större uppmärksamhet än förtroenderaserande brott som det mot 87-åringen. Att det anses vara ett större fel av socialtjänsten att dröja med trygghetsboende för den nittonåriga kvinnan, med helt andra möjligheter i livet, än ett trygghetsboende för den synskadade 87-åringen. Vilket alltså Socialstyrelsen anser.

Det gör mig bedrövad att det ordnas kurser för äldre i att bli ”mindre godtrogna”. Att det alltså ses som ett problem att äldre litar för mycket på främlingar.

Det gör mig bedrövad att debatten om åldringsbrotten förvisas till Flashback och till högerradikala sidor på nätet. Det går inte att frigöra sig från tanken att detta hänger samman med att en viss folkgrupp är överrepresenterad bland förövarna.

Vad bör göras

Vi har ingen nytta, bara skada, av ”absoluta” och ”totala” lösningar. Det som kan påverka vår gemensamma tillvaro, och göra den drägligare, är åtgärder som åtminstone inte underlättar för samvetslösa sociopater. Som bidrar till att stärka förtroendet mellan främlingar.

Då bör hemvården organiseras på ett annat sätt än att någon har 44 olika vårdare under tre veckor och det blir lätt att utge sig vara därifrån, utan att vara det.

Då bör något annat än ”vård i socialtjänsten” tas till mot unga lagöverträdare som den nu mordmisstänkte yngre brodern – han hade redan ett ”record” som småkriminell och drogmissbrukare. Jag tror, att utan de redan tagna stegen på den kriminella banan, och utan drogmissbruket hade han inte fått ett så ”totalt” och ”absolut” tänkande att han stuckit kniven i sin egen syster. (Om det nu var han som gjorde det – han är inte dömd ännu).

Då bör, om det nu  går att genomföra i praktiken utan att bli ”absolut” och ”totalt”, någon form av screening för sociopati och psykopati göras bland dem som söker asyl i Sverige. Om någon skall utbildas att bli mindre godtrogen, så  är det inte de äldre, utan i så fall de som bedömer flyktingstatus och beviljar uppehållstillstånd.

Det är kanske inhumant att filtrera ut och visa sociopater och psykopater kalla handen och neka dem uppehållstillstånd. Men sannerligen, sannerligen – det är mera inhumant att godtroget låta dem agera fritt och skapa en miljö där de trivs och frodas.

Och vi blir alla mindre humana på kuppen. Och börjar tänka ”totalt” och ”absolut”. Du och jag också. Historien lär oss vad som händer när sådana tankar får breda ut sig.

Annonser

Written by viktualiebroder

27 april 2012 den 00:14

5 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Man hör ofta ett språkbruk typ: ”Låt oss ta ett helhetsgrepp om Hemvården… identifiera problemen och komma överens om en rangordnad urskiljning av åtgärder som handlings- och prioriteringsprogram…”

  … sade rikspolitikeransvarig, kommunpolitikeransvarig, vårdkoncernens finansbolagsstyrelse, VDn, regions, sektions, och områdeschefen, vårdpersonal, vårdbehövare och anhörig…

  … oppositionspolitiker a); ”Hemvården är bara ett personligt delproblem i den samhälleliga gemenskapens helhetsansvar… och det kan inte skötas personligt ansvarfullt genom ett system i ”offentligt upphandling”… det finns inga rationella allmängiltigt objektiva kriterier för fastställande av en människas ”vårdbehov” annat än det behov den vårdbehövande uttrycker själv… genom common sensualitet… behoven är i flesta fall icke-rationella, vilket inte är det samma som att de är irrationella ur en levande människas utgångspunkt …

  …vårdtagarens behov möter och modifieras av ”diagnosen” från läkarvetenskapen, kommunens ”skatteintäkt” och ”vårdbudget”, och i förekommande fall, det privata tjänsteföretagets ”vinstmarginaler” omräknat i vikten urin per blöja och kostnad… låt oss inte ta ett ”helhetsgrepp” ur Hemtjänstsföretagens synvinkel, inte ur kommunens eller statens synvinkel och inte heller ur vårdtagarens plånbokssynvinkel… utan ur… samtalet… med den enskilde och/eller anhöriga där behoven och betingelserna för dessas uppfyllande avvägs dia logos… det vore ”absolut” det mest önskvärda sett ur ett samhälleligt socialt helhetsperspektiv… och… ”mitt” individgeneralliserade perspektiv… en icke-rationell ”totalitet” av Identitet/differens… differentiellt personligt identifierat, så att säga…”

  … oppositionspolitiker b); ”Hemvårdens dåliga skötsel beror dels på att den i sin organisation inte rider spärr mot att icke-behöriga människor allt för lätt kan uppträda som vårdtjänstpersonal och bedra stackars åldringar i vårdbehov… samt, att invandringspolitkens rutinmässigt inte screenar bort sociopatologiskt och psykopatologiskt lagda individer inom invandringspopulationen…

  … Ett helhetsgrepp är därför att, spärra in alla i landet redan varande psykopater och se till att inga utifrån kommer in i landet… från och med den dag som idag är… bedömningkriteriet är absolut enkelt och totalt problemfritt… alla mörkhyade och svarthåriga är absolutister och totalitetstänkande terrorister som inte kan tolerera att… alla… måste ta totalliten för given som sitt privata tänkesätts outalat metafysiska relief och absoluta förutsättning och utgångspunkten för den uttryckta motsatsens skillnadsgöring av olika identifieringar

  … Totalitet och Handling är identiska i begreppet Praxis – i praxis blir de absolut skilda som produkter och göromål med språkandet genom språksystemets verbaliteter i tal eller skrift som med tid och rum…

  … det är betydelsefullt att skilja det ena från det andra… även om det ena förutsätter det andra och det andra inte är tänkbart utan det första… i skiljandets handlingsakt lever totalitetens tillfällighetskonstant…

  Nils Ivar Tenmann

  27 april 2012 at 08:30

 2. ”i skiljandets handlingsakt lever totalitetens tillfällighetskonstant”

  Ja. Jag gjorde lumpen för många år sedan som sjukvårdare. En sak vi fick lära oss var prioritering på en skadeplats… Det kändes underligt fastän det inte var allvar. Människan satt i Guds ställe på den yttersta dagen för att skilja fåren från getterna…

  viktualiebroder

  16 maj 2012 at 19:57

 3. Ja, det känns kanske t.o.m märkligare när det inte är på allvar… inte vet jag… prioritera är ju en sak, att kunna ta det rätta senare en annan förmåga när båda jag och statsministern överlevde för att överheten kom i behandling a posteori…

  Nils Ivar Tenmann

  17 maj 2012 at 06:39

 4. […] aktualiserar inlägget jag skrev om de två brotten med dödlig utgång i Landskrona, där det ena blev mycket uppmärksammat, men det andra var det som var det allvarligaste hotet mot […]

 5. […] har tidigare skrivit om den äldre, synskadade, mannen i Landskrona som vid flera tillfällen blev lurad av besökare som […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s