Viktualiebrodern

Mänskliga dimensioner

with 3 comments

Small is beautiful

Jag ser med viss fördröjning en artikel i Svenska Dagbladet (och E24) om hur Barclays bank observerat ett samband mellan byggandet av skyskrapor och en följande ekonomisk nedgång.

I boken jag just läser, Donella H. Meadows: System Theory – A primer återfinns ett citat av den amerikanske poeten Ralph Waldo Emerson som är värt att återge i sin helhet

Every nation and every man instantly surrounds themselves with a material apparatus which exactly corresponds to… their state of thought. Observe how every truth and every error, each thought of some man’s mind, clothes itself with societies, houses, cities, language, ceremonies, newspapers.  Observe the ideas of the present day… see how timber, brick, lime, and stone have flown into convenient shape, obedient to the master idea reigning in the minds of many persons… It follows, of course, that the least enlargement of ideas… would cause the most striking changes of external things.

Och så kommer jag osökt att tänka på vad Jan Fridegård, uppväxt i en uppländsk runstensbygd och troende på förfädernas andar, hade att säga om kristendomen, sådan den manifesterade sig i landskapet

Jag kan inte tro på en Gud som vill bo i stora hus av sten

Men om nu den yttre miljön återspeglar de rådande föreställningarna, och dissidenter, som Fridegård, därför tar anstöt av vad de ser, så är det egentligen allvarligare hur den yttre miljön också påverkar alla som inte haft någon klar tanke motsatt. Hur grotesk den bakomliggande tanken på den yttre miljön än är, så normaliserar och implanterar den yttre miljön också det tänkesättet i den omisstänksamme betraktaren.

Small is beautiful skrev en gång E.F. Schumacher. ”Empowerment”. Deltagarkultur. Han hade rätt.

Jag avskyr byggnader som får människor att känna sig små och obetydliga. Jag tror de epoker i mänsklighetens historia varit lyckligast som inte frambringat några stora byggnadsverk.

Annonser

Written by viktualiebroder

07 februari 2012 den 20:30

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. I love you eller för att de inte ska missförstås; mycket älskvärd texthandling din kropp själsliggör här i min kropps tolkning av innebörden genom läsningens avhandling med orden…

  …association: Viktualiebrodern… ”är den han är, [retoriskt], moraliskt, musikaliskt, intellektuellt, etcetera – ända in i personlighetens innersta gömmor – eftersom han lever i just sitt ‘fodral’, eller, rättare, sagt, eftersom ‘fodralet’ inte är något fodral utan ett sätt att tala om sidor av hans personlighet.
  Inte ens individens anatomi är således något enbart ‘fysiskt’ eller ‘biologiskt utan en integrerande del av det unika jaget. Så är fallet inte minst och kanske särskilt hos en som är deformerad av fosterskador.
  ‘Själen’ är ‘materiell’ inte bara därför att den är oskiljaktig från vad som brukas kallas ‘kroppen, utan därför att den i största allmänhet har konkret gestalt, särskilda kännetecken. ‘Kroppen’ är inte materia i fysikaliskt mening och, ‘skälen’ är inte opersonlig, abstrakt ande. Personligheten är förandlig materia eller materiell ande.
  Min [Claes G. Ryn] kritik av distinktionen kropp – själ riktar sig på samma gång mot filosofisk idealism, som saknar sinne för personlighetens särprägel och värde, och mot scientismen, som på ett än mera ohumanistiskt sätt ignorerar det personliga.”

  Som jag i ett existensiellt fenomenologiskt perspektiv ser den mänskliga tillvaron, såsom en tillvaro i ständigt i bruk med orden, jorden och översättningar till begreppsliga representationsformer i handling som lika med meningen… t.ex ”Gud” = prästen och församlingens väl-Signe-lse = ”Maktens” boning i ett respektinjagande stenhus = ett tecken på ”Guds”skapelsekraft och rättfärdigande… Poängen är här inte översättningens analoga liknelser, metafor, metonymi eller synekdoke utan likamed = ontologiska anspråk ”är” som ett vara i identitet, vilket blir lite mindre gångbart om jag hoppar över ”prästen” och ”församlingen” och skriver ”Gud” = ”Makt” och med kiasmen ”makt” = ”gud”…

  I vår tid och i vårt land, är det väl bäst att tillägga, är det väl fler som tror att ”Gud” inte finns än omvänt. Däremot uttrycker över hövan många att det finns ”Makt” i termer av något ting, som en del har och andra inte och något man ska ta. Många säger, förnumstigt att ”kunskap” är ”Makt”. Det är dumt och i grund och botten ett allvarligt både kunskapsmässigt och etiskt misstag. Precis som jag kopplade bort prästen och församlingens förbindelse mellan ”Gud” och ”Makt”, så är handlingen som förbinder kunskap med makt borttänkt. Francis Bacons myntade uttryck och mening var snarare att kunskap är en potens och makt är en handling. Sysslar man med maktutövning utvecklar man sin kunskapspotens att utöva makt. Men ingen behöver eller måste utöva makt. Inte ens polisen. Våldsmedel och våldsutövning är inte det samma som makt och maktutövning. Likhetstecknet = kopulan ”är”, är manipullativt.

  ”Gud är död”, skrev Nietzsche, några har översatte det till att Hitler kunde inte guds plats och att begreppet ”övermänniskan” = ”arier”. Andra har tänkt sig ”övermänniskan” = ett etiskt allmänmänskligt ideal höjt över ”köns”-, ”klass”- och andra mer eller mindre fasta manifestationer av skillnadens representationer. och ”Guds död” som lika med en översättning till just denna ”övermänniska” som idealbild, en idoliatri… således; ”Gud” = det etiskt allmänmänskliga ”idealet” = (dennes genom texten och prästens val av utskrift och tolkning av) ”evangeliets” = församlingens förståelse av ”förkunnelsen”… (om vem som givit dem makten att välsigna ”Makten” med stor M… (och att varje tvivel därom leder till att de får ett helvete ända in i döden, om det inte faller på knä och ber om syndernas förlåtelse)

  Kort gott: ”Gud” = idén om vad ”mänsklighet” i etisk mening är = välsignat genom ”Makten”

  Det är metonymiskt näraliggande att tro att ”Gud” = det allmänmänskligt etiska ”idealet” betyder det samma som att det ”allmänmänskliga” = ”Gud”… några tror så… eller att ”Iden” = Gud i Platonsk mening av ”Iden” med stor versal = en transcentent idévärld = det Sanna, skiljt från folks åsikter (doxa)… ett rättfärdigande av tron som passar Maktens fördelning på prästerskapet, och deras välsignelse och omvända erkännande inför församlingarna, att även tronen och den kung som för tillfället sitter på denna institution oxå erkänts och välsignats av Gud som förstemakt under honom.

  …eller som ett mer kunskapsfilosofiskt teologiskt rättfärdigande av ”beteckningen”… ”Gud” som representationsform för Platons Idé om ”Idén = det ”Sannas” Absoluta skillnad från = folks Relativt sanna vetenskapliga förnuft och common sence

  ”Gud är större”, säger den fromme och menar vårt begrepp om ”helheten”… större än beteckningen Gud eftersom ordet bara är ett Ord, ett ”beläte”, utan mening, utan meningsgivande människor vars meningar om ”helheten” alltid bara är en del av ”ALLTET” och ”INTET” och ”VARKEN” per definition representerat av logikens identitetslag A = A, översatt till GUD = ”Gud”, som JHV översätts till Jag = ”jag”… informationen är nära nog noll… och av det kan man försöka dra några slutsatser av som en av många ”mänskliga dimension”.

  … ”människan är ett socialt djur”, det ”sociala” människornas underkastelse ”helheten”, det ofrånkomligen av naturen givna, ömsesidiga varandet i beroende en gemenskap… ur denna klibbiga klet till smet strävar vi var och en att urskilja oss som personer sedda och bekräftade som individer i handling. Det ”sociala” = ”kletet” = ”makten = i ”Gud”s mening, ”sök och du ska finna”…

  Nils Ivar Tenmann

  08 februari 2012 at 17:12

 2. #Nils Ivar
  Jag önskar att jag kunde ge dig riktiga svar på det du skriver. Men de världsliga tingen gör att jag måste prioritera hårdare än jag skulle vilja.

  viktualiebroder

  08 februari 2012 at 21:23

 3. Förstår dig utifrån det gamla tokiga sättet att begripa världen som något enbart genom skriftspråkets missförståelse och välsignelse delat i ”världsligt” och tingsligt. Men ting är ting och ”värld” är värld… och jag vet att du inte prioriterar bara tingen mot din vilja eftersom din vilja inte är ett ting, bara att du inte väljer att ge dig mer tid för ”mänskliga dimensioner” utan ”måste” vilja något annat än det du vill.

  Fullt acceptabelt och rimlig prioritering, bara det att den inte handlar i, vad du tror den handlar om.

  Handling är det omedvetet medvetna.

  Politisk betyder det i klartext för din del som homofaber, miljöpartiet och piratorganisering samtidigt, dvs utspridning för en markbunden hållbar utveckling i och utanför parlamentets transformering mot demokratiska institutioner… demokrati är ett begrepp som söker sin mening…

  hade så gott

  Nils Ivar Tenmann

  09 februari 2012 at 14:55


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s