Viktualiebrodern

Varken våldsmakt eller kommunikation

with 9 comments

Vilket land tillhör Norrlands inland?

Svt rapporterar om omfattningen på den svenska statens våldsmakt i Norrlands inland. Den är inte stor. Trots att i Norrlands inland skapas stora ekonomiska värden.

Kommunikationsmöjligheterna för dem som bor där minskar också stadigt.

Detta är statsrättsligt inget stabilt tillstånd. En stat kan i längden inte göra trovärdigt anspråk på ett landområde, och tillgodogöra sig naturtillgångarna där, om denna stat varken de facto kontrollerar området med sitt våldsmonopol eller de invånare som finns där är inkluderade i denna stats offentliga liv.

Det ligger alltså i den svenska statens intresse, och det gäller stora pengar, att den befolkning som finns i Norrlands inland känner att fördelarna med att tillhöra Sverige överstiger lockelsen att bli självständigt.

Fungerande tele- och Internetförbindelser i hela Sverige är därför nödvändiga.

Ed: Riskerna för att privatpersoner ger upp tron på polisen och tar saken i egna händer (lite diskuterat i kommentarerna nedan) visade sig i en notis i Svenska Dagbladet 111218. En tidigare ostraffad man skjuter varningsskott mot civilklädda poliser i tron att de är inbrottstjuvar.

Annonser

Written by viktualiebroder

16 december 2011 den 11:43

9 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jag tror det ska finnas ett papper av Olof Holm nånstans som daterar gränsen mellan Norge och Sverige typ 200 år tidigare än skrifterna påstår. Anledningen är att skrifterna visar tydliga tecken på att vara en sång över de naturmärken som utgör gränsen.

  En sång skapas för att minnas lättare.

  Minnet är alltså äldre än texten.

  Kontentan blir, om detta nu är sant, att gränsen upprätthölls av civilsamhället med egen kraft. Inte av skattmasar från Stockholm (som jag tror våldtog och slog ihjäl några hundra år senare).

  Erik Josefsson

  16 december 2011 at 11:50

 2. #Erik
  Den gränsen gick då förstås öst om Jämtland och Härjedalen, som ”historiskt” varit orienterat västerut…

  En jämtsk propå till Stortinget att riva upp freden i Brömsebro och återintegrera Jämtland och Härjedalen i Norge är förstås inte otänkbar…

  Kanske vore intressant att se vilka utfästelser Sverige då gjorde i fredstraktaten mot dem som bodde i Jämtland/Härjedalen…

  Freden i Roskilde 1658 stadgade följande

  ”Deremoth är på Kon. Mat.s och Sveriges cronos vägnar låfvat och tillsagdt…så som och blifva vidh deres vanlige rätt, lagd och gamble privilegier ochfrijheter oturberade och obehindrade, så vijda de icke löpa eller strida contra legesfundamentales af Sveriges crono,…att alle, så adell som oadell, hvilcke sigh under Kon. Mat.s och crones Sveriges jurisdiction alldeles begifve, må åthniuta medh de infödde Svenske lijka tillträde till beneficia och honores”

  ”Lika tillträde till beneficia och honores”. Det är just knäckfrågan det, om nu varken polis eller telefon finns. Jag antar att Brömsebrofreden hade liknande löften stadgade.

  viktualiebroder

  16 december 2011 at 12:02

 3. Norrland tillhör sig självt, har nog alltid gjort. Med undantag av städerna längs östkusten. Norrland är eljest, har alltid varit. Människorna är också eljest, måhända sig själva? Utbyarnas land med egna lagar. Eller kanske de laglösas land? Se så bra de klarat sig 🙂

  Gunnel Gomér

  16 december 2011 at 12:34

 4. Mina siffror är visserligen lite gamla, från 2008, men då betalade vi i sverige för en total polisstyrka på ungefär 20 tusen personer. Det innebär ungefär 450 innevånare per polis i snitt. I ”min” kommun bor det knappt 20 tusen, vi borde således ha 44 poliser i polishuset, men i alla fall då 2008 hade vi 5. Min kommun är dessutom till ytan en av de största i sverige (idag har mångåriga poliser dessutom börjat säga upp sig). Så här ser det dessutom ut i hela sverige, från norr till söder, med stockholm som ett stort undantag. Men med tanke på hur landet blir allt mer repressivt och hur den paranoida övervakningen breder ut sig, så kanske det bara är bra. I ett samhälle där man inte längre ens kan ta tåget till grannkommun utan att bära identitetshandlingar, där ens privata kommunikation och informationsinhämtning övervakas så finns det liksom klara polisstatstendenser, då ropar man inte längre på fler poliser.

  steelneck

  16 december 2011 at 12:53

 5. #Steelneck
  Tvärtom är det bättre med (nära) mänskliga poliser än (avlägsna) övervakande maskiner. Övervakningen ses också som en kostnadsbesparande ersättning för personal. (Vilket den inte är, men det är en anann historia). Så frågorna hänger ihop.

  Det är faktiskt inte bra om jägare börjar använda sina vapen på att freda sig mot inbrottstjuvar istället för att ringa (förutsätter telefon) till polisen (förutsätter att den kommer). SGT (”Skjut – Gräv – Tig”) är illa nog för rovdjur, men det blir ännu värre om det börjar gälla för människor också.

  Alternativet till övervakningssamhället är inte ”var och en för sig själv”.

  viktualiebroder

  16 december 2011 at 13:15

 6. En liten eftertanke till min förra kommentar. Om antalet poliser i min kommun skulle öka till genomsnittet för landet, från 5 till 44, då skulle jag uppleva det som direkt otäckt! Jag tror att detta gäller för de flesta runt om på den svenska landsbygden, från skåne till norrbotten, så fördelningen är ganska jämn.

  Situationen är ju den samma i hela landet, att tala om ”norrland” är missvisande eftersom det ser likadant ut på österlen eller i ”smålands skogar”. Avstånden skiljer dock markant.

  steelneck

  16 december 2011 at 13:21

 7. Jo visst har du rätt i att övervakning bara leder till mer elände, paranoia föder osäkerhet och undvikandebeteenden i en ond spiral, jag säger inte emot dig. Det är nog snarare så att den skada du varnar för, redan är skedd på sina håll. Legitimiteten (a och b) är redan skadad.

  steelneck

  16 december 2011 at 13:33

 8. Spinner vidare i min tankegång. Någonstans grundar jag mig i att staten legitimitet redan är skadad på sina håll och att man _i detta läge_ inte löser problemet med fler poliser. Frågan blir då _hur_ man återupprättar legitimiteten till önskad nivå? Jag tror man måste saken i termer av positiva och negativa åtgärder där ”positivt” står för framtidssatsningar, infrastruktur och sådant som grundas i tillit, medan ”negativt” handlar om motsatsen, som t ex. övervakning, kontroll, blind oansvarig byråkrati och fler poliser.

  steelneck

  16 december 2011 at 13:59

 9. En kul sak är att Östersund anlades för att förhindra att folk tog sina affärer och lojaliteter till de mer närliggande norska bebyggelserna. Om berget inte kommer till den kommersiella centralorten, så får den kommersiella centralorten komma till berget.

  Det sätter saker i perspektiv, onekligen.

  Johanna Drott

  17 december 2011 at 06:16


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s