Viktualiebrodern

Insättningsgarantin i Euro

leave a comment »

När den höjdes, försvann valutaalternativet

Cornucopia konstaterar att om Euron fallerar, så minskar också värdet av den svenska insättningsgarantin som är knuten till ett maxbelopp på motsvarande 100 000 Euro, se Lagen om insättningsgaranti 1995:1571, § 4

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro.

 Beloppet i euro ska räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde. Lag (2010:1865).

Något som förefaller inte ha uppmärksammats är, att den tidigare skrivningen, där maximal garanti i Euro uppgick till endast hälften inte var hårt knuten till Euron utan satte maxbeloppet till det som var högre av 50 000 Euro och 500 000 kronor (se sidan 5 i proposition 2010/11:23)

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst 500 000 kronor eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar 50 000 euro då ersättningsrätten inträder.

Jag vet inte om man skall se det här som en smart manöver från regeringen att minska risken för statskassan när EU tvingade fram ett fördubblat risktagande eller som en ren lapsus. Av remissinstanserna (sidorna 12 och 13 i propositionen) var Riksgälden för en ensidig risk i Euro, medan Finansbolagens Förening ville behålla formuleringen med val av valuta, med hänvisning till att EU-direktivet 2009/14/EG punkt 4 medger stater utanför euroområdet att avrunda beloppet i inhemsk valuta.

Samma täckningsnivå bör gälla för alla insättare, oberoende
av om en medlemsstat har euron som valuta eller
ej. Medlemsstater utanför euroområdet bör dock ha möjlighet
att avrunda de konverterade beloppen, om det
motsvarande skyddet för insättarna inte påverkas negativt.

Sparbankernas Förening liksom Riksbanken ville istället slå fast just en avrundad beloppsgräns angiven i svenska kronor till 1 000 000, alltså inte ange Euro i lagtexten därför att det

…begränsar möjligheterna för länder utanför euroområdet att formulera ett tydligt och säkert konsumentskydd för sina insättare.

Finansinspektionen förordade också ett belopp enbart angivet i kronor.

Då regeringen motiverade att maxbeloppet enbart skulle anges i Euro förefaller man enbart ha förutsett valutarisker till kronans nackdel, inte att Euron skulle kunna fallera (sidan 14)

Den svenska kronans värde gentemot euron har varierat kraftigt under vissa perioder och man kan räkna med att kronans värde även i fortsättningen kommer att variera över tid. För att säkerställa att det belopp som ska betalas ut i kronor vid ett eventuellt ersättningsfall faktiskt motsvarar 100 000 euro framstår det som lämpligare att ange täckningsnivån för insättningsgarantin i euro.

Det kanske visar sig ha varit ett (omedvetet?) genidrag av regeringen, i klass med Björn Rosengrens utförsäljning av Teliaaktier en gång i tiden.

Ed: Fast nu vill  regeringen ändra tillbaka igen. Bo Lundgren får stå med dumstruten.

Fast ärligt talat är det ganska tveksamt om man skall garantera utgifter i en annan valuta (Euro) än den man har skatteintäkter i (kronor). En vågad spekulation som bör undvikas i framtiden, även om det skulle bli vinst den här gången.

För övrigt anser jag att Insättningsgarantin bör avskaffas. Det är orimligt att hårdkoppla ersättning för förlorade sparmedel, och samtidigt kunna minska personaltätheten för olika sorters omvårdnad mot gränsvärdet noll.

Ed: Jag vet inte om Dagens Industris Carl Thulin läst den här posten, men han nämner just remissinstansernas kritik mot propositionen. Eftersom han (förstås) inte länkar till källtexterna, så länkar jag till hans artikel för dem som vill gå till dem utan att behöva leta reda på dem själva, eller läsa hela propositionen.

Annonser

Written by viktualiebroder

02 december 2011 den 16:25

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s