Viktualiebrodern

Sveriges PTS säger som det är, när gör inlandsborna det samma tillbaka?

with 5 comments

Exploatering utan kommunikation undergräver överhetens legitimitet

På ett möte i Hammerdal i norra Jämtland sa Göran Marby, generaldirektör för Post- och Telestyrelsen som det var: Det är kommunernas ansvar att det finns fungerande telefoni i glesbygden.

Att staten har abdikerat var ingen nyhet, men man förstår varför regeringen då anslår pengar för ”Konsumentrådgivning” i samband med att kopparnätet läggs ner och telefonerna dras in i glesbygd.

Står du utan fungerande telefoni ska du känna att staten tar din oro och frustration på allvar. Därför får nu PTS i uppdrag att upprätta en slags ombudsmannafunktion dit du kan vända dig, säger it- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Göran Marby har alltså redan inlett en sådan ”konsumentrådgivning” på mötet i Hammerdal. Om han fått hammerdalingarna att känna att staten tar deras oro på allvar är väl mera tveksamt.

Göran Marby bekräftade att så är fallet. PTS har medel att skjuta till, men kommunerna måste vara medfinansiärer, för att ordna kommunikationer i de områden som ”blir över”.

– Det är det sättet folket har valt att ha det på i det här landet.

Men glesbygden producerar stora värden. Skog, malm och kraft. Värden som till stor del hamnar i svenska statens fickor via Sveaskog, LKAB och Vattenfall. Speciellt i Strömsunds kommun, där Hammerdal ligger, finns en hel mängd vattenkraftverk som kommunen inte får se mycket förtjänst utav. Det mesta går till Storsverige, till priser långt under europeiskt normalpris för el och de vinster som ändå skapas hamnar till största delen någon annanstans, hos E.ON och Statkraft och Fortum. (Sd i Strömsund har faktiskt motionerat om att kommunen bör exploatera vattenkraften mer. Att det i praktiken är ett separatistiskt krav blir lite lustigt när de har ”Sverige” i partinamnet.)

Som jag skrivit om tidigare finns ett direkt samband mellan överhetens närvaro och samma överhets legitimitet. När myndighetskontor läggs ner och allmänheten hänvisas till kontakt via telefon och Internet, blir det ett statligt intresse att garantera tillgången på sådana kommunikationsmöjligheter.

Om nu människor som ”väljer” att bosätta sig i glesbygden själva får ansvara för telefoni, då blir den logiska slutsatsen att människor som ”väljer” att bosätta sig där det är dåliga förutsättningar för generering av el, stål och skog också själva får ta det ansvaret.

Risken finns  att Glesbygdens ”folk” annars sitter vid köksbordet och väger för och emot om det inte vore bättre att välja att lämna ”det här landet”  och starta ett eget land, med en egen överhet och ett annat ”sätt” att ”ha det på” för att låna Marbys ord. Att det skulle finnas en ekonomisk bärkraft för ett självständigt Inland torde i alla fall stå ganska klart – koncessionsavgifter för naturresursutvinning och skatter på vinsterna enligt vad som är standard för råvaruproducerande länder borde räcka ganska långt – åtminstone betydligt längre än idag.

Tänk bara, telefoni, polis, sjukvård. Något som Storsverige i allt mindre utsträckning finner för gott att erbjuda.

No taxation without representation. Det gällde i Englands amerikanska kolonier på 1700-talet, och det gäller i glesbygden nu också, modifierat till No exploitation without communication. En miniminivå på bredband för hela Sverige är alltså ett svenskt egenintresse.

Annonser

Written by viktualiebroder

29 november 2011 den 10:07

5 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jag tackar för klargörandet. Ärligt talat trodde jag inte Göran Marby ville uttrycka sig så som han gjorde och som mediavinklingen sedan fokuserade på.

  Men PTS har, alla vackra ord till trots, inte så mycket att säga till om. Den, för mig, häpnadsväckande bristen på insikt om att det finns en koppling mellan överhetlig legitimitet att exploatera naturresurser och att garantera att lokalbefolkningen inkluderas i samhället kvarstår.

  Men en så genomgripande obalans mellan ekonomisk betydelse och medborgerligt inflytande som vi ser i den svenska glesbygden har, historiskt och geografiskt, alltid lett till separatistiska strömningar. Resterna av det svenska försvaret har uppenbarligen insett det, och övar mot det ”hotet”. Men rikspolitikerna tycks leva i vanföreställningen att Sverige är unikt.

  viktualiebroder

  30 november 2011 at 12:15

 2. Du skriver ”När myndighetskontor läggs ner och allmänheten hänvisas till kontakt via telefon och Internet, blir det ett statligt intresse att garantera tillgången på sådana kommunikationsmöjligheter.”
  Jag tror att det snarare leder till ett statligt intresse av att försvåra människors kommunikation så att de inte stör de viktiga mötena och framför allt de omfattande och komplexa luncherna.
  Det finns ett stort och oroväckande kommunikationsglapp mellan medborgare och politiker, och de har inget med upprivna kopparnät att göra. Inte ens om man står utanför riksdagshuset med en megafon tillsammans med ett par hundra kompisar kan man fånga en riksdagsmans uppmärksamhet. Bevisat i samband med FRA-demonstrationerna till exempel.
  Det känns som om den rätta metoden är att så här i en period mellan valen försöka kontakta våra företrädare och föra en dialog med dem. Och de som visar sig vara oförmögna att höra eller se våra viljeyttringar ser vi till att inte ge förtroende i nästa val.

  Jag kan stå ut med naturlig dumhet. Jag har mycket svårt att tåla arrogans.

  Webster

  13 december 2011 at 19:24

 3. #Webster
  Som Allan Edwall sjöng angående politikers intresse av att lyssna:
  Att höra på betyder bara höra
  Sen kan man göra som man tänkte göra

  viktualiebroder

  13 december 2011 at 21:58

 4. […] Kommunikationsmöjligheterna för dem som bor där minskar också stadigt. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s