Viktualiebrodern

Saxat ur Riksdagens motionsflod, del 2

with 3 comments

Helhetsintrycket

Att skumma igenom Riksdagens motionsflod är en ganska deprimerande läsning. Riksdagslönen på 57k i månaden är uppenbarligen otillräcklig(?) för att medge särskilt grundliga bakgrundsstudier för det allmänna motionstyckandet.

Frapperande är också hur många motioner som kan inrangeras i något av facken: Förbjud/straffa hårdare!, Spärra av/Skilj åt! och Kontrollera/Övervaka! Helhetsintrycket blir att de folkvalda är en samling ——, ——- och ——– människor med —————. Fyll i luckorna med lämpliga ord.

Det vore för övrigt intressant om det gjordes någon kvantitativt jämförande studie av hur andelarna i de tre ovan nämnda kategorierna varierat gentemot helheten över åren. Som ett mått på den mentala hälsan i landet. Något för en statsvetenskaplig handling?

Och så alla dessa förslag på nya muséer… Besöksnäringen som räddare ur alla ekonomiska trångmål…

Nå, jag har, i avsaknad av 57k i månaden, fått inskränka mig till att skumma igenom motioner inom Kulturutskottets, Justitieutskottets och Trafikutskottets räjonger. Och skall kommentera några av dem i en serie poster.

Bredband åt alla

Jag har ju skrivit en del om avvecklingen av elektroniska kommunikationsmedel i glesbygden och de frågor för Sveriges överhetliga legitimitet det i sin tur väcker. Vad jag kan se tar nio motioner upp frågan i stort.

2011/12:T354 Telefoni och bredband till alla, Betty Malmberg (m) med flera: Vill att PTS ska överväga att fastställa ett mål för en skälig lägstanivå på bredbandshastighet som 100% av alla företag och hushåll i Sverige ska kunna att få tillgång till år 2015 och år 2020.

Kommentar:  Pluspoäng för grundtanken, men minuspoäng för språket. ”Överväga att fastställa ett mål”…? Motionärerna  verkar inte riktigt vilja stå för vad de tycker.

2011/12:T422 Bredband till alla, Clas-Göran Carlsson (s) med flera: Stödet till bredbandsföreningar, med Tingsryds kommun som exempel, bör ses över.

Kommentar: Pluspoäng för att man vill erkänna värdet av lokala och spontana initiativ.Någon patentlösning i avlägsna delar av landet långt från Tingsryd är det förstås inte, men det hävdar man inte heller.

2011/12:T294 Teletjänster i hela Sverige, Krister Örnfjäder (s): Riksdag och regering måste (…) vidta åtgärder som möjliggör för människor och företag att verka i hela landet genom uppdrag till Post- och Telestyrelsen.

Kommentar: Pluspoäng för tydlighet. Minuspoäng för att någon motivering för ”Hela Sverige skall leva” inte ges mer än att människor skall ha rätt att vara bosatta där de önskar. Inga försök att övertyga dem som inte anser det. (Ed: Eller anser att var och en får stå för sitt eget livsval)

2011/12:T266 Ett bra bredbandsutbud i hela landet, Karin Enström (m): Regeringen gör bra saker och det är viktigt att regeringen får fortsätta göra bra saker.

Kommentar: Ööh…jaha(?). Och varför skrev du den här motionen?

2011/12:T251 Fungerande omställning till ny teleteknik, Isak From (s) med flera:Väl fungerande IT-infrastruktur behövs för telemedicin, för distansutbildning och för att medborgarna ska kunna ta del av det digitala samhället. Därför tydligare krav på PTS och samrådsplikt med berörda myndigheter.

Kommentar: Här är faktiskt en motion med en problembeskrivning, en klar argumentation och en avslutning med (nästan) konkreta förslag. Bäst i klassen.

2011/12:T241 Tillgång till bredband, Christina Karlsson (s) med flera: Angeläget att landsbygden har förutsättning att utvecklas, därför måste utbyggnaden av ADSL/fiber fortsätta så att alla medborgare får tillgång till minst ADSL.

Kommentar: Kort och koncis. Motsvarande tunn.

2011/12:T217 Tillgänglig mobil kommunikation i fjällvärlden, Maria Stenberg (s): Fjällen med stora vita fläckar för täckningen bör prioriteras vid ny mobilteknik, eftersom fast telefoni saknas och livsvillkoren där snabbt förändras (väder och olyckor). Också viktigt för statens representanter (naturbevakare) och turister.

Kommentar: Lite närsynt fixering vid fjällvärlden, men stort plus för beaktandet av de reala fysiska förhållandena på plats  (behovet av kommunikation relaterat till hur snabbt förhållandena ändras) och likaså för antydan om en insikt att tillgång till kommunikationer och myndighetsutövning/legitimitet hänger ihop. Samt den (oavsiktliga?) humorn. Vita fläckar i fjällregionen…

2011/12:T218 Bredbandsutbyggnad, Christer Engelhardt (s): Verkligheten stämmer inte med rättigheterna om ”funktionell tillgång” som stadgas i Lagen om elektronisk kommunikation. Måste bli bättre!

Kommentar: Det har han visserligen rätt i. Men Lagar är till för att hållas! slår in öppna dörrar i församlingen som just stiftar lagarna, men inte ansvarar för att de efterlevs. Måste bli bättre.

2011/12:T432 It-infrastruktur, Emil Källström (c) med flera: Täckning och hastigheter så dåliga att det lägger en hämsko på utveckling och hindrar människor från att bo och verka. Trots marknadens frihet finns ett statligt ansvar, regeringen bör fastställa en miniminivå.

Kommentar: Plus för att de nämner den väsentliga invändningen om vikten av marknadens frihet. Men den invändningen bemöts endast med slagordet att ”hela Sverige skall växa”.

Sammanfattning

Jag tycker att flera av s-motionerna med fördel kunde ha slagits ihop till en enda. Om Isak From med flera kompletterats med Maria Stenbergs argument, med lite om värdet av enskilda initiativ där sådana är möjliga från Clas-Göran Carlssons gäng, så hade Örnfjäder, Karlsson och Engelhardt varit obehövliga och av sex motioner hade blivit en bra.

Malmbergs och Enströms (m)-motioner känns ganska onödiga.

(c)-motionen känns ofullständig, lite alibikaraktär från det traditionellt landsbygdsvänliga centerpartiet.

Andra poster där jag kommenterar riksdagsmotioner här och här.

Lärdomar

Första lärdomen är förstås Froms med flera pedagogiska upplägg Problem – Argument – Förslag.

Men Stenbergs motion är den jag velat läsa om igen. Den har nåt. Jag kanske övertolkar, men jag tror så här: Först tar hon upp Fysik, kommunikation handlar om att meddela förändringar. När förändringar är svåra att förutsäga och sker snabbt blir behovet och nyttan av kommunikation större.

Sedan kommer den Mänskliga sfären, människans behov av trygghet att kunna få hjälp vid behov. Slutligen antyder hon (kanske?) varför det är något som faktiskt ligger i statens intresse att betala, att det finns ett samband mellan överhetens legitimitet och möjlighet till kommunikation.

Det tycker jag är en väldigt stark argumentationskedja. Fysik (hur man ”upplever”), Människan (hur man ”känner”) och Social maktbalans (vad man ”tror” är ett stabilt tillstånd).

Som sagt,  jag kanske övertolkar. Men den här argumentationskedjan ”känns” som något att vilja följa om man kan.

Fysik +  Psykologi + Spelteoretiskt ekvilibrium = Politik

Annonser

Written by viktualiebroder

06 november 2011 den 11:47

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det är nog bra att få lite perspektiv på vad som egentligen försiggår i riksdagen. Jag menar att vi lär knappast lida brist på folk som kan författa betydligt bättre motioner än så inom vårt eget parti? (nu talar jag om tänkta riksdagskandidater)

  En annan grej, detta illustrerar nyttan av att samarbeta kring motioner i stället för att skriva dem på egen hand. Något att uppmuntra våra egna medlemmar till?

  Christer

  06 november 2011 at 13:00

 2. Precis vad jag tänker också. Det är bra att lära sig och försöka se vad man tycker är bra. Och samarbete är bäst, men jag tror att nån måste börja så att andra kan kritisera och göra bättre. Att brainstorma tror jag inte fungerar lika bra.

  Ed: Egentligen var jag först bara ute efter att se vad det motionerades om som kunde vara intressant att rapportera om. Försöka lära sig något av det var något som kom först senare

  viktualiebroder

  06 november 2011 at 16:37

 3. Tack för att du tagit dig tid att gå igenom och rapportera om motionerna. Mycket intressant läsning som uppskattas 😀

  @collentine

  07 november 2011 at 18:05


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s