Viktualiebrodern

Teflonmannen

with 17 comments

Gammelmedias svek

Jag ser att Kriminalvården vill få förbudet mot ensamarbete på häktet i Flemingsberg upphävt. Något annat vore naturligtvis inte möjligt, därför att pengar saknas för fler anställda, och Kriminalvården kan helt enkelt inte vägra ta emot personer som häktas.

Det finns åter anledning att tala om hur den massiva satsningen på teknisk ”säkerhet” på fängelser och häkten fört med sigstora kostnader att personalstyrkan som en direkt följd måst bantas. Det är nämligen en generell lärdom att dra av detta – tekniska lösningar för övervakning som en väg till ”säkerhet” är kontraproduktiv, och leder i själva verket till mindre säkerhet då det dränerar samhället på resurser.

Ed: Nu är nerläggningar åter på tapeten. Och samtidigt kritiseras Kriminalvården för att de redan nu ”kapar hörn” och missar både självmordsbenägna (Socialstyrelsen) och allmänna val (Justitieombudsmannen). Det lär inte bli bättre med ännu fler besparingar som en följd av de skenande fasta kostnaderna.

I det speciella fallet av fängelser och häkten finns dessutom en utpekbar person bakom: Thomas Bodström. Som justitieminister var det han som var direkt ansvarig för denna ensidiga gökungesatsning på teknisk ”säkerhet” på fängelser och häkten. Att den satsningen dessutom var förbunden med en typ av öppen korruption och fingrar i syltburken som vi före händelserna i Göteborg knappt sett i Sverige var närmast logiskt. Pengar som spenderas utan hjärnan inblandad, hanteras utan hjärta.

I en fungerande demokrati med en vital press, hade Bodströms namn dykt upp i samband med det brutala mordet på häktet i Flemingsberg. Men inte – där är Tobleroneskandaler och bidragsfusk viktigare (inte för att det i och för sig är oviktigt).

Istället får vi en ”kungamakande”, närmast inställsamt lååång intervju med personen ifråga i Dagens Nyheter. Men inte ett ord om fängelser och häkten. Inte heller de 16807 som fick stå med lång näsa efter att ha kryssat Bodström i riksdagsvalet 2010 men som fick se honom istället skolka och resa till USA bevärdigas med ett omnämnande.

Detta är alltså den gammelpress som berömmer sig av att kritiskt granska makten.

En bloggare som däremot inte tigit är Johan Westerholm. Hur han kan vilja vara i parti med en sådan som Bodström är för mig en gåta.

Annonser

Written by viktualiebroder

02 november 2011 den 18:33

17 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det är klart att ensamarbete vid häktena måste vidhållas, när äldreomsorgen behöver mer personal blir det tummen ner, det kostar för mycket. Då är det ändå människor som byggt landet Sverige och skött sig klanderfritt hela livet. Men när det kriminella kostar mer pengar, då är det inget snack, då hörs tongångar kriminalvården måste få kosta, vi är väl ett civiliserat land, tänk om detta synsätt även kommit de äldre till del.
  Varför tittar man inte på andra länder i fråga om säkerhet på häkten och fängelser, hur har andra länder löst frågan? Jo, mycket enkelt, våldsamma personer måste bära bojor till händer och fötter när de transporteras mellan cell och rastgård. Hur åstadkommer man detta? Genom att den intagne får sticka ut händerna genom en lucka i celldörren samt via en lucka ner till mot golvet påsättes fotbojor, efter detta kan celldörren öppnas och den intagne transporteras till rastgården, där samma procedur återupprepas.
  Om detta redan varit implementerat hade väktaren vid Huddinge häktet varit vid liv i dag.

  Lars

  03 november 2011 at 11:24

 2. Din simplistiska syn blir dyrare i längden.

  Och att brutaliseringsprocessen skulle stanna vid fängelser och häkten, och plötsligt skulle innebära mera omsorg för äldre (eller någon annan) är naivt. Tvärtom sprider sig brutalitets- och förenklingstänkandet snabbt i ett samhälle. Evolutionen har inte försett (de flesta) människor med en pannlob för inget. Det går inte att avstå från att utnyttja den bara ibland, utan konsekvenser vid andra tillfällen och i andra sammanhang.

  Det drabbar alla. Och kriminaliteten kommer alldeles, alldeles säkert att öka om det ”normala” blir att reagera simplistiskt reaktivt efter en ytlig analys av verkligheten.

  viktualiebroder

  03 november 2011 at 12:06

 3. Teflonmannen *stort skratt*

  Det är nog så enkelt Broder – att vissa människor får bra betalt för att inneha både hud av teflon och hjärnor av teflon. Carl Bildt är ett annat teflon-exempel, liksom den bleke migrationsministern som ser likadan ut utanpå som han förmodligen är inuti.

  Gammaldags patriarker av Ghadaffi eller Stalintyp hade i alla fall den stora fördelen att inneha ett tydligt avläsbart känsloliv. Raseriutbrott, tårar, ömhetsbevis i sentimentalt överflöd….samt teflon till vardags.

  Frågan är vem som är mest livsfarlig?

  Gunnel Gomér

  03 november 2011 at 15:13

 4. #Gunnel

  Det är den manipulativa förmågan i kombination med de reaktiva och kortsiktiga handlingarna (något inom treklövern fysisk avspärrning – förbud – övervakning ligger alltid närmast till hands) som är den farliga (och smittsamma) kombinationen.

  De ytliga känsloutspelen är spel för galleriet när charmen inte räcker till.

  Bildt och Billström är ändå inte av den sorten.

  viktualiebroder

  03 november 2011 at 15:32

 5. Lars, en reflexion…

  Jag är så antik att jag jobbat på gamla Långholmen som fångvaktare. Samt på gatan med narkomaner, varav en del gränspsykotiska.

  Du tror att det är lätt att veta vem som är en våldsam person? Det vet man inte…förrän efteråt. Men vi vet en hel del om vilka situationer som framkallar våldsutbrott. Det är allt sådant som innebär hög grad av integritetskränkning och av-individualisering. Att tränga en människa in i ett hörn, behandla en människa som ett ting. Hand & fotfängsel hör till det mest laddade situationerna, just när de ska av och på. Samt kroppsvisitation ända in i kroppen.

  Våld är ”situationsbetingat” i emotionell mening. Våld kan också vara ”instrumentellt”, dvs. användas kallt medvetet för att nå vissa mål.

  Den högsta säkerheten når vi inte genom bojning, beväpning mm. Utan genom att arbeta för att skapa en social situation som är respektfull och avslappnad…MEN…med två eller tre fångvaktare vid transporter. Det förebygger det instrumentella våldet, det lönar sig inte. Det förebygger också förnedringssituationer, som upplevs så outhärdliga att folk börjar slå och sparka vilt.

  Häkten är platser med maximal ångestnivå! Allt som höjer ångestnivån är våldsframkallande. Och djupt inhumant. En häktad är en ”ännu icke dömd” – och ska så behandlas.

  §§§

  Ensamarbete vid häkten är djupt inhumant. I synnerhet mot personalen. Glöm aldrig bort att häktespersonal är inlåsta i samma grå tristess och höga ångestnivå som fångarna. På trånga utrymmen. Bara människor kan hjälpa upp denna nästan outhärdliga miljö.

  Gunnel Gomér

  03 november 2011 at 15:36

 6. ”Bildt och Billström är ändå inte av den sorten.”

  Jo, Bildt. Han är charmerande. Jag har träffat honom på hans tjänsterum, när han var statsminister. Jag var djupt skakad av att tycka om honom! Hans främsta tillgång är humor, dvs. en förmåga att se en situation ”utifrån” och behandla den med lättsamhet och förståelse av absurditeten. Men Teflonet…det har betydande tjocklek hos honom. Han är påtagligt intelligent och ”leker” med människor och situationer, dvs. har hög manipulativ kompetens.

  Gunnel Gomér

  03 november 2011 at 15:55

 7. #Gunnel

  Lars har kopplat bort de sidor du vädjar till, och om han alls läser det du skrivit avfärdar han det med förakt och ser Dig som den som är omoralisk.

  Men apropå att mera statisk, tekniskt baserad ”säkerhet” ger mera våld, så ökar nu bilrånen under hot i takt med att bilarna blivit mera svårstulna.

  Vi är alltså tillbaka på en tidigare ruta, men har lagt ner enorma summor på ”säkerhet”, och fått mera traumatiserade brottsoffer på vägen dit.

  Vilket är i linje med ”förväntningarna”.

  viktualiebroder

  03 november 2011 at 15:58

 8. Jo Broder, jag är allmänt föraktad av hierarkiska personer som tror att schysst uppförande kan tvingas fram genom överordning och bestraffning *rycker på axlarna* So what? Jag vet att de inte har mycket att tillföra, det är mest dominans-fantasier. Som inte har hållbarhet i verkliga livssituationer. Framför allt innehåller fantasierna ingen preventiv insikt, bara ad hoc-lösningar. Som om allt utspelades i ”nu”? Som om ”då” och ”sen” inte existerade?

  Säkerhet? Det finns ingen annan trygghet än den vi kan finna bland hyggliga medmänniskor. Vad som helst kan hända när som helst. Det kanske mest anmärkningsvärda är att riktiga hemskheter händer så pass sällan? För de flesta av oss aldrig. Till och med på häkten är riktiga hemskheter ovanliga.

  Gunnel Gomér

  04 november 2011 at 13:54

 9. #Gunnel

  Psykopater föraktar alltid ”de andra” därför att ”de andra” inte vill acceptera deras svartvita maktvärld som en fullständig bild av verkligheten. Därför kan man heller inte nå psykopaterna genom att argumentera utifrån saker (moral, känslor) som de faktiskt inte kan förstå. Det är ju just det som är deras handikapp, att de inte ser att människan är mer än så. De tror ju på fullt allvar att deras svartvita syn skulle ha ett högre evolutionärt överlevnadsvärde, utan att beakta tidsaspekten.

  Jag tror som Lobaczewski att en naturvetenskapligt baserad förståelse av människan som social varelse, och naturvetenskapligt förankrade argument, är den enda framkomliga vägen för att hålla tillbaka deras inflytande och hindra att deras handikapp smittar och påverkar andra att stympa sig själva för att också bli motsvarande handikappade. Och i förlängningen, och det är oron för det som är min drivkraft att skriva och att vara medlem i Piratpartiet – omformar samhället efter sin fason. Det är ju ett återkommande tema i världshistorien.

  Ja matematisk statistik för att visa på de objektiva riskerna av deras oöverlagda risktagande är också en källa att ta fram argument ur.

  Att däremot bekämpa dem med moraliserande och ideologi tror jag inte på. Tvärtom har de då istället tagit över sådana moraliskt och ideologiskt baserade rörelser – som påven tog över kristendomen och ”proletariatets diktatur” tog över socialismen.

  Vem som nu skall klara av det. Inte jag i alla fall. Har väl egna brister. Men jag kan inte tiga heller.

  Och ja, tidsförståelsen är väsentlig i sammanhanget. Det är därför också alkoholen är så attraktiv och farlig, att den tar bort ruelsen för det som varit och ångesten för framtiden. Och i efterhand minnet för det man gör i avsaknad av ruelse och ångest (tänker på debatten om ansvaret för vad man gör under berusning)

  viktualiebroder

  04 november 2011 at 14:14

 10. *nickar*

  Kanske har du rätt om den naturvetenskapliga förståelsen av människa och socialt liv? Utan den klarar vi oss inte. Men bara den…njääää? Freud var ju påtagligt ”naturvetenskaplig”. Hans allra största insats var nog att befria mänskligheten från ”utanförliggande” orsaker – typ Djävulen, mylingar och skogsrån som får oss att ställa till tokigheter. I stället förlade han allt inom oss själva, även ansvaret. Tungt! Slutsatsen blir det antika mottot ”Känn dig själv!”

  Psykopater, jag är mer återhållsam än du i denna klassifikation. Mer benägen att ånyo luta mig mot Freud. Hans tes att vi vantrivs i kulturen – den hänger samman med VILKEN kultur vi faktiskt har. Freud kallade den ”sado-masoschistisk” och det var inte erotik han tänkte på. Utan det grundläggande mönstret av under&överordning, det auktoritära och det auktoritetsbundna. Som han ansåg vara sjukligt, inte i överensstämmelse med människans natur.

  De föraktande och hierarkiska utanförläggande personer vi möter, t ex i häktesdebatten, ska vi anse dem förlorade? Eller bara veta att de är auktoritetsbundna och därför tydligt och tungt sätta ned foten framför näsan på dem? Genom demokratiskt majoritets-förtryck?

  Gunnel Gomér

  04 november 2011 at 17:43

 11. Bara en drogpolitisk kommentar…du skrev:
  ”Det är därför också alkoholen är så attraktiv och farlig, att den tar bort ruelsen för det som varit och ångesten för framtiden. Och i efterhand minnet för det man gör i avsaknad av ruelse och ångest (tänker på debatten om ansvaret för vad man gör under berusning)”

  Ja, men den drog som mest effektivt av alla nästan låser en människa i ”nuet”…det är cannabis. Legaliserings&avkriminaliseringsdebatten ska ses i detta perspektiv. På många sätt är cannabis ett trevligt rusmedel, men ur denna synpunkt är det *usch* Det är därför tonåringar är så ömtåliga för cannabis effekter.

  Gunnel Gomér

  04 november 2011 at 18:12

 12. Lobaczewski menar att en del av dem är förlorade, och att de, förutom att genom öppen argumentation inte kunna utöva inflytande på andra och på politiken, skall hanteras genom att dels ”sätta ner foten” framför dem och genom ”förlåtelse” och någon form av acceptans som individer. Men jag har inte trängt in i exakt hur han resonerar, ännu mindre tänkt själv.

  Många är däremot påverkade genom yttre inflytande, ”stympade”, och de menar han som psykiater kan, tja, botas eller räddas hur man nu vill se det.

  Ja, det uppenbara i att en miljö med stora socioekonomiska klyftor eller rena orättvisor ger näring åt sådant tänkande, både hos de över- och de underordnade, gör det viktigt att försöka ändra på sådant. Inte jämlikhet då (som ett absolut koncept), men ”fairness”.

  Ed: Men det är genom öppenhet och sanning, ”dagsljus” som de förenklade resonemangen skall bekämpas så att de inte smittar och förgiftar hela samhället. Historien lär oss vad som händer då.

  viktualiebroder

  04 november 2011 at 18:19

 13. Bara för att förtydliga så är jag inte drogliberal utan mera pragmatisk Vad är egentligen möjligt utan en massa andra följdproblem? Men jag vågar mig inte på att debattera det med dig 🙂

  viktualiebroder

  04 november 2011 at 18:21

 14. Jämlikhet är inget ”absolut”…annat än som ideologisk grundbult i en Demokratisk Ordning. Som ”värde” i ett system. Jag tror att människor huvudsakligen är egalitära – av naturen. Barn är t ex hämningslöst egalitära. Men yttre förhållanden kan förändra denna naturliga ordning, t ex stadskulturers behov av ackumulering eller naturliga nödsituationer, hårda villkor.

  Vi vet alla att vi inte är likadana, inte heller lika bra (i bemärkelsen kompetenta). Jag är överlägsen dej i förståelse av drogernas dimensioner, men det gör bara dig & mig jämlika. Eftersom du är fan så mycket bättre på annat 🙂 Jämlikhet är ett slags erkännande av Den Andre, en vilja att upprätta balans, ett utbyte där båda känner sig väl till mods.

  Visst finns snöpta människor, outvecklade människor, djupt skrämda människor. Men jag har sett så många börja blomma…ibland sent i livet. They call it Love…eller Jesus-patentet eller så 🙂

  Ska vi sluta denna tråd…temat vandrar hit och dit? I botten handlar häktes-debatten om rädsla.

  Gunnel Gomér

  04 november 2011 at 22:32

 15. Vet du…jag gillar inte de här gula smilysarna. De är för STORA.

  ^_^

  Gunnel Gomér

  04 november 2011 at 22:33

 16. #Gunnel
  Mitt ”vetande” är fragmentariskt och desintegrerande…. ”Mycket vet vi, men lite har vi lärt oss. Måtte maktlösheten segra och blotta sitt mäktiga inre” som Jacques Werup skrev i en dikt.

  Nä, smileysar är inget för oss ”dystra utilitarister”…

  What’s so funny ‘bout peace love and understanding?

  viktualiebroder

  05 november 2011 at 13:39

 17. […] kritiserar beslutet att bygga de penningslukande högsäkerhetsfängelserna (det har jag också varit kritisk mot), och menar att mera kunskap hade kunnat ändra beslutet (medialogiken tog över istället), så […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s