Viktualiebrodern

Felallokering av resurser minskar tryggheten (och välståndet)

with 6 comments

Säkerhet handlar om människor, inte om teknik

Jag ser i Dagens Nyheter att polisen allt oftare prioriterar bort brottsbekämpning på grund av resursbrist.

Jag ser också att Skatteverkets krav på kassaregister snart skall omfatta också ambulerande torghandlare. En oerhörd kostnad på samhällsnivå, men med en mycket begränsad, för att inte säga negativ, avkastning utanför den rent fiskala sidan. ”Någon annan” betalar är inte bättre för att det råkar vara en statlig myndighet som suboptimerar sin egen myndighetsutövning i sublim likgiltighet för det allmänna bästa.

Allt mera resurser satsas på kameraövervakning. Och allt större kostnader, olägenheter och brottsrisker vältras över på enskilda när staten vägrar ta ansvar för sitt eget betalningsmedel, kontanter, och istället lägger över det på andra i en katten-på-råttan-och-råttan-på-repet-kedja till dem som till slut inte kan skicka den vidare. Den viktigaste följden är att de kriminella anpassar sig och går runt hindren. Vilket leder till ständigt nya krav på mer av kostsamma så kallade ”investeringar” i säkerhet. Som inte leder till säkerhet, eller trygghet, utan endast till en fortsatt kapprustning.

Är detta då en rimlig resursallokering på samhällsnivå för att minimera brottsligheten och maximera tryggheten?

Nej. Allt talar för att det är risken för upptäckt, brottsbekämpande myndigheters synlighet och sociala åtgärder (inklusive migrationspolitiken – det måste sägas) som kan åstadkomma detta. Med människan som gemensam nämnare.

Kostnaderna för en satsning på tekniska system för att bekämpa kriminaliteten dränerar samhället på resurser för en sämre verkan än en satsning på mänskliga faktorer (inklusive polisen) hade haft. Den dräneringen gör oss fattigare i genomsnitt och innebär i sig en ond spiral som ökar incitamenten för att välja en kriminell livsstil.

Piratpartiet motsätter sig Övervakningssamhället. Också, och inte minst, av ekonomiska skäl. Det gör oss både fattigare och mera otrygga.

Men även önsketänkande nostalgilagar, som innebär en felallokering av de resurser polisen faktiskt har, som när sex poliser stormade en lägenhet i Göteborg för att säkra bevisning i ett fildelningsmål,  bör ändras. Upphovsrättslagen har av den tekniska utvecklingen gjorts omöjlig att upprätthålla utan orimliga kostnader på en samhällsnivå och utan orimliga övergrepp mot enskilda. Upphovsrätten bör därför reformeras, och den tekniska utvecklingen för kopiering och distribution av kultur bejakas.

Teknik kan göra positiva saker för människor. Underlätta livet. Men hindra och lindra onda saker i världen (inklusive onda människor) kan bara människor göra.

Annonser

Written by viktualiebroder

27 september 2011 den 10:36

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Dom är inte alls underbemannade. Nej resursfördelningen är i stället helt fel och det värsta av allt, oviljan hos polisen. Stora resurser har lagts på trafiken. hastighetsövervakning, utandningsprov, allt annat som är totalt oviktigt. Klart det tar resurser när det kommer gäng av poliser på upp mot 20 stycken i minst 10 st. bilar och kontrollerar farten och nykterheten. Minst hälften av dom där skulle kunna göra annat. det finns ju fartkameror för fan. Nykterhetskontroller är även detta bara nonsens. 0,2 promille, detta är ju löjligt! Det är är väl ingen som är berusad med 0,2 promille och heller inte 0,8. Men detta är visst det viktigaste.
  Okynneskörning håller dom på med med sina bilar.

  karlsson

  27 september 2011 at 11:41

 2. #karlsson
  ”Minst hälften av dom där skulle kunna göra annat. det finns ju fartkameror för fan.”

  Nej, jag är övertygad om att du har fel. Stickprovskontroller är mera kostnadseffektiva än fartkameror. Människor är mera effektiva än teknik för att hindra saker och på att förändra attityder, det var liksom poängen med det jag skrev. Teknik är bra på att göra väldefinierade positiva saker, men dåligt på att hindra negativa, som kan se ut på oändligt många olika sätt som inte alla kan förutsägas.

  Sen hur polisen faktiskt lägger de resurser de har hänger ihop en hel del med vilka krav på ”effektivitet” de har på sig och hur de jämför äpplen och päron. Vilket i sin tur hänger en hel del ihop med vilka chefer de har, och det negativa urvalet till de positionerna. (När kortsiktig effektivitet prioriteras framför långsiktig hållbarhet ökar andelen psykopater på ledande positioner – det gäller i allmänhet och också för polisen Vilket också förklarar varför det förekommer rent fusk eller stjäls av poliser)

  viktualiebroder

  27 september 2011 at 11:49

 3. Säkerhet bygger på kunskap och handlingsfrihet, är ett annat sätt att formulera det. Detta kan examplifieras med en helt annan sorts säkerhet, tänk dig en arbetsplats med risker. Med kunskap om det farliga så har du förstånd att akta dig, såvida du har handlingsfriheten att kunna akta dig. Detta betyder också att det uppenbart farliga inte är farligt, det är det dolt farliga som är farligt eftersom det inte går att akta sig för det man inte vet om. Å för de som inte har vett att akta sig, t ex. sådana med dödslängtan kan vi ändå inget göra.

  De exempel du tar upp har inte ett dugg med säkerhet att göra, även om de som vill införa det gärna använder det som ett argument. Dina exempel handlar om oansvar, hur apparatniks på diverse myndigheter (men även företag) använder hela sin fantasi för att hålla sin rygg fri, precis så som du skrev ”suboptimerar sin egen myndighetsutövning i sublim likgiltighet för det allmänna bästa”. Varje gång en byråkrat ropar efter nya regler att följa, så begär de egentligen att få slippa ansvar, att istället kunna peka på de nya reglerna och i allt väsentligt säga ”Men jag lydde ju bra order..”

  Det finns ett ordspråk som säger att det som skiljer en bra polis från en dålig, är förmågan att begripa vad man skall se mellan fingrarna med och låta passera. Återigen det där om handlingsfriheten, polischefen har förtroende för sina underställda och låter dem ta det där ansvaret det faktiskt innebär att prioritera. Jag är helt övertygad om att den enskilde rent praktiskt arbetande polisen gör helt andra prioriteringar än de karriärklättrande oansvariga apparatniksen högre upp i hierarkin, bara de var betrodda. Det som saknas genomgående i dagens samhälle tror jag kan sammafattas i ordet tillit. Idag präglas samhället allt mer av misstänksamhet och oansvar.

  steelneck

  27 september 2011 at 12:34

 4. #Steelneck
  Tillit byggs genom att främlingar löser uppkommande problem tillsammans, genom att tillämpa enkla regler i praktiken. Den mest inflytelserika ”skolan” för sådan fostran är trafiken, där just enkla regler måste tolkas om och om igen. Men trafikpolitiken de senaste decennierna har tvärtom inriktats på apartheid, fysiska avspärrningar och ”nollvisioner”. Allt mindre av regler och möten mellan främlingar.

  Det leder inte enbart till att de initialt goda resultaten av nollvisionen nu börjat vända igen, och en större antagonism mellan olika trafikslag (”Trafikmaktordningen”)- det har också inneburit ett förlorat tillfälle till just sådant byggande av tillit mellan främlingar.

  En avprogrammering, en ”hjärntvätt” om man så vill.

  viktualiebroder

  27 september 2011 at 19:18

 5. Poliser berättar att det inte är tillåtet att skicka ut patruller med enbart kvinnliga poliser som första patrull till larm där våld kan misstänkas. Därför tror jag att antalet tillgängliga patruller i verkligheten är betydligt färre än vad som polisen anger och det är kanske inte så konstigt att de avstår från att åka på larm.

  herr blå

  27 september 2011 at 22:22

 6. #herr blå
  Intressant, tack för den upplysningen.

  Jag antar dock att det inte finns några löneskillnader, utan att de kvinnliga poliserna får samma lön, trots att de inte gör samma arbete.

  viktualiebroder

  28 september 2011 at 07:48


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s