Viktualiebrodern

Kameraattrapper och lagen

with 4 comments

Oredligt förfarande eller ofredande?

Sammanfattning: Jag föreslår ett tillägg till Lagen om allmän kameraövervakning, så att också uppsättande av kameraattrapper blir tillståndspliktigt.

Jag ser i Dagens Nyheter och i Aftonbladet att någon hittat en kamera uppsatt i ett duschrum i damernas omklädningsrum. Om kameran är fungerande antar jag att handlingen kan rubriceras minst som ofredande, enligt Brottsbalken, kapitel 4 § 7

Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

I förklaringarna till lagen innefattas också ”fönstertittande” i begreppet ofredande, vilket torde täcka också kameraövervakning. Det fanns ju också ett fall med en hyresvärd som filmade sin kvinnliga hyresgäst i badrummet för några år sedan. (se hos Mark Klamberg). I det fallet var dock brottsrubriceringen grovt hemfridsbrott, eftersom det skedde i någons privata badrum.

Men om nu kameran inte fungerar, bara är en attrapp? Är det då fortfarande ofredande (alternativt hemfridsbrott)? Den skapar ju samma subjektiva känsla hos den som utsätts för den. Hur ser lagen egentligen på kameraattrapper generellt?

Kameraövervakningsutredningen

Den som går till utredningen om en ny kameraövervakningslag, 2009:87, blir inte mycket klokare

En attrapp är inte en övervakningskamera och omfattas därmed
inte av lagen om allmän kameraövervakning. Det har inte legat
inom ramen för vårt uppdrag att överväga ett förbud mot attrapper
eller oriktiga påståenden om att övervakning sker. Vi har inte
kunnat se att problemet är så stort att vi ändå skulle överväga ett
förbud. (sidan 226, pagina 234)

Man undrar varför. Förutom att en kameraattrapp kan uppfattas som lika mycket ofredande som en riktig (eftersom man inte vet), kan det också röra sig om ett brott mot en annan paragraf i i Brottsbalken, kapitel 9 § 8 om oredligt förfarande

Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, förfar oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för oredligt förfarande till böter eller fängelse i högst två år.

Rättsläget

Faktum är att i USA redan en fastighetsägare som satt upp kameraattrapper förlorat en stämning mot en person som ansåg sig därigenom ha blivit vilseledd att tro att säkerheten var större än den faktiskt var, och därför inte skyddat sig ordentligt själv, utan blivit bestulen, överfallen eller fått egendom förstörd.

By placing the camera in the parking lot you have implied a level of security which is not real and does not exist. If the girl is attacked, robbed or worse you could be found liable and responsible for damages, injury and restitution.

Några tänkbara scenarior resoneras det kring  här. Nu är stämningsivern inte lika stor i Sverige. Här är det, i det rättsvakuum som uppstått genom att kameraövervakningsutredningen passat i frågan,  fullt lagligt att sätta upp hur många attrapper som helst. För att inte tala om skyltar som varnar för kameraövervakning. Det är åtminstone länsstyrelsens i Umeå uppfattning (fast deras kollegor i Gävleborg tycker annorlunda). Nobina som driver busstrafiken i Umeå har tydligen satt det hela i system. Också i Gästrikland, trots länsstyrelsen där alltså. Brottsförebyggande Rådet verkar inte heller ha några invändningar utan skriver tvärtom, under rubriken ”BRÅ rekommenderar” (sidan 16)

Större täckning av platsen med kamerorna ger bättre
effekt. Attrapper kan också avskräcka

Men som en artikel i tidskriften Surveillance & Society konstaterar

Following this line of legal argument, an interference with
the right to privacy can not only be caused by gathering data but by causing a person to adapt
his or her behaviour. A focus on the reaction to surveillance means that privacy issues arise not only where the person is in fact under surveillance but also where she or he believes s/he might
be. Thus a dummy camera or even a sign indicating surveillance becomes privacy relevant. (sid 10-11)

Det är därför märkligt att uppsättandet av kamerattrapper inte verkar regleras alls i svensk lag.

Att sätta upp attrapper kan vara oredligt förfarande på två sätt

Stämningsivern är som sagt mindre i Sverige än i USA. Men jag undrar också om inte tilltron till den ”säkerhet” som övervakningskameror ger också är lägre. Som jag ser det med all rätt. Endast en mindre del av tiden ser någon på bilderna även från äkta kameror. Ofta fungerar inte inspelningen. Och även om allt fungerar är bildkvaliteten oftast för låg för att kunna användas. Och givetvis ställer kriminella om till att använda ”ombud” som, på grund av låg ålder eller förståndshandikapp i princip är immuna mot straff. Eller blivit utpressade av de egentliga gärningsmännen.

Det andra sättet på vilket ett uppsättande av kamerattrapper kan utgöra ett ”oredligt förfarande” är, om det påverkar den lurade att ändra sitt beteende så att vederbörande lider skada. På det kan förstås de i vanlig ordning fantasibefriade, som bedömer andra efter sig själva, hävda att det i så fall enbart hindrar dem från att begå brott, och att några andra ”skador” av ett ändrat beteende inte finns.

Men bara för att man inte omedelbart kan föreställa sig olika lagliga skadliga effekter av att luras tro att man är övervakad, innebär det inte att sådana inte finns. En allmän försiktighet och rädsla att göra fel kan få stora konsekvenser för människor med små psykiska marginaler.

Jag menar att ett uppsättande av kameraattrapper i många fall utgör ett oredligt förfarande som faller under BRB kapitel 9 § 8.

Förslag till lagändring

Ett krav på bygglov för att uppföra en byggnad gäller oberoende av vilken funktion byggnaden har, eller om det ens är en byggnad. Ett bullerplank är också bygglovspliktigt. Ett helt genomskinligt hus av glas är det likaså. Att det krävs tillstånd har inte ett dugg med funktionen hos byggnaden att göra, utan om i vilken mån den kan tänkas påverka omgivningen.

På samma sätt borde tillståndsgivning för övervakningskameror på offentlig plats inte som nu vara avhängigt om någon bild- eller videoupptagning faktiskt sker, utan det som borde kräva tillstånd är den eventuella påverkan på andra människors beteende det faktiskt har.

Lämpligen läggs ett tredje stycke till i § 2 ”Med övervakningsutrustning avses i denna lag”, i Lag om allmän kameraövervakning, 1998:150

3. Med TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar enligt stycke 1 jämställs även anordningar ägnade att ge intryck av sådan utrustning.

Ed: Nu sätts även fartkameraattrapper ut enligt Dagens Nyheter 140729.

Annonser

Written by viktualiebroder

19 augusti 2011 den 18:15

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Fullkomligt lysand! Jag håller med dig fullstädigt och ser det som självklart att detta blir en del av piratpartiets sakpolitik och gjorde ett inlägg om det i motionsförslag på forumet för att det inte ska glömmas bort inför nästa medlemsmöte.

  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=270799

  Tommy

  03 december 2011 at 22:56

 2. 🙂

  Jag skall försöka komma till skott själv och lämna in flera motioner till vårmötet.

  viktualiebroder

  04 december 2011 at 09:44

 3. Hej
  Kan man ha en kamera uppsat på en sjöbod där kameran är riktad emot en badstrand. Är det laglgt att ha kameran som kameraattrapp om den inte är aktiv.

  Om det är en kameraattrapp kan man då tillämpa paragraf 9§7 eller ofredande Kapitel 4§7.

  kristian arthur

  20 februari 2012 at 14:29

 4. #Kristian
  Som jag tolkar lagen och förarbetena då så är det fritt fram att sätta upp attrapper. Att jag tycker att det kan vara ofredande eller oredligt förfarande (och att lagen borde ändras) är det nog ingen jurist som bryr sig om…

  Men det gäller bara för en attrapp som är ett tomt skal. Om kameran faktiskt fungerar så hjälper det inte att den är avstängd – den kräver tillstånd i så fall. Om någon anmäler så åker du dit.

  Som skett i Båstad.

  viktualiebroder

  20 februari 2012 at 14:54


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s