Viktualiebrodern

Nätanonymitet: Abilene-paradoxen och föräldralösa åsikter

with 19 comments

Två mera sällan framförda argument för nätanonymitet

Inom sociologin finns det något som kallas för ”Abilene-paradoxen”. Abilene är en het och dammig stad i Arizona, inte precis platsen för en utflykt.

Ingen vill egentligen göra en utflykt till Abilene, men var och en tror att de andra vill, och ställer därför upp och visar sig hövligt och klädsamt  entusiastisk. ”Tillsammans”. Efter att ha kommit hem efter en tråkig dag i Abilene, med  en ansträngande bilresa fram och tillbaka, visar det sig att ingen egentligen ville från början. Men hade någon varit öppet tveksam innan utflykten, hade hon eller han framstått som egoistisk och ”partybroms”. Och blivit nedröstad.

Jag tror att många av oss kan känna igen sig i en sådan situation.

Att undvika resursslösande Abilene-paradoxer i samhällslivet är ett starkt argument för kommentarsanonymitet. – One effective strategy for avoiding the Abilene paradox is using anonymous idea submission. Om någon, utan att röja sig, på förhand kunnat föra fram sina tvivel på att en utflykt till Abilene skulle vara så trevlig, hade frågan lyfts och också de andra hade kunnat ställning utan känslomässiga låsningar och stigmatisering och, förhoppningsvis, kommit fram till att det funnits många bättre sätt att tillbringa dagen än att åka till Abilene.

Man kan förstås tänka sig att någon med något socialt handikapp ändå skulle höja rösten. Eller att någon som avsiktligen bortser från sociala konventioner, av sanningslidelse, parrhesia eller narcissistisk störning, skulle göra det.

Men då är det bättre med möjligheten till anonyma invändningar, eftersom socialt handikappade eller ”jobbiga” typer är underrepresenterade i ”trevliga” sociala sammanhang. Och enkelt kan avfärdas utan djupare analys. Av uppenbara skäl.

Föräldralösa synpunkter

Ett ytterligare skäl för bevarad anonymitet är problemet med åsikter – synpunkter som man själv inte omfattar (och därför inte vill stå för), men som är väsentliga för debatten. Föräldralösa synpunkter helt enkelt.

Den som tar ansvar för sådana föräldralösa åsikter kan råka mycket illa ut.

Jag skulle vilja jämföra kravet på avskaffad anonymitet med rösträttsreglerna för hundra år sedan då kvinnan saknade rösträtt därför att hon ”kunde ju företrädas av sin man”. Nu är alltså allmänna uppfattningen den,  att föräldralösa åsikter ”kan väl framföras av någon som står för dem”, så som mannen stod för kvinnan före 1921.

Det var mycket som inte blev sagt offentligt före 1921. Och mycket som kommer att sopas under mattan om kommentarsanonymiteten försvinner.

Detta är blott två invändningar, som jag inte kunnit hitta hos någon annan. Jag kan dock stå för dem, så föräldralösa är de inte.

Written by viktualiebroder

11 augusti 2011 den 21:37

19 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. ”A consensus means that everyone agrees to say collectively what noone believes individually.”

  Troligen sagt av Abba Eban, f.d premiärminister i Israel

  Mark Nadén

  12 augusti 2011 at 12:38

 2. Fina argument! Jag kör med whistleblower-behovet (korruptionsbekämpning). Westers komma-ur-sekt-argument är ganska nice också.

  Olofb

  12 augusti 2011 at 12:49

 3. I agree Brother…

  Men i anonymiteten existerar inte öppenhet eller personligt ansvar eller ”samling”, alltså de mänskliga och sociala grundstenar som demokrati bygger på. Anonymt åsiktsutbyte i alla ära (som förberedande personlig fas) men folk kommer att fortsätta att åka till Abilene i många decennier – tror jag.

  Kanhända är jag miljöskadad av vänstrigt tänkande, erfarenheten av ”think global, act local”. Själva Agerandet, aktivism-idén. Den kräver icke-anonymitet, öppenhet, att stå upp för sin idé. Öppenheten per se levandegör kravet på tolerans, förverkligar pluralism i vardagen. Medan anonymitet kanske låser fast människor inne i deras eget huvud. Utan att frigöra utåtriktad kraft?

  Utan att mena något ont Broder…de härliga Piratparti-miljöerna för åsiktsutbyte…har ändå visat sig vara tämligen kraftlösa när det kommer till konkret kraft. Samma sak gäller i långa stycken Sverigedemokraterna. Här finns så mycket ”inre”, så lite ”yttre”. Som en evigt pågående studiecirkel kanske? Medan det konkreta, öppna handlandet innehåller ”learning by doing”. Man behöver inte ”veta”. Insikt och kraft kommer medan man jobbar. Feminismens globala framgångar hänger mycket samman med vardaglig pragmatism, uttryckt i konkret handling. Tror jag 🙂

  ”Vad vet du om
  de vägar du skulle kunna gå
  förrän du gått dem?
  Vad vet du om de tankar
  du skulle kunna förstå
  förrän du förstått dem?
  Bara ur en erfarenhet
  växer en medvetenhet
  tillräckligt stark för att bära
  både handling och drömmar”

  (Leif Nylén, han som skrev ”Staten och Kapitalet” av Blå Tåget)

  Gunnel Gomér

  12 augusti 2011 at 14:06

 4. #Mark Nadén

  Hehe, bra citat.

  Jag tror det kallas för ”social kompetens”… 😉

  viktualiebroder

  12 augusti 2011 at 14:34

 5. #Olof B

  Tyvärr är nog alla sakargument för anonymitet verkningslösa när de möter det irrationella hatet mot Internet…

  viktualiebroder

  12 augusti 2011 at 14:37

 6. #Gunnel

  Jag tror att felet du gör är att underskatta de möjliga framtida konsekvenserna av avskaffad anonymitet. Du övervärderar här och nu och undervärderar framtiden.

  Jag vill inte avfärda det som en ”vänsteravvikelse” och en allmän konservatism som ”höger”. Men jag tror att det bland många som identifierar sig som vänster finns just den ”nu”-kulturen. Av uppenbara skäl förstås, en ”paj i himlen” utövar ingen större lockelse på den som har det dåligt nu.

  Men det fungerar inte så i den här världen. Termodynamiken lägger hinder i vägen för snabba förändringar. Ett människoliv räcker inte till. En är den som sår, en annan den som skördar, tror jag det står i Predikaren, eller om det nu är Ordspråksboken. (Johannes 4:37 är det)

  Om de impotenta piratpartimiljöerna… Ja, nog känner jag mig maktlös alltid. Kommer att tänka på några diktrader av Jacques Werup, ungefär

  ”Mycket vet vi
  men lite har vi lärt oss
  Måtte maktlösheten segra
  och visa sitt mäktiga inre!”

  viktualiebroder

  12 augusti 2011 at 14:46

 7. Jo, ”nu”-kulturen är vanlig inom vänstern. Och ”learning by doing”-filosofin.

  Kanske mindre p g a usla levnadsförhållanden? De gamla socialdemokratiska visionära kraven i början på 1900-talet förväntades antagligen inte kunna förverkligas så pass snabbt som det faktiskt gick. Jag tror att vänstern i långa stycken bärs upp av ”entreprenörer” – i motsats till vad som brukar påstås. Människor som lever i enlighet med Karl Marx-ambitionen. Han skrev: ”Filosofer har i alla tider försökt förklara världen, men vad som gäller är att förändra den”. En otålighet, ett utåtriktat förhållningssätt.

  §§§

  Jag vill faktiskt inte skada Internets anonymitet, tro mej. Det är bl a därför jag går till PP för att kolla av vad jag tänker. Så att jag inte ställer till något knas när jag blir arg och rädd 🙂

  Men detta konstaterande utesluter inte min vrede över de sunkiga och hotfulla debattmiljöerna, min vilja att påverka dem till det bättre. Sajterna och det mänskliga sunk-klimatet utgör inte en chans till sublimering av aggressioner, som många inom PP tycks omfatta som en grundtes i kampen mot ”det onda”. Jag tror att det är tvärtom. De här miljöerna höjer konfliktnivån till sådana höjder att våldet kommer loss. Vad har vi då vunnit?

  Det känns lite som om du skulle rycka på axlarna åt våldet i Nordafrika & Syrien just nu. Som om nätets frihet ska ha sitt pris – minsann! Kampen för fri kommunikation fordrar hjältemodigt blottande av bröstet inför gevär, uthärdande av sexbrott. Den som klagar över våld och hot är en fiende till frihets-tanken.

  Så ock skörda? OK! Men vad sår den filosoferande maktlösheten?

  Gunnel Gomér

  12 augusti 2011 at 17:53

 8. Gunnel; jag hör dig. Jag är i samma position – värnar anonymitet, yttrandefrihet, opinionsfrihet i princip, oroar mig för enklaverna/bubblorna.

  Hur hantera bubblorna..? Skrev också ett inlägg som tangerar din fundering gissar jag: ”Den intoleranta retorikens konsekvenser” efter att ha varit på ett seminarie i ämnet.

  Olofb

  12 augusti 2011 at 19:06

 9. Ursäkta dubbelkommentering – ”i princip” låter väl svagt. Jag utgår ifrån dessa principer som grundpelare i varje modern demokrati, men ser att det finns orosmoln på himlen som populister försöker lösa genom att tulla på principerna.

  Olofb

  12 augusti 2011 at 19:19

 10. Tack OlofB!
  Jag klickade Flattr på din artikel. Den första Flattr jag någonsin gjort 🙂

  Jag ligger i Newsmill-debatten just nu. Många staplar glödande kol på SDs huvud just nu och jag är en av dem. Fast jag försöker vara saklig, forskningsbaserad, artig, behandla SDare lika som andra människor. Just nu går det bra, men på SVT Debatt bröts jag långsamt ned av stalking, Facebook-hot och dagliga doser hån. Så att jag krympte till dumhet, elakhet och tunnelseende.

  Kanhända är tunnelseende vad som kännetecknar Hate Speech-människor? Det monomana tuggandet.

  Hur kan man göra för att ”befria” tanken?

  Gunnel Gomér

  13 augusti 2011 at 00:15

 11. #Gunnel
  Snabbt, familjen kallar: Vad kan en enskild människa åstadkomma? Jag rycker inte på axlarna åt ”MENA”, (som rasisterna skriver). Att protestera och klaga är liksom en förutsättning för friheten. Och de som protesterar är de som får betala (”så”) för att andra skall kunna skörda. Men att det får kollateral förstörelse som följd och att resultatet är osäkert står ganska klart.

  Du hänger på Newsmill. Jag undviker sådana miljöer. Bo T är en människa man skall hålla långt ifrån sig, också i cybervärlden. Min övertygelse är att han är djupt störd. ”Svara inte dåren efter hans oförnuft, för att du inte må bli honom lik”.

  Jag tror att det blir människor som Bo T som helt tar över kommentarsfälten om anonymiteten försvinner. Han och hans likar saknar självinsikt nog att inte framträda med sitt namn.

  Personlig moral: Där har väl Stig Dagerman sagt det som behöver sägas: Världen kan du ej ändra, stilla ditt häftiga blod etc.

  viktualiebroder

  13 augusti 2011 at 11:48

 12. Gunnel; tack för flattringen 😉

  Olofb

  13 augusti 2011 at 19:20

 13. Jo, att protestera är en förutsättning för frihet och integritet. Både i nära familjerelationer, på skolgården och i samhällsfrågor. Men Broder? Om själva protesterandet (att så) innebär självdestruktion (inkluderat närstående) så blir dock skörden knapp. Tror jag. Förtryck är imponerande effektivt! Just detta hör till det svåra att förstå, att rätta sig efter. Utan att ge upp.

  Jo, jag vet. Jag undviker INTE Newsmill och SVT Debatt, de stora, vindlande torgen. Det är just till sådana ställen jag går för att samtala…med stöd av sak-information. Det är därför jag råkat illa ut. Bo T är en farlig person, ja. En tämligen bildad och intelligent fascist – fascist på riktigt. I motsats till brölarna och mobbarna, som skickar hotfulla gevärs-foton på Facebook. Eller kukar i närbild. De är okunniga och oformulerade, men djupt kännande. De styrs av t ex Bo T eller Djuret, som innehar Högre Herrars ideologiska dignitet.

  ”Svara inte dåren efter hans oförnuft, för att du inte må bli honom lik”.

  Jo, du har rätt här. Det är många människors slutsats. Att hålla sig borta från kontakt. Att inse att det inte är någon idé att försöka föra en mänsklig dialog med högerextremister. Det är en klok strategi – på det personliga planet.

  Men det är just detta förhållningssätt som orsakat att de råa rösterna lyckas ta över de stora torgen och lyckats förvandla dem till just pissrännor. Okunnighetens och brutalitetens seger?

  Vad blir slutsatsen?
  Att man inte ska låta ”folket” tala fritt på stora mötsplatser? Eftersom ”folket” är så brutalt. Tycker du att vi ska stänga de stora mötesplatserna och göra cyberrymden småskalig och uppsplittrad i små enklaver?
  Nääää-hä Broder! Det vill jag inte vara med om.

  Hur det än blivit…så tror jag på människors förstånd och på deras mänsklighet 🙂 Jag vill sjunga tillitens och de myllrande torgens evangelium. Trots att det varit svårt att tro på tilliten den senaste tiden.

  Gunnel Gomér

  13 augusti 2011 at 19:45

 14. […] att vara tolk också för dem som inte kan, att med ett uttryck jag har använt förut, uttrycka föräldralösa åsikter, om det tiger moralisterna. Något ansvar för innehållet i den offentliga debatten vill de inte […]

 15. @ Gunnel Gomérs ””Svara inte dåren efter hans oförnuft, för att du inte må bli honom lik.’ Jo, du har rätt här. Det är många människors slutsats. Att hålla sig borta från kontakt. Att inse att det inte är någon idé att försöka föra en mänsklig dialog med högerextremister. Det är en klok strategi – på det personliga planet.”

  Gunnel, här tror jag att du har fel. För att göra dessa extremister till människor, så bör vi närma oss dem. Innesluta dem i vår gemenskap. Omsluta dem med vår värme.

  Först då kan vi riktigt nå dem och få dem delaktiga i vårt tänkande.

  Nax Myberg

  07 september 2011 at 01:12

 16. Kanske är Gunnel Gomér ett gäng knasiga killar. Eller kanske hon är skämtaren Messiah Hallberg?

  Hur som helst verkar GG vara ett rent nättroll.

  Iaf om man går efter vilka som rekommenderar henne: http://batikhaxanberit.blogspot.com/2011/08/en-hyllning-till-gunnel-gomer.html?showComment=1315349421251#c41320500781255106

  Nax Myberg

  07 september 2011 at 01:23

 17. @ Gunnel Gomér: ”Hur kan man göra för att ”befria” tanken?”

  Byt alias.

  Nax Myberg

  07 september 2011 at 01:46

 18. Nej Nax Myberg…Nymix också kanske?

  Jag är inget nättroll – nästan aldrig:-) Tre gånger på 15 år har jag ställt till ett litet mini-drama. Annars aldrig.

  Jag är en sådan som häckat i åratal på Newsmill och SVT Debatt – känd som s k demokratisk socialist och s k gammel-feminist. Så som politisk terminologi normalt används. Jag har haft två nicknames på sex år…innan jag började använda mitt riktiga namn. Det är (inte längre) någon lösning att byta namn. Jag blir snabbt igenkänd. Dessutom har de vidrigheter som nät-anonymitet släppt loss fått mig att riktigt sukta efter människor som vill och vågar vara sig själva. Och då måste man börja med sig själv.

  Det sämsta med mej är att jag har mycket tid, dvs. jag är på väg att gå in pension och är mycket hemma av hälsoskäl. Så jag kommunicerar för mycket på nätet, kan bli tjatig. Det bästa med mej är att jag faktiskt har tid att samtala med många människor. Och att jag försöker vara sakunderbyggd i min argumentation. SD har aldrig haft något att klaga på när det gäller att ha försökt isolera dem, hålla dem utanför. Jag har pratat med 100-tals i fem år.

  Jag mår lite bättre nu…sedan jag lyckades lassa av lite kränkthet här hos Viktualiebrodern och andra forum. Och sedan jag skaffat mig råd & hjälp för hur jag ska gå vidare mot stalkers.

  Såååå…som jag skrev förut:

  Jag vill sjunga tillitens och de myllrande torgens evangelium. Trots att det varit svårt att tro på tilliten den senaste tiden.

  Gunnel Gomér

  07 september 2011 at 17:42

 19. […] Men är då sådana här åtgärder, sådant hat mot anonyma åsiktsyttringar harmlöst? Nej, likriktningen ökar och mera nyanserade, eftertänkta åsiktsyttringar undertrycks och dränks i bruset. Se till exempel om Abilene-paradoxen. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: