Viktualiebrodern

Anonyma kontantkort och Betaltjänstlagen

with 22 comments

Överimplementering att kräva identitet vid sms-betalning

Jag har fått en del träffar på den här bloggen som sökt på Comviq och betaltjänstlagen. Det tyckte jag var ett intressant tips att gräva i.

Ed Idag vaknade Svenska Dagbladet. Och nu Dagens Nyheter. Liksom Sveriges Radio.

Ed2: Bumpar den här posten eftersom Dagen D när dispenserna löper ut närmar sig (1 december). IDG skriver.

Kundkännedom vid betalningar

Comviq hävdar på sin hemsida, att en konsekvens av att Betaltjänstlagen, 2010:751 från den 30 april gäller också telefonoperatörer, innebär att innehavare av anonyma telefonkort efter detta datum måste låta registrera sig för att kunna genomföra vissa betalningar till tredje part, till exempel för sms-biljetter eller parkeringsavgifter med mera.

Men Betaltjänstlagen säger inget om att betalningsavsändaren måste vara känd för vare sig betalningsmottagaren eller betaltjänstleverantören (telefonoperatören i det här fallet). Kapitel 4 § 8, första stycket punkt 1 anger att

…uppgifter som gör det möjligt för mottagaren att identifiera transaktionen och, när det är lämpligt, uppgift om betalaren samt information som har bifogats transaktionen

Endast när det är lämpligt skall alltså betalningsmottagaren ges information om avsändaren. Även 4 kapitlet § 18 anger det samma som en del av ett ramavtal.

Kapitel 6 § 1 och 2 anger närmare när betalningsanvändarens personuppgifter skall registreras

1 § Om en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betalningssystem granskar betalningstransaktioner för att kunna upptäcka sådana transaktioner som leverantören eller den ansvarige för betalningssystemet misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i bedrägeri i samband med tillhandahållande eller användning av betaltjänster, får leverantören eller den som ansvarar för ett betalningssystem behandla personuppgifter samt föra register enligt 2–9 §§ vilka gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204).

Alltså, misstänker eller har skälig grund att misstänka… bedrägeri. Då får enligt § 2 användarens identitet registreras

2 § Om det är nödvändigt för granskning av betalningstransaktioner enligt 1 § får följande personuppgifter behandlas:
1. uppgifter om identitet i betaltjänstanvändares pass eller annan identitetshandling, och
2. unika beteckningar som identifierar en viss person som betaltjänstanvändare.

Hur Comviq av detta kan dra slutsatsen att alla som önskar använda mobilen för betaltjänster måste registrera sig är en gåta. Speciellt som i kapitel 4 § 19 tredje stycket speciellt nämns möjligheten till anonym användning av ett betalningsinstrument. På sin sida hänvisar man endast till Finansinspektionens uttolkning av lagen. Men det är fullt möjligt att FI övertolkar rekvisitet om konkret misstanke till att i sina regler kräva registrering av alla bussresenärer och bilparkerare.

Ed: Vilket de medvetet gör. De har en agenda. Citat: Människor skall inte vara anonyma när det (sic!) köper varor och tjänster (Jonatan Holst FI till Göteborgsposten)

Ed2: Finansinspektionens danska motsvarighet tolkade direktivet annorlunda, vilket stärker teorin om att FI har en politisk agenda.

Rättsskipning v adminstrativnom porjadke

En möjlighet till att de tolkar saken så kan ligga i penningtvättlagens krav på personkännedom för den som förmedlar betalningar. Den lagen är så infernaliskt skriven, att den först visserligen begränsar kundkännedomen till vissa fall, för att sedan i en generalklausul innefatta allt och alla, uppenbart i syfte att skrämma till överimplementering, för säkerhets skull.

Här ser vi alltså än en gång resultatet av en externalisering av rättsväsendet, när privata operatörer ges ett operatörsansvar som gör att de överimplementerar gällande lagar. En marknadsekonomisk variant av den sovjetryska principen att skipa rätt och döma ut straff på administrativ väg, v adminstrativnom porjadke, när ”nödvändiga” lagar gjorde att det blev för dyrt och krångligt att ”gå omvägen” över polis och domstolar.

Jag finner rättsskipning v administrativnom porjadke,  också i marknadsekonomisk version, avskyvärd. Redan det räcker som ett skäl för mig att engagera mig politiskt i Piratpartiet, partiet där rättssäkerhet står i förgrunden för de aktiva.

Kundkännedom enligt Lagen om Penningtvätt

Enligt Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2009:62, skall en verksamhetsutövare i vissa situationer ha kundkännedom, kapitel 2 § 2.

1. vid etableringen av en affärsförbindelse,
2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer,
3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till minst detta belopp, och
4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet.

Jag kan inte se att någon av dessa punkter är relevant för att betala bussbiljetter eller parkeringsavgifter med en mobil. Vi talar då om enstaka transaktioner som av naturliga skäl ligger långt ifrån beloppsgränsen €15000, och som saknar samband med varandra. Generalklausulen i punkt 4 är helt orimlig att tillämpa för bussbiljett eller parkering för på sin höjd några tiors värde. I samma paragrafs andra stycke införs en uttalad generalklausul också för små belopp

Om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska åtgärder som anges i första stycket vidtas, oavsett eventuella undantag, befrielser eller tröskelbelopp.

Alltså, jag kan bara konstatera att lagskrivarna inom EU alldeles har spårat ur. They are not in order. Den som är misstänkt (obs: inte misstänkt av rättsvårdande myndigheter utan misstänkt av operatören) för penningtvätt eller terrorism skall alltså förbjudas betala en bussbiljett med sms? Eller förbjudas gå på en offentlig toalett som kräver betalning med sms? Här får vi som ett brev på posten (alltså posten som posten var innan svensk vinter började komma som en överraskning), en överimplementering ”för säkerhets skull”.

Ed Se också en intressant artikel med utfrågning av operatörernas inställning  på Mobil.

Vägen framåt

Vi måste engagera oss politiskt för att vinna platser och inflytande i de lagstiftande församlingarna för att vända denna utvecklingen mot v administrativnom porjadke, mot detta insamlande av data om enskilda som hotar det demokratiska samhällssystem med fri- och rättigheter som Winston Churchill kallade …the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time.

Denna enda väg bort från ett nytt obehagligt och dyrbart samhällsexperiment heter Piratpartiet. Det finns helt enkelt ingen annan rörelse som tar dessa frågor på allvar. Det hjälper inte att vissa kallar oss enfrågeparti eller förutspår en totalkrasch. Det hjälper inte att stridiga viljor från tid till annan lägger en sordin över partiarbetet och demotiverar de aktiva.

Vi måste också speciellt när det gäller betalningar värna om kontanter, som ett anonymt betalningsmedel, med all dess brister.

Vi måste kanske rent av värna om telefonkioskerna.

Så blir då vi piratpartister, annars så entusiastiska över teknikens möjligheter, de enda som inte blint anammar utvecklingen, utan ibland vill bevara gamla lösningar där de behövs för att inte destabilisera sådana samhälleliga landvinningar som fri- och rättigheter och ett någorlunda demokratiskt styre.

Därför att också systemteori är teknik.

Ed: I Göteborgsposten 110425 tar Finansinspektionens Jonatan Holst bladet från munnen och förklarar vad som gäller:

– Människor skall inte vara anonyma när det köper varor eller tjänster.

Därmed måste nu Finansinspektionens uppsåtsgrad uppgraderas från ett  eventuellt uppsåt (dolus eventualis)/likgiltighetsuppsåt till ett direkt uppsåt (dolus directus) och ansvarig för konsekvenserna av Övervakningssamhället. ”Vi lydde bara order” är inget som befriar Finansinspektionens tjänstemän från ett personligt ansvar för utvecklingen.

Cornucopia uppmanar till civil olydnad.  Bara att instämma. Betala kontant! Och rösta i riksdagsvalet 2014!

Written by viktualiebroder

02 april 2011 den 12:32

22 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jag fick ett sms från Comviq om detta idag, men hade inte satt mig in i vad det gällde så detta var mycket intressant.

  Har du övervägt att hänvisa Comviq till detta inlägg och be om en kommentar?

  Tor

  02 april 2011 at 21:58

 2. Jag undrade varför det var så många som googlade och hamnade på gamla inlägg hos mig så jag passade på att smida medan järnet var varmt.. 🙂

  Varför skulle Comviq bry sig om vad jag skriver? Jag antar att det är så att deras jurister är rädda och tar det säkra för det osäkra.

  Jag tror att man i samband med att Datalagringsdirektivet införs ogärna vill uttryckligen förbjuda anonyma telefonkort, utan hellre vill att Comviq (som väl är de enda som fortfarande har anonyma telefonkort?) ordnar upp det där på ”administrativ väg”, v administrativnom porjadke…

  viktualiebroder

  02 april 2011 at 22:23

 3. Jag fick samma SMS från Comviq idag jag också, ärligt talat så förstår jag inte mycket.. Är det så enkelt som att jag inte kommer få/kunna ladda telefonen anonymt längre efter den 30 April??

  Jonas

  05 april 2011 at 09:35

 4. De kommer att tillåta dig att ladda anonymt, men du kommer inte att kunna köpa saker med telefonen, bara använda den att ringa för.

  När kortet används enbart som förbetalning för samtal räknas det inte som betalningsmedel, utan som ”polett” (kallar Riksbanken det).

  Om det används som betalningsmedel, för bussbiljett, toabesök eller parkering räknas det som betalningsmedel. Som betalningsmedel måste Comviq (som förmedlar betalningen i så fall) veta vem du är om de misstänker bedrägeri. Annars inte. Men för säkerhets skull kräver de då att alla som använder mobilen som betalningsmedel registrerar sig, för att annars kan de åka dit själva om den skulle användas för bedrägerier.

  På det viset behöver lagstiftaren inte förbjuda anonyma kort, men kan ändå räkna med att operatören kräver det, för att inte själv åka dit.

  Jag vet inte hur många som använder mobilen för att betala av dem som har anonyma telefonkort hos Comviq. Är det de flesta, eller är det mest för att ringa?

  viktualiebroder

  05 april 2011 at 09:58

 5. […] som det i praktiken visat sig när det gäller sms-betalning med kontantkort kräver Finansinspektionen att betalningsförmedlaren alltid har kännedom om betalaren, med […]

 6. […] Detta är en konsekvens av att vi idag har ett mycket mera övervakat samhälle där medborgare i smahället inte är glada oskyldiga medborgare utan är misstänkta terrorister. Men det beror på att vi idag har politiker som inte vågar stå upp för medborganras mänskliga rätterigheter och följa vår grund…. […]

 7. Telia har också anonyma kontantkort, om de fortfarande säljer dem vet jag inte. Några varningar om att man inte kan betala med dem har de inte skickat ut. Personligen använder jag aldrig sådana tjänster eftersom det är att hjälpa till med marschen mot det kontantlösa samhället

  Ylva

  16 april 2011 at 09:39

 8. Telia kommer också att skicka ut varningar. Annars får de ett hästhuvud i present av Cosa Nostra, förlåt Finansinspektionen.

  Det speciella med Comviqs kontantkort är att det går att surfa med dem oregistrerat, medan Telia kräver registrering för att komma ut på nätet.

  Inte så länge till då får man förmoda.

  viktualiebroder

  16 april 2011 at 12:13

 9. […] den 1 maj 2011 inte kan man inte betala sin bussbiljett via mobilen anonymt. Sms-betalning med kontantkort ska med andra ord övervakas. Det tragikomiska är att Finansinspektionen hänvisar till […]

 10. Så man kan helt enkelt sammanfatta det hela som att Comviq misstänker alla sina kunder för att vara bedragare och terrorister som “tvättar” pengar — Ännu en anledning att inte tala om för dem vem man är…

  Undras om det finns portabla mynttelefoner?

  Frank M. Eriksson

  19 maj 2011 at 21:30

 11. #Frank
  Fast egentligen lyder Comviq bara vad Finansinspektionen bestämt genom sin tolkning av Lagen mot Penningtvätt och terrorism.

  Visst kan man tycka det är fegt av operatörerna att inte syna FI:s kort i domstol, men egentligen är problemet en dålig lag som tvingar FI att kräva lite extra (annars blir det besvärligt och dyrt för dem). Och gör att Comviq i sin tur måste kräva lite extra, annars blir det för dyrt och krångligt för dem.

  Sådana lagar som kräver operatörsansvar är i grunden fel, om de innebär att varje led får valet mellan extra kostnader eller att skärpa lagen. ”Någon annan” – den som är sist i kedjan och inte kan skicka vidare får till slut betala. Och summan av alla ”någon annans” kostnader blir större än om överheten tagit tag i problemet själva istället för att ”skicka det vidare”.

  viktualiebroder

  20 maj 2011 at 13:18

 12. […] lag. Finansinspektionens tolkning av Betaltjänst- och Penningtvätt/terrorismlagarna är, att anonyma telefonkort inte får användas för inköp av något, inte ens för toalettbesök. Man förlitar sig därvid […]

 13. […] tidigare har ju Finansinspektionen i princip förbjudit användandet av anonyma telefonkort för köp av bussbiljetter och toalettbesök, som ett led i förhindrandet av stöd till terrorism och […]

 14. Kära vidsynta bröder, tror Ni inte också som jag att detta är av intresse endast för Comviq och Tele2 och då för att sälja våra adresser och personnummer till företag som vi använder sms betalningar hos.

  Så småningom tror jag att de kommer att sälja ut våra personuppgifter det är de enda som är syftet med denna registrering så ladda med enkronor och skit i bussåkandet

  Kent Janson

  13 november 2011 at 18:35

 15. #Kent
  Det här är en gammal post som jag skrev i våras men som visst blivit aktuell igen den här helgen. 3 och Telia har skickat sms antar jag.

  Nej, jag tror faktiskt att det är andra motiv än reklam bakom det här. Jag ser att jag försökte värva röster till Piratpartiet 2014 sist i posten och jag får väl upprepa det. Själv tänkte jag försöka kandidera i riksdagsvalet, men före det är det ju ett EU-val också, och många av de här reglerna bestäms där.

  Så igen: Den som inte gillar den här utvecklingen får rösta PP 2014.

  viktualiebroder

  13 november 2011 at 20:09

 16. Hur har vi missat detta. Jag är i chock när man läser dessa gamla inlägg att man inte längre får betala med kontantkort som är oregistrerade. Eller inlägget om bankfack och att man inte får ha kontanter.
  Var skall detta sluta? Det är dax att vi återtar makten från våra politiker och ser till att Sverige återfår sitt oberoende och blir en fri nation för oss Svenskar och besökare. Ingen skall tvinga mig att berätta om jag har 1000 euro liggande i mitt skåp eller om jag inte vill att SL och staten skall veta vart jag har rest med bussen. DET KOMMER DOM ATT SAMMANSTÄLLA. Butiken vet redan idag vad du har köpt etc och nästa steg är att staten kollar om du köper hälsosamt. Har du köpt chips så kollar dom vikten nästa vecka.

  gili_gili@hotmail.com

  30 november 2011 at 10:26

 17. Jag vet inte vad man skall göra. Skall försöka fortsätta skriva i alla fall. Tack för att Du uppskattar det.

  viktualiebroder

  30 november 2011 at 12:19

 18. […] att fundera över för Finansinspektionen och andra drömmare som tror att ett förbud mot anonyma kontantkort är en god investering för att komma åt kriminaliteten. Kriminella, i alla fall de allvarligt […]

 19. @YLVA
  Jag har ett telia kontantkort och jag har fått sms om deras ”mobila plånbok”. Ringde till Telia idag och frågade om plånboken bara berör kontantkort (eftersom jag inte fått något sms till mobilen som jag har abonnemang på). Svaret var att än så länge berör det kontantkorten men framöver (till sommaren?) kommer det även att behövas mobil plånbok när man har abonnemang. Verkar värdelöst tycker jag…
  Jag gillar inte heller det kontantlösa samhället (tycker för övrigt att det också är sjukt att man inte kan få ”bankomatkort” från sin bank längre utan bara kort med betalfunktion)

  Linsan

  19 april 2012 at 20:16

 20. Ojdå, svarade till Ylva då jag såg att hennes inlägg var relativt nytt (16 april), såg inte förrän efteråt att det var 2011 och inte i år. Haha, sent ute…

  Linsan

  19 april 2012 at 20:17

 21. […] har alltså en lag som i terroristbekämpningens namn förbjuder privatpersoner att via sms betala toalettbesök anonymt, men som tillåter att miljardbelopp utbetalas av stora bolag till “personer i utsatt […]

 22. […] Fler som skriver om Finansinspektionen: Cornucopia, Viktualiebrodern […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: