Viktualiebrodern

Förtroenden raseras snabbt men tar lång tid att bygga upp

with 3 comments

PKU-registret och faran med straffprocessuella tvångsmedels supremati

Jag ser i Dagens Nyheter en debattartikel om användningen, eller snarare ändamålsglidningen, hos det så kallade PKU-registret med blodprover på alla barn födda i Sverige sedan 1975.

För den medicinska forskningen är ett sådant heltäckande register ovärderligt. Det är därför av yttersta vikt att föräldrar som ombud för sina barn ger sitt medgivande till att prover tas, och att de sedan inte begär att deras prov skall förstöras. Men för detta krävs ett orubbat förtroende för att det är just den medicinska forskningens vidare odling till gagn för sjuka människor som är avsikten med registret.

Förtroenden tar lång tid att bygga upp, men kan raseras väldigt fort. När det 2004 gjordes ett undantag, så att den dömde mördaren av Anna Lindh, Mijailo Mijailovićs PKU-prov lämnades ut av Huddinge sjukhus till spaningsledningen, äventyrade det kvaliteten på hela registret, dess integritet. Enligt DN-artikeln ledde det till en ström av begäranden om att prover skulle förstöras. Men också till krav på att utträden ur PKU-regisret skulle förbjudas.

Jag anser att politik inte skall handla om personangrepp. Men det finns ändå anledning att lyfta fram de ansvariga för det beslutet, och se hur det påverkade deras vidare karriär.

Cecilia Schelin Seidegård

Direktör på Huddinge Universitetssjukhus vid tillfället var Cecilia Schelin Seidegård. I ett svar till Socialstyrelsen som utredde händelsen menade hon att det ”inte gick att motsätta sig” utlämningen.

Uppfattningen grundar sig på att beslag är ett straffprocessuellt tvångsmedel och att denna typ av beslut har företräde framför biobankslagens regler, vilket dessutom framgår av Socialstyrelsens rapport till regeringen från år 2000 med förslag till reglering av biobanker

Men det är just en sådan kortsiktig tolkning av ”företrädet för straffprocessuella tvångsmedel” som kan skjuta ett långt viktigare långsiktigt arbete i sank. De säkerhetstroende fäster i vanlig ordning lika stor övervikt vid ”nu” i förhållande till ”sen” för välbefinnandet, som en heroinist på jakt efter nästa fix. En regim som genomsyras av straffprocessuella tvångsmedels supremati är något ytterst få av oss skulle vilja leva under.

– Vi har gjort vårt bästa för att tolka vilken lag som har företräde i det här fallet, säger Schelin Seidegård till TT. (Sydsvenskan)

Cecilia Schelin Seidegård är sedan 2009 landshövding över Gotlands län. Ett förhållandevis schysst kneg.

Karl Petersson

Vid tiden för mordutredningen var Karl Petersson förundersökningsledare och den som var ansvarig för begäran om utlämning av Mijailovics PKU-prov, alltså den som förkroppsligade de ”straffprocessuella tvångsmedel”  vars supremati Schelin Seidegård alltså inte ansåg kunna ”motsätta sig”.

Vi har fri bevisprövning i Sverige, och Petersson ville förstås få Mijailovic fälld. Att han tog en rövare och skrev till Huddinge kan man egentligen inte förebrå honom för. Han kunde, och gjorde det helt enkelt.

Birgitta Rydberg

Birgitta Rydberg var då, och är fortfarande, landstingsråd i Stockholms län representerande Folkpartiet. Till Dagens Nyheter sa hon vid tillfället

Jag vill att åklagare ska ha rätt att vid starka misstankar, och då det handlar om brott som mord eller dråp, få ut bevismaterial ur biobankerna

Man ser här hur Rydberg hävdar de straffprocessuella tvångsmedlens supremati. Hur hon övervärderar ”nu” i förhållande till ”sen”, och  föredrar en döbelnsmedicin som gör mig för i morgon sjufalt värre, men hjälper mig idag på  mina ben.

Ett sådant föredragande av effektivitet idag relativt fri- och rättigheter imorgon är ju för all del inget ovanligt bland företrädare för Folkpartiet, partiet som har det namnet om sig att vara ”liberalt”. Men i Rydbergs fall är det desto mer anmärkningsvärt, som hon gjort sig känd som en stark motståndare till drogbruk, alltså just övervärderingen av ”nu” mot ”sen”.

Överskattningen av ”nu”

Eller också kanske det inte alls är anmärkningsvärt? Det är en sak att vara emot droger, en helt annan att tro att ett drogfritt samhälle är möjligt. Den som är emot droger, och är det på allvar, landar till slut i en skadebegränsande hållning. Den som tror på det omöjliga, ett drogfritt samhälle, hamnar i en extremism och just i en övervärdering av ”nu” framför ”sen” som suboptimerar en faktor på bekostnad av andra. Och gör det sista värre än det första. Ytterligheterna berör varandra, les extrêmes se touchent, och pundarna och lagmissbrukarna visar sig kanske ha samma drivkrafter.

När sådana människor talar om en avvägning av effektivitet mot integritet, så menar de båda begreppen i en ”nu”-tanke. Men det är inte individens integritet ”nu” som måste avvägas mot effektivitet ”nu”, utan hela systemets, i det här fallet PKU-registrets, integritet ”sen”.

Och den integriteten är hotad av effektivitet ”nu”. Och det gäller inte enbart PKU-registrets integritet, utan vårt samhällssystems integritet, med de fri- och rättigheter vi njuter idag som hotas av denna flod av effektivitetstörstande ”nu”-extremism.

Vi måste som samhälle tända av från den ”nu”-drogen. För framtidens skull.

The good guys

För balansens skull måste jag också droppa några namn som faktiskt reagerade. Per-Anders Sunesson på Socialstyrelsen. Lars Engqvist dåvarande socialminister. Kerstin Wigzell, Socialstyrelsen. Bara för att nämna några.

Annonser

Written by viktualiebroder

29 mars 2011 den 11:07

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Bra skrivet, både av dig och av DN!

    Markus "LAKE" Berglund

    29 mars 2011 at 11:49

  2. […] fanns en gång försäkringar om integriteten i PKU-registret. Det visade sig vara prat, och hon som bröt mot de försäkringarna belönades med en […]

  3. […] de ”straffprocessuella tvångsmedlens supremati” lär inte främja hans karriär. Cecilia Schelin Seidegård som var känsligare för överhetens outsagda intentioner, och därför i strid mot lagen lämnade […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s