Viktualiebrodern

Förbud mot könsrisk kan betyda: no insurance for you

with 3 comments

Riskerna med förbud mot könsrisk

Jag ser i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet att ett utslag i EU-domstolen innebär att försäkringsbolag inte får sätta olika premier enbart på faktorn kön. (Se också Juridikbloggen).

Kön är annars en väl dokumenterad så kallad aktuarisk riskfaktor. Till exempel lever kvinnor i genomsnitt längre än män och har därför ofta högre premier för pensionsförsäkringar men lägre för livförsäkringar. Och unga mäns fordonsförsäkringar är betydligt dyrare än kvinnors – också en följd av historiskt statistiskt säkerställda skillnader i risk för försäkringsbolagen.

Nu är alltså försäkringsbolagen förbjudna att låta  statistiskt säkerställda riskskillnader mellan könen återspeglas i premierna.

Men, förutom trafikförsäkringarna för fordon, finns ingen skyldighet för försäkringsbolag att teckna försäkringar.

Olika scenarier

Den första möjligheten är att premierna höjs för alla, vilket innebär att de som själva upplever sig vara låg risk börjar ifrågasätta värdet av en försäkring. Varför skall en kvinna, som upplever sig frisk och med goda gener, ha en livförsäkring som hon kommer att få betala betydligt mer i premier för än en man? Varför skall en man, som kanske upplever sig lite krasslig,  ha en pensionsförsäkring som han kommer att få ut betydligt mindre av än en kvinna, trots att han betalat lika mycket i premier?

Försäkringsbolagen riskerar alltså att de minst riskbenägna kunderna lämnar, och kvar blir, ur deras synvinkel, svartepettrarna.

Den andra möjligheten är att personer som försäkringsbolagen bedömer ha större risk än genomsnittet helt enkelt nekas teckna försäkring. Eller, om de tillhör någon riskgrupp, synas extra noga i sömmarna efter aktuariska kriterier andra än kön.

Detta är inte helt oproblematiskt för försäkringsbolagen. Att syna i sömmarna och undersöka mera komplicerade riskfaktorer än den enkla ”kön” kostar pengar. Vilket gör att premierna måste höjas vilket i sin tur kan driva bort de mest lönsamma kunderna.

Andra riskfaktorer – gentester

För att riskfaktorer skall kunna bedömas måste relevanta data finnas. Traditionellt har det varit kostsamt att bedöma sådana risker på en individuell basis vid tecknande av försäkring. Den kostnaden är dock på väg ner, bland annat därför att gentester för ärftliga sjukdomar blivit allt billigare att genomföra.

Men är det verkligen mera etiskt/moraliskt att differentiera försäkringspremier efter genetiska faktorer för ärftliga sjukdomar än för kön?

Andra riskfaktorer – allt mera heltäckande statistiskt underlag

Försäkringsbolagen kommer med all sannolikhet vara mycket intresserade av de Nationella kvalitetsregister – Guldgruvan i hälso- och sjukvården – som en statlig utredning föreslår. Journalerna blir med ökad registrering ännu mer intressanta för försäkringsbolagen än idag skrev ett antal distriktsläkare i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 10 februari.

Som jag skrev i en tidigare bloggpost om just det debattinlägget, så är min övertygelse att förekomsten av en sådan mängd data i centraliserad form är en destabiliserande faktor för det sjukvårdssystem vi har idag. Det är för det första en stor risk att om det är möjligt att, till en låg kostnad, kunna utläsa aktuariska riskfaktorer ur materialet, detta innebär ett hot mot den allmänna sjukvård vi har idag, med vård efter behov,  till ett mera individuellt beräknat system, med vård efter risk.

Ett första steg kan då vara att olika aktuariska risker fick moraliskt färgade etiketter på sig, så att livsstilsfaktorer (”skyll dig själv”) får en större betydelse för vilken vård någon får.

Ett slutsteg är sedan sönderfallet av den allmänna sjukförsäkringen till  enskild eller i grupp som den som är det ”normala” i större delen av världen.

Slutsatser

En konsekvens av att försäkringsbolagen förbjuds bedöma risk och sätta premier efter den enkla (men statistiskt säkerställda) faktorn ”kön” verkar i riktningen att andra faktorer kommer i förgrunden, vilket leder till större intresse att samla in data.

Men insamlandet av data i sig, innebär en vilja att använda sig av det datat. Och en användning av det datat hotar ett system för allmän sjukvård sådant som vi haft lyckan att känna det.

Är verkligen en enskild människas gener en mera moralisk aktuarisk urvalsfaktor än kön?

En människas livsstil kan vara en moralisk aktuarisk urvalsfaktor. Men är vi verkligen beredda att ännu mer än idag på gator och torg  konfronteras med människor i dåligt skick som ”får skylla sig själva”? There but for the grace of God goes I…

Jag menar i alla fall att detta utslag av Europadomstolen är ett dåligt beslut om det får sådana konsekvenser.

Annonser

Written by viktualiebroder

02 mars 2011 den 01:16

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Inläggets slutkläm är felaktigt.

  Domen bygger på artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna: ”All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.”

  Det är således även förbjudet att diskriminera med avseende på genetiska särdrag.

  Bo Baldersson

  02 mars 2011 at 11:49

 2. Om all diskriminering på de uppräknade faktorerna är förbjuden, innebär det slutet på försäkringssystemet.

  Vilket i och för sig visar bristerna i att basera lagar på en uppräkning av fall, som godtyckligt kan utökas eller kortas. Som för övrigt när det gäller droglagstiftningen och vilka substanser som är förbjudna.

  Vi kommer alltså att se en kapprustning mellan försäkringsbolag och lagstiftare mellan vad som är lagliga diskrimineringsgrunder och vad inte.

  viktualiebroder

  02 mars 2011 at 11:56

 3. […] jag skrivit om tidigare kan sådana mera individuella faktorer innebära att personer till och med kan nekas teckna […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s