Viktualiebrodern

Det nya filmavtalet och allmänintresset

with 5 comments

Avpolitisera Filminstitutet. Filmer som beviljas stöd till Public Domain efter fem år.

Jag ser i Dagens Nyheter och i Göteborgsposten att kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth i samband med invigningen av Göteborgs Filmfestival lovat att mycket snart tillsätta en person som för regeringens räkning skall förhandla fram ett nytt Filmavtal.

I de tidigare Filmavtalen har pengar speciellt avsatts för ”Stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film”. Stödet, 2008 5,3 miljoner kronor, syftar till ”…brottsförebyggande arbete  mot olovlig fildelning och liknande verksamhet”. Pengarna har framförallt använts för informationskampanjer, men också för lobbying för att införa ett operatörsansvar. Filmutredningen (SOU 2009:73)  konstaterar dock att det finns skäl att ifrågasätta om en sådan opinionsbildning är något som bör bekostas av skattemedel.

Det finns dock skäl att ifrågasätta om det ska vara en uppgift för filmpolitiken att ekonomiskt stödja bl.a. den opinionsbildning som branschen själv bedriver. (s 129)

Och lite längre fram i texten

Stödet till åtgärder mot olovlig hantering av film har också, till skillnad från andra stöd i filmavtalet, karaktären av medel som branschparterna ”ger sig själva” i ett visst syfte, utan att stödet egentligen utgör en integrerad del av filmpolitiken som helhet. (s 129)

Man kan bara hålla med så långt. Sen gör emellertid utredaren en tankevurpa, och menar att en sådan opinionsbildning istället bör vara en naturligt ingående del av det halvstatliga (helfinansierade) Filminstutets verksamhet

Arbetet bör i stället vara en integrerad del av Filminstitutets utåtriktade verksamhet och på ett tydligare sätt omfatta alla visningsfönster för film. Filminstitutet bör i detta arbete samverka med berörda branscher.

Man tar sig för pannan. En statlig myndighet (ok, en stiftelse som delvis finansieras av anslag, delvis genom skatteuttag på biobiljetter) skall alltså ägna sig åt politisk opinionsbildning! Man hade möjligen kunnat låta detta passera om det gällt fundamentala demokratiska värden, så som till exempel skolan har som uppdrag att fostra elever i en demokratisk/tolerant riktning. Men här handlar det om att propagera för  en speciell näringsgrens föråldrade försäljningsmodell. Bland annat just i skolan.

Svenska Filminstitutet delar utredningens uppfattning att det behövs både information till
allmänheten och direkta utbildningsinsatser inom skolväsendet för att sprida kunskap om
upphovsrättens syfte och innebörd. (Remissvar till SOU 2007:29)

Filminstitutets politiska agenda

Filminstitutet har nämligen en mycket tydlig politisk profil i upphovsrättsfrågan. Jonas Kapla har i sin uppsats ”Från idé till IPRED”. gjort en genomgång av Filminstitutets alla remissvar till statliga utredningar med bäring på upphovsrätten under ett antal år. Det är en avslöjande bild av en (i praktiken) myndighet som glömt bort vem deras uppdragsgivare är och vem som betalar deras budget. Några smakprov

Utvidgningen [av lagen, min anm.] medför att det blir tydligt att även företag som kan
betraktas som medverkande, exempelvis Internetoperatörer eller andra som tillhandahåller
tjänster som bidrar till att främja intrång, under vissa omständigheter får acceptera att
intrångsundersökning kan ske för att säkra bevisning om intrånget.

(remissvar till SOU 2007:19)

Man vill också ha en ordning som involverar Internetoperatörena i kampen mot olovlig fildelning, det vill säga i praktiken gör dem ansvariga

Det stärker upphovsmännens och andra rättighetshavares möjligheter att tillsammans med
Internetoperatören utarbeta gemensamma riktlinjer för hur man i framtiden skall arbeta för
att främja de lagliga alternativen till illegal fildelning och motverka olovliga förfoganden.

Främja de lagliga alternativen? Det kan inte tolkas på något annat sätt än som ett förespråkande av ett avskaffande av nätneutraliteten.

Den samlade filmbranschen har länge efterlyst ett uttalat ansvar för Internetleverantörer att
agera för att förhindra att upphovsrättsintrång begås av abonnenterna i deras nät.

Operatörsansvar alltså.

Statliga medel, finansierade över skattsedeln, bör tjäna allmänintresset

Jag menar att skattepengar inte bör gå till spridande av politisk propaganda. Ett absolut minimivillkor vid förhandlingarna om ett nytt filmavtal borde vara att Filminstitutet intog en strikt neutral hållning i upphovsrättsfrågan.

Ett andra viktigt krav vore att de filmer som erhåller statligt stöd, efter en viss tid övergår i Public Domain.

Det är rimligt att de filmer som för sin tillkomst till en inte ringa del har allmänheten att tacka, också inom en rimlig tid kommer samma allmänhet till del. Som ett första steg (Piratpartiet har föreslagit en generell reducering av skyddstiden till fem år) bör därför filmer som beviljas stöd, fem år efter sin release övergå i Public Domain.

Annonser

Written by viktualiebroder

29 januari 2011 den 22:43

5 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Nu är väl inte arbete som går ut på att få folk att följa gällande lagar och regler ”propaganda” i ordets rätta bemärkelse, eller?

  Anonym

  30 januari 2011 at 01:29

 2. Filminstitutet = Stålverk 80

  Filminstitutet borde därför läggas ned omedelbart. Samhället skall i övrigt inte bekosta några’s hobbies.

  Dennis Nilsson

  30 januari 2011 at 05:50

 3. Liljeroth och Dr Orban spelar HUMED på Svenska:

  http://euwiki.org/HUMED

  Och så sjunger alla ACTA i refrängen:

  http://euwiki.org/ACTA/Legally_verified_December_3

  Erik Josefsson

  30 januari 2011 at 13:46

 4. #Anonym
  Filminstitutet går ganska mycket längre än att informera om lagen som den är – man förespråkar en utvidning i form av operatörsansvar bland annat.
  Men du menade kanske i skolorna? För all del, en ren saklig information om innehållet i URL och syftet med den, givetvis med en allsidig genomgång av olika åsikter om syftet vore förstås inte propaganda. Men att Filminstitutet skulle klara av en sådan objektiv genomgång tvivlar jag på.

  #Dennis Nilsson
  Ni unga revolutionärer… 😉
  Jag är nog mera reformistisk… 🙂

  #Erik Josefsson
  Dr Orban var bra. Fast när jag satte in en bild på honom härförleden trodde någon att det var Timbuktu… 🙂
  https://viktualiebrodern.wordpress.com/2011/01/05/ungern-hedrade-stalins-fodelsedag/

  viktualiebroder

  31 januari 2011 at 11:50

 5. […] övrigt kan jag rekommendera en uppsats av Jonas Kapla som går igenom Filminstutets upphovsrättspolitik, som den […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s