Viktualiebrodern

Arbete eller rösträtt för gränspendlare?

leave a comment »

Regeringsrättens avgörande 800:06 nu i strid med Regeringsformen

Ed: Till de olyckliga som kommer hit från live.piratpartiet: Jag ber så mycket om ursäkt för den felaktiga taggningen. My mistake.

Jag ser på svt (Göteborgsposten, Dagens Nyheter och Aftonbladet skriver också) att Norge kommer att kräva skrivning i landet för den som arbetar och vistas där mer än 183 dagar per år,  Konsekvensen för de ca 28000 gränspendlande svenskar som arbetar i Norge blir att de mister vissa medborgerliga rättigheter som rösträtt till kommun och landsting, men också sådant som  rätt att ha barn på svenskt dagis och i svensk skola, med flera följder av att vara skriven på annan ort. Eftersom Regeringsrätten i ett avgörande 2008-06-05 (800:06) kommit fram till att en arbetssökande inte kan tacka nej till erbjudet arbete i Norge utan att förlora sin a-kassa, skulle det innebära en tvångsemigration från Sverige.

Men vad skriver då Regeringsrätten i sin dom? Är domen överhuvudtaget tillämplig när förutsättningarna så förändrats?

Frågan om ett arbete som erbjuds i ett annat land är lämpligt i ALF:s mening måste enligt Regeringsrättens mening bedömas med hänsyn till såväl de aspekter som anges i 11 § ALF – varom mera nedan – som alla andra faktorer som på ett betydande sätt kan påverka den arbetssökandes livssituation. Dit hör sådant som arbetets art, den arbetssökandes erfarenhet av arbete av liknande slag, avstånd till hemorten, språksvårigheter, stora skillnader i levnadsförhållanden m.m.

Som framgår har RR inte alls beaktat eventuell förlust av medborgerliga fri- och rättigheter, som rösträtt i lokala och regionala val.

Även annan relevant lagstiftning som påverkar anställningsförmånernas innehåll och storlek, såsom exempelvis skatterättslig och arbetsrättslig lagstiftning, kan ha betydelse. Att vissa skillnader finns mellan olika länders regelsystem i dessa avseenden är oundvikligt och varje nackdel som uppkommer till följd av att ett utländskt regelsystem blir tillämpligt innebär inte att det erbjudna arbetet ska anses olämpligt. En samlad bedömning får således göras av om de förmåner som det erbjudna arbetet medför är skäliga i förhållande till de förmåner som skulle ha följt av ett likvärdigt arbete i Sverige.

Men ett tvång för en svensk medborgare att lämna landet strider mot Regeringsformens 2 kapitel §7

Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Eftersom Regeringsrätten inte beaktat några andra omständigheter än olikheter i sociallagstiftningen, samt den enskildes personliga förhållanden i sin dom 800:06 (och förutsatt att hemorten behålles), så kan den knappast längre vara vägledande. Med Norges beslut att tvinga gränspendlare att skriva sig där, kommer en tillämpning av 800:06 i konflikt med Regeringsformen.

Och då gäller Regeringsformen. Annars blir jag ännu mera orolig för den svenska rättsstatens tillstånd än jag redan är…

Written by viktualiebroder

25 januari 2011 den 21:55

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s