Viktualiebrodern

Engagemang och frispråkighet

with 11 comments

Medias ensidiga rapportering

Flera tidningar skriver nu om fallet med läraren i Landskrona som för två år sedan lockades i en fälla av några elever och filmades när han fällde främlingsfientliga kommentarer. Fallet skall tas upp i Skolfront på svt. Se Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet.

Och Skolfront förstås, som är precis lika onyanserat som väntat.

Nu har jag inte sett programmet, men jag tycker det är högst anmärkningsvärt om de säger lika lite om de faktiska förhållandena som notiserna i tidningarna antyder. Åtminstone vad jag hört ryktesvägen.

Läraren var nämligen ovanlig på så sätt att han var engagerad och ställde krav på eleverna. Krävde att de skulle studera och läsa läxorna. Förklarade om och om igen vilken framtid som väntade dem som går ut skolan med IG.

Han var ovanlig genom att han stannade kvar och inte sökte sig till annan skola. Han var ovanlig därför att han brydde sig. Han var ovanlig därför att han inte var utbränd. Han var ovanlig därför att han inte såg sina elever som hopplösa fall.

En sådan ovanlighet hänger ihop med frispråkighet. Det var säkert inte svårt att locka honom i en fälla med först provokation och sedan filmning av händelsen. Att utifrån den händelsen hårdvinklat kalla den aktuella läraren för ”främlingsfientlig” och ”rasist” är grovt kränkande.

De elever som uttalar sig i Skolfront förefaller också alla vara pojkar(?) Kanske någon av de flickor som han hjälpt till skolframgång och i förlängningen arbete och integration också borde ha fått komma till tals?

Tidningarnas ensidiga återgivande av händelsen (och eventuellt Skolfronts) innebär alltså i förlängningen att engagerade lärare har ännu mindre anledning att stanna och kämpa på skolor i sociala problemområden.

Kvar blir de uppgivna. De cyniska. De utbrända lärarna. Som lärt sig de rätta politkorrekta fraserna som ett rinnande vatten.

Det är ingen bra utveckling. Stöd istället de lärare som visar engagemang. Och civilkurage nog att säga vad de tycker.

Därför att handling talar högre än förflugna ord. I den verkliga världen åtminstone, utanför det desinformerande gammelmedia.

Ed: Enligt Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, och svt (två gånger) har läraren idag 101215 sagt upp sig. I anständighetens namn borde då alla lärare som som inte kan tänka sig att arbeta med andra än välartade medelklassbarn också omedelbart säga upp sig.

Och journalisten, som har så stora insikter i läraryrket, men så små inom sitt eget, är välkommen att byta.
Ed2: Enligt en ledare i Dagens Nyheter på årets sista dag, 101231, tycks nu Dagens Nyheter ha svängt i yttrandefrihetsfrågan: ”Yttrande­frihet handlar om rätten att även få föra fram ogenomtänkta, hädiska och provocerande budskap. Den måste försvaras.”  Eller också menar de att det bara gäller för tidningar. Alla är lika, men några är som bekant mer lika än andra.

Ed3: Eftertanken kranka blekhet tycks långsamt börja nå ikapp åtminstone andra journalister på Dagens Nyheter. Tro inte allt som skrivs är konklusionen, även om det konkreta fallet i artikeln gäller sjukhusskandalen i Södertälje.

Ed4: Skolan ifråga heter Dammhagsskolan. Under vilka omständigheter det aktuella yttrandet fälldes kan man få en indikation på genom en liten notis i Dagens Nyheter 110111.

Annonser

Written by viktualiebroder

10 december 2010 den 12:28

11 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Bengt.
  Du är säkert inte dum i huvudet.
  Det är bara det intryck jag får av Din text…
  På vilket sätt vet Du att läraren var engagerad, stannade kvar, brydde sig?
  På vilket sätt vet Du att läraren blev ”lockad i en fälla”?
  I vilket fall som helst har läraren sagt följande:
  ”Är det så att ni får lov att sätta barn till världen? Ja, i dag är det ju så ja. Men om man på något sätt tänker så att man kollar era gener och den miljö ni lever i och vad era föräldrar har för gener… Nu är den enda frågan så här: Vill vi ha folk som inte tillför landet något?”
  Lärarens eventuella goda sidor kan inte väga tungt i det här fallet. Han kan inte fortsätta som lärare.

  Anders

  10 december 2010 at 14:21

 2. Jag har hört rykten som stöder min version. Jag finner det anmärkningsvärt att lärarens omvittnade engagemang i sina elever helt förtigs i media.

  Kan de fortsätta som lärare som aldrig skulle kunna tänka sig att arbeta i en invandrartät skola utan hellre skulle byta yrke? Är att rösta med fötterna tecken på rasism och främlingsfientlighet? Jag skulle nog hävda att det är så, mycket mer än några förflugna ord. Några förflugna ord som eleverna ifråga mycket enkelt kunnat motbevisa genom att prestera i skolan.

  Återigen, engagemang och frispråkighet hänger ihop. Är man dum i huvudet om man förstår det – ja, då är jag dum i huvudet.

  viktualiebroder

  10 december 2010 at 15:32

 3. Haha, ”Jag har hört rykten”…

  Jag har hört rykten om att det inte var så, vart står vi då?
  Hela din argumentation bygger på antaganden som du gör till sanning.

  Om man inte tycker alla är lika mycket värda, fine, men man kan inte vara lärare och tycka det. I så fall får vi göra om vår grundlag och hela skolplanen.

  Jona

  10 december 2010 at 19:15

 4. *hmmm*

  Naturligtvis har du, Viktualiebroder, rätt i att engagemang, hjärta, nerv, hänger ihop med frispråkighet. Därav hjärtat är fullt talar munnen – osv.

  Men det finns en hake i ditt resonemang. Engagemang i elever och hjärta för deras framtid är nödvändigtvis inte något ”gott”. Man kan mycket väl tänka sig en aktiv nyfascist, t o m nazist bakom dessa ord. Eller en häftig Livets Ord-are. Nyfacister är inte ”onda människor”. De har sina vackra drömmar och älskar sina barn, hundar och trädgårdar. Precis (klokare :-)människor gör.

  Men vad kan hända om vi låter dem ta hand om våra barn?

  Gunnel Gomér

  10 december 2010 at 21:11

 5. @Anders. Du har ju även varit inne på min blogg men här bekänner du färg. Det är kreatur som du som får det smygande tyranniet att fungera. Jag vet inte vad som är mest motbjudande, din småborgerliga självgodhet eller den fascistoida synen på åsiktsfrihet förklädd till tolerans.

  @Gunnel: är det du som är batikhäxan? Ni verkar identiska. http://batikhaxanberit.blogspot.com/

  K

  11 december 2010 at 11:30

 6. Nä K 🙂

  Visserligen kallas jag ofta ”batikhäxa” av nyfascister på nätet, men Berit och jag är inte samma person. Berit och jag har bara vinkat uppmuntrande till varandra då & då i cyberrymden, när skällsorden haglat över oss.

  Generellt gäller att vi som kallas ”batikhäxor” är mogna kvinnor med fötter djupt förankrade i den verklighet som socialt arbete med utsatta människor uppenbarar. Både svenska och utländska familjer. Vi vet att likheterna är mycket större än skillnaderna och krockar därför hårt i debatt med främlingsfientliga eller aktiva nyfascister.

  Tyranni K…tyranni är inte möjligt utan ett dikotomiserat åtskillnadstänkande, fascismens och sexismens grundbult. Detta leder till längtan efter en enkel ”homogen kultur”, dvs. ett hårt innanför-utanför-kategoriserande. Det sega motstånd du möter i debatt är inte tyranni…det är politisk vilja. Demokratins försvar av jämlikhetens anda, individens rätt att behandlas som en fri individ.

  Här får du en visa från det Kalla Krigets epok, nu är vi på väg in i en ännu kallare epok:

  ”…Vad bryr jag mig väl om öst och väst
  jag vet ju bäst
  När människorna har varandra
  bor de alla i samma land
  och jag är ju precis som andra
  och min hand är så lik din hand…”

  Gunnel Gomér

  11 december 2010 at 14:39

 7. Jona, i programmet tar reportern inte en enda gång upp någon annan omständighet, allraminst någon i den faktiska, verkliga världen, förutom orden. Redan det ger anledning att fråga sig om det är hela sanningen, eller ens någon viktig del av sanningen som reportern presenterar. Om du har problem med rykten borde du ha ännu större problem med att reportern aktivt döljer allt utom orden.

  Reportern gör inte ens det minsta försök att göra ett fullständigt reportage, som kan komplicera och göra att tittaren eller läsaren funderar. Tvärtom försöker reportern hamra in en enda aspekt. Ingen kan vara imponerad av en sådan journalistik. Den har ingenting med en komplicerad verklighet att göra.

  Allmänt anser jag att det är ett systemfel att ord kommit att betyda mer än handling i dagens offentlighet. Då finns det människor som kommer undan med att starta krig, därför att de kan alla braord om frihet, demokrati och alla människors lika värde. Och kan uttrycka det med ett övertygande kroppsspråk – ”lie with a straight face”. Och det är till och med värre än karaktärsmordet på den här läraren.

  Om igen, tycker du att de kan vara lärare som kan rabbla braord som ett rinnande vatten, men inte lyfter ett finger för att göra orden till handling? Att tycka att alla människor är lika värda, när man får frågan, men aldrig i livet vilja lyfta ett finger för att hjälpa de med svår utgångspunkt i livet att bryta med det sociala arvet? ”Därför att det är ändå inte lönt”?

  viktualiebroder

  13 december 2010 at 10:24

 8. Gunnel, du har rätt i att åsikter och en persons karaktär inte är samma sak. Även den som har avskyvärda åsikter kan visa sig vara en hedersman eller hederskvinna i det verkliga livet. Det finns ju till och med historier om lägervakter under nazitiden som kunde göra mänskliga handlingar.

  Tyvärr är då som sagt dagens offentlighet helt inriktad på människors ord, inte deras handlingar. Inom parentes är det också det som är problemet med öppenheten på Internet, inte öppenheten som sådan, utan att människor, som Heidenstam skriver ”döma snabba, fast de litet veta”.

  Nu var det inte den här lärarens egna barn som han la ner så mycket energi på att de skulle få en bättre start i livet. Utan just sådana som kanske mången nynazist skulle tycka borde skickas ut ur landet omgående. Jag tolkar lärarens uttalande som en trötthetsreaktion på vägen, att det är tungt att få barn i rörelse, som aktivt, och rentav med aktivt stöd hemifrån, motsätter sig alla försök att skapa förutsättningar för att de skall få ett anständigt liv.

  Jag är skyldig dig svar på dina mejl… Lovar att ta itu med dem i veckan!

  viktualiebroder

  13 december 2010 at 10:35

 9. Jag vet Viktualiebroder…

  Människor med engagemang och hjärta slits ned. Och de tänker. Ibland säger de saker högt – som de kanske inte borde säga. Jag har själv gjort det *ajaj*

  Så är det för alla som jobbar ”mitt i elden” – poliser, socialarbetare, lärare, sjukhuspersonal o dyl. Man blir besviken, man blir förbannad och man blir glad. Det är tunga jobb. Om orken tryter plockar man ibland upp mindre vackra saker ur känslolivets ryggsäck, tankar och känslor som ligger undanstuvat längst ned.

  Min erfarenhet säger mig att när ryggsäckens nedre del kommer upp…då behöver man vila, jobba med annat.
  Holland har t ex en klok lag, ja Lag. Ingen får t ex jobbar mer än fem år i tung psykiatri. Anställda överförs liksom automatiskt till ljusare, mer hoppingivande delar av psykiatrin för ”emotionell påfyllning”. Sen tillbaka till det tunga igen efter några år.

  Mitt yrkesliv har varit en av & påstigning i jobb med knarkare och deras familjer (18 år eld) och forskningsinformation/byråkrati (12 år vatten). Fram och tillbaka. Jag brukar inte orka mer än 3-4-5 år eld. När man börjar låta gnällig på rösten…då är det dags att byta jobb.

  Och ordet ”ömhet” säger oss vad det handlar om. Ömhet gör ont, som när man trycker på ett blåmärke. Och ömhet gör gott.

  Ingen är mer än människa.!

  Gunnel Gomér

  13 december 2010 at 22:47

 10. […] ny. Berufsverbot i irrelevanta sammanhang är numera legio i Sverige. Jag tänker till exempel på läraren i Landskrona vars långa och engagerade lärargärning var noll och intet värd efter att några förflugna ord […]

 11. […] Nyheter glömmer då bort att nämna att det också skett i åtminstone ett fall i Sverige. Ett fall som ledde till lärarens avsked efter att Dagens Nyheter och andra tidningar ställt upp […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s