Viktualiebrodern

Inlösen av skadade sedlar och mynt

with one comment

Och något om ”false friends” i myntvärlden

Jag ser i Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och Skånskan att en tysk medborgare för andra gången ertappats med att försöka växla in femkronor till ett värde av  80 000 kronor. Vad är så speciellt med det? Jo, femkronorna var nerslipade så att präglingen suddats ut.

Rättsläget

Det är visserligen fullt tillåtet enligt Lag om Sveriges Riksbank, kapitel 5 § 5 att förstöra och förvanska mynt, men

Sedlar och mynt som förändrats eller bearbetats får inte spridas.

Själva innehavet av förvanskade mynt är däremot inte förbjudet, av naturliga skäl. Det är till och med så, att Riksbanken enligt samma kapitels 4 § erbjuder sig att i vissa fall lösa in skadade eller förstörda mynt

Sedlar och mynt som är skadade eller förslitna får lösas in av Riksbanken. För sedlar som blivit helt förstörda får Riksbanken betala ersättning.

Observera här ordet ”får”. Riksbanken är inte skyldigt att lösa in, och har dessutom genom att lägga ner kontoren utanför Stockholm väsentligt försvårat en inlösning. Citat

Riksbanken har ingen kassa öppen dit allmänheten kan komma för att hämta ut eller lösa in mynt.

Mynt som inte längre är giltiga betalningsmedel kan varken lösas in på banken eller Riksbanken. Mynten kan betraktas som metallskrot och kan därför lämnas till metallåtervinning.

Men Riksbanken kan meddela förbud att sprida skadade mynt, enligt kapitel 11 § 2a, stycket 1

Riksbanken får meddela föreläggande eller förbud som behövs för att bestämmelsen i 5 kap. 5 § eller föreskrifter som meddelats enligt 1 kap. 2 § eller 6 kap. 9 § skall efterlevas.

I stycket 2 följer sedan

I fall som avses i 5 kap. 5 § får förbudet meddelas var och en som väsentligt har bidragit till spridningen och som därvid varit medveten om att sedlarna eller mynten hade förändrats eller bearbetats.

Enligt de knapphändiga uppgifterna i artiklarna har tysken efter det första försöket meddelats ett förbud mot att i bank vidare söka växla in de skadade femkronorna (han hävdar, felaktigt, att Forex inte är bank) Om det verkligen är riksbanken som meddelat ett sådant förbud som ett överklagningsbart myndighetsbeslut, eller om det skett på polisens eget bevåg framgår inte.

Ett sådant förbud att sprida skadade mynt kan emellertid överklagas till förvaltningsrätten, i detta fall då länsrätten.

Riksbankens beslut enligt 2 a § får överklagas hos förvaltningsrätten.

Varför alls slipa femkronor?

Vad är då skälet till att femkronorna, ca 16 000 stycken, slipats? Jo, femkronan överensstämde till sin storlek med det tyska femmarksmyntet, före kronkraschen 1992 värt ca 18 kronor, omedelbart efter densamma ca 27:50.

Någon, möjligen mannen som nu försöker växla in dem, har alltså slipat ner svenska femkronor för att använda dem i tyska myntautomater fram till att Tyskland införde euron år 2000.

Fler sådana ”false friends” i myntvärlden står det om här. Flashback har en tråd förstås.

Förtroendet för sedlar och mynt som betalningsmedel

Varför skall då alls Riksbanken, i vissa fall, lösa in skadade sedlar och mynt? Ja, när det gäller sedlar talar förtroendet för sedlars värde för en inlösning. Om inte skulle handeln ta skada av att människor blev tveksamma till att ta emot sedlar som inte var i ett alldeles perfekt skick. Ett allmänt förtroende för att också en skadad sedel alltid kan lösas in borgar för en smidigare kontanthantering.

I fallet mynt är sannolikheten att normal användning ger väsentliga skador mycket liten, och beloppen är små. Därför löser Riksbanken inte in skadade mynt. För ett resonemang kring detta, se ett PM här (pdf).

Annonser

Written by viktualiebroder

16 oktober 2010 den 14:39

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] är olagligt att skada eller förvanska mynt, bara att försöka föra in dem i cirkulation (se en tidigare post i den här […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s