Viktualiebrodern

Varumärkesintrång och politiken

with 13 comments

Jan Emanuel Johansson

Jan Emanuel Johansson från Norrtälje är inte en figur i en ballad av Evert Taube, men hans liv skulle kanske passa in i en, dokusåpadeltagare, hojåkare och s-politiker som han är. En levnadskonstnär i Taubes anda.

I dagens Aftonblad ser jag att han tagit Harley Davidsons varumärke och modifierat texten och använt det i sin personvalskampanj.

Det här är ett uppenbart fall av renommésnyltning intrång på HD:s varumärke. Jag kan visserligen tänka mig fall där en parodi på ett varumärke kan vara berättigade, antingen nu parodin används som ett verktyg för att kritisera företaget bakom varumärket eller för att kritisera och göra satir över företeelser i samhället, utan koppling till företaget.

En sådan parodisk användning av ett varumärke faller i amerikansk lagstiftning under ”fair use”. Och skälet är förstås att det sociala värdet av kritik ibland är större än den eventuella förlust varumärkesinnehavaren gör. Någon ”fair use” finns inte enligt svensk rätt, men man kan förstås diskutera värdet av parodier och kritik likafullt.

Men Jan Emanuel Johanssons användning av HD:s märke bär inte spår av parodi. Han försöker åka snålskjuts på de egenskaper som HD lyckats lägga in i sitt varumärke – lite lagom medelålders rebelliskt. Och hög klass.

Jan Emanuel Johansson och socialdemokraterna kan nog i och för sig sägas vara lagom medelålders, men rebelliska och hög klass är de sannerligen inte. Att HD anser att en sammanblandning med dem skadar HD:s varumärke kan man förstå.

Det kan finnas andra derivativa användningar av ett varumärke, som ökar laddningen och mystiken, och därmed värdet av varumärket. När Brigitte Bardot i sin sång Harley-Davidson sjöng ungefär (snabbt-slarvigt översatt)

När jag på vägen

känner min maskins darrningar

fylls tomrummen i mitt veka liv

av begär

(Quand je sens en chemin
Les trépidations de ma machine,
Il me monte des désirs
Dans le creux de mes reins)

..då var det inte snyltning intrång i HD:s varumärke, utan istället en gratis reklam. Brudar och sex säljer motorcyklar, åtminstone i gruppen penningstarka medelålders män med fyrtioårskris som just är Harleys målgrupp.

Piratpartiets varumärkespolitik

I Piratpartiet är vi positiva till varumärkesrätten, som vi ser som en konsumentskyddsfråga. Personligen anser jag då som sagt att parodier i vissa fall kan vara motiverade.

Jag heter Bengt Jonsson och kör inte hoj (i så fall hade det blivit en Triumph Bonneville T100 med limpsadel) men återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Ed För att klargöra att jag anser det vara ett intrång i varumärkesskyddet och inte ett brott mot marknadsföringslagen, har jag strukit ordet renommésnyltning.

Ed2: Jag hade fel i sak, vilket jag redogjort för här.

Ed3: LMB Finmekaniska i Söderbärke har också ett HD-likt varumärke

Written by viktualiebroder

09 september 2010 den 10:43

13 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jag hoppade också till när jag såg hans affischer och tänkte ”får HD reda på detta åker han dit”. Och dagen efter går klanten ut stort i media:

  http://norrteljetidning.se/valet/1.941747-rivstart-i-sen-personkampanj

  Inte direkt oväntat att HD hör av sig då…

  🙂

  Markus "LAKE" Berglund

  09 september 2010 at 10:58

 2. Fast det är ju bättre att HD hör av sig än HA… 😉 Apropå starka varumärlen och ”aktiv” varumärkesvård…

  Men HA och andra enprocentare har väl delvis tröttnat på att HD:s varumärke har, ur deras synvinkel, ”spätts ut” och stigit över på andra märken?

  Ed Så jag är inte så säker på att Jan Emanuel varit välkommen in i Frihetspartiet 🙂

  viktualiebroder

  09 september 2010 at 11:02

 3. Minst lika allvarligt som att snylta på HD’s renommé är faktiskt att Alliansens logotype rakt av är snodd från TV-kanalen Animal Planet. Men det blir väl så när det mest är apor och gorillor som räknas in i målgruppen

  cnab

  09 september 2010 at 11:06

 4. Ingen smiley efteråt cnab?

  Det är dessutom inte så extreeeeemt originellt att stapla bokstäver på varandra som både Animal Planet och Alliansen har gjort. Jag kan garantera att det går att hitta mängder med likartade ”namn” även tidigare…

  Markus "LAKE" Berglund

  09 september 2010 at 11:19

 5. Vassego, Lake 🙂

  cnab

  09 september 2010 at 12:41

 6. 😀

  Markus "LAKE" Berglund

  09 september 2010 at 13:14

 7. Då läser vi 4 § första stycket varumärkeslagen:

  Rätten till ett varukännetecken enligt 1-3 §§ innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Vad som nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller också hit införs. Är i fall som avses i 2 § kännetecknet inte inarbetat i hela landet, gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

  Är det alltså ”näringsverksamhet” att bedriva en politisk personvalskampanj? Skulle en stämning hålla i svensk domstol?

  I så fall, måste jag också ha tillåtelse från mina tidigare arbetsgivare att nämna deras namn i min CV när jag söker nytt jobb?

  Anders Andersson

  10 september 2010 at 04:01

 8. Det är tur du finns och reder ut saker.

  Emellertid tror jag att 6 är mera tillämpbar

  Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Lag (1992:1686).

  HD torde hävda att Jan Emanuels användning av ”annat liknande kännetecken” är ”till förfång för det väl ansedda kännetecknets… anseende”

  När det gäller begreppet ”näringsverksamhet” kontra ”privat användning”, så tror jag inte att ”näringsverksamhet” innebär att det måste finnas ett direkt vinstsyfte. I det här fallet används HD:s varumärke på en marknad, nämligen för att förvärva röster i valet. Det är en väsensskild användning jämfört med ditt exempel att nämna ett företags namn i en CV.

  Jag skall kolla lite och återkommer.

  Ed1: Det kan inte röra sig om brott mot Marknadsföringslagen, då Marknadsdomstolen i mål 2003:34 skriver

  FöretagarFörbundet kan därför jämföras med en fackförening eller
  en politisk organisation, vilkas medlemsackvisition inte heller kan omtalas som marknadsföring
  i MFL:s mening

  Återkommer med om politik omfattas av VmL.

  viktualiebroder

  10 september 2010 at 07:57

 9. Jag måste här ge Anders Andersson rätt, men gör det i en egen post, på grund av längden.

  viktualiebroder

  10 september 2010 at 10:30

 10. Anders brukar komma med relevanta synpunkter, men jag har svårt att se detta tillämpligt här. Så jag ser med spänning fram emot nästa postning. 🙂

  Markus "LAKE" Berglund

  10 september 2010 at 10:35

 11. […] Andersson har i en kommentar till mitt tidigare inlägg rätt – det finns inget lagligt hinder för Jan Emanuel Johansson […]

 12. Huvudfrågan behandlas som sagt i den nya tråden. Några bifrågor blev dock hängande i luften här, och jag vill gärna avsluta dem:

  1. Resonemanget om ”parodi” och ”fair use” känns irrelevant i fråga om varumärken. Är det inte mera tillämpbart i diskussioner om upphovsrätt? I och för sig kan jag tänka mig en näringsidkare som försöker marknadsföra sin produkt genom att parodisera konkurrentens varumärke, men detta är inget som jag anser vare sig är eller bör vara tillåtet.

  2. Jag antar att det var marknadsföringslagens avsnitt om jämförande reklam som du först hade i åtanke. Detta avsnitt finner jag definitivt relevant för diskussionen, samtidigt som det i någon mån verkar motsäga varumärkeslagen (som inte gör några undantag för jämförande reklam). Hur är det, om jag i min reklam nämner en konkurrents produkter vid namn utan att det uppfyller villkoren för jämförande reklam, har jag därmed brutit enbart mot marknadsföringslagen, eller mot den lagen samt dessutom mot varumärkeslagen? Observera att varumärkeslagen möjliggör vanliga straffsanktioner såsom böter eller fängelse, medan marknadsföringslagen endast medger utdömande av en ”marknadsstörningsavgift”. Båda lagarna ger dock rätt för den som lidit skada av marknadsföringen/intrånget att kräva skadestånd.

  3. Visst finns det skillnader mellan en personvalskampanj till riksdagen och att vem som helst söker arbete på vanligt sätt. Frågan är i vilken mån det spelar någon roll rättsligt. Är det ”näringsverksamhet” att erbjuda sina tjänster på arbetsmarknaden, antingen det sker genom offentliga annonser eller i privata affärskontakter? Jag ser inte att lagen lämnar något utrymme för att tala om en begränsad ”grad” av näringsverksamhet; antingen bedriver man näringsverksamhet eller så gör man det inte. Omfattningen av näringsverksamheten får sedan tas i beaktande när man vid en lagöverträdelse skall avgöra bötesbeloppets respektive skadeståndets storlek. Något ”ringa varumärkesintrång” som man inte skall dömas till ansvar för finns inte; straff utdöms närhelst intrånget sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Om jag alltså är oförhindrad att räkna upp alla mina tidigare arbetsgivare (även sådana vilkas namn utgör skyddade varumärken) i min CV, då beror det rimligen på att jobbsökande inte räknas som näringsverksamhet, inte på att min CV tillkommit genom oaktsamhet som inte är grov…

  Anders Andersson

  10 september 2010 at 18:59

 13. Jag får ta upp punkt för punkt.

  1. Mitt referensverk Landes/Posner: The Economic Structure of Intellectual Property Law (som jag tror du skulle finna högst läsvärd) tar som enda exempel på fair use inom varumärkesrätten begreppet ”Star Wars” använt av Reaganadministrationen för att beteckna robotskyddet i ”rymden”. Lucasfilm hade invändningar, men fick dessa avvisade på ”fair use”-grunder. Emellertid menar Landes/Posner att om inte ”fair use” gripit in, hade det kunnat röra sig om varumärkesintrång enligt amerikanska regler om förbud mot urvattning (dilution) av Lucasfilms varumärke, som då inte är begränsade till näringsidkare (antar att EU-direktivets 5.5 var i amerikansk säck innan det kom i europeisk påse).

  viktualiebroder

  10 september 2010 at 22:20


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s