Viktualiebrodern

Sulmönster och upphovsrätt – några funderingar

leave a comment »

Om memer och vad som bör göras

I dagens Svenska Dagbladet rapporteras om att polisens databas över sulmönster anklagas för upphovsrättsbrott. Men det är inte mönstren samlade i en databas som sådan som är ett intrång i någons upphovsrätt, utan polisen tycks ha tagit genvägen att ladda ner en befintlig databas över sulmönster, och därmed göra intrång i de fotografiska rättigheterna till bilderna på sulor.

Nu undrar jag förstås om de inte också gjort sig skyldiga till att ha brutit mot skyddet för databaser också, om de tagit stora sjok från annat håll och använt för att bygga upp sin egen databas med. Polisen försvarar sig under alla omständigheter med att hänvisa till ett undantag för rättsvårdande myndigheter i upphovsrättslagen.

Jan Rosén (ständigt denna Vessla...) kommer till tals i artikeln. Han menar att undantaget enbart kan komma ifråga för enskilda händelser, inte för att bygga upp en permanent databas.

Upphovsrätt med meme-banker som syfte

Det är alltså inte återgivningen av sulmönster som är förbjuden. Tvärtom kan man anta att ganska många av dessa finns registrerade som Mönster (i Sverige), Design Patents i USA, Utility Models i Japan, Gebrauchsmuster i Tyskland. Och då är återgivningen av dem fri att använda, ”Fri Kunskap”. Det är själva poängen med mönsterskydd, att upphovsrätten inte är villkorslös utan kräver motprestationen att kunskapen i sig blir fri.

Den egenskapen delar mönsterskyddet med patent. Och det är den del av upphovsrätten som jag personligen ser ett samhälleligt värde i. Användningen av instruktionen blir (under en viss tid) privilegierad för uppfinnaren, men instruktionen som sådan blir fri att återge och låta sig intellektuellt påverkas av. Inte bara det, alla instruktioner samlas i en klassificerad och sökbar databas, där kostnaden för att bygga upp denna databas bärs av privilegietagarna som en ersättning för privilegiet.

Man skulle kunna kalla alla dessa instruktioner för memer, och samlandet av dem för meme-banker, med den analogi som Richard Dawkins gjorde för idéer med gener.

Upphovsrätt med ”uppmuntrande” syfte

Mot meme-bank-upphovsrätten kan man ställa en sådan upphovsrätt som menar sig vara till för att ”uppmuntra” till skapande. Till exempel för fotografier. För mig är den här delen av upphovsrätten problematisk. Det finns stora svårigheter att mäta den nytta som samhället får av att, i stort sett ersättningslöst och istället till kostnader i form av monopolskador och kostnader för beivrande av intrång i privilegierna, meddela sådana privilegier. Och med dessa samhälleliga kostnader galopperande som en följd av att kostnaderna för kopiering och spridning närmat sig noll genom billiga hårdvaruminnen och Internets existens.

Jag tror att allt detta snömos och struntprat om ”intellektuell egendom” (se också den här posten) är en följd av dessa svårigheter att kvantifierbart och evidensbaserat motivera existensen av  den ”uppmuntrande” upphovsrätten. När de sakliga utilitaristiska argumenten (beklagligt nog för intressenterna) tycks lysa med sin frånvaro, tillgriper människan istället metafysiska argument, speciellt när egenintresset också kommer med i spelet.

Att det är svårt att beräkna nyttan av den uppmuntrande upphovsrätten innebär förstås inte att man inte bör försöka. Man kan ju intuitivt känna att det trots allt ligger någonting i, att löftet om ett tidsbegränsat monopol för alster faktiskt uppmuntrar till skapande av nya alster. Och sådana undersökningar har gjorts. En sådan undersökning kom fram till en optimal skyddstid på 14 år. Att jämföra med dagens skyddstider på 70 år efter upphovsmannens exit från jordelivet… en absurditet som bara kan motiveras med just metafysiska argument och ett förhärligande av ”Upphovsmannen” med närmast religiösa förtecken.

Inom Piratpartiet har vi enats om en föreslagen skyddstid på fem år, med ett undantag för icke-kommersiell användning som skall vara fri. Det är ett radikalt steg mot dagens privilegiesamhälle. Stora industrier har byggts upp som för sin existens kräver en fortsatt gamla tingens ordning. Jag tror inte att det är realistiskt att gå direkt till fem års skyddstid, speciellt inte som internationella avtal kan lägga hinder i vägen. Men som en utgångspunkt och ett mål att sträva mot för att nå en sundare upphovsrätt, där kostnaderna inte längre externaliseras på andra, är fem år bra.

Vad som bör göras och vad polisen i så fall borde ha gjort

Polisen har alltså gått genvägen att införliva någons befintliga databas av foton på sulmönster till sin databas, istället för att göra arbetet att samla in registrerade mönster från olika delar av världen. Jag kan inte klandra dem. Trots att publiceringen är villkoret för privilegier för mönster och patent, lämnar de databaser som finns mycket övrigt att önska. De är splittrade, särskilt databaserna för mönster. För vanliga användare är gränssnitten dåliga. Kunskapen om deras existens är minimal.

I Piratpartiets valmanifest version 2.0 Kunskap kom in en passus när det gällde användningen av avgifterna för patentskydd att de

ska i större utsträckning än idag riktas mot att
patentlitteraturen tillgängliggörs och användandet av den populariseras

Hade detta varit genomfört på en internationell skala (och även gällt mönster), hade polisen inte haft samma behov av att tillägna sig andras foton på sulmönster. Foton är visserligen attraktivare för det mänskliga ögat att känna igen mönster på, men för automatiserade sulmönsterigenkänningssystem, till exempel det här (pdf) behöver upplösningen på bilden inte vara så stor, och förmodligen är det till och med en fördel att bilden är helt reducerad till mönstret och allt ovidkommande är bortskalat.

Men för detta krävs lagändringar. Tillsätt endast politisk vilja.

Lagar stiftas av lagstiftande församlingar. Lagstiftande församlingar utses i demokratier i allmänna val. Allmänt val till den svenska lagstiftande församlingen, riksdagen, hålls den 19 september.

Den politiska viljan finns hos Piratpartiet. Du kan tillsätta den!

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Annonser

Written by viktualiebroder

03 september 2010 den 10:18

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s