Viktualiebrodern

Om ett love all, serve all för SJ

with 10 comments

En lagstadgad befordringsplikt utan krav på id-handling!

HAX länkar i sin blogg till en diskussion han varit involverad i om riskerna med lagring av passageraruppgifter för flyget. Det är inte svårt att föreställa sig att de förslag som finns att detta skall gälla alla persontransporter kommer att hamna på dagordningen ganska snart.

Jag har ett förslag att preventivt ändra i lagen för att motverka detta.

I §2 av Förordning (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m.m. står

Om annat inte följer av lag eller annan författning eller av vad som föreskrivs i denna förordning, får en järnväg inte vägra att mot fastställd avgift i mån av utrymme befordra resande med personförande tåg som har upptagits i en offentlig tidtabell.

Jag menar visserligen att redan av denna existerande lag, kan SJ inte kräva giltig legitimation som villkor för att befordra en passagerare. En så kallad oreglerad kontraheringsplikt, i kraft av SJ:s faktiska monopolställning och tillika statliga koncession för järnvägstrafik.

Men uppenbarligen är denna oreglerade kontraheringsplikt inte tillräcklig för att förmå SJ att avstå från krav på giltig legitimation.

Jag föreslår därför att §2 får ett tillägg som uttryckligen stadgar att SJ inte får kräva att få veta identiteten på passageraren som villkor för befordran. Det vill säga att den nuvarande oreglerade kontraheringsplikten övergår i en lagstadgad.

Om jag skulle bli invald i riksdagen kommer jag att lägga en motion i frågan.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

29 april 2010 den 21:49

10 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. En lagteknisk detalj inför motionsskrivandet: 1985:200 är en förordning, beslutad och utfärdad av regeringen. För att din föreslagna bestämmelse skall bestå oberoende av regeringens nycker, så bör den införas i motsvarande lag, lämpligen järnvägstrafiklagen (1985:192), som 1 § i nämnda förordning hänvisar till.

  Jag finner det i sammanhanget en smula besynnerligt på vilka grunder den här förordningen är utfärdad. Det brukar stå i motsvarande lag vad regeringen har befogenhet att utfärda föreskrifter om, men jag hittar ingen sådan delegering av befogenheter i järnvägstrafiklagen. Står den i någon annan lag?

  Anders Andersson

  30 april 2010 at 00:22

 2. Jag tackar för din, som vanligt! klargörande kommentar. Skall undersöka lite mer. Men som alltid är man beroende av kommentarerna för att driva något framåt.

  Jag är ibland alldeles för snabb med förslag, den här gången därför att HAX skrev om PNR, och då ville jag smida med hett järn.

  Jag arbetar på något liknande kontraheringstvingande för att återupprätta förtroendet för kontanter. Men det involverar så många olika lagar som riksbankslagen, avtalslagen, transportlagar, konsumentlagen och några lagar till, så frågan är komplicerad. Mycket att läsa och begrunda återstår.

  Ed: När skall herr Andersson börja blogga månne? Din analytiska förmåga saknas svårt i ett pirat lagstiftningsarbete 🙂

  viktualiebroder

  30 april 2010 at 01:21

 3. Jag köpte tågbiljetter idag och reser under mitt SJ-alias herr ”Villkoret Bestrides”. SJ hänvisar till att man ingår ett avtal när man köper biljetten, i detta avtal ingår villkoret att en resande skall kunna identifiera sig. Man är i sin fulla rätt att inte acceptera avtalsvillkor och eftersom automaten tar betalt och skriver ut biljetten så måste man anse att SJ har accepterat det modifierade avtalet.
  Förordningen visar att de inte har rätt att vägra mig transport på grund av det.
  Det finns iofs en catch-all, jag har inte hittat något i svensk lag eller förordning som säger annorlunda. Vad finns i EU? IANAL

  Stefan

  30 april 2010 at 14:53

 4. Hehe den var bra. 🙂

  Jag tror som sagt att du kan hänvisa till förordningen, samt allmänt accepterade rättsprinciper om SJ:s befordringsskyldighet (kontraheringsplikten vid monopol) när du söker skadestånd efter att ha blivit avslängd.

  Förutom järnvägslagar- och förordningar kan det nog också ses som ett oskäligt avtalsvillkor, som faller under avtalslagen.

  Men jag vill alltså se ett uttryckligt lagförbud.

  viktualiebroder

  30 april 2010 at 15:03

 5. ”Villkoret Bestrides” har jag snott från Rick Falkvinge ojmr.
  Jag åker iofs inte så mycket tåg men jag har hitills aldrig blivit ombedd att visa legitimation, jag misstänker att konduktörerna inte vill ha den diskussionen flera gånger per vagn…

  Jag håller absolut med om att det borde vara ett explicit förbud inskrivet i lag, samtidigt blir jag lite ledsen över att det ska vara nödvändigt. Det är ta mig fan lägre än Glocalnet… 😦

  Stefan

  30 april 2010 at 17:35

 6. […] This post was mentioned on Twitter by Piratbloggar. Piratbloggar said: Viktualiebrodern: Om ett love all, serve all för SJ: En lagstadgad befordringsplikt utan krav på id-handling… http://tinyurl.com/2g4mm8m […]

 7. Det är i järnvägstrafiklagens §3 som det framgår Om järnvägen inte fullgör i lag eller annan författning föreskriven befordringsskyldighet och om det därigenom uppkommer skada för någon till vars förmån befordringsskyldigheten gäller, är järnvägen skyldig att ersätta skadan.

  Om SJ slänger av någon på den grunden att vederbörande inte vill/kan legitimera sig, det vill säga åsidosätter sin befordringsskyldighet enligt 1985:200 som inte känner någon sådan begränsning, då kan det bli dyrt för SJ. Betydligt dyrare än med resegarantin.

  viktualiebroder

  08 maj 2010 at 17:32

 8. Ytterligare ett ställe som ligger till grund för regeringens förordnande är Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer. I §1 står

  ”Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3 § eller 5 ½ regeringsformen, om föreskrifterna gäller
  1. befordram i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten”

  viktualiebroder

  12 maj 2010 at 16:51

 9. […] skyldigt att befordra var och en som betalat biljett och inte uppför sig störande. (Se också det här inlägget om varför de alltså enligt min mening inte kan avvisa Kalle Anka, Ulla-Bella […]

 10. […] Det finns anledning att damma av ett gammalt inlägg på den här bloggen, Om ett love all, serve all för SJ. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: