Viktualiebrodern

Internet i glesbygd och statens legitimitet

with 6 comments

Ceausescus systematisering var inget liberalt projekt

Projo skriver i ett blogginlägg om Internet är ingen rättighet.

Jag håller med i princip. Men principer måste jämkas med verkligheten. Som jag skrivit om tidigare menar jag att staten faktiskt har ett ansvar för en positiv rättighet för människor som bor i glesbygd att ha tillgång till en basmöjlighet för elektronisk kommunikation. Inte ett ”gratis” Internet, men till ett pris som inte väsentligt överstiger det pris marknaden i mera bebodda delar av landet sätter.

Basmöjlighet skall tolkas som den bandbredd som till en given tid kan anses nödvändig för ett aktivt deltagande i samhället som medborgare, det vill säga i kontakter med myndigheter, bank, försäkringsbolag etc. Alltså inte bandbredd för att kunna ”tanka fett”. Utan en medborgerligt nödvändig folkbandbredd.

Jag ser flera skäl för detta, de viktigaste av dessa ur en samhällelig synvinkel.

För det första samhällets motståndskraft mot yttre störningar. Det är visat i undersökningar efter stormen Gudrun, att människor på landsbygden är betydligt bättre rustade att klara tillfälliga kriser än människor i tätort. Den robustheten har ett överlevnadsvärde och är en tillgång inte bara för de berörda utan för samhället som en helhet.

För det andra legitimiteten i den svenska statens anspråk på landområden av central betydelse för ekonomin.

Det som normalt ger legitimitet åt att en stat hävdar ett landområde som sitt är att

a) De har våldsmakten där (polis och militär har kontroll över området)

b) Lokalbefolkningen identifierar sig med staten som ”sin” överhet.

I den svenska glesbygden finns idag i praktiken ingen polis. Militärens närvaro är reducerad till en och annan lågsniffande JAS. Kriteriet a) faller därmed, eller är åtminstone mycket nära att göra det.

Om lokalbefolkningen, genom att telefonen dras in, inte ens kan påräkna att kunna ha en meningsfull kontakt med en alltmer nätbaserad överhet, då är risken faktiskt där att på sikt lokalbefolkningens identifikation med överheten undergrävs.

I den svenska glesbygd vi talar om finns emellertid stora värden. Skog och kraft. Det ligger alltså i samhällets intresse, som staten är tänkt att tjäna, att åtminstone ett av kriterierna a) eller b) gäller.

För övrigt var Nicolae Ceasescussystematisering” inget liberalt projekt. (Pol Pots diametralt motsatta projekt naturligtvis inte heller).

Jag har skrivit om detta som ett förslag till ett politiskt program här. Det är alltså inte någon officell piratpolitik. Än.

Se också det här inlägget, om Olle Hollertz vision.

Jag heter Bengt Jonsson och står på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Ping

Ed: Flashback diskuterar en upplösning av staten Sverige. Som vanligt när det gäller FB på gott och ont.

Ed Försvarsmakten, och därmed centralmakten i Stockholm är sannolikt medveten om legitimitetsfrågan – åtminstone övade försvaret mot separatistiska rörelser så sent som 2009.

Ed: För en genomgång av EUs legitimitet (Beethams legitimitetsteori) i de delar av Sverige där en majoritet röstade nej i folkomröstningen i EU 1994, se Linda Enberg/Claudia Tenorio: Den svenska väljarkåren och EU – Om EU:s legitmitet i Sverige).

Annonser

Written by viktualiebroder

23 januari 2010 den 17:51

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] förutsättningen är att Sverige slår vakt om sin auktoritet och legitimitet också i glesbygden. Storsverige kommer att behöva glesbygden mer än Glesbygden kommer att […]

  2. […] överhöghet över Inlandet genom att säkerställa telefoni och Internet åt dem som bor där. Nu urholkas legitimiteten i den överhögheten i rask takt. Share […]

  3. […] har ju skrivit en del om avvecklingen av elektroniska kommunikationsmedel i glesbygden och de frågor för Sveriges överhetliga legitimitet det i sin tur väcker. Vad jag kan se tar nio […]

  4. […] jag skrivit om tidigare finns ett direkt samband mellan överhetens närvaro och samma överhets legitimitet. När myndighetskontor läggs ner och allmänheten hänvisas till kontakt via telefon och Internet, […]

  5. […] är statsrättsligt inget stabilt tillstånd. En stat kan i längden inte göra trovärdigt anspråk på ett landområde, och tillgodogöra sig […]

  6. […] Ed4: Svenska Dagbladet rapporterar 2015-04-01 om vilka problem kravet på elektronisk ingivning ställer till med för företagare på landsbygden. Se också mitt inlägg om Internet i glesbygd. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s