Viktualiebrodern

Glesbygden och Nätet

with 4 comments

Medborgerliga rättigheter över hela Sverige. Och något litet om Centrum, Periferi och biodiversitet i idévärlden.

Piratpartiet har tagit klart ställning mot en avstängning från elektronisk kommunikation, om den inte föregås av en domstolsprövning. Det gäller förstås inte vid rena avtalsbrott mellan användare och operatör.

Telia rullar nu ut sin plan för nerläggning av luftledningarna. I stora delar av landet innebär nerläggning att de grävs ner. I glesbygden innebär nerläggning att de tas bort och, där så är möjligt, ersätts med radiobaserad telefoni. Där radiobaserad telefoni inte är möjlig innebär nerläggning en avstängning från tele- och datanäten.

Men en människas liv förs alltmer på Internet. Myndighetskontakter, bank med mera. Möjligheten att umgås med andra människor försvåras utan uppkoppling. För människor i glesbygd allra mest, av lätt insedda skäl. Möjligheten till inflytande i samhället begränsas.

Jag kan inte tolka Piratpartiets principer på något annat sätt, än att det i slutändan är statens ansvar att möjliggöra elektronisk kommunikation för medborgare som de tar på sig rollen som överhet för. För utan inflytande ingen överhetslegitimitet. Som det hette före det nordamerikanska frihetskriget: No taxation without representation.

Och denna piratprincip om medborgarrätt tar överhanden över principen om budgetneutralitet.

Hur en sådan garanterad basförsörjning då bör se ut i praktiken är mer en lämplighetsfråga. På grund av kostnaden för fysisk kabel torde radioöverföring vara rimlig. Priset bör inte väsentligt överstiga gängse marknadspriser för mera tättbefolkade delar av Sverige. Basbandbredden bör anpassas till vad som i en given tid kan anses vara behövligt för att på ett rimligt sätt kunna utöva sina medborgerliga rättigheter. Jag kan se 2Mb som en lämplig nivå för dagen.

Det finns andra aspekter, till exempel elöverkänsligas oro inför trådlösa alternativ, men jag tror inte att Piratpartiet kan göra medicinska överväganden om relevansen i sådana farhågor.

Egna livsval, biodiversitet och robusta system

Nu kan man förstås med rätta fråga sig varför människor som med vett och vilje bosätter sig långt från de stora trafikstråken – varför de skall ekonomiskt understödjas i sina livsval av kollektivet.

Jag tror (här blir jag på grund av okunnighet diffus i tankegången – behöver tänka och studera mer), att människor som lever i Periferin, långt från idéströmningarnas Centra (det samerna kallar ”Storsamhället”), bevarar (ofta förlöjligat, tänk: Tjalle Tvärvigg) och utvecklar en pool av idéer och tankar om livet, om det förflutna, om framtiden, som skiljer sig från den förhärskande (även kallat det politiskt korrekta).

Jag menar att detta inte bara är av ondo, utan utgör ett exempel på biodiversitet. Poängen med diversitet är att skapa system som är mera robusta mot plötsliga yttre förändringar, genom att säkerställa att åtminstone några överlever sådana förändringar. Det finns alltså för arten ett överlevnadsvärde i redundans. Också i idémässig redundans.

Det finns många ”hot” om sådana plötsliga yttre förändringar i livsvillkoren, mer eller mindre rationella, som skvalpar runt i media, ”är på tapeten”. Jag behöver inte nämna någon speciell. Slå på en nyhetssändning på en tv nära dig ikväll.

Jag menar att en liten kostnad för att garantera medborgerliga näträttigheter också för glesbygdens folk är motiverad genom att den stärker vårt samhälles motståndskraft, dess robusthet, mot plötsliga yttre händelser.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

23 november 2009 den 14:39

Publicerat i Glesbygd, Kandidatur

Tagged with

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] * Glesbygdens rätt på Nätet […]

  2. […] jag skrivit om tidigare är en konsekvens av Piratpartiets syn på medborgerliga rättigheter på Nätet, att […]

  3. […] håller med i princip. Men principer måste jämkas med verkligheten. Som jag skrivit om tidigare menar jag att staten faktiskt har ett ansvar för en positiv rättighet för människor som bor i […]

  4. […] Och det gäller inte minst i Glesbygd. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: