Viktualiebrodern

Piratpolitik i Finansutskottet

with 10 comments

Hur jag skulle bedriva piratpolitik i finansutskottet om nu någon skulle fråga mig.

Någon eller några kandidater i Piratpartiets kandidatutfrågning inför nomineringarna till riksdagslistorna har fått frågan hur en piratpolitik i finansutskottet skulle se ut. Ingen har frågat mig, tyvärr. Men jag svarar ändå!

Som jag skrivit om i en tidigare post finns det också, förutom de mjuka integritetsskälen, också ett mycket hårt skäl för att motsätta sig utvecklingen mot övervakningssamhället: Den fallande avkastningen på investeringar gjorda för säkerhet. Och de risker det medför för minskad välfärd och, i slutändan, kollaps som en följd av ökad ”overhead”, komplexitet.

I ett finansutskott skulle jag kräva vetenskapligt sunda utredningar med sakliga beräkningar på nuvärdesberäknad förväntad avkastning på investeringar gjorda med angivet syfte att öka ”säkerheten”.

Exempel 1: Som en följd av de spektakulära rymningarna från fängelser under 2004, sjösatte dåvarande justitieministern Tomas Bodström ett projekt för ny- och ombyggnationer för att inrätta ett antal högsäkerhetsfängelser. Vi har sett vad notan för detta blev.

Jag skulle med allra största sannolikhet hävda, att den samhälleliga kostnaden för dessa säkerhetsfängelser vida överstiger de kostnader några rymningar per år skulle förorsaka. Men detta är inte det enda. Som en följd av kostnaderna för satsningen på dessa specialfängelser, läggs nu flera andra anstalter och häkten ned, och detta när det mesta talar för att fängelsepopulationen står inför en ytterligare ökning i framtiden.

Vi kan på goda grunder förutspå, att indragningar av resurser på befintliga enheter inom kriminalvården, inklusive frivården, kommer att menligt inverka på målen att minska återfallsfrekvensen på brottslingar som suttit av sina straff. Självklart kan många hävda med skrikhalsarna att dömda brottslingar har det alldeles för bra och lite försämringar skulle inte skada, men jag talar här om hårda faktiska kostnader, inte huruvida någon har det för bra eller inte.

När jag så direkt översätter besparingar inom kriminalvården till en kostnad på grund av höjd recidivrisk, har jag heller överhuvudtaget inte nämnt de samhälleliga kostnader som blir följden av en försämrad rättsvård med ty åtföljande rättsförluster och det godtycke som uppstår. Transaktionskostnader som en följd av oklarheter i lagens utövning. Mindre av respekt för att det faktiskt råder likhet inför lagen. Inte heller de ökade sjukskrivnings- och rehabiliteringskostnader som blir följden av en ökad produktionspress på kriminalvårdspersonalen.

Låt mig skriva det än en gång: Jag avser här inte mjuka värden som välbefinnande eller dylikt, utan faktiska, hårda kostnader på en samhällelig nivå.

Hade jag suttit i finansutskottet 2004 som representant för Piratpartiet hade jag krävt en seriös avkastningsberäkning på anslaget till säkerhetsfängelserna. En avkastning skiljd ifrån ledamöternas personliga och deras partiers utsikter till röstfiske i nästkommande riksdagsval. Övervakningspartiernas populistiskt kortsiktiga politik för allmän fattigdom genom samhällsekonomiskt utarmande investeringar på ”säkerhet” måste få en motröst.

Exempel 2: När olja upptäcktes i Tchad på 90-talet, slöts ett avtal mellan Tchads regering och Världsbanken med en tydlig ”good governance”-profil. Enligt avtalet skulle Tchads inkomster från oljeutvinningen delas upp i flera potter, där endast en mindre del direkt skulle tillfalla statskassan, och de övriga intäkterna dels skulle öronmärkas för sociala ändamål, speciellt skolor och sjukvård, och en del skulle deponeras i en fond för framtiden, efter modell av den norska oljefonden. I utbyte skulle Tchad få krediter från Världsbanken för investeringar i infrastruktur och sociala ändamål.

Nu gränsar Tchad till Sudan, närmare bestämt Darfur. Föga överraskande finns då ett antal olika rebellrörelser i landet som strävar efter att störta presidenten Idriss Déby Itno. Jag skall inte gå in på vad för gynnare som presidenten eller de olika rebelledarna är och vad de representerar, det hör inte hit. Men åtminstone två gånger har rebellgrupper nått fram till huvudstaden N’Djamena och militärt hotat presidentmakten. Ställd inför ett akut säkerhetshot och med tomma kassor, bestämde sig Déby Itno för att bryta avtalet med Världsbanken och stoppa betalningarna till framtidsfonden. Det kunde han göra genom direkt utpressning mot oljebolagen: betala direkt till oss eller stick.

Världsbanken, som då leddes av Paul Wolfowitz, hade inget val. Hade man accepterat Itnos handlande, hade det underminerat alla framtida krav på ”good governance” som villkor för lån till andra länder. Trots de sociala konsekvenserna bröts allt samarbete med Tchad.

I ett finansutskott som representant för Piratpartiet hade jag ifrågasatt varje utlägg för ”säkerhet” och krävt att samma villkor som Världsbanken och Internationella Valutafonden ställer för ”good governance” när det gäller lån till tredje världen, samma kriterier skall också gälla för investeringar vi gör i Sverige. Det går inte an att predika en moral för andra som man inte själv är villig att leva efter.

Framförallt skall investeringar i ”säkerhet” ha en rimlig sannolikhet för avkastning. Så i Afrika, så ock i Sverige.

Jag kandiderar som Bengt Jonsson för nominering till Piratpartiets lista till riksdagsvalet 2010.

Written by viktualiebroder

19 november 2009 den 16:33

Publicerat i Kandidatur, Övervakning

Tagged with ,

10 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] och här […]

  2. […] För en kameral säkerhetspolitik! […]

  3. […] Stoppa säkerhetsflummet. Om investeringar i ”säkerhet” inte når upp till kraven på en sund investering med rimlig förväntan på avkastning, så skall den inte göras. Vi vill inte ha ett fattigt övervakningssamhälle […]

  4. […] investeringar (som jag skrivit om här) representerar en radikal och befriande värdering. Se detta […]

  5. […] jag har ju också en politik jag vill föra fram. Och jag har kunnat konstatera, lite till min förvåning och, […]

  6. […] Då måste övervakningssamhället motas i grind och rullas tillbaka. Den uppgiften är en politisk uppgift, som utförs i riksdagen. […]

  7. […] Detta är rent flum. Som måste stoppas. […]

  8. […] flummiga säkerhetspolitik för oss till allmän fattigdom. Vi måste bryta den utvecklingen. Därför behövs Piratpartiet i […]

  9. […] är därför ytterst viktigt att vi motar Olle i grind och vrider övervakningsinstrumenten ur händerna redan på dagens överhet. Därför att övervakningssamhället leder, i sig till fattigdom och […]

  10. […] Jag är stolt över att kandidera i ett val till Sveriges riksdag på en evidensbaserad rättspolitik. Det har jag föga att vinna på personligen. Men alla andra desto mer. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: