Viktualiebrodern

Övervakning leder till fattigdom

with 31 comments

Den som inget vågar, vinner heller inget

Ser man ut över världen och bakåt i historien så ser man att länder med mycket övervakning och kontroll också är länder med en låg allmän levnadsstandard.

Vid första anblicken är det logiskt. Låg levnadsstandard leder till missnöje, missnöje leder till social oro, social oro leder till otrygghet och otrygghet föranleder ”övervakning med åtgärd” som det heter på modernt väktarlingo. En enkel orsaksskedja som alla förstår.

Men kan processen också gå åt andra hållet? Kan övervakning och kontroll leda till ett lägre allmänt välstånd? Kan vi rentav få det som inom reglerteorin kallas för ”positiv återkoppling” som gör så att de två ömsesidigt förstärker varandra, övervakningen och fattigdomen?

Jag tror det. En första effekt av en smygande ökning av övervakning och kontroll är att människor begränsar sig själva. Det kan förstås också i det individuella fallet ha goda följder i att minska destruktiva beteenden. Men ännu mer gör det människor frustrerade, när de ”jämför hur det är, med hur det hade kunnat va”. Frustrerade människor blir aggressiva. Aggressiva människor blir misstrodda och misstror i sin tur (till slut också på goda grunder) varandra.

Begränsar alla människor sig lika mycket? Nej, de som anser sig ”ha rent mjöl i påsen” begränsar sig mindre, åtminstone efter vad de själva hävdar.

Nu kommer jag med ett påstående: Att ”ha rent mjöl i påsen” är en omskrivning för att vara mindre kreativ, mindre benägen att ifrågasätta och mindre benägen att ta risker för att av det som finns göra något som inte finns. En ökad övervakning har alltså störst påverkan på de individer som för världen och ekonomin framåt.

Det finns övertygande studier som visar att graden av förtroende mellan människor, framförallt förtroende mellan människor som inte känner varandra är intimt förknippad med välstånd i ett samhälle. Varför? Därför att människor som litar på varandra lägger mindre resurser på att skydda sig. Och istället vågar satsa mer på långsiktiga projekt som förutsätter att man också i en framtid kan lita på sin ”nästa”.

I sin bok ”The Collapse of Complex Societies” driver Joseph Tainter tesen att samhällen undergår en livscykel, där efter hand allt större del av resurserna läggs på att bygga en komplex samhällsstruktur, med allt lägre avkastning på varje ny satsning i denna komplexitet. Till slut kollapsar samhällen av tyngden av sin egen komplexitet. Romarriket är ett sådant exempel. Det knäcktes av att det aldrig kunde försörja sig självt utan för sin överlevnad krävde expansion och ”stöld” av de erövrade områdenas tillgångar. Men då den expansionen och upprätthållandet av imperiet krävde så stora militära resurser, kollapsade till slut imperiet av sin egen tyngd, nämligen av kostnaderna för att upprätthålla ”säkerheten” dvs den ohindrade utplundringen av främmande länder. Tainters bok skrevs före Sovjetunionens fall, men kan säkert appliceras på det också.

Det finns forskare som hävdar, att den frenetiska ökning av övervakningen som blev en följd av 9/11 leder till allt lägre avkastning på satsade pengar. Och som ställer frågan om detta rentav inte kan hota stabiliteten i de länder som gör dessa satsningar. It is all downhill from here.

Vi måste ha en politik som söker öka förtroendet mellan främmande människor. Inte minskar den.

Då måste vi minska övervakningen. Det är en makroekonomisk fråga. Också.

(Jag kandiderar för nominering till Piratpartiets valsedlar till riksdagsvalet 2010.)

Ed: Jag heter Bengt Jonsson och står på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

12 november 2009 den 12:34

Publicerat i Övervakning, Kandidatur

Tagged with ,

31 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] * Övervakning leder till fattigdom […]

 2. […] jag skrivit om i en tidigare post finns det också, förutom de mjuka integritetsskälen, också ett mycket hårt […]

 3. […] Som i sin tur leder till tvillingparet övervakningsamhället och fattigdom. […]

 4. […] Stoppa säkerhetsflummet. Om investeringar i ”säkerhet” inte når upp till kraven på en sund investering med rimlig förväntan på avkastning, så skall den inte göras. Vi vill inte ha ett fattigt övervakningssamhälle […]

 5. Det där resonemanget gillade jag! Jag har alltid tänkt att man måste vara rädd om normalfördelningens svansar och se till att dom är så långa och tjocka som möjligt 🙂

  Erik Josefsson

  30 december 2009 at 15:05

 6. Nu blev jag glad och stolt över att du ville titta hit 🙂

  Ja människan har ingen egen svans att vara rädd om, men hon måste vårda sig om artens.

  viktualiebroder

  30 december 2009 at 16:06

 7. […] jag har ju också en politik jag vill föra fram. Och jag har kunnat konstatera, lite till min förvåning […]

 8. Kanoninlägg! Bra att du startat blogg för övrigt. Det var på tiden…

  Thomas Tvivlaren

  03 januari 2010 at 23:37

 9. Tack. Jag skall göra mitt bästa. Och försöka hålla tyst när känslorna rusar iväg för mig.

  viktualiebroder

  04 januari 2010 at 17:10

 10. […] som överheten väljer gäller just då. Alla vet ändå. Och ligger lågt och nöjt med sin lott. Men i rättsstater blir det […]

 11. […] måste övervakningssamhället motas i grind och rullas tillbaka. Den uppgiften är en politisk uppgift, som utförs i […]

 12. […] Mot allmän fattigdom. […]

 13. […] bidragande faktor för kriminalitet. Men sociala problem löses inte med impunitet, tvärtom. Och inte löses de av mera övervakning […]

 14. […] flummiga säkerhetspolitik för oss till allmän fattigdom. Vi måste bryta den utvecklingen. Därför behövs Piratpartiet i […]

 15. […] ur händerna redan på dagens överhet. Därför att övervakningssamhället leder, i sig till fattigdom och kastar oss in i en ond spiral av misstroende, fattigdom och […]

 16. […] Det här har ingenting med rationellt tänkande att göra utan har djuppsykologiska orsaker. Som leder oss till fattigdom. […]

 17. […] Och leder oss i slutändan till fattigdom. […]

 18. […] kan inte annat än hålla med. Övervakning leder till fattigdom. Dels genom att den gör kreativa människor försiktiga och återhållsamma. Dels genom att […]

 19. Människor växer av förtroende, övervakning är motsatsen och verkar infantiliserande på samma sätt som överbeskyddande föräldrar.

  Jag kommer att tänka på låten Mother ur Pink Floyds The Wall:

  Hush now baby, baby, dont you cry.
  Mother’s gonna make all your nightmares come true.
  Mother’s gonna put all her fears into you.
  Mother’s gonna keep you right here under her wing.
  She wont let you fly, but she might let you sing.
  Mama will keep baby cozy and warm.
  Ooooh [….]
  Of course mama’ll help to build the wall.

  Lite som det där om vindskydd och väderkvarnar. Det byggs murar för att stänga ute, utan en tanke på att man då frivilligt låser in sig.

  steelneck

  08 juli 2010 at 01:54

 20. […] Ytterligare en sak kan vi förmoda: Övervakning leder till fattigdom. […]

 21. […] Och detta leder oss till fattigdom. […]

 22. […] av informationsstjänsternas storlek, leder istället till enorma kostnader, som i förlängningen leder till fattigdom. Underrättelsetjänsterna kan visserligen vara nödvändiga, men som helhet hävdar jag att de […]

 23. […] Jag håller inte med. Tvärtom är det från en utilitaristisk utgångspunkt som jag vill försvara privatlivets helgd. Jag är nämligen övertygad om att ett samhälle, där den enskilde medborgaren är genomlyst och fråntagits sin rätt att inte vara övervakad och sin rätt till en ostörd vrå leder till fattigdom. […]

 24. […] ”Säkerhet” i allmänhet och övervakning i synnerhet leder till fattigdom. […]

 25. […] Det är nämligen ett stort problem med alla dessa övervakningsförslag som ständigt kommer, att de som lägger förslagen inte själva betalar kostnaden för dem, vare sig för dem som utsätts för övervakningen, eller för de kostnader som samhället som helhet belastas med. Den externalisering av övervakningens kostnader som i nuläget är rättsligt möjlig leder oss till ett övervakningssamhälle och därmed historiskt (och geografiskt) förknippad allmän fattigdom. […]

 26. […] Säkerhet blir en gökunge som tar allt större del av kakan, och ger allt mindre tillbaka på gjorda investeringar. The Law of Diminishing Returns. Och de minskade resurserna skapar i sig mera osäkerhet och oro. Övervakning leder till fattigdom. […]

 27. […] från trängselskattekontrollen kommer att användas. Räkna med att den användningen blir dyr. Och räkna med att den kommer att finansieras med […]

 28. […] Om nu Nuder verkligen tror på det han säger, eller bara internaliserat och intellektualiserat sitt egenintresse vet jag inte. Men Nuders väg är en väg till fattigdom. […]

 29. […] därför att övervakningssamhället leder till fattigdom. Övervakning är en improduktiv investering utan avkastning på samhällsnivå som dränerar […]

 30. […] motsätter sig Övervakningssamhället. Också, och inte minst, av ekonomiska skäl. Det gör oss både fattigare och mera otrygga. Share […]

 31. […] Se också den gamla posten Övervakning leder till fattigdom. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: